ČESKY   ENGLISH   DEUTSCH

Letní škola pro učitele: Lidé a místa. Síla příběhů ve vyprávění o moderních dějinách

28.6.2018

Srdečně zveme všechny pedagogické pracovníky na letní školu, kterou pořádáme 17. - 19. srpna 2018 ve spolupráci s Muzeem romské kultury v Brně, na kterou vás tímto srdečně zveme. Pro účastníky jsou připraveny zajímavé workshopy, setkání s romskými osobnostmi a návštěva pietního aktu v Hodoníně u Kunštátu.

 

 

  • Kdy: 17. – 19. srpna 2018

  • Kde: Brno a Hodonín u Kunštátu


Tisková zpráva k pietnímu shromáždění 19. srpna

 

>> Celý článek

Výroční zpráva za rok 2017

28.6.2018

Na našich stránkách jsme zveřejnili výroční zprávu za rok 2017. Dočtete se v ní o našich projektech a akcích, které jsem realizovali v kalendářním roce 2017, a plány pro rok 2018.

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 91 - červen 2018

21.6.2018

Červnové číslo zpravodaje se věnuje pietním aktům v Terezíně a Letech u Písku a akcí Kulturou proti antisemitismu. Dále přináší rozhovor s Dagmar Lieblovou z roku 2000 či oceněné práce ze studentské soutěže Památníku Terezín.

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 90 - duben 2018

22.5.2018

Toto číslo je věnované vzpomínce na dlouholetou předsedkyni Terezínské iniciativy Dagmar Lieblovou, která zemřela v březnu tohoto roku. Dalšími tématy čísla jsou sněm Terezínské iniciativy, Veřejné čtení jmen obětí holocaustu a tryzna za oběti rodinného tábora. Dále zde najdeme rozhovor s Hanou Trávovou a Michaela Vidláková připravila text o Friedl Dicker-Brandeisové, jejíž díla byla vystavena do dubna v Rakouském kulturním centru v Praze.

>> Celý článek

International Conference European Roma Identity in 20th Century, MAY 15 - 16, 2018; BUDAPEST

19.4.2018

The final event of the Project European Roma Identity in 20th Century is the international conference called European Roma Identity in 20th Century through the lenses of the Holocaust Victims documentation, which follows the first conference of the project in Prague last May and three meetings with teachers and students in Brno, Prague and Heidelberg/Mannheim. We want to share with you, experts, researchers, educators, teachers, students, journalists and activists focused on the Holocaust history and memory and its consequences with European modern history, Roma, Jewish and majority identity today. We invite your to comment, share your experience with the topic and offer your ideas to open wide discussion about our collective future.

 

Zpráva z konference

>> Celý článek

Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha-šoa

14.3.2018

Letošní veřejné čtení jmen obětí holocaustu proběhne ve čtvrtek 12. dubna 2018 od 14:00 a uskuteční se v 16 českých a moravských městech. Vedle již tradičních měst, jakými jsou Praha, Brno, Olomouc, Liberec, Sušice, Kolín, Kutná Hora, Plzeň, Havlíčkův Brod, Ústí nad Labem a Klatovy, se letos ke čtení nově připojily Horažďovice, Lipník nad Bečvou, Mělník, Sedlčany a Ústí nad Orlicí.

>> Celý článek

Omezení služeb Knihovny ITI - platí do odvolání!

12.3.2018

Vážení čtenáři, z důvodu reorganizace knihovny došlo k omezení našich výpůjčních služeb.

 

Pokud si chcete nějakou knížku vypůjčit, pošlete prosím nejprve mail na aneta.plzakova@terezinstudies.cz. Knihu vám připravíme a informujeme vás, kdy si ji můžete vyzvednout. Pro vyhledávání můžete využít náš knihovní katalog.


Vracení výpůjček nijak omezeno není.

>> Celý článek

archiv aktualit

Vyhodnocení soutěže SOUTĚŽE PRO ŠKOLY „Mít své místo. Židé a Romové - naši spolužáci před holocaustem a dnes.“

Do letošního 2. ročníku soutěže vyhlášené u příležitosti Jom ha-šoa - Dne vzpomínání na oběti holocaustu se přihlásilo veliké množství škol i jednotlivců. Vybírali jsme z 233 prací od jednotlivců i škol, do soutěže se zapojilo celkem 46 škol z celé České republiky.  

 

Především bychom chtěli všem účastníkům velice poděkovat a bez ohledu na to, zda byly jejich práce vybrány k veřejnému vystavení, ocenit jejich odhodlání utkat se s náročným tématem, kterým holocaust bezesporu je. Hodnotící komise stála před nelehkým úkolem: vybrat z rozsáhlého množství prací lišících se typem zpracování (kresby, malby, fotografie, koláže, povídky, úvahy, dokumentární videa, video s divadelním představením, noviny, prezentace,...) takové, které ji obzvlášť oslovily.

 

Práce jsme proto rozdělili do tří kategorií: výtvarné, literární a video práce. Při hodnocení jsme přihlíželi k věku autorů, ke kvalitě zpracování a pozornost jsme věnovali nápaditosti, kterou autoři do svých příspěvků vložili. Dalším kritériem pro nás byl vztah příspěvků k tématu vyhlášené soutěže - oběti holocaustu, Židé a Romové, tehdy a dnes. To je totiž směr, kterým se chceme při vzdělávání o holocaustu ubírat: neučit se jen o tom, co se stalo, ale především proč se to stalo, jaké mechanismy ve společnosti selhaly a jaké poučení si vzít pro současnost a budoucnost, učit žáky citlivosti k bezpráví a diskriminaci a také tomu, jak těmto jevům čelit. Ty, které jsme se nakonec rozhodli vybrat k ocenění, jsou uvedeny v seznamu níže.

 

Michal Kraus, který holocaust přežil, si krátce po skončení války ve věku 15 let do svého deníku zapsal: “ „…Není možno vylíčit hrůzy koncentračních táborů tak, jaké opravdu byly, neboť nikdo nemůže ze slov vycítit ty pravé útrapy a hrůzy, jaké ve skutečnosti byly...  Kdo mohl s námi cítit? Kdo nás mohl pochopiti? ... Oběti holocaustu nesmějí vymizet z naší paměti, musí být stále vykřičníkem: chraň se před nacismem, fašismem a vůbec před každým bezprávím!“ 
 

Členové hodnotící komise:

Mgr. Lukáš Houdek - nezávislý fotograf a romista

Mgr. Markéta Krommelová - Institut Terezínské iniciativy

Mgr. Michal Schuster - historik, Muzeum romské kultury v Brně

Mgr. Julie Svatoňová - lektorka a metodička, Muzeum romské kultury v Brně

Mgr. Tereza Štěpková - ředitelka, Institut Terezínské iniciativy

Mgr. Marie Zahradníková - lektorka a metodička, Institut Terezínské iniciativy

 


SEZNAM VYBRANÝCH PRACÍ 
  
Kategorie výtvarné práce:    

K. Fadyeyeva, VOŠ a SPŠ Volyně       
Tereza Chocholoušková, VOŠ a SPŠ Volyně 

žáci 1.ročníku, OA Kolín   

žáci 9.ročníku, ZŠ Modřice     
žáci 9.A, 2.ZŠ Sokolov   

Dominika Vrablicová, Kateřina Kopecká, ZŠ Sion Hradec Králové 
Markéta Zemanová, Mendelovo gymnázium Opava 
       
Kategorie literární práce:       
David Daenemark, Gymnázium Z.Wintra Rakovník

Kamila Ďuračová, VOŠ sklářská a SŠ, Nový Bor  

Šimon Leitgeb, Česko-anglické gymnázium s.r.o    
Adéla Procházková, ZŠ Radotín 
Michaela Sádková, Gymnázium Teplice       

Videoprojekty:    

 

ZŠ Sion Hradec Králové - žáci 2. a 4. třídy pod vedením učitelky Daniely Truhlářové a Barbary Pospíšilové

                                  žáci 4. třídy pod vedením učitelky Marie Masopustové

  
Jaromír Jarušek, ZŠ a MŠ Újezd   

 
 


        

 

 

 

Zvláštní ocenění:       
ZŠ, PŠ a DD Brno       
ZŠ Kom.nám. Kralupy n.Vlt.       
ZŠ a MŠ Křižanov       
VOŠ sklářská a SŠ, Nový Bor