ČESKY   ENGLISH   DEUTSCH

Časopis Terezínská iniciativa č. 104 - březen 2021

25.3.2021

Březnové číslo přináší projevy v Senátu při příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti vysílané na ČT 24. Vzpomněli jsme na P. Stránského při příležitosti jeho nedožitých stých narozenin. Tryzna za oběti rodinného tábora se letos konala v on-line přenosu. Logo Googlu upozornilo na nedožité 105. narozeniny F. Hirsche. Transgeneračnímu přenosu traumatu se věnuje příspěvek Covid a generace po holocaustu. Michal Stránský, šéfredaktor.

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 103 - leden 2021

3.2.2021

V listopadu 2020 tomu bylo 80 let, co se v Haifě potopil parník Patria. Uplynulý rok v Památníku Terezín, v Institutu Terezínské iniciativy, v Židovském muzeu v Praze a v Památníku ticha byl námětem zpráv z těchto organizací, reportáž ze zapálení prvního chanukového světla v Praze – Bubnech. Nad 5 fotografiemi jsme vzpomněli na vznik a první léta Terezínské iniciativy, otištění několika studentských výtvarných i literárních prací zakončilo první vydání letošního roku.

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 102 - listopad 2020

2.12.2020

Na titulní straně listopadového čísla nalezne čtenář unikátní fotografii židovského transportu, uvnitř reportáž z připomínky zahájení transportů, reportáž z trochu jiné Terezínské tryzny a několik studentských prací ze soutěže Památníku Terezín. Dostali jsme také smutné zprávy o úmrtí J. Krause a E. Bezdíčkové. Zveřejňujeme anonci nového filmu Zpráva (o slavném útěku A. Wetzlera a R. Vrby z pekla Osvětimi), který přijde do českých kin v lednu příštího roku.

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 101 - září 2020

6.10.2020

Zářijové číslo časopisu Terezínská iniciativa přináší přání významných představitelů židovských organizací Terezínské iniciativě a časopisu do dalších 30 let, vzpomínku na tragický osud terezínského rodinného tábora v Osvětimi, připomíná pořad ICEJ Kulturou proti antisemitismu letos v televizi NOE a na internetu, jarní akci Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha-Šoa ve virtuální podobě a názor zástupců volného seskupení Dikhas ke čtení jmen romských obětí, vzpomínku na Karla Ančerla, Gisi Fleischmannovou a další.

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 100 - březen 2020

23.4.2020

Sté číslo zpravodaje vychází v době, kdy si členové Terezínské iniciativy připomínají 30 let od založení této organizace. Vzpomínkám na 30 let fungování je věnovaná velká část čísla. Číslo rovněž přináší zprávu o činnosti TI za rok 2019.

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 99 - leden 2020

24.2.2020

První číslo nového ročníku přináší zprávy o činnosti Památníku Terezín, Židovského muzea v Praze a v Institutu Terezínské iniciativy v roce 2019. Na dalších stranách jsou zveřejněny projevy ze vzpomínkového setkání v Senátu, kde bylo připomenuto 75. výročí osvobození Osvětimi. Dále v čísle najdeme zprávy o tom, co se událo na přelomu roku.

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 98 - listopad 2019

12.12.2019

Listopadové číslo časopisu se zabývá připomínce prvních transportů z Prahy do Lodže. Dále zde najdeme zprávu se setkání v Národním muzeu z října tohoto roku, které bylo věnováno tématu Dánských Židů v Terezíně. 90. narozeniny Helgy Hoškové jsou připomenuty společně s její nedávnou výstavou v Jeruzalémské synagoze. Ti, kdo ji znali, vzpomínají na Věru Šlesingerovou, která nás opustila 21. října 2019.

>> Celý článek

archiv aktualit

Obsah jednotlivých čísel časopisu Terezínská iniciativa

Terezínská iniciativa 88

Michal Stránský: 16. říjen v Praze – už tradičně na Židovském hřbitově na Vinohradech, u Parkhotelu a v Památníku ticha v Bubnech.
Tradiční připomenutí začátku deportací do Lodže a Terezína – jak proběhlo v roce 2017. Str. 2.

Michal Stránský: S mladistvým entuziasmem a velkým umem.
Představení BodyVoiceBandu na nádraží Bubny. Str. 4.

Jiří Vávra: Jirka Zeimer.
Vzpomínka na spolužáka, který zemřel těsně před nástupem do transportu. Str. 4.

Smutná zpráva. Krátká zpráva o úmrtí Evy Štichové. Str. 5.

Zoja Franklová: Tváře obětí holocaustu na Pinkasově synagoze.
Promítání fotografií obětí na venkovní stěně budovy mikve je novým prvkem v expozici Židovského muzea. Str. 6.

Michaela Vidláková: Svobodná škola – škola hodná svého jména.
O Svobodné škole v Praze 7. Str. 7.

Mgr. Bc. Zejdová M.: Pátrám.
Autorka hledá dosud žijící příbuzné několika osob. Str. 7.

Terezínský umělec Erich Lichtblau – Leskly.
Karikatury z reálného života v Terezíně, text Eleny Makarové v překladu Tamary Pavlíčkové – pokračování z čísla 87. Str. 8-11.

Dagmar Lieblová: Vyznamenání pro Gaby Flatow.
V květnu 2017 dostala G. Flatow Kříž za zásluhy udělovaný Spolkovou republikou Německo. Str. 11.

Michal Stránský: Pohádkový život Věry Štinglové.

Rozhovor s pamětnicí holocaustu o pobytu v Lodžském ghettu až po současnost. Str. 12-14.

Ludmila Chládková: Nejslavnější pasačka ovcí v Terezíně – Doris Grozdanovičová.
O životě D. Grozdanovičové za války i po ní. Str. 14-15.

Evelina Merová: Vzpomínka na Zuzanu.
Vzpomínka na Zuzanu Růžičkovou v souvislosti s jejím úmrtím. Str. 16.

Pavel Škorpil: Rok Maxe Reisera v Nýrsku.
Muzeum Královského hvozdu v Nýrsku zasvětilo rok 2017 působení rabína Maxe Reisera. Kromě jiného o něm uspořádalo konferenci a vyšla sbírka Reiserových hádanek. Str. 16.

Luděk Štipl: První Kameny zmizelých Stolpersteine položeny v Lošticích.
Myšlenka realizovat projekt Stolpersteine a vkládat pamětní kameny do chodníků před domy, odkud byly transportovány oběti holocaustu, vznikla v Německu, v ČR se tyto kameny začaly objevovat od roku 2008. Str. 18.

Aneta Plzáková, Eliška Waageová: Zprávy z knihovny: Spouštíme nový on-line katalog!
Nový katalog umožňuje veřejnosti snadnější přístup k fondu knihovny Institutu Terezínské iniciativy. Str. 19.

Jana Králová: S vděčností vzpomínám na tetu.
Poděkování obětavé tetě, která se paní Králové (tenkrát šestileté) koncem války ujala. Str. 19-20.

Slyšeli jste o „Leica Freedom Train“?

O Vlaku svobody, jímž Ernst Leitz II. zachránil židovské pracovníky své firmy. Str. 20-21.

Oceněné studentské literární a výtvarné práce na téma: Je minulost stále živá?
Práce ze soutěže, kterou pořádá Památník Terezín. Str. 22-23.

 

Terezínská iniciativa 87

Pavel Hoffmann: Antisionismus nahradil antisemitismus minulého století.
Antisemitismus změnil podobu, ale je stále živý a nebezpečný. Str. 2-3.

Gitta Connemann: Dopis zastupující předsedkyně frakce CDU/CSU v Bundestagu panu Hoffmannovi. Str. 3.

Zoja Franklová - Lisa Miková: Terezín jsem prožívala jinak než ostatní.

Rozhovor s bývalou terezínskou vězeňkyní a nadějnou módní návrhářkou o životě v Terezíně i po válce. Str. 4-6.

Michaela Vidláková: Poznámky k filmu „Konec vzpomínek?“
Dokument o přeživších holocaustu, kteří po válce odešli do Švýcarska, byl promítán v rámci doprovodného programu k výstavě Gerharda Richtera. Str. 7.

Michaela Vidláková: Záchrana bulharských Židů.
Na tom, že bulharští Židé nebyli deportováni, má největší zásluhu Dimitar Pešev a pravoslavná církev. Str. 8.

Eva Fantová: Kdo by ji neznal? Byla u všeho.
Vzpomínka na Martu Kottovou – Lašovou v souvislosti s jejím úmrtím. Str. 9.

Dagmar Lieblová: Věčná naděje.
V srpnu 2017 proběhl nultý ročník nového hudebního festivalu na památku terezínských skladatelů s názvem Věčná naděje. Terezínští skladatelé a Gustav Mahler. Str. 10.

Eliška Waageová: Den romského holocaustu – 2. srpna 2017.

Připomínka zavraždění vězňů tzv. cikánského rodinného tábora v Auschwitz-Birkenau v noci z 2. na 3. srpna 1944. Str. 10.

Michal Efrat zemřela v Givat Chaim. Str. 11.

Zemřel nejstarší muž světa (Yisrael Kristal, 114 let). Str. 11.

Terezínský umělec Erich Lichtblau – Leskly.
Karikatury reálného života v Terezíně, text Eleny Makarové v překladu Tamary Pavlíčkové. Str. 12-15.

Oceněné studentské literární a výtvarné práce na téma: Je minulost stále živá?
Vybrané práce z každoroční soutěže, kterou pořádá Památník Terezín. Str. 16-17.

Pochod Vrba – Wetzler 2017.

Akce s názvem Pochod po stopách hrdinů se pořádá každoročně na památku dvou vězňů uprchlých z Birkenau, kteří podali jedno z nejvýznamnějších svědectví o holocaustu. Str. 18.

Michaela Vidláková: Brundibár – už po kolikáté?
Padesátičlenný soubor Canadian Children´s Opera Company předvedl nové nastudování opery Brundibár v pražském Divadle v Dlouhé. Krásná a vtipná inscenace překvapila vysokou hereckou i pěveckou úrovní. Str. 19.

Michaela Vidláková: Otec Hobitů a jeho židovský pravnuk.

Pravnuk J.R.R.Tolkiena Nicholas Tolkien napsal divadelní hru „Terezín“, k níž ho inspirovala knížka „Motýli tady nežijí“. Svým dílem chtěl autor postavit hráz nadcházející „amnézii o šoa“. Str. 20.

 

Terezínská iniciativa 86

Marek Šlechta: Muzeum dětí.
Báseň o návštěvě Muzea holocaustu Yad Vashem. Foto Michal Stránský. Str. 2.

Dagmar Lieblová: 70 let Památníku Terezín.
Zpráva o slavnostním shromáždění za účasti ministra kultury Daniela Hermana. Foto Radim Nytl. Str. 3.

Zoja Franklová: Terezínská tryzna 2017.

Tradiční tryzna k 72. výročí konce války proběhla 21. 5. na Národním hřbitově v Terezíně. Projevy Jana Munka, Jaroslava Vodičky a Bohuslava Sobotky. Foto Radim Nytl a Zoja Franklová. Str. 4 – 8.

Zoja Franklová: Jan Roubínek: Rád bych navázal na svého předchůdce.
Rozhovor s novým ředitelem Památníku Terezín. Foto Radim Nytl. Str. 8.

Marta Leblová: Odhalení památníku šoa v Jindřichově Hradci.
Dne 21. 5. 2017 byl odhalen památník obětem rasové perzekuce. K 75. výročí transportu jindřichohradeckých Židů do Terezína ho vytvořil ak. sochař Vladimír Krninský. Str. 10.

Dopis, který nás těší.
Poděkování za podporu pro uspořádání návštěvy Terezína, které se zúčastnili žáci a učitelé škol Zlínského a Jihomoravského kraje, napsal Pavel Horák. Str. 10.

Památník Terezín – 70 let.
Stručný přehled historie památníku. Str. 11.

Michal Stránský: Památník rozloučení na pražském Hlavním nádraží.

Dne 27. 5. 2017 byl na Hlavním nádraží v Praze odhalen památník věnovaný hrdinství a odvaze rodičů tzv. Wintonových dětí. Foto Martin Frouz, na titulní straně Michal Stránský. Str. 12.

Michal Stránský: Do Osvětimi už nepojedu.
Rozhovor s Annou Hyndrákovou. Str. 14.

Marek Lauermann: Příběh Dagmar Lieblové ve Španělsku.
Zpráva o cestě D. Lieblové do Španělska, kde byla vydána její vzpomínková kniha „Přepsali se, tak jsem tady“. Str. 18.

Florian Meyer: Příběhy o přežití a životě po holocaustu.
Na výstavě Poslední přeživší holocaust ve Švýcarsku, která proběhla od 2. 5. do 15. 6. 2017 v Curychu, vypráví 14 pamětnic a pamětníků o tom, jak přežili holocaust a jak potom žili dál. Přeložila Dagmar Lieblová. Str. 18.

Jana Šplíchalová: V Minsku byla otevřena putovní výstava.
Dne 13. 3. 2017 byla otevřena výstava Vyhlazovací komplex Malý Trostinec. Historie a připomínka. Výstava putovala z Hamburku, přes řadu německých měst až do Minsku, odkud se přesune do Vídně. Str. 20.

Michaela Vidláková: Film o Zuzaně Růžičkové v USA.
K 90. narozeninám Z. Růžičkové vytvořili producenti Emily a Frank Voglovi ve spolupráci s filmaři Harriet a Peterem Gordon Getztelsovými ve Spojených státech dokument s názvem „Zuzana: hudba je život“.  Foto Michal Stránský. Str. 22.

Doris Broulová: Vzpomínka na Hanku Škorpilovou.
Krátká vzpomínka kamarádky. Str. 22.

Co nového v Bubnech.
Informace o kulturním programu na nádraží Bubny. Str. 23

Marek Šlechta: Giordano z Brna.
Báseň ze sbírky Postmoderní Holofaust a Lucrezia Georgia. Str. 23.

Hanuš Hron: Láska bez happyendu.
Vzpomínka na kuriózní osud vězně malého pracovního lágru, který byl původně příslušníkem SS. Str. 24.

Dagmar Lieblová: Memoriál Hany Greenfieldové.
Informace o literární a výtvarné soutěži pro žáky základních škol. Foto Radim Nytl. Str. 24.

 

Terezínská iniciativa 85

Sněm Terezínské iniciativy.
Zpráva o průběhu sněmu TI, který se konal 20. 4. 2017, vč. usnesení. Zpráva o hospodaření TI v roce 2016. Zpráva revizní komise TI za rok 2016. Předsednictvo zvolené na období 2017 – 2020. Autoři zpráv: Michaela Vidláková, Dagmar Lieblová, Tamara Pavlíčková, Kateřina Bíglová. Foto Michal Stránský. Str. 2 – 7.

Michaela Vidláková: Kulturou proti antisemitismu
.
Reportáž o pochodu dobré vůle a shromáždění ve Valdštejnské zahradě, které se konaly 23. 4. 2018. Foto Dan Peřina. Str. 7.

Radek Hejret: Setkání s děvčaty z pokoje 28.
Návštěva 60 studentů v Terezíně v rámci projektu Kulturou proti antisemitismu. Součástí byla i beseda s Evelínou Merovou a Judith Rosenzweigovou. Foto Dan Peřina. Str. 9.

Eliška Waageová: Od čísel ke jménům – od jmen k příběhům.
Reportáž o průběhu 12. ročníku JOM HA-ŠOA. 24. 4. 2017 v Praze, Brně, Blatné, Havlíčkově Brodě, v Klatovech, Kolíně, Kosově Hoře, Kutné Hoře, Liberci, Olomouci, Plzni, Sušici a v Ústí n. Labem. Str. 9 – 11.

Anna Lorencová: Povídání s Evou Smolkovou-Keulemansovou.

Rozhovor s pamětnicí, která v roce 2017 oslavila devadesátiny. Str. 12 – 14.

Hanuš Hron: Poslední cesta z Terezína.
Vzpomínka na odchod z Terezína a první okamžiky v osvobozené Praze. Str. 15.

Hanuš Hron: Milé sestře Anně k 90. narozeninám.

Báseň. Str. 15.

Pavel Štingl: Zemřel Petr Erben.
Vzpomínka na Petra Erbena, který zemřel 5. 4. 2017 v Aškelonu ve věku 96 let. Prošel Terezínem, kde byl populárním fotbalovým brankářem. Str. 16.

Michaela Vidláková: Aron Grünhut – zachránce slovenských Židů.
Výstava v Jubilejní synagoze (25. 4. – 28. 5. 2017) o nepříliš známé osobnosti. Str. 17.

Reakce a vzkazy žáků základních a středních škol v Zábřehu na Moravě na besedy s RNDr. M. Vidlákovou v březnu 2017.
Str. 18.

Nina Pelcová: Ještě k besedám mimopražských čtenářů nejen se studenty a nejen ve školách.
Zpráva o působení autorky na veřejnost v ČR a Švýcarsku prostřednictvím vlastních vzpomínek a besedami ve školách. Str. 19.

Helena Mílková – Ludmila Zárubová: Lenzing, jeden z málo známých lágrů.
Autorky jsou sestry, které se v Lenzingu dočkaly osvobození. Str. 19.

Eva Štichová: Ohlédnutí za obyčejným životem.

Stručné vzpomínky na válečné i poválečné prožitky sepsané v roce devadesátých narozenin autorky. Str. 21.

Studentské práce na téma: Vyučování bylo zakázáno.
Ukázky těchto prací: Martina Vomelová – Židé v Polné, Michaela Šobová – Proč chodíme do školy, Damian Folwarczny – „Život je nejlepší školou života.“ Str. 22 – 23.

Michal Stránský: Jsem Žid a zdráv, tentokrát se dvěma lékaři.

Hosty besedy byli MUDr. Jan Pirk, DrSc. a MUDr. Lukáš Pollert. Foto Michal Stránský. Str. 24.

 

Terezínská iniciativa 84

Letošní tryzna v Pinkasově synagoze.
Tradiční tryzna připomněla likvidaci rodinného tábora v Osvětimi-Březince před třiasedmdesáti roky. Se vzpomínkami vystoupila Eva Merová. Foto Matěj Stránský. Str. 2.

Tereza Štěpková: Institut Terezínské iniciativy v roce 2016.

Přehled činnosti Institutu. Str. 3.

Jan Munk: Památník Terezín v roce 2016.
Přehled činnosti Památníku. Str. 4.

Magdalena Sedlická: Oddělení pro dějiny šoa Židovského muzea v Praze v roce 2016.

Přehled činnosti. Str. 6.

Michal Salomonovič: Návštěva Osvětimi.

Zpráva o návštěvě skupiny pracovníků Slezského zemského muzea v Opavě. Foto Luděk Wünsch. Str. 7.

Hanuš Hron: Prádelní koš plný chleba.
Syrová vzpomínka na poslední dny terezínského ghetta. Str. 8.

Martin Liebl (text i foto): Holocaust Memorial Day.
Dagmar Lieblová navštívila vzpomínkovou akci v Cambridgi. Str. 9.

Michaela Vidláková: Zpráva vzdělávací komise TI za rok 2016.

Str. 9.

Michal Stránský: Uplynulý rok na stránkách časopisu Terezínské iniciativy.
Rekapitulace zajímavých článků šesti čísel Terezínské iniciativy. Str. 10.

Michaela Vidláková: Ing. Pavel Werner – jeden z nejmladších mezi Birkenau Boys.
Pokračování rozhovoru z čísla 83. Život Pavla Wernera po skončení 2. světové války. Foto Michal Stránský. Str. 12.

Jordan Able: Babička.

Dopis vnuka své babičce - paní Annettě Able. Z angličtiny přeložil Jakub Stránský. Str. 14.

Michaela Vidláková: V pondělí 6. února zemřel Eda Krása.
Vzpomínka na terezínského vězně, který pracoval jako kuchař a pro své spoluvězně vymýšlel lahůdky, které se daly uvařit z nuzných přídělů a náhražek. Str. 15.

Zemřel herec a divadelní režisér František Miška.
Karel Miška prošel za války Terezínem, Osvětimí a Buchenwaldem. Str. 15.

Gaby Flatow: V pondělí 13. února zemřela ve věku 87 let muzikoložka, kritička a emeritní umělecká šéfka Opery Národního divadla Eva Herrmannová.

Z němčiny přeložila Dagmar Lieblová. Str. 16.

Evelina Merová: Za Noemi Makovcovou.

Zpráva o úmrtí. Str. 17.

Věra Štinglová: Smutná vzpomínka na rodinu.

Str. 17.

Tereza Štěpková: Dáš si kafe z Adolfa nebo z Josifa Vissarionoviče?
Reakce na prodej hrnků a triček s portrétem Hitlera a Stalina. Článek obsahuje společné prohlášení Federace židovských obcí v ČR, Židovského muzea v Praze, Židovské obce v Praze a Institutu TI. Str. 18.

Jana Wichsová: Informace o možnostech podpory z grantů Claims Conference.

Str. 20.

 

Terezínská iniciativa 83

Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti.
Dne 27. ledna v Hlavním sále Senátu. Projevy: předseda Senátu Milan Štěch, předseda Federace židovských obcí v ČR Petr Papoušek, místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek, plukovník Pavel Vranský, letec a bojovník od Tobruku, Radoslav Banga, zpěvák a skladatel, Michal Klíma, předseda správní rady Nadačního fondu obětem holocaustu a Barbara Stamm, předsedkyně Bavorského zemského sněmu. Foto Matěj a Michal Stránští. Str. 2 – 8.

Michaela Vidláková: Jsem Žid a zdráv, tentokrát s Táňou Fischerovou a Janem Krausem.
Foto Michal Stránský. Str. 9.

Dagmar Lieblová: Vzpomínky Gity Bakovské.
Vzpomínky pod názvem Ukradené sny vydalo město Bohumín. Str. 9.

Anna Lorencová: Povídání s Janou Dubovou.
Rozhovor s výtvarnicí a malířkou, která za války prošla Terezínem, Osvětimí a dalšími koncentračními tábory. Str. 10.

Michaela Vidláková: Birkenau Boys
.
O osudu skupiny chlapců z Birkenau. Str. 13.

Michaela Vidláková: Ing. Pavel Werner – jeden z nejmladších mezi Birkenau Boys.
Rozhovor – 1. část. Str. 13.

V 99 letech zemřel Adolf Burger, autor knihy Ďáblova dílna.

Zpráva ČTK o úmrtí. Str. 15.

Rita McLeod-Lieblová: Za Brundibárem z Čech až na konec světa.
O návštěvě Dagmar Lieblové ve Španělsku, kde byla úspěšně uvedena opera Brundibár nastudovaná dětským katedrálním sborem v Santiagu de Compostela v galicijštině. Str. 16.

Eliška Waageová - Marie Smutná: Otevřená Jáchymka 2016.
Foto: Markéta Krommelová. Str. 16.

Dalie: Výstava o dětech z Osvětimi.
Výstava se konala od listopadu 2016 do března 2017 v předsálí kina v Muzeu ghetta. Str. 17.

Rozloučení s oblíbeným Andrew Schapirem.
Zpráva ČTK. Str. 17.

Vladimír Hampl: Jiří Fišer z Mohelnice oslavil 81. narozeniny.
O válečném osudu chlapce, který se stal se svým bratrem – dvojčetem předmětem Mengeleho pokusů. Str. 18.

Eva Štichová: Kniha o lidské statečnosti na hranici života a smrti.
Kniha autorky Wendy Holdenové s názvem Narodili se, aby přežili, líčí příběh tří těhotných žen, které se dostaly do Osvětimi. Str. 19.

Peter Švec: Wetzler a Vrba, hrdinovia aj pre dnešok.
O týdenním pochodu, který kopíruje trasu útěku Wetzlera a Vrby v dubnu 1944. Foto Martin Dubovský. Str. 20.

Besedujeme nejen se studenty a nejen ve školách.
Reakce našich mimopražských čtenářů na výzvu uveřejněnou v 81. čísle TI - informují Josef Šuba, Oblastní výbor ČSBS Ostrava, Alois Lukeštík, Dita Krausová a Bedřiška Feuxová (Burgmannová). Str. 22.

Michal Stránský: Setkání s Karlem Poláčkem.
28. 11. 2016 v Maiselově synagoze hovořili o Poláčkovi Jan Tydlitát a Arnošt Goldflam. Foto: Michal Stránský. Str. 24.

Hanuš Hron: Avanti o popolo alla riscossa, Bandiera rossa…

Vzpomínka na vyvěšení rudého praporu v Terezíně v posledních dnech války. Str. 24.

 

Terezínská iniciativa 82

Michal Stránský: Před pětasedmdesáti lety odjel z Prahy první židovský transport.
Informace o výstavě čtyř fotografů (Karel Cudlín, Pavel Dias, Richard Homola a Matěj Stránský), která proběhla v Památníku ticha. Foto Michal a Matěj Stránský. Str. 2.

Michal Stránský: Zvěstování aneb Bedřichu, jsi anděl.
Recenze k divadelnímu představení, které pořádal Památník Šoa Praha ve spolupráci s Divadlem na Vinohradech. Autorem hry je Milan Uhde. Str. 3.

Michal Stránský: Tradiční položení květin u Parkhotelu a na Židovském hřbitově u pomníku lodžským. Už druhé bubnování v Bubnech.
Foto Dagmar Lieblová a Michal Stránský. Str. 1 a 4.

Michaela Vidláková: O jednom klukovi.

O vzpomínkové slavnosti připomínající Pavla Liona, na níž se podílela Přírodní škola. Foto Matouš Bičák. Str. 6.

Deel: I viděl Bůh, že je to špatné.

Informace o prezentaci knížky, jejímž autorem je Otto Weiss. Foto Michal Stránský. Str. 6.

Michaela Vidláková: Jiří Brady v Kramářově vile.
Dne 27. 10. 2016 převzal Jiří Brady Kramářovu medaili za zásluhy o obnovu demokracie, práv a svobod člověka. Foto Marta Malá a ČTK. Str. 8.

Anna Lorencová: Rozhovor s Doris Grozdanovičovou.
Foto Michal Stránský. Str. 9.

Michal Stránský: Vzpomínkový den – setkání bývalých vězňů terezínského ghetta u příležitosti 75. výročí počátku deportací.

Foto Radim Nytl a Michal Stránský. Str. 10.

Michaela Vidláková: Košický „Lautrec“.

V roce 2015 bylo v Košicích otevřeno Centrum Ľudovíta Felda, který se v Osvětimi stal objektem Mengeleho pokusů. Str. 12.

Eva Štichová: Nikoli ztracené, ale znovu připomenuté písně.
Znovuobjevené pásmo básniček a písniček nazvané Květovaný kůň připomíná tvorbu Norberta Frýda (autora textů) a Karla Reinera (který na ně složil hudbu). Foto Tomáš Vejmelka. Str. 13.

Káťa Rys: Vzpomínka na naši mámu Kamilu Ronovou.
Vzpomínka se týká autorčiny matky Kamily, (roz. Blochová, provdaná Rosenbaumová), ale také osudu širší židovské rodiny pocházející z Peruce. Str. 14.

Studentské práce na téma: Vyučování bylo zakázáno.

TI publikuje soutěžní práci Kláry Menšíkové s názvem Definice lži. Ta získala Cenu Erika Poláka. Zároveň zveřejňuje výběr ze soutěžních kreseb. Str. 16.

Michaela Vidláková: Projekt Post bellum – příběhy našich sousedů.

Polemika s částí projektu Post Bellum. Str. 18.

Hanuš Hron: Záda mě bolí, ale obratle otočené vzad nesrostly.
Autor polemizuje s pojetím časopisu TI, který se podle jeho názoru věnuje příliš vzpomínkám pamětníků. Str. 18. 

Farma v jeskyni: Čekárna.
O působivém představení, které proběhlo v prostoru čekárny nádraží Praha-Bubny. Foto Michal Stránský. Str. 19.

Michal Stránský (text a foto): Fenomén Přírodní škola.
V úterý 18. října 2016 uspořádala Přírodní škola benefiční večer věnovaný životu a tvorbě dětí v terezínském ghettu. Str. 19.

 

Terezínská iniciativa 81

Dagmar Lieblová: Ze stínu na světlo.
V září 2016 proběhl v Praze, Plzni a Terezíně festival ZE STÍNU (projekt Britské rady Oživování židovského archivu). Str. 2.

Dagmar Lieblová: Řád pro Michaelu Vidlákovou.
M. Vidláková dostala vyznamenání Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Foto velvyslanectví SRN. Str. 2.

Michal Stránský (text a foto): Ze stínu do Plzně. Znovuobjevování hudby a divadla ze židovského archivu.
Mezinárodní festival ZE STÍNU – podrobnější zpráva. Str. 3.

Reakce čtenářů na hodnocení letošní Terezínské tryzny otištěné v našem časopise (č. 80).

Str. 4.

Michal Stránský: Nobelova cena za mír – často jako výsměch zdravému rozumu.
Zpracováno podle webu. Str. 4.

Wendy Holden: Narodili se, aby přežili.
Tři mladé matky a jejich neobyčejné příběhy odvahy, utrpení a přežití. Str. 5.

Michaela Vidláková: O jednom „Einsatzu“.

Vzpomínka na rekreační pobyty, které pro osoby přeživší šoa připravila organizace Maxmilian-Kolbe-Werk. Str. 6.

Dagmar Lieblová: Hudba jako útočiště.
O práci bavorského souboru Shalom, který připomíná životy a díla skladatelů pronásledovaných za šoa. Str. 7.

Michaela Vidláková: Zemřel Elie Wiesel.

Zamyšlení o významu Elie Wiesela. Str. 8.

Eliška Waageová: Památný den romského holocaustu
.
Dne 2. srpna 2016 se Institut Terezínské iniciativy společně s dalšími organizacemi připojil k uctění památky romských obětí holocaustu. Str. 9.

Michaela Vidláková: Nenávist je nedostatek fantazie. Foto Michal Stránský.
Představení v Maiselově synagoze věnované veršům, vzpomínkám a úvahám terezínských vězňů. Str. 10.

Michal Stránský (text a foto): Terezín plný zážitků a dojmů.
Zájezd do Terezína pro II. a III. generaci - provázely Dagmar Lieblová, Doris Grozdanovičová a Michaela Vidláková. Str. 11.

Anna Lorencová: Rozhovor s Hanou Hnátovou.
Rozhovor o válečném a poválečném osudu Hany Hnátové i jejího bratra Arnošta Lustiga. Foto Michal a Matěj Stránský. Str. 12.

Dagmar Lieblová: Kameny zmizelých v Kutné Hoře.

Str. 14.

Michaela Vidláková: Předávání cen z výtvarné a literární soutěže 2016 v Památníku Terezín.

Foto Radim Nytl. Str. 15.

Studentské práce na téma: Vyučování bylo zakázáno.
Výběr z oceněných prací těchto studentských autorů: Anna Hollmannová, Jana Mojžíšová, Patricie Švadlenková, Adéla Chocholáčová, Bao Quyen Tran Thi, Veronika Mackovčínová. Str. 16.

Michaela Vidláková: Irena Sendlerowa – zachránkyně židovských dětí.
Polka Irena Sendlerowa vlastnoručně vynesla či vyvedla z varšavského ghetta přes 400 židovských dětí a podílela se na záchraně asi 2 500 dětských životů. Podle internetu. Str. 18.

Bohumila Havránková - Anna Hyndráková: Na shledanou na Hagiboru.
Vzpomínka na předválečný Hagibor. Str. 19.

Michaela Vidláková: Opět u rybníka. Foto Veronika Čábelková.
O rekreačním pobytu v hotelu 9 skal v Milovech na Českomoravské vysočině. Str. 20.

Michal Stránský: Autobus jako vrchol pouťového a jarmarečního nevkusu.
Podle internetu. O nevhodně vyzdobeném autobusu do Osvětimi. Str. 20.

 

Terezínská iniciativa 80

Terezínská tryzna 2016 – tentokrát poněkud kontroverzní.
15. května 2016 na Národním hřbitově v Terezíně promluvil předseda Senátu Milan Štěch, kontroverzní protiuprchlický projev přednesl předseda Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) Jaroslav Vodička, na který emotivně zareagoval vrchní zemský rabín Karol Sidon. Článek obsahuje stanovisko Federace židovských obcí v ČR a Terezínské iniciativy k proslovům. Foto: Radim Nytl. Str. 2.

Michal Salomonovič: Před 71 lety byl Flossenbürg osvobozen.

Vzpomínkové akce se zúčastnili političtí představitelé i bývalí vězňové.  Str. 4.

Eva Smolková-Keulemansová: Zamyšlení nad návštěvou v Hamburku.

Vzpomínkové akce k výročí konce války a osvobození koncentračního tábora. Str. 5.

Eliška Waageová: Jom ha-Šoa na Jiřáku.
Reportáž o průběhu 11. ročníku JOM HA-ŠOA 24. 4. 2016 - v Praze, Brně, Terezíně, Blatné, Havlíčkově Brodě, v Sušici, Kolíně, Kutné Hoře, Liberci, Litni u Berouna, Olomouci a Plzni. Foto: Matěj a Michal Stránští. Str. 6.

Evelina Merová: Oslava Státu Izrael v Petrohradě.

Str. 8.

Eva Fantová: Casimir Oberfeld (16. 11. 1903 Lodž – 24. 1. 1945 Přelouč).
Zpráva o vyzvednutí ostatků Casimira Oberfelda, kterého jeho syn vypátral v hromadném hrobě. Foto: Matěj Stránský. Str. 9.

Michal Stránský (text i foto): Úsporný, ale výmluvný.
Krátká zpráva o Památníku holocaustu v Lipsku. Str. 9.

Michaela Vidláková: Koncert na velvyslanectví Spolkové republiky Německo.
Žáci Zuzany Růžičkové Barbara Maria Willi a Václav Luks hráli na cembalo Bachovy skladby. Foto Michal Stránský. Str. 10.

Evelina Merová: Brundibár kráčí Evropou.
O třech nových provedeních terezínské dětské opery Brundibár: v Královském divadle v Madridu, ve Státní opeře v Lyonu a v Michajlovském operním divadle v Petrohradě. Str. 11.

deel: Děti z Cejlu a Brundibár.
Brundibár v brněnském divadle Minor. Str. 11.

Anna Lorencová: Rozhovor s Annettou Able o jejím životě a životě její sestry (dvojčete) Štěpy.
Rozhovor byl pořízen v Izraeli. Str. 12.

deel: Volary a pochod smrti – Multikulturní výchova v praxi.
Informace o konferenci, která proběhla v květnu 2016 ve Volarech. Str. 13.

Michaela Vidláková: Izraelské občanství statečné „lovkyni nacistů“.
Jako čestné uznání ho získala Beata Klarsfeldová. Str. 13.

Michaela Vidláková: Kulturou proti antisemitismu 2016. Foto Michal Stránský.
Již po třinácté se 17. 4. uskutečnil Pochod dobré vůle. Str. 14.

Michaela Vidláková: Rakousko slavilo 71. výročí.
Zamyšlení nad osvobozením koncentračního tábora Ebensee v květnu 1945. Str. 16.

Na Sever
Zpracováno podle textu Aleny Prokopové z internetu. O předpremiéře filmu Na Sever režisérky Nataši Dudinské. O osmdesáti židovských dětech, které našly v roce 1939 azyl v Dánsku. Str. 17.

Jana Wichsová: Informace o tom, co je možné získat z grantů Claims Conference.

Str. 18.

Pavel Hoffmann: Vraždění na obou stranách.
Z němčiny přeložily Doris Grozdanovičová a Anna Lorencová. Zamyšlení nad současnými projevy antisemitismu. Str. 18.

Cindy Cantrellová: Přežil holocaust jako dítě.

Recenze knihy vzpomínek Michaela Gruenbauma nazvané: Somewhere There Is Still a Sun (Někde ještě svítí slunce). Přeložil Jakub Stránský. Foto: Dennis Darling. Str. 20.

 

Terezínská iniciativa 79

Eva Štichová - Michaela Vidláková: Výroční sněm členů Terezínské iniciativy – již šestadvacátý v pořadí.
Článek o průběhu sněmu. Zpráva o činnosti PTI za rok 2015 (Dagmar Lieblová), Zpráva o hospodaření TI (Tamara Pavlíčková), Zpráva o činnosti revizní komise (Kateřina Bíglová). Foto Michal Stránský. Str. 1 – 6.

Anna Lorencová: Čísla časem nezavátá - Erika Bezdíčková, 26. 9. 1931 a A25573.

Rozhovor s Erikou Bezdíčkovou, která přežila Osvětim, se týká hlavně vztahu k židovství. Foto Matěj Stránský. Str. 8.

Marcel Kabát: Co má smysl v šíleném světě?
Maďarský filmový snímek o osvětimském pekle Saulův syn (režie: László Nemes) už získal Zlatý glóbus a má velkou šanci na Oscara. Známé skutečnosti se pokouší ukázat nezvyklou optikou. Převzato v Lidových novin. Str. 11.

Tryzna v Pinkasově synagoze.
8. března 2016 se konala vzpomínková tryzna za oběti z rodinného tábora v Osvětimi-Březince. Promluvila Eva Smolková-Keulemansová. Foto Michal Stránský. Str. 12.

Michaela Vidláková: Tři zážitky z ne tak docela všedních dnů.

Zážitky se týkají pražské Přírodní školy, besedy v německém Braunschweigu a rozhovoru s Adamem Drdou a Miluškou Havlůjovou. Foto Michal Stránský. Str. 14.

Evelina Merová: Jsou třeba jiné oči?
Polemika o způsobu uvádění opery Brundibár. Str. 15.

Věra Harms, Brémy: Články v našem časopise čtenáři skutečně čtou.
Reakce na článek Stolpersteine, který vyšel v čísle TI 78. Str. 16.

Muž, který přežil holocaust, je držitelem rekordu v Guinnessově knize.

Podle článku Rondy Robinson zpracovala Michaela Vidláková. Str. 16.

Eva Štichová: Semináře Jak vyučovat o holocaustu.
Semináře pro pedagogy pořádá vzdělávací oddělení Památníku Terezín. Foto Jana Havlínová. Str. 16.

Michal Stránský (text i foto): Jsem Žid a zdráv.
Tentokrát s Tomášem Töpferem a Milanem Heinem. Str. 17.

Evelina Merová: Fredy – 100 let.

Město Cáchy oslavilo 100 let od narození Fredyho Hirsche. Str. 17.

Dagmar Lieblová: Terezínští skladatelé v Madridu.
Madridská opera Teatro Real má na programu dvě díla terezínských skladatelů. Str. 18.

Přežil Treblinku.

V únoru 2016 zemřel poslední z vězňů, kteří přežili tábor smrti v Treblince, Samuel Willenberg, ve věku 93 let. Podle zpráv na internetu zpracovala Michaela Vidláková. Str. 18.

Ester Gerová (text i foto): S mou minulostí žiji
.
O vydání patnácti sešitů – příběhů přeživších holocaust, žijících ve Švýcarsku, doplněných o fotografie a dokumenty. Str. 19.

Martin Liebl: Zajímavý večer.

Dne 9. března 2016 se v prostorách Německého velvyslanectví setkaly tři pamětnice terezínského ghetta, Dagmar Lieblová, Evelina Merová a Helga Pollak-Kinsky. Str. 19.

Karel Štusák: „… Elektřině vděčím za život!“

Válečný osud Petra Becka. (Text je převzat s laskavým svolením autora z čas. Národní osvobození, č. 4/2016). Str. 20.

Etti Schaer: Vzpomínky. Hrůzné válečné události, které zažila autorka pocházející z rumunské Bukoviny.

Z ruštiny přeložila Eva Merová. Foto Michal Stránský. Str. 21.

Etti Schaer: Báseň.

Str. 23.

Protože nechodím k lékařům.

Setkání s Doris Grozdanovičovou, které moderovala Markéta Mališová. Text i foto Michal Stránský. Str. 24.

 

Terezínská iniciativa 78

Eliška Waageová: K historii Terezínských pamětních knih.
Terezínská pamětní kniha vyšla v listopadu 1995. Str. 1 - 4.

Dita Šnajdrová: Claims Conference – součást vašeho života.
O možnosti finanční pomoci z grantů Claims Conference. Str. 4.

Michaela Vidláková: Zpráva vzdělávací komise TI.

Str. 5.

Michal Stránský: Tak jako každý rok.
Hlavní témata všech čísel časopisu TI za uplynulý rok. Str. 5.

Jan Munk: Rok 2015 v Památníku Terezín.

Str. 7.

Tereza Štěpková - Marie Zahradníková: Institut Terezínské iniciativy v roce 2015.

Str. 8.

Markéta Krommelová: Dny otevřené Jáchymky 2015/2016.
Foto Michal Stránský. Str. 8.

Oddělení pro dějiny šoa Židovského muzea v Praze v roce 2015.
Kolektiv autorů. Str. 9.

Zuzana Pavlovská: Oddělení pro vzdělávání a kulturu ŽMP.

Foto Dana Cabanová. Str. 11.

Eva Fantová: Den památky obětí holocaustu v Senátu. Letos již po desáté.
Promluvil zde také Asaf Auerbach, dítě zachráněné N. Wintonem. Foto David Kumermann. Str. 13.

Marcel Marceau – jeden z málo známých hrdinů 2. světové války.

Podle internetu zpracovala Michaela Vidláková. Str. 14.

Michaela Vidláková: Stolpersteine (malé zamyšlení). 

Str. 14.

Michaela Vidláková: Brundibár jinýma očima.
Zamyšlení nad různými inscenacemi Brundibára. Foto archiv školy. Str. 15.

Anna Lorencová: Rozhovor s Milenou Bartlovou.
Milena Bartlová je dcerou Rity Klímové a Zdeňka Mlynáře. Foto Jan Handrejch. Str. 16.

Michaela Vidláková: Přijďte, bude psina!
Kritika nevhodně zvoleného data – 27. 1. (den výročí osvobození Osvětimi). Str. 18.

 

Terezínská iniciativa 77

Michal Stránský (text i foto): Vzpomínka na 16. říjen před 74 roky – zase trochu jinak.
Str. 1 – 2.

Mikoláš Volek: Oběd prezidenta Spolkové republiky Německo Joachima Gaucka se zástupci bývalých vězňů německých koncentračních táborů.

Přeložila Michaela Vidláková. Setkání se zúčastnila Dagmar Lieblová. Str. 3.

Rita McLeodová - Helen Epstein: Archivist on a Bicycle. Vzpomínka na Jiřího Fiedlera.
Kniha obsahuje eseje a vzpomínky na zavražděného Jiřího Fiedlera. Je vydaná elektronicky v angličtině. Str. 3.

Mgr. Martin Roth: Cítím, jak mě to obohacuje.
Ředitel DSP Hagibor píše o své práci. Foto Daniela Kaštánková. Str. 4.

Eva Fantová: Růže pro paní Annu.
Krátká vzpomínka na paní Annu O., která nepřežila koncentrační tábory. Foto Pavel Fanta. Str. 4.

Michaela Vidláková: Má dvojitá radost aneb Nicholas Winton bude na britské známce.

Str. 5.

Anna Lorencová: Rozhovor, spíš vyprávění Evy Merové.
O osudu Evelíny Merové za války i po válce, kdy žila v Sovětském svazu. Str. 6.

Lisa Peschel: Terezínský kabaret v USA.
Vtipy z prací čtyř terezínských kabaretiérů byly uvedeny v září 2015 v Minneapolisu. Foto Irve Del. Z angličtiny přeložila Doris Grozdanovičová. Str. 9.

Michal Stránský: Bubnování pro Bubny aneb Bubnujeme proti tichu.
Happening na nádraží Bubny - proti tichu mlčící většiny, proti lhostejnosti a pasivitě v dobách ohrožení člověka. Foto Matěj Stránský. Str. 10.

Radek Hejret: Vrba–Wetzler Memorial 2015.
Pochod po stopách dvou hrdinů, kteří utekli z Auschwitz-Birkenau, aby podali svědectví o nacistických zvěrstvech. Foto David Hejret. Str. 12.

Michaela Vidláková: Skromná umělkyně Helga Weissová-Hošková.

Str. 13.

Michaela Vidláková: Arnošt Reiser.
Ohlédnutí za životem Arnošta Reisera, který zemřel v srpnu 2015 v New Yorku ve věku 95 let. Str. 14.

Dita Krausová: Za Evou Weissovou-Grossovou.
Vzpomínka na Evu Weissovou, která zemřela v červenci 2015 ve věku 92 let. Str. 15.

Čestná medaile manželům Klarsfeldovým.
Michaela Vidláková (podle zprávy z internetu). Str. 15.

Co se nevešlo do mimořádného čísla z prací žáků a studentů ze soutěže k Jom ha-Šoa.
Soutěžní práce žáků: Michal Krejčí, Tereza Adamcová a Kristýna Uhlířová. Str. 16.

Jana Dubová: Celosvětový sjezd Dubových v Trhovém Štěpánově u Vlašimi.

Str. 18.

Anna Lorencová: Zájezd do Františkových Lázní.

Str. 18.

Dagmar Lieblová: Izraelský prezident v Terezíně.
Izraelský prezident Reuven Rivlin navštívil Terezín 22. 10. 2015. Str. 20.

 

Terezínská iniciativa – Září 2015

Mimořádné vydání časopisu Terezínská iniciativa nabízí výběr výtvarných a literárních děl žáků, kteří se zúčastnili soutěže vyhlašované od roku 2012 k Jom ha-šoa.

Tereza Štěpková: Tři ročníky soutěže.

Str. 3.

Publikované výtvarné práce: Jitka Škrabáková - Felicita Hoppová, SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České, Odry. My už jsme vás nečekali - Eva Karásková (18 let), Církevní gymnázium, Plzeň. Vít Vrubel - Šimon Horníček, 9. A, ZŠ a MŠ Křižanov. Kateřina Koštová - Karolína Urbanová, 9. C, ZŠ Kralupy n. Vltavou. Sára Špinarová, 8. A, ZŠ a MŠ Křižanov. Dokumenty a ostnatý drát - Markéta Zemanová (17 let), Mendelovo gymnázium Opava. A. Havlátová - B. Klapalová, 9. A, ZŠ a MŠ Křižanov. Montáž - Veronika Hrečinová (17 let), Gymnázium Sušice. Práce dětí prvního stupně, ZŠ, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská ulice. Stíny postav - K. Fadyeyeva (17 let), VOŠ a SPŠ Volyně. Sára Pajmová, 9. C, ZŠ Kralupy nad Vltavou. Anna Feřtová (17 let) - Karolína Vlčková (16 let), SOŠ Drtinova, Praha 5. 4 postavy - Tereza Chocholoušková (17 let), VOŠ a SPŠ Volyně. Tereza Košťálová, 9. C, ZŠ Kralupy nad Vltavou. Ilse Weber – Odvaha umělce (poster) - David Krop, 3. ročník, AHOL – SOŠ Ostrava-Vítkovice. Ruce - Eliška Pavlisová (17 let), Gymnázium a SPŠ Duchcov. Fotomontáž - Miloslav Lašek (17 let), Gymnázium Sušice.

Publikované literární práce: Bylo mi čtrnáct a svět se mi zhroutil… Karolína Halouzková, ZŠ Velká Bíteš. Příběh ztichlého budíku - Eliška Maršíková, 15 let, Střední odborná škola Drtinova, Praha 5. Deset rukou - Markéta Reindlová, 19 let, Gymnázium Sušice. Návrat - Adriana Vinterová, 14 let, Gymnázium, OA a JŠ s PSJZ Hodonín. Má smysl dnes připomínat oběti holocaustu…- Jan Tatýrek, 16 let, 4. A, Gymnázium Teplice. Návraty a Nenávraty - Zdeněk Riegel, 15 let, 9. B, ZŠ Litovel, Jungmannova. Dobytek - Hana Kaspříková, 15 let, ZŠ Újezd u Brna. Návrat - Helena Němcová, 18 let, Gymnázium Na Sadech, Třeboň. Jessie Owens: Smutný příběh rovnosti - Adéla Procházková, 14 let, ZŠ Radotín.

 

Terezínská iniciativa 76

Dagmar Lieblová: Terezínská tryzna 2015.
Tryzna se konala 17. 5. 2015. Zpráva a text projevu Miloše Zemana. Foto Radim Nytl. Str. 2.

Dagmar Lieblová: Nová výstava v Kutné Hoře.
Na galerii bývalé kutnohorské synagogy byla otevřena stálá výstava o historii židů v Kutné Hoře. Str. 3.

Michaela Vidláková: Vzpomínková oslava konce II. světové války v Attnang-Puchheim.
Foto Hans Rauscher. Str. 4.

Hana Jančíková, Tábor: Viděno – slyšeno – prožito.
O činnosti občanského sdružení Hadasa v Táboře. Str. 5.

Michaela Vidláková: Mezinárodní setkání studentů v Auschwitz-Birkenau.
Napsáno s použitím textů Michala Salomonoviče, Bulletinu FIR 36 a internetu. Foto Jiří Francírek. Str. 6.

Eva Fantová: Musí ostudný vepřín v Letech u Písku páchnout ještě dalších 5 let?
Foto Viktorie Kučerová. Str. 7.

Michaela Vidláková: Dřevěná krabička.
Terezínská pohádka, hrají Ochotní Suchdolníci, benefiční představení pro Cestu domů. Str. 8.

Gaby Flatow: Pamětní koncert v Terezíně 8. května 2015.

Překlad z němčiny Dagmar Lieblová. Str. 9.

Michaela Vidláková: Lovci nacistů návštěvou na výstavě Osvětimské album v Praze.
O působení manželů Beate a Serge Klarsfeldových. S pomocí materiálů a textů z internetu a z výstavy. Str. 10.

František Tichý: Terezínská odysea.
Během březnového víkendu proběhlo setkání v rámci soutěže „Převezměte terezínskou štafetu“. Foto Matouš Bičák, Daniel Pražák, Ellen Pražáková. Str. 12.

Michal Arend: Úvahy o budoucnosti připomínání památky holocaustu v České republice.

Str. 16.

Michaela Vidláková: Vyhodnocení soutěže Hany Greenfieldové v Terezíně.
Foto Radim Nytl. Str. 17.

Adam Drda: Příběhy 20. století. Přežila Osvětim, po válce se bála říct, že je Židovka.
Osud Heleny Maršíkové. Str. 18.

Michaela Vidláková: Že by se pan Goebbels spletl?
Fotosoutěž o nejkrásnější árijské dítě vyhrál snímek židovské holčičky. Vybral ho prý sám Goebbels. Podle internetu. Str. 20.

Eva Benešová: Fotografujeme jenom árijské děti.
Pražskou fotosoutěž o nejkrásnější árijské dítě vyhrál snímek židovského dítěte. Str. 20.

 

Terezínská iniciativa 75

Eva Štichová - Michaela Vidláková: Sněm Terezínské iniciativy 2015.
Průběh sněmu a následující zprávy: Zpráva o činnosti PTI za rok 2014 (Dagmar Lieblová),
O hospodaření TI v roce 2014 (Tamara Pavlíčková), Revizní komise TI za rok 2014 (K. Bíglová, Olga Kolárová). Foto Michal Stránský. Str. 2 – 6.

Michaela Vidláková: Květovaný kůň v Národním.
Představení konané v Národním muzeu zazpívaly a zahrály mladší děti z Dismanova souboru. Foto archiv V. Flégla. Str. 7.

Eva Štichová: Jaro 1945 v českých zemích.
K 70. výročí ukončení 2. světové války vydal Jiří Padevět v nakladatelství Academia knihu s názvem „Krvavé finále“. Str. 7.

Jom ha-Šoa na pražském náměstí Míru.
Foto Viktorie Kučerová a Michal Stránský. Str. 8.

Jitka Králová (text i foto): Jom ha-Šoa v Pinkasově synagoze, v Brně, a v Kutné Hoře.

Str. 9.

Michaela Vidláková: Pochod dobré vůle – pochod proti antisemitismu.
Foto Jindřich Kimler. Str. 10.

Irena Svatošová: Rozhovor s předsedou redakční rady časopisu Terezínská iniciativa.

Rozhovor s PhDr. Michalem Stránským. Foto Matěj Stránský. Str. 12.

Michaela Vidláková: „Je život lidský jako strom…“

Vzpomínka na Artura Radvanského, kterému městská čtvrť Praha Suchdol udělila čestné občanství. Foto Z. Krumpholcová. Str. 14.

Michal Stránský: Svědectví terezínských zdí.

Výstava v Českém centru v Praze představila v květnu 2015 fotografické práce Richarda Homoly. Snímky zachycují stopy, vzkazy, kresby a různé nápisy, které na zdech terezínských budov zanechaly ruce někdejších vězňů. Str. 15.

Naše 20. století.
Text podle letáků Vzdělávacího a kulturního centra ŽMP zpracoval Michal Stránský. Foto Matouš Bičák, Michal Stránský. Cyklus diskusí. Str. 16.

Marek Šlechta: Happening – Pamatuj! 2015.

Str. 19.

Eva Štichová: Chvála Ezry.

Str. 19.

Jaroslav Balvín: Z místa setkávání přeživších je moderní vzdělávací institucí.
V Izraeli si připomínají čtyřicet let existence tamního památníku ghetta Bejt Terezín. Str. 20.

Marek Šlechta: Muzeum dětí (Children Memorial in the Holocaust Museum Yad Vashem, Jerusalem).
Ze sbírky „To není fér, Holofauste“. Str. 21.

Petr Třešňák, Respekt: Láska za časů Osvětimi.

O válečném i poválečném osudu Pavla a Věry Stránských. Str. 22.

Josef Moucha: Výstava fotografií Stašy Fleischmannové a Olgy Houskové v Leica Gallery v Praze.

Str. 24.

 

Terezínská iniciativa 74

8. březen v Pinkasově synagoze v Praze.
Popis tradiční tryzny a text projevu Hanuše Hrona. Foto Viktorie Kučerová a Matěj Stránský. Str. 2

Silvie Marhoulová: „Brána nenávratna“ sochaře Aleše Veselého byla odhalena na nádraží Bubny.
K odhalení sochy došlo 7. 3. 2015. Foto Matěj Stránský. Str. 4.

Jan Nechanický (text a foto): Z továrny na čokoládu do továrny na smrt.
25. 10. 2015 byla zahájena výstava o židovské továrnické rodině Glaserů a jejich čokoládovně Velim. Str. 5.

27. leden 2015 – 70 let od osvobození Osvětimi.
Ohlasy těchto účastníků oslav: Jana Dubová, Pavel Verner, Anna Hyndráková, Michal Salomonovič. Str. 6.

Pavel Verner: A opět střípek od našich mladých přátel z Příroďáku.

Na Přírodním gymnáziu v Praze proběhla soutěž „Převezměte terezínskou štafetu“. Str. 7.

Michaela Vidláková: Detektivky, na které se dívám třeba i po třetí…
Text o původu židovských předků herce Davida Sucheta. Zpracováno podle internetové verze vysílání BBC. Str. 8.

Michaela Vidláková: „Jaká morálka platí v pekle?“
Bývalý vězeň a kápo Paul Raphaelson byl po válce odsouzen k smrti a leží v bezejmenném hrobě. Zamyšlení nad spravedlností poválečných procesů s kolaboranty. Str. 9.

Anna Lorencová: Rozhovor s Judis Urbanovou, roz. Baehrovou.
Judis se dostala do Terezína jako dvouleté děcko. Str. 10.

Michaela Vidláková: Co je důležitější: být pamětníkem nebo ochrana osobních údajů?
Kniha Jana Jelínka A kde byl Bůh...? obsahuje výpovědi sedmatřiceti pamětníků. Rozhovory vznikly pro Spielbergovu nadaci, jejíž pravidla nedovolují s nimi volně nakládat. Str. 11.

Michaela Vidláková: Brundibár po americku.
V USA vyšla v r. 2003 kniha Brundibár, napsal ji Tony Kushner. Zamyšlení nad obsahem. Str. 12.

Nenávist je selhání představivosti (Hate is a Failure of Imagination).
Program jednoho zajímavého literárního pásma. Z webu. Z angličtiny přeložila Michaela Vidláková. Str. 13.

Gaby Flatow: Po tříleté německo-české spolupráci terezínské varhany znějí opět v plné kráse.

Str. 14.

Slavnostní koncert u příležitosti obnovení restaurovaných varhan v kostele Vzkříšení Páně.
Terezín 14. 9. 2014. Projev předsedy Spolkového sněmu Prof. dr. Norberta Lammerta. Str. 15.

Anna Mettlerová: Varhany v terezínském kostele. Mistrovské dílo období romantiky.
Poznámky k jejich obnově. Str. 15.

Studentská výtvarná práce inspirovaná návštěvou Terezína.
Kresba Denisy Ponomarevové: Jak vidím Terezín. Str. 17.

Dagmar Lieblová: Nezapomeň své jméno.

Kniha Alwina Meyera s názvem „Vergiss deinen Namen nicht. Die Kinder von Auschwitz“ vyšla v lednu 2015. Str. 18.

Smutná zpráva.
V pátek 6. 3. 2015 zemřel Tomáš Haas. Str. 18.

Martin Liebl (text i foto): Den památky šoa v Evropské komisi.

V rámci vzpomínkové akce 27. 1. 2015 podala přímé svědectví Dagmar Lieblová a Elie Buzyna. Str. 20.

Zajímavý večer na velvyslanectví Spolkové republiky Německo.
Margot Friedländer předčítala 28. 1. 2015 na velvyslanectví SRN ze svého životopisu nazvaného Útěk z Berlína. Str. 20.

 

Terezínská iniciativa 73

Eva Fantová: Nech můj lid žít (Let my people live).
Mezinárodní den památky obětí holocaustu ve Španělském sále. Foto Viktorie Kučerová. Str. 2

Matěj Stránský (text i foto): 70 let od osvobození Osvětimi.

Na místě bývalého tábora se kromě mnoha hostů z celého světa sešly také tři stovky přeživších. Str. 3.

Michaela Vidláková: Vzdělávací komise TI v roce 2014.

Str. 6.

Dita Šnajdrová: Claims Conference.
Informace o možnostech pomoci z grantů. Str. 6.

Michal Stránský: Náš časopis je zároveň kronikou činnosti TI.
Stručné připomenutí hlavních článků časopisu TI za uplynulý rok. Str. 7.

Jan Munk: Památník Terezín v minulém roce.
Činnost Památníku Terezín v roce 2014. Str. 8.

Jana Šplíchalová: Oddělení pro dějiny šoa Židovského muzea v Praze v roce 2014.
Foto archiv ŽMP. Str. 8.

Zuzana Pavlovská, Aleš Weiss: Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze v r. 2014.

Str. 10.

Michal Stránský: Naše 20. století.
Diskusí Vzdělávacího a kulturního centra ŽM se zůčastnili Josef Salomonovič, Hana Hnátová a Dita Krausová. Foto Matouš Bičák a Michal Stránský. Str. 11.

Tereza Štěpková: Institut Terezínské iniciativy v roce 2014. (K)rok k reflexi a oživení.

Str. 12.

Tereza Štěpková: Den otevřené Jáchymky a stálé výstavy.
Dne 4. prosince se už podruhé konal Den otevřené Jáchymky. Foto Michal Stránský a archiv ITI. Str. 13.

Evelina Merová: Naše milá „Židárna“.
Vzpomínka tehdejší žákyně na to, jak fungovala za války židovská škola v dnešní Jáchymce. Str. 14.

Evelina Merová: Vzpomínky, které přežily holocaust.
Autorka článku opravuje nepřesnosti uvedené v knize Niny Pelcové nazvané Nina 71978. Str. 15.

Eva Štichová: Pozoruhodná kniha.
Recenze knihy „Krajiny Metropole smrti – zkoumání paměti a imaginace“, kterou napsal Otto Dov Kulka. Str. 15.

Jiří Stein: Tenkrát.
Báseň. Ilustrace Jana Dubová. Str. 16.

Michaela Vidláková: Daleká cesta.
Recenze k filmu. Str. 17.

Michaela Vidláková: Jsem Žid a zdráv.
NFOH pořádal dne 6. ledna první diskusní večer cyklu s názvem Jsem Žid a zdráv. Hosty byli tentokráte Vladimír Mlynář a Tomáš Pojar. Str. 17.

Holocaust v Čechách a na Moravě. Hlasy, na které se nesmí zapomenout.
Český svaz bojovníků za svobodu vydal DVD se vzpomínkami tří Ostraváků - Věry Andrysíkové, Luďka Eliáše a Michala Salomonoviče. Str. 19.

 

Terezínská iniciativa 72

Michal Stránský (text i foto): Tradiční i netradiční vzpomínka na 16. říjen 1941.
Průběh setkání a text projevu Dr. Arndta Freiherr Freytaga von Loringhoven, velvyslance SRN. Překlad  Michaela Vidláková. Str. 2.

Michaela Vidláková: Neobvyklá novoročenka.
Informace o autorovi novoročenky Fritzi Ledererovi i o jejím adresátovi Emilu Utitzovi. Str. 4.

Zuzana Růžičková: Otevřený dopis Daně Lieblové.

Str. 6.

Martin Thiel: Důchody za práci v ghettu.
Informace o změně v důchodech. Str. 6.

Michaela Vidláková: Tommy Karas.
Vzpomínka na zemřelého. Foto: Matouš Bičák. Str. 7.

Čtenářská reakce na Bolavý zub z minulého čísla.

Str. 7.

Pavel Stránský: Klerofašismus…
Postřeh z cesty po Slovensku. Str. 7.

Evelina Merová: Zemřel Petr Liebl.

Str. 8.

Michal Stránský: Už snad zbývá jen Nobelka.
28. října 2014 dostal sir Nicholas Winton nejvyšší české státní vyznamenání - Řád bílého lva. Foto Hana Brožková. Str. 9.

Michaela Vidláková: O princi se žlutou hvězdou… a ještě trochu víc.
Recenze na dvě zajímavé knihy: Princ se žlutou hvězdou od Františka Tichého a Terezínské ghetto s podtitulkem Tajemný vlak do neznáma od Veroniky Válkové. Foto Filip Mašek. Str. 10.

Studentské práce inspirované návštěvou Terezína.
TI zveřejňuje literární a grafické práce těchto autorů: Lukáš Bill, 16 let, ZŠ Zubří. Klára Hurtlová, 16 let, Gymnázium Voděradská, Praha. Sabina Pešková, 14 let, Gymnázium Frýdlant. Jan Šimon, 14 let, ZŠ Benešova, Třebíč. Str. 12.

Shromáždění proti antisemitismu.
18. září se konalo v Senátu shromáždění iniciované senátory. TI přináší texty projevů těchto osobností: Přemysl Sobotka, místopředseda Senátu PČR, Daniel Herman, ministr kultury ČR, Gary Koren, velvyslanec Státu Izrael v ČR, Profesor Otto Dov Kulka, Mons. Václav Malý, biskup pražský, Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze, senátorka Daniela Filipiová. Text usnesení tohoto shromáždění. Str. 14 - 19.

Matěj Stránský (text a foto): Naše 20. století.

Poslední zářijovou neděli odstartoval ve Vzdělávacím a kulturním centru ŽM v Praze cyklus večerních diskusí s přeživšími šoa. Moderuje pedagog a lektor Petr Sokol a jeho prvními hosty byli Anna Hyndráková a Pavel Stránský. Str. 20.

 

Terezínská iniciativa 71

Deborah E. Lipstadtová: Proč se Židé obávají.
O vzrůstajícím evropském antisemitismu. Z angličtiny přeložil Matěj Stránský, článek vyšel 21. 8. 2014 v New York Times. Str. 2.

Pavel Hoffmann, Reutlingen (text i foto): Dnešní antisemitismus.

Str. 3.

Michal Salomonovič: Pochod živých. Každoroční návraty do Osvětimi.

Tichého pochodu mezi koncentračními tábory Auschwitz a Birkenau se zúčastnily tisíce mladých lidí z různých zemí. Str. 4.

Pavel Stránský: Rej slušňáků, sympatizantů, indiferentních, agresorů a zvrhlíků.

Zápisy do pamětních knih na různých místech v bývalém terezínském ghettu jsou často rozporuplné. Zamyšlení. Str. 4.

Michal Salomonovič: Důstojné setkání ve Flossenbürgu.

Ve dnech 18. – 20. 7. 2014 se konala vzpomínková akce v Gedenkstätte Flossenbürg. Str. 5.

Anna Lorencová: Zemřel Oldřich Stránský.

18. července 2014 ve věku 93 let zemřel dlouholetý předseda Svazu osvobozených politických vězňů. Str. 5.

Michaela Vidláková: Jako Pánbůh ve Frankrajchu.
O letním rekondičním pobytu poblíž Valašských Klobouků. Foto Veronika Čabálková a Michaela Vidláková. Str. 6.

Richard Homola: Svědectví terezínských zdí – výzva pamětníkům.
Vernisáž výstavy s názvem Svědectví terezínských zdí proběhla 16. září 2014. Str. 7.

S Davidem Peterem, vrchním pražským rabínem, hovořila Anna Lorencová.
Foto Jan Šimeček a Michal Stránský. Str. 8.

Petra Horáková Krištofová: Dětská opera Brundibár ve Vlaku Lustig.
V rámci festivalu Devět bran byla 12. 7. 2014 na nádraží Praha-Bubny uvedena dvě představení dětské opery Brundibár, kterou nastudoval Dismanův rozhlasový dětský soubor. Foto Matěj Stránský. Str. 10.

Michaela Vidláková: Bolavý zub.
Polemika o tom, jaký smysl má promítat film Darované město. Str. 11.

Z literárních prací školní mládeže po návštěvě Terezína.
TI přináší texty literárních prací těchto žáků: Laura Sorgerová, 16 let, Gymnázium Matyáše Lercha, Brno-Žabovřesky. Žaneta Voldánová, 18 let, GOAH, Hodonín. Kristýna Vejvodová, 17 let, Gymnázium Voděradská, Praha. Patricie Jelínková, 16 let, Gymnázium Strakonice.Dita Pšeničková, 14 let, Gymnázium Kadaň. Str. 12.

Michaela Vidláková (text i foto). Konference v Berlíně – a pár úvah k tomu.
Ve dnech 24. – 27. srpna 2014 proběhla v Berlíně každoroční konference World Federation of Jewish Child Survivors of the Holocaust and Descendants (Světová federace židovských dětí přeživších holocaust a jejich potomků). Str. 16.

Radek Hejret: 13. – 19. srpna 2014 se konal nultý ročník Pochodu po stopách hrdinů z Osvětimi do Žiliny v rámci projektu Vrba–Wetzler Memorial.
Foto Jindřich Buxbaum a Radek Hejret. Str. 18.

Elie Wiesel: Židé odmítli dětské oběti před 3500 lety. Teď je řada na Hamásu. Vyzývám prezidenta Obamu a světové lídry, aby odsoudili Hamás za zneužívání dětí jako lidských štítů.
Z angličtiny přeložil Jakub Stránský. Str. 20.

 

Terezínská iniciativa 70

Michaela Vidláková: Všichni jsme lidi.
Pochod dobré vůle se konal 27. 4. 2014 po jedenácté. Ve Valdštejnské zahradě promluvil místopředseda Senátu PČR Přemysl Sobotka, velvyslanec Státu Izrael Gary Koren a předseda ICEJ v ČR dr. Mojmír Kallus. Foto Michal Stránský. Str. 2.

Dagmar Lieblová: Brundibár ve Vídni.
Představení se konalo v Parlamentu Rakouské republiky na výročí osvobození koncentračního tábora Mauthausen - 5. května. Foto Martin Liebl. Str. 3

Terezínská tryzna 18. 5. 2014.
Projev předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky. Foto Radim Nytl. Str. 4.

Jom ha-Šoa na náměstí Míru, v Pinkasově synagoze a v Terezíně.
Foto Matěj a Michal Stránský, Viktorie Kučerová a Radim Nytl. Str. 6.

Michal Stránský: Jana Dubová v Portheimce.
Výstava se konala od 5. 5. 2014. Str. 8.

Rudolf Černík: Vzpomínkové setkání.

Dne 10. 4. 2014 se se konalo vzpomínkové setkání při příležitosti 72. výročí transportu Akb z Českých Budějovic do Terezína, spojené s vernisáží výstavy. Str. 8.

Pavel Kohout: Odhalení pomníku.
Dne 22. dubna 2014 byl odhalen pomník vězňům Sonderlager für jüdisch versippte Arier und jüdische Mischlinge v Bystřici u Benešova. Str. 9.

S Innou Rottovou mluvila Anna Lorencová.
Rozhovor s pamětnicí. Str. 10.

Hanuš Hron: 30. Divadelní dny na Bodamském jezeře.
Amateur Theater Festival – Friedrichshafen se konal 6. až 13. 4 2014. Foto: Christian Lewang. Str. 13.

Raja Žádníková: Návštěva divadla z Philadelphie v Praze.

Dne 15. dubna 2014 zahrála skupina mladých herců z Philadelphie představení napsané na základě kreseb a básní dětí v Terezíně „Motýli tady nežijí“. Str. 14.

Tereza Štěpková: PROJEKT „Terezínská iniciativa a Institut jako součást kultury paměti po roce 1989“.

Nový projekt má za cíl zdokumentovat a zmapovat historii Terezínské iniciativy a Institutu TI.  Str. 14.

Pavla Neuner: Stopy Alfreda Bergela.

Str. 15.

Doris Grozdanovičová: vyznamenání pro Janu Müller.
Paní Müller dostala cenu „Velvyslankyně za demokracii a toleranci“. Str. 15.

Věra Harms–Rimplová, Dirk Harms: Nezapomenutelný zážitek.
27. května se konala premiéra filmu režiséra Matouše Bičáka o Tomanu Brodovi. Str. 15.

Anna Lorencová: Pár otázek pro PhDr. Zuzanu Peterovou.
Rozhovor s psychoterapeutkou, která se zabývá problémy přeživších. Foto Jan Šimeček. Str. 16.

Eva Štichová: Kniha o souvislostech moderní evropské historie.
V knize „Intelektuál ve dvacátém století“ je publikován rozhovor historiků Tonyho Judta a Timothyho Snydera. Str. 18.

Eva Štichová: Kabarety a hry v terezínském ghettu.

Lisa Peschel vydala knihu o kulturním životě v Terezíně s názvem „Performing Escape“  Str. 18.

Terezínská iniciativa 69

Michaela Vidláková: Sněm Terezínské iniciativy.
Sněm se konal 10. 4. 2014 v hotelu Duo. Sešlo se 80 členů TI a 32 hostů. Foto Michal Stránský. Str. 2.

Dagmar Lieblová: Zpráva předsednictva Terezínské iniciativy za rok 2013.

Str. 3.

Darja Lea Stillerová: Revizní komise v minulém roce.

Str. 5.

Tamara Pavlíčková:  O hospodaření TI v roce 2013.

Str. 5.

Jana Havlíková:  Židovské muzeum v Praze připomíná největší jednorázovou vraždu československých občanů za druhé světové války.

Program Židovského muzea v Praze k uctění památky obětí terezínského rodinného tábora v roce 1944. Foto Michal Stránský. Str. 6.

Michal Stránský (text i foto): Terezínský rodinný tábor ve vyprávění čtyř pamětníků.
Eva Merová, Pavel Stránský, Dagmar Lieblová, Pavel Werner. Str. 8.

V upomínku na 8. březen 1944.
Už podruhé proběhl happening PAMATUJ. 3 792 svíček zapálilo Křesťanské centrum Sion, Hradec Králové. V Suchdole byla instalována výstava o časopise „Vedem“. Autoři příspěvků: Michaela Vidláková, Hana Jančíková, Kateřina Hegerová. Str. 8.

Tereza Štěpková: Institut Terezínské iniciativy v roce 2013.

Str. 10.

Kateřina Bíglová: Objevovaná minulost.
Vzpomínka na JUDr. Josefa Růžičku, který jako konzul Panamské republiky v Praze pomáhal lidem zachránit se před nacisty. Str. 11.

V březnu jsme si připomněli 70. výročí vyvraždění rodinného tábora.
9. března se v Pinkasově synagoze v Praze konala tradiční tryzna, na níž promluvil Pavel Stránský. Foto: Matěj Stránský. Str. 12.

Martin Liebl: Setkání nad novou knihou vzpomínek Dagmar Lieblové.

Str. 14.

Anna Lorencová: Rozhovor s Františkem Bányaiem.
Rozhovor s předsedou pražské židovské obce. Str. 15.

Ukázka z literárních a výtvarných prací školní mládeže po návštěvě Terezína.
Studentští autoři: Tereza Dzurjová, 15 let, ZŠ Ústí nad Labem; Růžena Jirsová, 17 let, Gymnázium Strakonice; Nikola Lovasová, 10 let, školní družina při ZŠ Malonty; Jana Šrámková, 9 let, ZŠ Ohrada, Vsetín. Str. 18.

Michaela Vidláková: Nacistická propaganda dosáhla svého.
Polemika s promítáním filmu Darované město. Str. 20.

Helga Hošková: Už se zase chystám.
O besedách se studenty a jejich potřebnosti. Str. 20.

Michaela Vidláková: Šťastná to žena…
Vzpomínka na Alici Herz-Sommerovou, známou po celém světě jako „terezínská pianistka“. Str. 21.

Věra Baumová: Jak se správně orientovat v čerpání finančních příspěvků z grantů Claims Conference.
Str. 22.

Michaela Vidláková: Čestný občan Suchdola.
V únoru 2014 zastupitelstvo Suchdola udělilo čestné občanství in memoriam Arturovi Radvanskému, jednomu z členů Terezínské iniciativy, který před necelými 5 lety zemřel. Foto: Zuzana Krumpholcová. Str. 24.

 

Terezínská iniciativa 68

Michal Stránský: Sto stránek časopisu.
Stručné shrnutí minulých pěti čísel časopisu TI, která vyšla v době od sněmu 2013 do sněmu 2014. Str. 2.

Michaela Vidláková: Vzdělávací činnost TI v uplynulém roce (2013).

Str. 3.

Dita Šnajdrová: Granty Claims Conference.

Str. 3.

Jan Munk: Památník Terezín v uplynulém roce (2013).

Str. 4.

Jana Šplíchalová: Oddělení pro dějiny šoa Židovského muzea v Praze v roce 2013.

Str. 5.

Zuzana Pavlovská, Aleš Weiss: Oddělení pro vzdělávání a kulturu.

Str. 5.

Asaf Auerbach: O činnosti výboru Historické skupiny Osvětim v roce 2013.

Str. 6.

Tereza Štěpková: Den otevřené Jáchymky (2013).
Konal se 12. prosince 2013. Str. 7.

Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti – tradičně v senátu parlamentu ČR (2013).
Texty projevů: Milan Štěch, Jaroslava Jermanová, Luděk Eliáš, Jana Horváthová, Petr Papoušek. Str. 8.

Michaela Vidláková: Štafetu nesou dál!
S přispěním Přírodní školy byly vydány verše Hanuše Hachenburga. Foto Matouš Bičák. Str. 13.

Pokračování Střípků vzpomínek Jany Dubové z minulého čísla.

Str. 14.

Rita McLeod-Lieblová: O holocaustu v prérii.

Beseda o holocaustu proběhla v kanadské škole v Saskatoonu. Str. 17.

Studentské práce inspirované návštěvou Terezína.
Autoři: David Lauermann, 16 let, gymnázium Arabská; Lucie Kremlová, 11 let, ZŠ Alšova, Kopřivnice; Nela Grodová, 12 let, ZŠ Alšova, Kopřivnice. Str. 18.

 

Terezínská iniciativa 67

Z Terezína za svobodou - setkání Terezínské štafety.
Kateřina Bartošová (ilustrace a text) a František Tichý (text). Setkání Terezínské štafety (projekt Přírodní školy) se uskutečnilo 27. - 29. září 2013 v Terezíně. Str. 2.

Petr Liebl: Brundibár v Mnichově.
Představení Brundibára v Mnichově dne 15. listopadu 2013 proběhlo s aktivní účastí Dany Lieblové. Str. 4.

Evelina Merová: Pravda a lež. Filmování v ghettu Terezín 1942 – 1945.
Výstava o věrolomné lži a hrozně smutné pravdě byla uspořádána v Guttmanově galerii. Str. 5.

Výstava v pražské galerii Artinbox připomene Křišťálovou noc a varuje před antisemitismem.
Pod názvem Stars se konala výstava fotografií Pavla Smejkala. Str. 5.

Michaela Vidláková (podle internetu): Výstava v severočeském muzeu v Liberci.
Synagogy v plamenech. Křišťálová noc 1938 v českém pohraničí: 13. 9. – 31. 12. 2013. Str. 5.

Eva Štichová: Ohlédnutí za Václavem Boštíkem.
Připomínka stého výročí narození významného malíře a restaurátora Václava Boštíka. Str. 5.

Eva Štichová: Průvodce Terezínem – jeho minulostí a současností.

Pozoruhodné dílo Uty Fischer a Rolanda Wildberga vyšlo v Berlíně pod názvem „Theresienstadt, eine Zeitreise“ (Terezín, cesta časem). Str. 6.

Historické zasedání Knesetu, které se bude konat v Auschwitz-Birkenau.
Převzato z informací AISH z 29. září 2013, přeložila Michaela Vidláková. Str. 7.

Eva Štichová: Hřbitov a setkání se studenty v Březnu.
Pietní akt v obci Březno v západních Čechách u společného hrobu vězňů, kteří tu podlehli utrpení při přesunech z koncentračních táborů. Str. 7.

Pavel Stránský: Lidé jsou různí, zvláště někteří.
„Tvá holocaust story mě nezajímá, “ prohlásil jeden z amerických turistů v Terezíně. Str. 8.

Michaela Vidláková: Neobvyklá beseda ve škole.
O besedě v Příbrami. Str. 8.

Holocaust v aukci.
Aukce publikace „Hromadné vyvražďování Židů v Němci okupovaném Polsku“. Odhadní cena USD 800–1200.  Zpracovala Michaela Vidláková – podle internetu. Str. 8.

Michal Šimek: Odhalení pamětní desky obětem holocaustu ze Mšena.
Projevy kurátora mšenského sboru Českobratrské církve evangelické Jana Kozlíka a ředitele Židovského muzea Leo Pavláta. Foto Josef Paclt. Str. 9.

Víkend v Osvětimi a ve Vítkovicích.
Poslední zářijový víkend navštívila skupina 27 lidí Osvětim. Ohlasy účastníků. Text i foto: Michal Stránský. Str. 10.

Nezapomenu! Výstava obrazů Jany Dubové v Bruselu.

Str. 12.

Jana Dubová: Střípky vzpomínek.

Str. 12.

Pavel Toufar: Petr Ginz (1. února 1928, Praha - 28. září 1944, Auschwitz-Birkenau).

Str. 14.

Polib mne, Petře, ještě jedenkrát a pak buď s Bohem na stokrát.
Vzpomínka Julie Heřmanové na Petra Spieglera, který byl bratrem Edity Kosinové – Spieglerové. Str. 15.

Ukázka z literárních a výtvarných prací školní mládeže po návštěvě Terezína.
Zveřejnili jsme práce od autorů: Klára Menšíková, 15 let, Gymnázium T.G.Masaryka, Hustopeče; Miroslava Káňová, 7 let, ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem; Anna Bydžovská, 18 let, ZUŠ Havlíčkova, Pardubice; Marie Gavláková, 11 let, ZŠ Jakutská, Praha 10; Tereza Piskláková, 13 let, ZŠ Lingua Universal, Litoměřice. Str. 16.

Tradiční pietní odpoledne k výročí zahájení transportů.
16. října 2013 u pražského Parkhotelu, poté na Novém židovském hřbitově a na Hagiboru. Text i foto: Michal Stránský. Str. 19.
 

Terezínská iniciativa 66

Pomoc hledej i u zvířátek.
Kresbu vytvořila Beáta Žieziová (11 let), ZŠ U stadionu, Litoměřice, získala za ni Cenu Erika Poláka ve výtvarné soutěži Památníku Terezín. Str. 1.

Anna Lorencová: Rozhovor s Petrem Papouškem.
Autorka představuje předsedu olomoucké obce, který se stal také předsedou Federace židovských obcí. Foto Michal Stránský. Str. 2.

Niklas Lämmel: Dobrovolníkem v Památníku Terezín.
Autor byl jeden rok dobrovolníkem ASF (Aktion Sühnezeichen Friedensdienste) a prováděl v Památníku německy mluvící skupiny. Str. 4.

Tereza Štěpková: Konference pro učitele Pomoc v době bezpráví - Ostrava 12. září 2013.
Konference se konala v rámci vzdělávacího projektu ŽM a ITI „Naši nebo cizí?“ Foto V. Grondelová. Str. 6.

Michaela Vidláková: Povídání s Mgr. Františkem Tichým, ředitelem Gymnázia Přírodní škola.

Foto Matouš Bičák. Str. 7.

Michal Lax: Výzva - aneb: Kdo byl tehdy před 50 lety u toho?
Vzpomínka na návštěvu Terezína s Dr. Richardem Federem v roce 1964. Str. 10.

Motýlí okno.
Převzato ze Shalom Update, připravila Michaela Vidláková. Str. 10.

Šeptající kameny.
Napsal Niklas Lämmel, dobrovolník ASF v Památníku Terezín, přeložila Michaela Vidláková. Str. 11.

Jaroslav Kraus: Petr byl kavalír.
Záznam rozhovoru dospělé vnučky s dědečkem, který mnoho pamatuje. Str. 12.

Michal Salomonovič: Setkání v Horní Falci, pouhých 7 km od českých hranic.
Ve dnech 19. - 21. 7. 2013 se konalo ve Flossenbürgu již 15. mezinárodní setkání bývalých vězňů koncentračního tábora a jeho poboček s mládeží z mnoha zemí světa. Str. 14.

Tereza Štěpková: Letní škola projektu NAŠI NEBO CIZÍ? Židé v českém 20. století.

Akce byla určena pro pedagogy, kteří se do projektu aktivně zapojili. Str. 15.

Ukázka z literárních a výtvarných prací školní mládeže po návštěvě Terezína.

Práce těchto mladých autorů: Karolína J. Kohlová, 17 let, Gymnázium Jana Palacha, Mělník; Nikola Sedlářová, 18 let, Střední škola přírodovědecká a zemědělská, Nový Jičín; Romana Kubošová, ZŠ Frydecká, Havířov-Bludovice; Bára Lepší, 17 let, Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha 7; Monika Masopustová, ZŠ Frydecká, Havířov-Bludovice. Str. 16.

Eva Štichová: Příběh statečné ženy.

Připomenutí statečnosti bývalé spoluvězeňkyně z L 410 Trudy Sekaninové – Čakrtové, která v říjnu 1968 hlasovala v parlamentu proti smlouvě o „dočasném pobytu sovětských vojsk v ČSSR“. Str. 18.

Eva Merová: Večer vzpomínek na Fredyho.

V rámci doprovodného programu Prague Pride proběhl na akademické půdě večer vzpomínek na Fredyho Hirsche. Str. 18.

Eva Štichová: Gratulace s předstihem k vyznamenání Jiřímu Brady.

Str. 18.

Neměly bychom se také přihlásit?
V Izraeli se konal druhý ročník soutěže o Miss holocaust. Soutěžilo 14 žen ve věku mezi 70 a 94 lety, hlavním kritériem byla především vnitřní krása a vyrovnanost. Podle zprávy na internetu vybrala a přeložila Michaela Vidláková. Str. 20.

Terezínská iniciativa 65

Terezínská tryzna 2013.
Tradiční tryzna se konala 19. května, za TI položily květiny Dagmar Lieblová a Michaela Vidláková. Projevy: předseda ČSBS Jaroslav Vodička a prezident Miloš Zeman. Foto: Radim Nytl. Str. 2.

Dagmar Lieblová: Vernisáž výstavy Kadiš.
Na nádraží Praha – Bubny promluvili Karol Sidon, Eva Holubová, Pavel Štingl, Táňa Fischerová. Foto k článku i na str. 1 Matěj Stránský. Str. 4.

Nechala jsem je v nouzi . . . Ze vzpomínek řádové sestry M. Agape Gesbaur.
Přednesla T. Fischerová. Převzato z materiálu vydaného Památníkem ŠOA Praha, o.p.s. Str. 5.

Eva Štichová: Gratulace k devadesátinám.

29. 7. 2013 oslavil jeden z podivuhodně činorodých členů, Luděk Eliáš, své devadesáté narozeniny. Foto Michal Stránský. Str. 6.

Eva Štichová: Šumné stopy Davida Vávry v Izraeli.
Pořad o stopách českých architektů a jiných osobností v Izraeli. Str. 7.

Anna Lorencová: Čtrnáct dní v Sankt Marienthalu.
Křesťanská organizace Maximilian-Kolbe- -Werk pozvala šest bývalých českých vězňů na čtrnáctidenní pobyt v cisterciáckém klášteře. Str. 7.

Michaela Vidláková: Pochod dobré vůle.
ICEJ (International Christian Embassy Jerusalem) svolal na 21. dubna společný Pochod dobré vůle Prahou a veřejné shromáždění s kulturním pořadem pod názvem Všichni jsme lidi. Foto Benjamín Železník. Str. 8.

Diskusní příspěvek, který na sněmu TI přednesli lektoři ICEJ a přáli si ho celý zveřejnit v našem časopise.
Radek Hejret a Petr Plaňanský, foto Michal Stránský. Str. 9.

Michaela Vidláková: Rekviem vzdoru - aneb Verdiho Requiem v Terezíně.
Verdiho Requiem bylo v Terezíně provedeno 16 x, pak jeho aktéři našli smrt v Osvětimi. Foto Michal Stránský. Str. 10.

Eva Štichová: Zmizelí sousedé mají pokračování.
O roli Marty Vančurové v projektu Zmizelí sousedé. Str. 11.

Michaela Vidláková: Byla tam sběrna surovin...
Neveklovská Církev bratrská pomáhá při opravě zchátralé synagogy. Foto Radek Hejret a Tomáš Trávníček. Str. 12.

Vzpomínka na židovské děti - kamarádky v městečku Loštice.
Zpracoval Stanislav Poskočil (redakčně zkráceno). Str. 13.

Martin Šmok: Stopy židovské přítomnosti na území dnešní Prahy 2.
Židovské muzeum v Praze společně s městskou částí Praha 2 iniciovalo projekt dokumentující historii židovské přítomnosti na Královských Vinohradech. Str. 14.

Nový web o aktivitách Přírodní školy.
Zapojení mladé generace do příběhů vrstevníků před 70 lety. Napsal Filip Mašek, student Přírodní školy. Str. 15.

Ukázka z literárních a výtvarných prací školní mládeže po návštěvě Terezína.
Práce těchto studentů: Piotr Cielecki, 15 let, ZŠ a MŠ s polským vyučovacím jazykem, Karviná – Fryštát; Laura Sorgerová, 15 let, Gymnázium Matyáše Lercha, Brno – Žabovřesky; Kateřina Vojáčková, 17 let, SŠ polygrafická, Olomouc; Beáta Žieziová a Lukáš Lečbych, 10 a 11 let, ZŠ praktická a ZŠ speciální, Praha 5 – Lužiny. Str. 16.

Michal Salomonovič: Pochod živých.
Pochod ze základního tábora Auschwitz I do Birkenau, se konal 8. 4. 2013 na Jom ha-Šoa. Byl připomínkou povstání Židů ve varšavském ghettu, od kterého uplynulo již 70 let. Str. 18.

Jiří Diamant: Terezín, Osvětim-Birkenau, Buchenwald a víra.

Pobyt v koncentračních táborech se stal pro mnohé podnětem k zamyšlení nad hlubším smyslem morálky. Str. 20. ,

 

Terezínská iniciativa 64

Michal Stránský, Eva Fantová, Bohumila Havránková: Jom ha-Šoa 2013 - 70. výročí povstání ve varšavském ghettu.
O čtení jmen na nám. Míru v Praze, v Pinkasově synagoze a v Terezíně. Foto Matěj a Michal Stránští. Str. 2.

Anna Lorencová, Eva Štichová: Reportáž ze sněmu Terezínské iniciativy.
Foto Michal Stránský. Str. 3.

Dagmar Lieblová: Činnost předsednictva Terezínské iniciativy v minulém roce.

Str. 4.

Tamara Pavlíčková: Zpráva o hospodaření TI v roce 2012.

Str. 6.

Darja Lea Stillerová: Zpráva revizní komise za minulý rok.
Zprávu na sněmu přednesl Jaroslav Kraus. Str. 6.

Pavel Stránský: Pocta Fredymu Hirschovi.
26. 2. 2013 uspořádalo Charlie, Studentské Queer Sdružení při Univerzitě Karlově, komponovaný večer o Fredy Hirschovi: FREDY HIRSCH: pohledný gay hrdinou doby šoa. Str. 7.

Doris Grozdanovičová: Seminář v St. Marienthalu.
Účastníky semináře byli středoškoláci z Polska, Lotyšska, Německa a z Vrchlabí. Str. 7.

Gaby Flatow: Terezín mezi traumatem a zodpovědností.
Messa da Requiem Giuseppe Verdiho v Berlíně. Koncert - vzpomínka na mrtvé a příslib i varování pro živé. Foto Alex Butz a Sven Sewitz. Str. 8.

ČTK a Michaela Vidláková: V Praze poprvé zazněl hudební projekt Terezínské hvězdy.
Série koncertů, projekcí dokumentárních filmů, výstavy a rozhovory s pamětníky. Str. 9.

8. březen v České republice.
Tradiční tryzna v Pinkasově synagoze na paměť rodinného tábora. Str. 10.

Michal Frankl: 8. březen a připomínka holocaustu českých Židů v českém historickém vědomí.
Text projevu. Foto Matěj Stránský. Str. 10.

Dagmar Lieblová: Neobvyklý happening.
Sbormistr souboru Geshem, Marek Šlechta, chtěl happeningem připomenout osud lidí zahynuvších v rodinném táboře Osvětim - Birkenau“. Str. 12.

Doris Grozdanovičová: Terezín v Austinu.
Texaská univerzita v Austinu uspořádala ve dnech 3. - 11. 10. 2012 symposium na téma „Terezín - tvorba tváří v tvář smrti“.  Str. 13.

Tereza Štěpková: Institut Terezínské iniciativy v roce 2012.
Foto archiv ITI. Str. 14.

Eva Štichová: Příběh dívky, která přežila holocaust.
Vzpomínková kniha Helgy Weissové - Hoškové „Deník 1938-1945“ vyšla v ČR, Německu, Velké Británii a dalších zemích. Foto Dennis Darling. Str. 15.

Eva Štichová: Pohnutý život Simona Wiesenthala.
V roce 2012 byla do češtiny přeložena kniha izraelského spisovatele Toma Segeva „Simon Wiesenthal - skutečnost a legenda“. Str. 16.

Eva Štichová: Transporty smrti v jihozápadních Čechách.
Pořad Českého rozhlasu „Stopy, fakta, tajemství“ se v březnu věnoval pochodům smrti. Autor Stanislav Motl jej nazval „Cesty peklem“. Str. 16.

Eva Oliva, 16 let: Za dveřmi je svoboda.
Autorka je vnučka profesora Pavla Olivy, přeživšího Terezín a další koncentrační tábory.  Str. 17.

Michal Stránský: Poněkud opožděný report z výletu do Ramsau a Schladmingu.
O sportovně relaxačním výletě do Rakouska s Klubem zdraví. Foto Matěj Stránský. Str. 19.

Raja Žádníková: Rozhovor s dětmi z USA po Skypu.
Děti z Filadelfie nacvičovaly hru o Terezíně a po Skypu mluvily a Rajou Žádníkovou. Str. 19.

Klára Lukešová o svých rozhovorech s bývalými vězni holocaustu.
Rozhovory napsala studentka 3. ročníku psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Str. 20.

 

Terezínská iniciativa 63

Michaela Vidláková: O činnosti vzdělávací komise v minulém roce.

Str. 2.

Věra Baumová: Sociálně zdravotní komise.

Str. 2.

Michal Stránský: Nad stránkami časopisu.
Rekapitulace témat časopisu TI za poslední rok. Str. 3.

Jan Munk: Rok 2012 v Památníku Terezín.

Str. 4.

Michal Frankl: Oddělení pro dějiny šoa Židovského muzea v Praze v roce 2012.

Str. 5.

Zuzana Pavlovská: Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze.

Str. 6.

Michal Stránský: Bubny, cesta jinam.
Rozhovor Michala Stránského s Pavlem Štinglem o záměru vybudovat nový Památník šoa v Praze. Foto Karel Cudlín. Str. 8.

Eva Štichová: Ještě o Leovi Eitingerovi a jeho příběhu „O cestě ze tmy do světa“.

Doplnění informací. Str. 9.

Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti v Senátu Parlamentu ČR.
Slavnostní setkání proběhlo 25. ledna 2013. Příspěvky: Petr Papoušek, předseda Federace židovských obcí v ČR, Alena Gajdůšková, 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR, Prof. Tomáš Kosta, zpěv Pavlína Matiová. Foto Michal Stránský. Str. 10.

 

 

Terezínská iniciativa 3

Hanuš Schimmerling: Nejen k minulosti.

Str. 1.

Jiří Steiner: Město bývalého ghetta.
Rozhovor s ředitelem Památníku Terezín dr. Janem Munkem. Str. 2.

Jiří Kotouč: Setkání v Givat Chaim-Ichud.
Výroční setkání Bejt Terezín – sdružení pro památku obětí ghetta a vyhlazovacích táborů v květnu 1992. Str. 3.

Jan Jecha: Jak si stojíme finančně.

Str. 4.

Terezín jako skanzen?
Reakce TI na nepravdivé vyjádření v časopise Mladý svět a jiných médiích. Str. 5.

Na paměť terezínských.
Tryzna za zavražděné, kteří prošli Terezínem, se konala 20. září 1992. Str. 6.

Z měst a obcí. Autor J. F.

Mozaika vzpomínkových akcí v roce 1992. Str. 6.

Miroslav Kárný: Čísla nikoliv suchá.
Návštěvnost v Muzeu ghetta od podzimu 1991 do podzimu 1992 - analýza. Str. 7.

Po návštěvě prezidenta Weizsäckera.
Díky německému prezidentovi získala TI finanční dar 150 000 marek na stavební práce v Muzeu ghetta. Str. 8.

V paměti počítače.
Informace o všech terezínských vězních, kteří zahynuli během holocaustu, budou přístupné díky databázi. Str. 8.

Miroslav Kárný: Budoucí průvodci Muzeem ghetta.

Pro pravdivé přiblížení podmínek v terezínském ghettu i koncentračních táborech byla s pamětníky natočena série videoklipů. Str. 8.

Miroslav Kárný: Aby naše paměť zůstala zachována.
V rámci akce Terezínská paměť pořizují studenti humanitních oborů rozhovory s přeživšími a zachycují tak jejich vzpomínky. Str. 9.

Anita Franková: Památník v Pinkasově synagoze.
Zpráva o zpřístupnění synagogy a postupném obnovování nápisů. Str. 9.

Oboustranně prospěšný seminář.
V říjnu 1993 se bude konat seminář o terezínském ghettu, který uspořádá Aktion Sühnenzeichen ve spolupráci s TI. Str. 10.

Na paměť schwarzheidských. Autor: J. L.

Návštěva bývalých vězňů v místech koncentračního tábora ve Schwarzheidu. Str. 11.

Skupina terezínských väzňov v Bratislave.

Str. 11.

Pamětní deska v Hamburku.
Deska připomíná skupinu žen, které musely vykonávat životu nebezpečné nucené práce v Neugrabenu. Str. 11.

Terezín v Berlíně.

Výstava o terezínském ghettu byla otevřena v říjnu 1992. Str. 12.

Terezín v německém parlamentu.
Interpelace ve Spolkovém sněmu požadovala, aby SRN přispěla na obnovu památníků bývalých nacistických koncentračních táborů ve východní Evropě, včetně Terezína. Str. 12.

Německé vydání sborníku o Terezíně.
Sborník „Terezín v konečném řešení židovské otázky“ se připravuje k vydání v němčině. Str. 12.

 

Terezínská iniciativa 2

Hanuš Schimmerling: Čeká nás další práce.

Str. 1.

Probudit se do svého lidství.
Z projevu prezidenta Václava Havla na koncertu za čtvrt milionu vyvražděných československých Židů. Str. 2.

Náš žal nás posílí k nové odvaze.
Z projevu prezidenta státu Izrael pana Chaima Herzoga na tryzně v Terezíně 17. 10. 1991. Str. 2.

Terezín je místem varování…
Z projevu předsedy vlády České republiky Petra Pitharta na tryzně v Terezíně. Str. 3.

Antisemitismus nemá místa.

Z dopisu předsednictva ÚV ČSBS Terezínské iniciativě. Str. 3.

Naše radost, naše slzy…
Ze setkání k 50. výročí vzniku terezínského ghetta. Str. 4.

Terezín a jeho historiografie.
Ve dnech 25. – 28. listopadu se konala vědecká konference na téma „konečného řešení židovské otázky“. Str. 6.

O bohatství života v předpeklí.

Komorní koncert k poctě umělců terezínského ghetta se konal 16. října 1991 na Židovské radnici v Praze. Str. 7.

Muzeum ghetta – ohlédnutí a pozvání.
O prvním roce činnosti Muzea ghetta. Str. 7.

Setkání lodžských.
Dne 15. října 1991 se konalo setkání bývalých vězňů lodžského ghetta, kteří byli vystěhováni z Prahy jako první. Str. 8.

 

Terezínská iniciativa 1

Hanuš Schimmerling: Památka obětí musí zůstat živá.
Projev předsedy Terezínské iniciativy na shromáždění bývalých terezínských vězňů. Str. 1

Sněm terezínských.
Dne 16. 4. 1991 se v aule Právnické fakulty sešlo 326 bývalých terezínských vězňů. Str. 2.

Na památku více než 80 tisíc…
O vzniku pamětní desky k Veletržnímu paláci, kterou navrhla Helga Hošková. Str. 2.

Kolik nás ještě je?
Terezínské iniciativě se přihlásilo 880 přeživších, kteří byli zařazeni do adresáře bývalých vězňů terezínského ghetta. Str. 3.

Mezinárodní terezínské sdružení.
Založení MTS bylo schváleno v únoru 1991. Sdružení bude usilovat o udržení památky na terezínské vězně a zdokumentování historie ghetta. Str. 3.

Připravuje se otevření Muzea Ghetta.
17. 10. 1991 má být otevřeno Muzeum ghetta. Str. 4.

Setkání bývalých vězňů terezínského ghetta.
Slovo terezínského starosty, program setkání. 17. 10. 1991 slavnostní otevření Muzea ghetta. Str. 5.

Vědecká konference o historii Terezína.
Konference se konala 25. – 28. 11. 1991 s účastí českých, izraelských i amerických historiků. Str. 6.

Stanovy Mezinárodního terezínského sdružení.
Vstoupily v platnost 14. 2. 1991. Str. 7.

Bývalým vězňům lodžského ghetta.
16. 10. 1991 bude odhalena pamětní deska. Výzva k setkání přeživších. Str. 8.