ČESKY   ENGLISH   DEUTSCH

Časopis Terezínská iniciativa č. 93 - listopad 2018

3.12.2018

Poslední číslo tohoto roku se vrací k Bubnování pro Bubny a připomínce prvních transportů z Prahy 16. října 1941. Číslo je věnované nedávno zesnulé Anně Lorenzové, která byla dlouholetou členkou redakční rady časopisu. Své místo tu našly i dva texty vztahující se k historii – o portrétech Davida Friedmanna či činnosti Marie Schmolkové.

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 92 - září 2018

8.10.2018

Zářijové číslo zpravodaje se věnuje nové expozici v Pinkasově synagoze Židovského muzea v Praze a promítání filmu „Obchod na korze“ na nádraží Praha – Bubny, kdy byl doprovázen živou hudbou. Zajímavý je příběh vzniku českého překladu knihy vzpomínek „Svobodná, volná“ Hany Sternlichtové, která pochází z Holic. Velká část čísla je věnovaná oceněným pracím ze soutěže pořádané Památníkem Terezín.

>> Celý článek

Výchova k respektu a toleranci. Anne Franková: Nechte mě být, jaká jsem - 2. až 4. listopadu

24.9.2018

Zajímá vás otázka práv jednotlivce, boje s předsudky či moderní dějiny? Přemýšlíte, jak uchopit obtížná témata ve výuce? Chcete se seznámit s programem Tváří v tvář historii a nám samým - originální metodou výuky moderních dějin, která umožňuje žákům pochopit dějinné události v jejich komplikovanosti a v souvislostech?

Pokud ano, pak přijměte naši pozvánku na víkendový seminář, který se uskuteční o víkendu 2. až 4. listopadu 2018 v hotelu Benica v Benešově u Prahy. Seminář je určen pro pedagogy středních i základních škol z celé České republiky. V hotelu Benica bude pro Vás zajištěno ubytování, stravování a školící místnost.

 

 

>> Celý článek

Výstava Ztracená paměť v Českém Krumlově

20.9.2018

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov a jeho projektové pracoviště Informační centrum pro mládež si Vás dovolují pozvat na výstavu „Ztracená paměť? Místa nacistické nucené práce v ČR“.
 

  • KDY: od 4. října do 31. října 2018
  • KDE: vestibul MÚ Český Krumlov, Kaplická 439

>> Celý článek

Od dokumentů k příběhům a k sobě samým

29.8.2018

Kurz kompetencí pro demokratickou kulturu

 

Trápí Vás postoje Vašich žáků? Zdá se Vám, že jsou lhostejní k dění kolem sebe a hledají jednoduchá řešení? Chcete to změnit, ale nevíte jak? Potom se přihlaste na akreditovaný kurz, ve kterém budete objevovat, rozvíjet a zkoušet svou schopnost pracovat s hodnotami, postoji, dovednostmi, znalostmi a kritickým porozuměním, což jsou kompetence pro demokratickou kulturu, a najdete svůj způsob, jak tyto kompetence předávat dál.

 

Kurz je určen pouze pro pedagogy a lektory pražských škol.

 

Přihláška na kurz

 

V současnosti máme kurz obsazen. Můžete se však hlásit jako náhradníci. V případě, že se do začátku kurzu uvolní místo, budete včas informováni. Děkujeme.

>> Celý článek

Letní škola pro učitele: Lidé a místa. Síla příběhů ve vyprávění o moderních dějinách

28.6.2018

Srdečně zveme všechny pedagogické pracovníky na letní školu, kterou pořádáme 17. - 19. srpna 2018 ve spolupráci s Muzeem romské kultury v Brně, na kterou vás tímto srdečně zveme. Pro účastníky jsou připraveny zajímavé workshopy, setkání s romskými osobnostmi a návštěva pietního aktu v Hodoníně u Kunštátu.

 

 

  • Kdy: 17. – 19. srpna 2018

  • Kde: Brno a Hodonín u Kunštátu


Tisková zpráva k pietnímu shromáždění 19. srpna

 

>> Celý článek

Výroční zpráva za rok 2017

28.6.2018

Na našich stránkách jsme zveřejnili výroční zprávu za rok 2017. Dočtete se v ní o našich projektech a akcích, které jsem realizovali v kalendářním roce 2017, a plány pro rok 2018.

>> Celý článek

archiv aktualit

Vyhodnocení soutěže SOUTĚŽE PRO ŠKOLY „Mít své místo. Židé a Romové - naši spolužáci před holocaustem a dnes.“

Do letošního 2. ročníku soutěže vyhlášené u příležitosti Jom ha-šoa - Dne vzpomínání na oběti holocaustu se přihlásilo veliké množství škol i jednotlivců. Vybírali jsme z 233 prací od jednotlivců i škol, do soutěže se zapojilo celkem 46 škol z celé České republiky.  

 

Především bychom chtěli všem účastníkům velice poděkovat a bez ohledu na to, zda byly jejich práce vybrány k veřejnému vystavení, ocenit jejich odhodlání utkat se s náročným tématem, kterým holocaust bezesporu je. Hodnotící komise stála před nelehkým úkolem: vybrat z rozsáhlého množství prací lišících se typem zpracování (kresby, malby, fotografie, koláže, povídky, úvahy, dokumentární videa, video s divadelním představením, noviny, prezentace,...) takové, které ji obzvlášť oslovily.

 

Práce jsme proto rozdělili do tří kategorií: výtvarné, literární a video práce. Při hodnocení jsme přihlíželi k věku autorů, ke kvalitě zpracování a pozornost jsme věnovali nápaditosti, kterou autoři do svých příspěvků vložili. Dalším kritériem pro nás byl vztah příspěvků k tématu vyhlášené soutěže - oběti holocaustu, Židé a Romové, tehdy a dnes. To je totiž směr, kterým se chceme při vzdělávání o holocaustu ubírat: neučit se jen o tom, co se stalo, ale především proč se to stalo, jaké mechanismy ve společnosti selhaly a jaké poučení si vzít pro současnost a budoucnost, učit žáky citlivosti k bezpráví a diskriminaci a také tomu, jak těmto jevům čelit. Ty, které jsme se nakonec rozhodli vybrat k ocenění, jsou uvedeny v seznamu níže.

 

Michal Kraus, který holocaust přežil, si krátce po skončení války ve věku 15 let do svého deníku zapsal: “ „…Není možno vylíčit hrůzy koncentračních táborů tak, jaké opravdu byly, neboť nikdo nemůže ze slov vycítit ty pravé útrapy a hrůzy, jaké ve skutečnosti byly...  Kdo mohl s námi cítit? Kdo nás mohl pochopiti? ... Oběti holocaustu nesmějí vymizet z naší paměti, musí být stále vykřičníkem: chraň se před nacismem, fašismem a vůbec před každým bezprávím!“ 
 

Členové hodnotící komise:

Mgr. Lukáš Houdek - nezávislý fotograf a romista

Mgr. Markéta Krommelová - Institut Terezínské iniciativy

Mgr. Michal Schuster - historik, Muzeum romské kultury v Brně

Mgr. Julie Svatoňová - lektorka a metodička, Muzeum romské kultury v Brně

Mgr. Tereza Štěpková - ředitelka, Institut Terezínské iniciativy

Mgr. Marie Zahradníková - lektorka a metodička, Institut Terezínské iniciativy

 


SEZNAM VYBRANÝCH PRACÍ 
  
Kategorie výtvarné práce:    

K. Fadyeyeva, VOŠ a SPŠ Volyně       
Tereza Chocholoušková, VOŠ a SPŠ Volyně 

žáci 1.ročníku, OA Kolín   

žáci 9.ročníku, ZŠ Modřice     
žáci 9.A, 2.ZŠ Sokolov   

Dominika Vrablicová, Kateřina Kopecká, ZŠ Sion Hradec Králové 
Markéta Zemanová, Mendelovo gymnázium Opava 
       
Kategorie literární práce:       
David Daenemark, Gymnázium Z.Wintra Rakovník

Kamila Ďuračová, VOŠ sklářská a SŠ, Nový Bor  

Šimon Leitgeb, Česko-anglické gymnázium s.r.o    
Adéla Procházková, ZŠ Radotín 
Michaela Sádková, Gymnázium Teplice       

Videoprojekty:    

 

ZŠ Sion Hradec Králové - žáci 2. a 4. třídy pod vedením učitelky Daniely Truhlářové a Barbary Pospíšilové

                                  žáci 4. třídy pod vedením učitelky Marie Masopustové

  
Jaromír Jarušek, ZŠ a MŠ Újezd   

 
 


        

 

 

 

Zvláštní ocenění:       
ZŠ, PŠ a DD Brno       
ZŠ Kom.nám. Kralupy n.Vlt.       
ZŠ a MŠ Křižanov       
VOŠ sklářská a SŠ, Nový Bor