ČESKY   ENGLISH   DEUTSCH

Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - letos poprvé virtuálně, 21. dubna 2020

23.3.2020

Tématem 15. ročníku akce  Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha šoa je identita - našich měst a obcí, komunit i nás samých, vše co ji tvoří a ovlivňuje.

Protože naši současnou identitu ovlivňuje dosud nepoznaná situace a změny s ní související, museli jsme  z důvodu všech opatření souvisejících s epidemií COVID-19 (koronavirus) přistoupit k tomu, že letošní Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha-šoa 2020, neproběhne v reálném veřejném prostoru na náměstích ve 28 městech, která se k letošnímu ročníku připojila.

Datum zůstává. 21. dubna 2020 bude všem zájemcům zpřístupněna internetová stránka, na kterou se formou videokonference bude moci připojit každý, kdo bude chtít jména obětí přečíst on-line v reálném čase, a to v časovém rozmezí od 14.00 do 17.00. Abychom byli schopni zajistit plynulost čtení, je potřeba se předem registrovat na e-mailu jomhasoa@terezinstudies.cz. Každý přihlášený obdrží podrobné instrukce, jak postupovat.

>> Celý článek

Uzavření kanceláře

16.3.2020

Od pondělního rána je vedle knihovny uzavřena i naše kancelář. V případě potřeby nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu.
Přejeme všem pevné zdraví a hodně sil.

>> Celý článek

Uzavření knihovny

13.3.2020

Knihovna Institutu Terezínské iniciativy je ode dneška, tedy od 13.3. až do odvolání uzavřena. Jedná se o mimořádné opatření proti šíření koronaviru, a to na základě rozhodnutí Vlády ČR a vyhlášení nouzového stavu. Všechny výpůjčky jsou automaticky prodlouženy.

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 99 - leden 2020

24.2.2020

První číslo nového ročníku přináší zprávy o činnosti Památníku Terezín, Židovského muzea v Praze a v Institutu Terezínské iniciativy v roce 2019. Na dalších stranách jsou zveřejněny projevy ze vzpomínkového setkání v Senátu, kde bylo připomenuto 75. výročí osvobození Osvětimi. Dále v čísle najdeme zprávy o tom, co se událo na přelomu roku.

>> Celý článek

Výchova k respektu a toleranci. Anne Franková: Nechte mě být, jaká jsem; 3. až 5. dubna 2020, Praha

17.2.2020

Znáte metodu Tváří v tvář historii a sobě samým (Facing history and ourselves)? Chcete se dozvědět, jak funguje a jaké jsou její výhody? Chcete získat novou inspiraci na práci ve svých hodinách? Využijte možnost si vše vyzkoušet na vlastní kůži.

 

 

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 98 - listopad 2019

12.12.2019

Listopadové číslo časopisu se zabývá připomínce prvních transportů z Prahy do Lodže. Dále zde najdeme zprávu se setkání v Národním muzeu z října tohoto roku, které bylo věnováno tématu Dánských Židů v Terezíně. 90. narozeniny Helgy Hoškové jsou připomenuty společně s její nedávnou výstavou v Jeruzalémské synagoze. Ti, kdo ji znali, vzpomínají na Věru Šlesingerovou, která nás opustila 21. října 2019.

>> Celý článek

archiv aktualit

Vyhodnocení soutěže SOUTĚŽE PRO ŠKOLY „Mít své místo. Židé a Romové - naši spolužáci před holocaustem a dnes.“

Do letošního 2. ročníku soutěže vyhlášené u příležitosti Jom ha-šoa - Dne vzpomínání na oběti holocaustu se přihlásilo veliké množství škol i jednotlivců. Vybírali jsme z 233 prací od jednotlivců i škol, do soutěže se zapojilo celkem 46 škol z celé České republiky.  

 

Především bychom chtěli všem účastníkům velice poděkovat a bez ohledu na to, zda byly jejich práce vybrány k veřejnému vystavení, ocenit jejich odhodlání utkat se s náročným tématem, kterým holocaust bezesporu je. Hodnotící komise stála před nelehkým úkolem: vybrat z rozsáhlého množství prací lišících se typem zpracování (kresby, malby, fotografie, koláže, povídky, úvahy, dokumentární videa, video s divadelním představením, noviny, prezentace,...) takové, které ji obzvlášť oslovily.

 

Práce jsme proto rozdělili do tří kategorií: výtvarné, literární a video práce. Při hodnocení jsme přihlíželi k věku autorů, ke kvalitě zpracování a pozornost jsme věnovali nápaditosti, kterou autoři do svých příspěvků vložili. Dalším kritériem pro nás byl vztah příspěvků k tématu vyhlášené soutěže - oběti holocaustu, Židé a Romové, tehdy a dnes. To je totiž směr, kterým se chceme při vzdělávání o holocaustu ubírat: neučit se jen o tom, co se stalo, ale především proč se to stalo, jaké mechanismy ve společnosti selhaly a jaké poučení si vzít pro současnost a budoucnost, učit žáky citlivosti k bezpráví a diskriminaci a také tomu, jak těmto jevům čelit. Ty, které jsme se nakonec rozhodli vybrat k ocenění, jsou uvedeny v seznamu níže.

 

Michal Kraus, který holocaust přežil, si krátce po skončení války ve věku 15 let do svého deníku zapsal: “ „…Není možno vylíčit hrůzy koncentračních táborů tak, jaké opravdu byly, neboť nikdo nemůže ze slov vycítit ty pravé útrapy a hrůzy, jaké ve skutečnosti byly...  Kdo mohl s námi cítit? Kdo nás mohl pochopiti? ... Oběti holocaustu nesmějí vymizet z naší paměti, musí být stále vykřičníkem: chraň se před nacismem, fašismem a vůbec před každým bezprávím!“ 
 

Členové hodnotící komise:

Mgr. Lukáš Houdek - nezávislý fotograf a romista

Mgr. Markéta Krommelová - Institut Terezínské iniciativy

Mgr. Michal Schuster - historik, Muzeum romské kultury v Brně

Mgr. Julie Svatoňová - lektorka a metodička, Muzeum romské kultury v Brně

Mgr. Tereza Štěpková - ředitelka, Institut Terezínské iniciativy

Mgr. Marie Zahradníková - lektorka a metodička, Institut Terezínské iniciativy

 


SEZNAM VYBRANÝCH PRACÍ 
  
Kategorie výtvarné práce:    

K. Fadyeyeva, VOŠ a SPŠ Volyně       
Tereza Chocholoušková, VOŠ a SPŠ Volyně 

žáci 1.ročníku, OA Kolín   

žáci 9.ročníku, ZŠ Modřice     
žáci 9.A, 2.ZŠ Sokolov   

Dominika Vrablicová, Kateřina Kopecká, ZŠ Sion Hradec Králové 
Markéta Zemanová, Mendelovo gymnázium Opava 
       
Kategorie literární práce:       
David Daenemark, Gymnázium Z.Wintra Rakovník

Kamila Ďuračová, VOŠ sklářská a SŠ, Nový Bor  

Šimon Leitgeb, Česko-anglické gymnázium s.r.o    
Adéla Procházková, ZŠ Radotín 
Michaela Sádková, Gymnázium Teplice       

Videoprojekty:    

 

ZŠ Sion Hradec Králové - žáci 2. a 4. třídy pod vedením učitelky Daniely Truhlářové a Barbary Pospíšilové

                                  žáci 4. třídy pod vedením učitelky Marie Masopustové

  
Jaromír Jarušek, ZŠ a MŠ Újezd   

 
 


        

 

 

 

Zvláštní ocenění:       
ZŠ, PŠ a DD Brno       
ZŠ Kom.nám. Kralupy n.Vlt.       
ZŠ a MŠ Křižanov       
VOŠ sklářská a SŠ, Nový Bor