Od dokumentů k příběhům. Kurz kompetencí pro demokratickou kulturu, srpen až říjen 2022

26. 07. 2022

Pozor změna: Z organizačních důvodů posouváme začátek kurzu až na 4. září a konec na 15. října. Stejně tak posouváme i deadline pro přihlášky na 29. srpna.

Kurz Kompetencí pro demokratickou kulturu jsme vytvořili a poprvé vyzkoušeli ve školním roce 2018/2019. Od té doby proběhly další dva běhy a nyní máte možnost se zúčastnit zatím posledního plánovaného kurzu. Začínáme již 4. září a končíme 15. října.

Předběžný program viz níže.


Kurz je určen pro pedagogy a lektory pražských škol a institucí a také pro studenty pedagogických škol v Praze.

Kapacita kurzu je omezena, proto s vyplněním přihlášky neváhejte.

 

 

odp_kdk_web_05

 • Myslíte si, že demokracii „umíme“?

 • Jak lze využít dějiny k tomu, abychom se učili moderní demokracii?

 • Čemu nás učí příběhy ukryté v autentických dokumentech?

 • Jak demokracii učit, kriticky jí zkoumat a porozumět jí?

 • Jak demokracii trénovat?

 

Co můžete od kurzu očekávat?

 • pět vzdělávacích,

 • aktivity využitelné napříč společenskovědními předměty,

 • nové metody do výuky,

 • sadu metodických materiálů použitelných přímo ve výuce,

 • interaktivní práci,

 • prostor pro diskusi,

 • setkání s pamětníkem holocaustu nebo příslušníkem tzv. 2. generace,

 • metody předcházení a řešení konfliktů,

 • inspiraci, jak formovat žáky k občanské odpovědnosti,

 • certifikát o absolvování.

 

Co očekáváme my od Vás:

 • ochotu ke změně a inovacím,
 • víru v možnosti zlepšení,

 • odvahu převzít odpovědnost,

 • schopnost sebereflexe,

 • odhodlání učit se něco nového,

 • ochotu dělit se o zkušenosti,

 • zpracování a prezentaci závěrečné práce.

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat:

Eliška Ševčíková Waageová, eliska.waageova@terezinstudies.cz,

Dana Gabaľová, dana.gabalova@terezinstudies.cz,

Kurz je akreditovaný v rámci DVPP (č. akreditace MSMT11407/20202264).

Kurz Kompetencí pro demokratickou kulturu je spolufinancován Evropskou unií a probíhá v rámci Operačního programu Praha pól růstu (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001435).

 

Předběžný program

 • 4.9. – Kompetence pro demokratickou kulturu

Místo konání: Praha, Jáchymka (Jáchymova 3, Praha 1)

Časová dotace: neděle, 4. září 10.00 až 17.00

Metodický úvod do kurzu, představení Institutu Terezínské iniciativy, koncept kompetencí pro demokratickou kulturu ve škole. Součástí programu bude prohlídka bývalé židovské školy a práce s archivními materiály.

 • 5.9.Rovná komunikace a řešení konfliktů,

Lektor: Michal Dubec

Místo konání: Praha, Jáchymka (Jáchymova 3, Praha 1)

Časová dotace: pondělí 5. září 13.30 až 19.00

Proč jednáme a komunikujeme způsoby, které nás zraňují. Jak to udělat tak, abychom při komunikaci se žáky, s rodiči, s kolegy dosáhli přijatelných výsledků a předešli konfliktům? To a mnohem víc si vysvětlíme a na příkladech z praxe vyzkoušíme s lektorem komunikace Michalem Dubcem.

 • 16.-18.9. - Demokracie a škola

Lektoři: Dana Gabľová, Roman Ferstl

Místo konání: Benešov, hotel Benica

Časová dotace: pátek 26. srpna 13.30 až sobota 27. srpna 18.00

Jak funguje demokracie? Jak se to projevuje ve škole? Můžeme se demokracii naučit? Dokážeme naslouchat názorům, které nám nejsou příjemné? Jak nám kompetence pro demokratickou kulturu u žáků mohou pomoct ve vzdělávacím procesu.

 • 23. - 25.9. – Historická paměť a vyrovnání s minulostí

Lektoři: Roman Ferstl, Dana Gabaľová

Místo konání: Benešov, hotel Benica

Časová dotace: pátek 16. září 16.00 až neděle 18. září 13.30

Jak využít historické události k porozumění dnešnímu světu? Budeme pracovat s autentickými dokumenty a vzpomínkami. Zamyslíme se nad tím, proč je dobré při práci s kontroverzními tématy začít historickou studií. Setkání s pamětníkem, případně příslušníkem tzv. 2. generace.

 • 1.10. - Rozhodnutí angažovat se

Místo konání: Praha, Jáchymka (Jáchymova 3, Praha 1)

Časová dotace: sobota 1. října 10.00 až 18.30

Jak může jednotlivec měnit svět kolem sebe? Jak malá akce nebo kolik hlasů je potřeba, aby mohla nastat změna? Jak vnímají svoje postavení ve společnosti menšiny?Jak mohou lidé, kteří se sebou nesouhlasí, pracovat společně (metoda Demokracie do hloubky / Deep Democracy)? Součástí bude příprava na závěrečnou prezentaci.

 • 14.-15.10. – Závěrečné setkání a prezentace

Lektoři: Roman Ferstl, Dana Gabaľová, Eliška Ševčíková Waageová

Místo konání: Benešov, hotel Benica

Časová dotace: pátek 14. října 15.00 až sobota 15. října cca 15.00 (podle počtu zúčastněných)

Kapacita kurzu je omezena, proto s vyplněním přihlášky neváhejte.

 

Kurz Kompetencí pro demokratickou kulturu je spolufinancován Evropskou unií a probíhá v rámci Operačního programu Praha pól růstu (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001435).