ČESKY   ENGLISH   DEUTSCH

Časopis Terezínská iniciativa č. 94 - leden 2019

21.2.2019

Lednové číslo časopisu se věnuje tradičnímu vzpomínkové setkání se konalo v Senátu Parlamentu ČR u příležitosti mezinárodního dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Svojí činnost v roce 2018 shrnují spolupracující instituce a svůj výzkumný projekt představuje americký historik Benjamin Frommer.

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 93 - listopad 2018

3.12.2018

Poslední číslo tohoto roku se vrací k Bubnování pro Bubny a připomínce prvních transportů z Prahy 16. října 1941. Číslo je věnované nedávno zesnulé Anně Lorenzové, která byla dlouholetou členkou redakční rady časopisu. Své místo tu našly i dva texty vztahující se k historii – o portrétech Davida Friedmanna či činnosti Marie Schmolkové.

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 92 - září 2018

8.10.2018

Zářijové číslo zpravodaje se věnuje nové expozici v Pinkasově synagoze Židovského muzea v Praze a promítání filmu „Obchod na korze“ na nádraží Praha – Bubny, kdy byl doprovázen živou hudbou. Zajímavý je příběh vzniku českého překladu knihy vzpomínek „Svobodná, volná“ Hany Sternlichtové, která pochází z Holic. Velká část čísla je věnovaná oceněným pracím ze soutěže pořádané Památníkem Terezín.

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 91 - červen 2018

21.6.2018

Červnové číslo zpravodaje se věnuje pietním aktům v Terezíně a Letech u Písku a akcí Kulturou proti antisemitismu. Dále přináší rozhovor s Dagmar Lieblovou z roku 2000 či oceněné práce ze studentské soutěže Památníku Terezín.

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 90 - duben 2018

22.5.2018

Toto číslo je věnované vzpomínce na dlouholetou předsedkyni Terezínské iniciativy Dagmar Lieblovou, která zemřela v březnu tohoto roku. Dalšími tématy čísla jsou sněm Terezínské iniciativy, Veřejné čtení jmen obětí holocaustu a tryzna za oběti rodinného tábora. Dále zde najdeme rozhovor s Hanou Trávovou a Michaela Vidláková připravila text o Friedl Dicker-Brandeisové, jejíž díla byla vystavena do dubna v Rakouském kulturním centru v Praze.

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 89 - leden 2018

8.2.2018

První letošní číslo se věnuje Dni památky obětí holocaustu jeho připomínce v Terezíně a v Senátu ČR. Svoji činnost za rok 2017 shrnuje Památník Terezín, Institut Terezínské iniciativy, Oddělení pro dějiny šoa a Oddělení pro vzdělávání a kulturu ŽMP. Číslo se vrací také ke Dni otevřené Jáchymky 2017. Součástí čísla je i obsah všech čísel zpravodaje za rok 2017. Bohužel i v tomto čísle je několik nekrologů – za Evu Štichovou, Ruth Bondy a Růženu Brösslerovou.

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 88 - listopad 2017

21.11.2017

Poslední letošní číslo časopisu přináší fotografie z akce „Bubnování pro Bubny“, pokračování o práci terezínského umělce Ericha Lichtblau-Leskly (dokončení z čísla 87), rozhovor s kameramankou a pamětnicí Věrou Štinglovou, reportáž z Loštic, kde se letos na podzim poprvé pokládaly Stolpersteine, či zprávu o novém knihovním katalogu Jáchymka.

>> Celý článek

archiv aktualit

Studijní zájezdy škol do Terezína

Zásady pro získání finanční podpory od Terezínské iniciativy

 


Vážení přátelé,
rádi bychom vás pozvali na návštěvu Terezína, který má trvale připomínat krutý osud vězňů a židovských obětí holocaustu. Věříme, že tato návštěva přivede účastníky k hlubšímu zamyšlení nad stále aktuálními otázkami extremismu, rasismu a národní i náboženské nesnášenlivosti.
Chtěli bychom však doporučit, aby byli již předem seznámeni s problematikou "konečného řešení židovské otázky", nejlépe předchozím  výkladem a četbou.

Terezínská iniciativa jako organizace sdružující většinou bývalé vězně Terezína a jiných koncentračních táborů má zájem na tom, aby se zejména mladí lidé setkávali s pravdivým
pohledem na židovské dějiny a na vyhlazování Židů za druhé světové války. Proto poskytujeme příspěvky na financování zájezdů školních skupin, které absolvují některý ze vzdělávacích seminářů pořádaných Památníkem Terezín. Pro více informací prosím kontaktujte Vzdělávací oddělení Památníku Terezín.


Školní návštěvy Terezína doporučujeme od 7. tříd ZŠ výše. Dvou- a vícedenní zájezdy budou schvalovány u 8. a 9. tříd ZŠ a u středoškoláků, resp. studentů.
V žádosti o příspěvek na jednodenní zájezdy uveďte laskavě:

datum konání

školu

třídu

počet účastníků


V žádosti o příspěvek na dvou- a vícedenní zájezdy uveďte laskavě:

datum konání

školu, organizaci

třídu/ročník

počet účastníků

popis projektu (název, náplň, kdo jej vede)

jak jsou účastníci předem připraveni

jaký bude výstup, konečné zpracování výsledků

 

Fakturu vystaví škola a s potvrzením Památníku Terezín o absolvování programu
a s kopiemi účtů zašle na adresu:

Terezínská iniciativa, Maiselova 18, 110 00 Praha 1.


Důležité: Náklady, které přesáhnout stanovený limit, TI nehradí.


Platí od 1. 1. 2010
PhDr. D. Lieblová, předsedkyně
RNDr. M. Vidláková, předsedkyně vzdělávacího výboru
Telefon:+420 224 826 311

Email: terezinskainiciativa@cmail.cz