ČESKY   ENGLISH   DEUTSCH

Nikdy nesmíme zapomenout, že jsme posly!

19.2.2021

Pavel Stránský se narodil 20. února 1921 v Praze. Do let jeho dospívání postupně vstoupila nacistická okupace Československa a postupující diskriminace židovských obyvatel Protektorátu Čechy a Morava. 1. prosince 1941 jsem byl zařazen do transportu jednoho tisíce mladých mužů a odvezen do Terezína – jednalo se o transport s označením AK II – tzv. Aufbaukomando (komando výstavby). K jeho nedožitým stým narozeninám jsme připravili na našem vzdělávacím portálu holocaust.cz životopisný článek.

>> Celý článek

Tváří v tvář historii i současnosti, kurz lektorských dovedností

12.2.2021

Zahajujeme kurz lektorských dovedností pro pedagogické pracovníky, studenty pedagogických oborů, ale i veřejnost se zájmem o moderní dějiny. Kurz má akreditaci MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

V kurzu si vyzkoušíte, jak pracovat s kontroverzními tématy při výuce i mimo ni. Přiblížíme vám, jak je možné skrze poznávání historie nastartovat občanskou angažovanost v současnosti. Naučíte se, jak vést diskusi či debatu ve skupině, jak pro ni vytvořit bezpečné prostředí a jak řešit případné konflikty.

 

PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek: 28. února 2021

 

Informace a program kurzu

Více informací o projektu

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 103 - leden 2021

3.2.2021

V listopadu 2020 tomu bylo 80 let, co se v Haifě potopil parník Patria. Uplynulý rok v Památníku Terezín, v Institutu Terezínské iniciativy, v Židovském muzeu v Praze a v Památníku ticha byl námětem zpráv z těchto organizací, reportáž ze zapálení prvního chanukového světla v Praze – Bubnech. Nad 5 fotografiemi jsme vzpomněli na vznik a první léta Terezínské iniciativy, otištění několika studentských výtvarných i literárních prací zakončilo první vydání letošního roku.

>> Celý článek

„Jinak bychom tady nebyli.“ Příběh rodiny Dychovy z obce Hrušky

21.1.2021

Josef a Estera Dychovi byli v květnu 1943 i se svými osmi dětmi deportováni do tzv. cikánského rodinného tábora v Auschwitz-Birkenau. Jediný z rodiny, kdo se vyhnul deportaci a přežil válku, byl nemanželský syn Damián. Důležitou roli při jeho záchraně sehráli tehdejší starosta obce Hrušky a jeho předchůdce, u nějž byl Damián zaměstnán.

Osud rodiny Dychovy z jihomoravské obce Hrušky nám 27. ledna 2021 představí historik Michal Schuster. On-line přednáška začíná v 16.30, pro přístup do místnosti na Zoom se registrujte zde.

 

>> Celý článek

Nechte mě být, jaká jsem. Životní příběh Anne Frankové; 12.-13. března 2021 (pátek-sobota), online

19.1.2021

Na základě dlouholetých zkušeností s metodou Tváří v tvář historii otevíráme novou sérii vzdělávacích seminářů. První z nich proběhne v pátek a v sobotu 12. a 13. března 2021 online prostřednictvím platformy zoom. Ústředním tématem tohoto dvoudenního semináře bude příběh Anny Frankové, její rodiny, zachránců a odkazu pro současnost.

 

Přihlaste se na seminář pomocí tohoto odkazu.

 

Uvolnila se nám 4 místa, neváhejte se v případě zájmu přihlásit.

>> Celý článek

Nabídka spolupráce: grafik / grafička

5.1.2021

Pro vzdělávací projekt Tváří v tvář historii i současnosti. Využití historie v občanském vzdělávání podpořeném v programu Active Citizens Fund hledáme grafičku/grafika.
 

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 102 - listopad 2020

2.12.2020

Na titulní straně listopadového čísla nalezne čtenář unikátní fotografii židovského transportu, uvnitř reportáž z připomínky zahájení transportů, reportáž z trochu jiné Terezínské tryzny a několik studentských prací ze soutěže Památníku Terezín. Dostali jsme také smutné zprávy o úmrtí J. Krause a E. Bezdíčkové. Zveřejňujeme anonci nového filmu Zpráva (o slavném útěku A. Wetzlera a R. Vrby z pekla Osvětimi), který přijde do českých kin v lednu příštího roku.

>> Celý článek

archiv aktualit

Program kurzu „Tváří v tvář historii i současnosti. Využití historie v občanském vzdělávání“

Program

1. blok – 18.-19. 3. 2021: Víkendový seminář s Petrem Sokolem a Romanem Anýžem – metoda Facing History and Ourselves (Kdo jsem já, My a oni, Historická studie, Vyrovnání se s minulostí, Rozhodnutí se angažovat), setkání s pamětníkem

(21 hodin)

2. blok – 9.-10. 4. 2021: Teoretický úvod do metody Facing History and Ourselves, historické souvislosti s Petrem Sokolem, Marií Smutnou a Michalem Schusterem

(16 hodin)

3. blok – 27. 4. 2021: Debatní metody a jak vést debaty k videoklipům, které v projektu vzniknou (s využitím již existujících klipů Free2choose-create, které vznikaly v ČR ve spolupráci s Anne Frank House v Amsterodamu) s Marií Smutnou a Danou Gabaľovou 

(8 hodin)

4. blok – 3. 5. 2021: Rovná komunikace, jak řešit konflikty s Michalem Dubcem

(9 hodin)

5. blok – červen 2021 (14. nebo 21. 6. – po dohodě s účastníky): Exkurze na místo paměti (Lety u Písku) a rozhodnutí se angažovat

(9 hodin)

6. blok – 13. 9. 2021: prezentace závěrečné práce – vzdělávací program, který chci učit

(7 hodin)

CELKEM: 70 hodin

Podmínkou pro získání osvědčení akreditovaného kurzu je: a) účast na 80 % kurzu, b) závěrečná prezentace vlastního programu, c) účast na 3 násleších na vzdělávacích programech ITI během trvání projektu. Po skončení celého projektu absolvují lektoři dvě supervizní setkání.

 

Lektoři kurzu Tváří v tvář historii a současnosti

  • Peter Sokol – vystudovaný učitel dějepisu a angličtiny, působí jako metodik a lektor ITI a zároveň jako učitel na pražském gymnáziu, dlouholetý lektor metody Facing History and Ourselves
  • Roman Anýž – vystudovaný a aktivní učitel dějepisu a občanské výchovy, působí jako metodik a lektor ITI a zároveň jako učitel na ZŠ Dr. Jana Malíka v Chrudimi, dlouholetý lektor metody Facing History and Ourselves
  • Marie Smutná – vystudovaná historička a hebraistka, působí jako metodička a lektorka ITI, koordinátorka projektu Tváří v tvář historii i současnosti a dalších projektů
  • Michal Schuster – vystudovaný historik a archivář, specializuje se na dějiny Romů na území bývalého Československa, v ITI pracuje na projektu Databáze romských obětí holocaustu a věnuje se také publikační a přednáškové činnosti
  • Dana Gabaľová – vystudovaná architektka a absolventka dramatické výchovy na DAMU, působí jako lektorka a metodička ITI a vede zde několik projektů
  • Michal Dubec – učitel dějepisu a občanské výchovy, působí jako metodik a průvodce v projektu Učitel naživo, vede semináře o rovné, konstruktivní komunikaci

 

Informace o kurzu

Informace o projektu