ČESKY   ENGLISH   DEUTSCH

Časopis Terezínská iniciativa č. 108 - leden 2022

3.2.2022

Lednové číslo se na prvních stránkách vrací k 80. výročí zahájení transportů a vzniku ghetta Terezín reportáží z pochodu živých z Bohušovic do Terezína, k loňskému hudebnímu festivalu Věčná naděje, k projektu Musica non grata, k minulému roku v Památníku Terezín a v Židovském muzeu v Praze a k výstavě Institutu TI na Kampě. Na terezínské dětství vzpomíná Eva Erbenová, vydání přináší recenzi knihy Moje máma z Terezína a vzpomínku na plukovníka Jana Horala.

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 107 - listopad 2021

9.12.2021

Listopadové číslo přináší reportáž ze sněmu Terezínské iniciativy, z Terezínské tryzny a z návštěvy německého prezidenta F. W. Steinmeiera v Praze.  Připomínáme 80. výročí zahájení deportací židů z protektorátu do nově vzniklého ghetta Terezín a řadu akcí, které se k tomuto neblahému výročí konaly. V neposlední řadě otiskujeme literární a výtvarné práce studentů na téma: Když je třeba pomoci.

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 106 - srpen 2021

27.8.2021

Srpnové číslo přináší reportáž z koncertu Ivy Bittové v Praze, upozornění na divadelní hru Jeden německý život a životopisnou knihu o Ročkových, důležité připomenutí 80. výročí zahájení transportů a zbudování ghetta Terezín, pokračování vzpomínek na ty, kteří pomáhali židům, pokračování a dokončení vzpomínek Max M. Livniho a ukázku literární a výtvarné práce studentů na téma Válka skončila, můžeme zapomenout?

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 105 - květen 2021

3.6.2021

Květnové číslo oznamuje čtenářům, že letošní Terezínská tryzna se uskuteční 5. září. Vyprávíme o mimořádných osobnostech, které zachraňovaly židy před a během šoa, další stránky věnujeme životním vzpomínkám Maxe M. Livniho. V Památníku Terezín oceněné studentské literární a výtvarné práce otiskujeme na konci tohoto čísla.

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 104a - duben 2021

3.5.2021

Mimořádné číslo je věnované životnímu příběhu Jiřího Diamanta, jednomu z Birkenau boys, který dnes žije v Nizozemsku.

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 104 - březen 2021

25.3.2021

Březnové číslo přináší projevy v Senátu při příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti vysílané na ČT 24. Vzpomněli jsme na P. Stránského při příležitosti jeho nedožitých stých narozenin. Tryzna za oběti rodinného tábora se letos konala v on-line přenosu. Logo Googlu upozornilo na nedožité 105. narozeniny F. Hirsche. Transgeneračnímu přenosu traumatu se věnuje příspěvek Covid a generace po holocaustu.

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 103 - leden 2021

3.2.2021

V listopadu 2020 tomu bylo 80 let, co se v Haifě potopil parník Patria. Uplynulý rok v Památníku Terezín, v Institutu Terezínské iniciativy, v Židovském muzeu v Praze a v Památníku ticha byl námětem zpráv z těchto organizací, reportáž ze zapálení prvního chanukového světla v Praze – Bubnech. Nad 5 fotografiemi jsme vzpomněli na vznik a první léta Terezínské iniciativy, otištění několika studentských výtvarných i literárních prací zakončilo první vydání letošního roku.

>> Celý článek

archiv aktualit

Studijní zájezdy škol do Terezína

Zásady pro získání finanční podpory od Terezínské iniciativy

 


Vážení přátelé,
rádi bychom vás pozvali na návštěvu Terezína, který má trvale připomínat krutý osud vězňů a židovských obětí holocaustu. Věříme, že tato návštěva přivede účastníky k hlubšímu zamyšlení nad stále aktuálními otázkami extremismu, rasismu a národní i náboženské nesnášenlivosti.
Chtěli bychom však doporučit, aby byli již předem seznámeni s problematikou "konečného řešení židovské otázky", nejlépe předchozím  výkladem a četbou.

Terezínská iniciativa jako organizace sdružující většinou bývalé vězně Terezína a jiných koncentračních táborů má zájem na tom, aby se zejména mladí lidé setkávali s pravdivým
pohledem na židovské dějiny a na vyhlazování Židů za druhé světové války. Proto poskytujeme příspěvky na financování zájezdů školních skupin, které absolvují některý ze vzdělávacích seminářů pořádaných Památníkem Terezín. Pro více informací prosím kontaktujte Vzdělávací oddělení Památníku Terezín.


Školní návštěvy Terezína doporučujeme od 7. tříd ZŠ výše. Dvou- a vícedenní zájezdy budou schvalovány u 8. a 9. tříd ZŠ a u středoškoláků, resp. studentů.
V žádosti o příspěvek na jednodenní zájezdy uveďte laskavě:

datum konání

školu

třídu

počet účastníků


V žádosti o příspěvek na dvou- a vícedenní zájezdy uveďte laskavě:

datum konání

školu, organizaci

třídu/ročník

počet účastníků

popis projektu (název, náplň, kdo jej vede)

jak jsou účastníci předem připraveni

jaký bude výstup, konečné zpracování výsledků

 

Fakturu vystaví škola a s potvrzením Památníku Terezín o absolvování programu
a s kopiemi účtů zašle na adresu:

Terezínská iniciativa, Maiselova 18, 110 00 Praha 1.


Důležité: Náklady, které přesáhnout stanovený limit, TI nehradí.


Platí od 1. 1. 2010
PhDr. D. Lieblová, předsedkyně
RNDr. M. Vidláková, předsedkyně vzdělávacího výboru
Telefon:+420 224 826 311

Email: terezinskainiciativa@cmail.cz