ČESKY   ENGLISH   DEUTSCH

Procházka při příležitosti Veřejného čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha-šoa 2021

7.4.2021

Nebýt pandemických okolností, rádi bychom vás na tuto procházku připomínající oběti holocaustu pozvali osobně.  Ale rozhodli jsme se zpracovat archivní materiály tak, abyste si trasu mohli projít sami a podklady mít ve svém mobilu, tabletu či si je doma vytisknout.

Kromě materiálů budou vašimi průvodci i kameny zmizelých – Stolpersteine, unikátní celosvětový projekt, který pomocí bronzových destiček připomíná poslední místa pobytu obětí holocaustu.

V okolí jednoho bloku na Starém Městě se seznámíte s tvářemi a osudy čtyř židovských rodin. Všichni se snažili uniknout svému osudu a vycestovat, ale bohužel neúspěšně a zahynuli v nacistických ghettech a vyhlazovacích táborech.

 

Procházku si můžete stáhnout zde (pdf)


 

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 104 - březen 2021

25.3.2021

Březnové číslo přináší projevy v Senátu při příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti vysílané na ČT 24. Vzpomněli jsme na P. Stránského při příležitosti jeho nedožitých stých narozenin. Tryzna za oběti rodinného tábora se letos konala v on-line přenosu. Logo Googlu upozornilo na nedožité 105. narozeniny F. Hirsche. Transgeneračnímu přenosu traumatu se věnuje příspěvek Covid a generace po holocaustu. Michal Stránský, šéfredaktor.

>> Celý článek

Od dokumentů k příběhům. Kurz kompetencí pro demokratickou kulturu prostřednictvím metody Facing History and Ourselves / Tváří v tvář historii

11.3.2021

V květnu otevíráme nový běh kurzu pro pedagogy a lektory pražských škol a institucí a také pro studenty pedagogických škol v Praze.


Vyzkoušíte si, jak pracovat s kontroverzními tématy a jak pro diskusi o nich vytvořit bezpečné prostředí. K tomu, abychom lépe rozuměli současnému světu a fungování demokratické společnosti, využíváme postupy a metody Facing History and Ourselves (Tváří v tvář historii). Tato metoda pomáhá pochopit dějinné události v jejich komplikovanosti. Připomíná hodnotu lidského života, podporuje diskusi o odpovědnosti, a napomáhá vyrovnávání se s traumatickou a bolestnou minulostí. Jednotlivé aktivity vytvářejí logický celek.  

I v online prostředí je většina lekcí interaktivních a umožňuje setkávání ve dvojicích a malých skupinkách.
 

  • Kurz probíhá od 13. května do konce listopadu 2021.
  • Účast je díky podpoře OP PPR ZDARMA.
  • Přihlašte se.
  • Hlásit se můžete do 19. dubna.
     

>> Celý článek

Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha-šoa 2021, 8. dubna

8.3.2021

16. ročník připomínkové akce Veřejné čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa proběhne 8. dubna 2021 od 14.00 do 17.00.

Bohužel stejně jako v loňském roce se s Vámi i letos můžeme setkat pouze ve virtuálním světě.

 

Jak se můžete připojit – co udělat jako první krok?


Do živého čtení se prosím registrujte prostřednictvím tohoto krátkého formuláře.


Pokud si nebudete s vyplněním formuláře vědět rady, napište nám na e-mail jomhasoa@terezinstudies.cz a my se s Vámi rádi domluvíme individuálně.

 

Živé vysílání letošního Veřejného čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa sledujte od 14.00 do 17.00 na tomto odkazu.

 

 

>> Celý článek

Nikdy nesmíme zapomenout, že jsme posly!

19.2.2021

Pavel Stránský se narodil 20. února 1921 v Praze. Do let jeho dospívání postupně vstoupila nacistická okupace Československa a postupující diskriminace židovských obyvatel Protektorátu Čechy a Morava. 1. prosince 1941 jsem byl zařazen do transportu jednoho tisíce mladých mužů a odvezen do Terezína – jednalo se o transport s označením AK II – tzv. Aufbaukomando (komando výstavby). K jeho nedožitým stým narozeninám jsme připravili na našem vzdělávacím portálu holocaust.cz životopisný článek.

>> Celý článek

Tváří v tvář historii i současnosti, kurz lektorských dovedností

12.2.2021

Zahajujeme kurz lektorských dovedností pro pedagogické pracovníky, studenty pedagogických oborů, ale i veřejnost se zájmem o moderní dějiny. Kurz má akreditaci MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

V kurzu si vyzkoušíte, jak pracovat s kontroverzními tématy při výuce i mimo ni. Přiblížíme vám, jak je možné skrze poznávání historie nastartovat občanskou angažovanost v současnosti. Naučíte se, jak vést diskusi či debatu ve skupině, jak pro ni vytvořit bezpečné prostředí a jak řešit případné konflikty.

 

PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek: 28. února 2021, pro studenty vysokých škol do 5. března 2021

 

Informace a program kurzu

Více informací o projektu

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 103 - leden 2021

3.2.2021

V listopadu 2020 tomu bylo 80 let, co se v Haifě potopil parník Patria. Uplynulý rok v Památníku Terezín, v Institutu Terezínské iniciativy, v Židovském muzeu v Praze a v Památníku ticha byl námětem zpráv z těchto organizací, reportáž ze zapálení prvního chanukového světla v Praze – Bubnech. Nad 5 fotografiemi jsme vzpomněli na vznik a první léta Terezínské iniciativy, otištění několika studentských výtvarných i literárních prací zakončilo první vydání letošního roku.

>> Celý článek

archiv aktualit

Vyhodnocení soutěže SOUTĚŽE PRO ŠKOLY „Mít své místo. Židé a Romové - naši spolužáci před holocaustem a dnes.“

Do letošního 2. ročníku soutěže vyhlášené u příležitosti Jom ha-šoa - Dne vzpomínání na oběti holocaustu se přihlásilo veliké množství škol i jednotlivců. Vybírali jsme z 233 prací od jednotlivců i škol, do soutěže se zapojilo celkem 46 škol z celé České republiky.  

 

Především bychom chtěli všem účastníkům velice poděkovat a bez ohledu na to, zda byly jejich práce vybrány k veřejnému vystavení, ocenit jejich odhodlání utkat se s náročným tématem, kterým holocaust bezesporu je. Hodnotící komise stála před nelehkým úkolem: vybrat z rozsáhlého množství prací lišících se typem zpracování (kresby, malby, fotografie, koláže, povídky, úvahy, dokumentární videa, video s divadelním představením, noviny, prezentace,...) takové, které ji obzvlášť oslovily.

 

Práce jsme proto rozdělili do tří kategorií: výtvarné, literární a video práce. Při hodnocení jsme přihlíželi k věku autorů, ke kvalitě zpracování a pozornost jsme věnovali nápaditosti, kterou autoři do svých příspěvků vložili. Dalším kritériem pro nás byl vztah příspěvků k tématu vyhlášené soutěže - oběti holocaustu, Židé a Romové, tehdy a dnes. To je totiž směr, kterým se chceme při vzdělávání o holocaustu ubírat: neučit se jen o tom, co se stalo, ale především proč se to stalo, jaké mechanismy ve společnosti selhaly a jaké poučení si vzít pro současnost a budoucnost, učit žáky citlivosti k bezpráví a diskriminaci a také tomu, jak těmto jevům čelit. Ty, které jsme se nakonec rozhodli vybrat k ocenění, jsou uvedeny v seznamu níže.

 

Michal Kraus, který holocaust přežil, si krátce po skončení války ve věku 15 let do svého deníku zapsal: “ „…Není možno vylíčit hrůzy koncentračních táborů tak, jaké opravdu byly, neboť nikdo nemůže ze slov vycítit ty pravé útrapy a hrůzy, jaké ve skutečnosti byly...  Kdo mohl s námi cítit? Kdo nás mohl pochopiti? ... Oběti holocaustu nesmějí vymizet z naší paměti, musí být stále vykřičníkem: chraň se před nacismem, fašismem a vůbec před každým bezprávím!“ 
 

Členové hodnotící komise:

Mgr. Lukáš Houdek - nezávislý fotograf a romista

Mgr. Markéta Krommelová - Institut Terezínské iniciativy

Mgr. Michal Schuster - historik, Muzeum romské kultury v Brně

Mgr. Julie Svatoňová - lektorka a metodička, Muzeum romské kultury v Brně

Mgr. Tereza Štěpková - ředitelka, Institut Terezínské iniciativy

Mgr. Marie Zahradníková - lektorka a metodička, Institut Terezínské iniciativy

 


SEZNAM VYBRANÝCH PRACÍ 
  
Kategorie výtvarné práce:    

K. Fadyeyeva, VOŠ a SPŠ Volyně       
Tereza Chocholoušková, VOŠ a SPŠ Volyně 

žáci 1.ročníku, OA Kolín   

žáci 9.ročníku, ZŠ Modřice     
žáci 9.A, 2.ZŠ Sokolov   

Dominika Vrablicová, Kateřina Kopecká, ZŠ Sion Hradec Králové 
Markéta Zemanová, Mendelovo gymnázium Opava 
       
Kategorie literární práce:       
David Daenemark, Gymnázium Z.Wintra Rakovník

Kamila Ďuračová, VOŠ sklářská a SŠ, Nový Bor  

Šimon Leitgeb, Česko-anglické gymnázium s.r.o    
Adéla Procházková, ZŠ Radotín 
Michaela Sádková, Gymnázium Teplice       

Videoprojekty:    

 

ZŠ Sion Hradec Králové - žáci 2. a 4. třídy pod vedením učitelky Daniely Truhlářové a Barbary Pospíšilové

                                  žáci 4. třídy pod vedením učitelky Marie Masopustové

  
Jaromír Jarušek, ZŠ a MŠ Újezd   

 
 


        

 

 

 

Zvláštní ocenění:       
ZŠ, PŠ a DD Brno       
ZŠ Kom.nám. Kralupy n.Vlt.       
ZŠ a MŠ Křižanov       
VOŠ sklářská a SŠ, Nový Bor