ČESKY   ENGLISH   DEUTSCH

Změna ředitele Institutu Terezínské iniciativy

22.10.2021

Z důvodu náhlé hospitalizace ředitele ITI Martina Thiela byl do funkce ředitele dočasně jmenován Tomáš Kraus. Jeho hlavním úkolem je zajištění administrativního chodu Institutu TI. Martinu Thielovi přejeme brzké uzdravení.

>> Celý článek

Facing Holocaust Today — Rescuing European Jewish and Roma Memories, 25.–28. 10. 2021

1.10.2021

Mezinárodní seminář a setkání pro pedagogy a studenty z České republiky, Polska, Slovenska a Maďarska konaný v Lublinu a Belzeci se uskuteční u příležitosti uctění památky Romů a Sintů zavražděných ve vyhlazovacím táboře v Belzeci roku 1940 ve dnech 25.–28. 10. 2021.

Přihlášku vyplňte do 15. 10. 2021 zde.

Jelikož je o seminář velký zájem, který jsme ani neočekávali, můžeme účastníkům z ČR nabídnout u jen místa náhradníků, pro zájemce se Slovenska máme ještě několik volných míst.


Seminář v polštině bude tlumočen do češtiny a maďarštiny, znalost angličtiny jakožto komunikačního jazyka je vítána, ne však nutná.

>> Celý článek

Vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ ředitelku Institutu Terezínské iniciativy

30.9.2021

Správní rada Institutu Terezínské iniciativy se sídlem Jáchymova 63/3, 110 00, Praha 1 (dále jen ITI) vyhlašuje dne 1. října 2021 výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky ITI.

Předpokládaný nástup do funkce a vznik pracovního poměru 1. ledna 2022 Písemné přihlášky do výběrového řízení doručte osobně či poštou na adresu ITI nejpozději do 15. listopadu 2021. Obálku označte nápisem: SPRÁVNÍ RADA ITI.

 

 

>> Celý článek

Tváří v tvář historii i současnosti – seminář pro učitele k 80. výročí zahájení transportů z Protektorátu Čechy a Morava

20.9.2021

14. až 15. října 2021, Praha

Akreditovaný seminář se koná v rámci projektů Tváří v tvář historii i současnosti. Využití historie v občanském vzdělávání a Nechte mě být, jaká jsem - vrstevnické vzdělávání a historická gramotnost.

 

 

KAPACITA JE NAPLNĚNA. DALŠÍ PŘIHLÁŠENÉ BUDEME POČÍTAT MEZI NÁHRADNÍKY.

 

Hlásit se můžete do 30. září. Kapacita kurzu je omezena.

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 106 - srpen 2021

27.8.2021

Srpnové číslo přináší reportáž z koncertu Ivy Bittové v Praze, upozornění na divadelní hru Jeden německý život a životopisnou knihu o Ročkových, důležité připomenutí 80. výročí zahájení transportů a zbudování ghetta Terezín, pokračování vzpomínek na ty, kteří pomáhali židům, pokračování a dokončení vzpomínek Max M. Livniho a ukázku literární a výtvarné práce studentů na téma Válka skončila, můžeme zapomenout?

>> Celý článek

Od dokumentů k příběhům. Kurz kompetencí pro demokratickou kulturu, podzimní běh

18.8.2021

Díky tomu, že lze již semináře konat naživo, nabízíme vám možnost připojit se k našim účastníkům na podzimní část kurzu pro pedagogy a lektory pražských škol a institucí a také pro studenty pedagogických škol v Praze.

Nové tváře v kurzu poprvé uvítáme 15. září na odpoledním semináři v Praze, kde vám představíme, co to ty kompetence pro demokratickou kulturu jsou, jak s nimi souvisí celý náš kurz a jak je budete moci využít ve své praxi. 23. a 24. září se již potkáte se stávajícími účastníky v Benešově u Prahy.

 

Počet míst na kurzu je limitován, s vyplněním přihlášky neváhejte.

PŘIHLÁŠKA
Hlásit se můžete až do 6. září.

>> Celý článek

Konference "Facing Holocaust Today"

26.7.2021

Od 9. do 11. září bude probíhat mezinárodní online konference "Facing Holocaust Today", která je určena pro pedagogy druhého stupně základních škol a středních škol, na kterou vás srdečně zveme. Konferenci, která se koná při příležitosti 80. výročí vydání tzv. Židovského kodexu na Slovensku, organizuje Nadace Milana Šimečky v Bratislavě ve spolupráci s Institutem Terezínské iniciativy, a to v rámci projektu Facing Holocaust Today – Rescuing European Jewish and Roma Memories.

 

>> Celý článek

archiv aktualit

Program kurzu „Tváří v tvář historii i současnosti. Využití historie v občanském vzdělávání“

Program

1. blok – 8. - 9. 4. 2021: Seminář s Petrem Sokolem a Romanem Anýžem – metoda Facing History and Ourselves (Kdo jsem já, My a oni, Historická studie, Vyrovnání se s minulostí, Rozhodnutí se angažovat), setkání s pamětníkem

Program ke stažení

2. blok – 22. - 23. 4. 2021: Teoretický úvod do metody Facing History and Ourselves, historické souvislosti s Petrem Sokolem, Marií Smutnou a Michalem Schusterem

Program ke stažení

3. blok – 3. 5. 2021: Rovná komunikace, jak řešit konflikty s Michalem Dubcem

Program ke stažení

4. blok – 27. 5. 2021: Debatní metody a jak vést debaty k videoklipům, které v projektu vzniknou (s využitím již existujících klipů Free2choose-create, které vznikaly v ČR ve spolupráci s Anne Frank House v Amsterodamu) s Marií Smutnou a Danou Gabaľovou

5. blok – 14. 6. nebo září 2021 (po dohodě s účastníky): Exkurze na místo paměti (Lety u Písku) a rozhodnutí se angažovat

6. blok – září nebo říjen 2021 (po dohodě s účastníky): prezentace závěrečné práce – vzdělávací program, který chci učit

CELKEM: 70 hodin

Podmínkou pro získání osvědčení akreditovaného kurzu je: a) účast na 80 % kurzu, b) závěrečná prezentace vlastního programu, c) účast na 3 násleších na vzdělávacích programech ITI během trvání projektu. Po skončení celého projektu absolvují lektoři dvě supervizní setkání.

 

Lektoři kurzu Tváří v tvář historii a současnosti

  • Peter Sokol – vystudovaný učitel dějepisu a angličtiny, působí jako metodik a lektor ITI a zároveň jako učitel na pražském gymnáziu, dlouholetý lektor metody Facing History and Ourselves
  • Roman Anýž – vystudovaný a aktivní učitel dějepisu a občanské výchovy, působí jako metodik a lektor ITI a zároveň jako učitel na ZŠ Dr. Jana Malíka v Chrudimi, dlouholetý lektor metody Facing History and Ourselves
  • Marie Smutná – vystudovaná historička a hebraistka, působí jako metodička a lektorka ITI, koordinátorka projektu Tváří v tvář historii i současnosti a dalších projektů
  • Michal Schuster – vystudovaný historik a archivář, specializuje se na dějiny Romů na území bývalého Československa, v ITI pracuje na projektu Databáze romských obětí holocaustu a věnuje se také publikační a přednáškové činnosti
  • Dana Gabaľová – vystudovaná architektka a absolventka dramatické výchovy na DAMU, působí jako lektorka a metodička ITI a vede zde několik projektů
  • Michal Dubec – učitel dějepisu a občanské výchovy, působí jako metodik a průvodce v projektu Učitel naživo, vede semináře o rovné, konstruktivní komunikaci

 

Informace o kurzu

Informace o projektu