ČESKY   ENGLISH   DEUTSCH

Změna ředitele Institutu Terezínské iniciativy

22.10.2021

Z důvodu náhlé hospitalizace ředitele ITI Martina Thiela byl do funkce ředitele dočasně jmenován Tomáš Kraus. Jeho hlavním úkolem je zajištění administrativního chodu Institutu TI. Martinu Thielovi přejeme brzké uzdravení.

>> Celý článek

Facing Holocaust Today — Rescuing European Jewish and Roma Memories, 25.–28. 10. 2021

1.10.2021

Mezinárodní seminář a setkání pro pedagogy a studenty z České republiky, Polska, Slovenska a Maďarska konaný v Lublinu a Belzeci se uskuteční u příležitosti uctění památky Romů a Sintů zavražděných ve vyhlazovacím táboře v Belzeci roku 1940 ve dnech 25.–28. 10. 2021.

Přihlášku vyplňte do 15. 10. 2021 zde.

Jelikož je o seminář velký zájem, který jsme ani neočekávali, můžeme účastníkům z ČR nabídnout u jen místa náhradníků, pro zájemce se Slovenska máme ještě několik volných míst.


Seminář v polštině bude tlumočen do češtiny a maďarštiny, znalost angličtiny jakožto komunikačního jazyka je vítána, ne však nutná.

>> Celý článek

Vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ ředitelku Institutu Terezínské iniciativy

30.9.2021

Správní rada Institutu Terezínské iniciativy se sídlem Jáchymova 63/3, 110 00, Praha 1 (dále jen ITI) vyhlašuje dne 1. října 2021 výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky ITI.

Předpokládaný nástup do funkce a vznik pracovního poměru 1. ledna 2022 Písemné přihlášky do výběrového řízení doručte osobně či poštou na adresu ITI nejpozději do 15. listopadu 2021. Obálku označte nápisem: SPRÁVNÍ RADA ITI.

 

 

>> Celý článek

Tváří v tvář historii i současnosti – seminář pro učitele k 80. výročí zahájení transportů z Protektorátu Čechy a Morava

20.9.2021

14. až 15. října 2021, Praha

Akreditovaný seminář se koná v rámci projektů Tváří v tvář historii i současnosti. Využití historie v občanském vzdělávání a Nechte mě být, jaká jsem - vrstevnické vzdělávání a historická gramotnost.

 

 

KAPACITA JE NAPLNĚNA. DALŠÍ PŘIHLÁŠENÉ BUDEME POČÍTAT MEZI NÁHRADNÍKY.

 

Hlásit se můžete do 30. září. Kapacita kurzu je omezena.

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 106 - srpen 2021

27.8.2021

Srpnové číslo přináší reportáž z koncertu Ivy Bittové v Praze, upozornění na divadelní hru Jeden německý život a životopisnou knihu o Ročkových, důležité připomenutí 80. výročí zahájení transportů a zbudování ghetta Terezín, pokračování vzpomínek na ty, kteří pomáhali židům, pokračování a dokončení vzpomínek Max M. Livniho a ukázku literární a výtvarné práce studentů na téma Válka skončila, můžeme zapomenout?

>> Celý článek

Od dokumentů k příběhům. Kurz kompetencí pro demokratickou kulturu, podzimní běh

18.8.2021

Díky tomu, že lze již semináře konat naživo, nabízíme vám možnost připojit se k našim účastníkům na podzimní část kurzu pro pedagogy a lektory pražských škol a institucí a také pro studenty pedagogických škol v Praze.

Nové tváře v kurzu poprvé uvítáme 15. září na odpoledním semináři v Praze, kde vám představíme, co to ty kompetence pro demokratickou kulturu jsou, jak s nimi souvisí celý náš kurz a jak je budete moci využít ve své praxi. 23. a 24. září se již potkáte se stávajícími účastníky v Benešově u Prahy.

 

Počet míst na kurzu je limitován, s vyplněním přihlášky neváhejte.

PŘIHLÁŠKA
Hlásit se můžete až do 6. září.

>> Celý článek

Konference "Facing Holocaust Today"

26.7.2021

Od 9. do 11. září bude probíhat mezinárodní online konference "Facing Holocaust Today", která je určena pro pedagogy druhého stupně základních škol a středních škol, na kterou vás srdečně zveme. Konferenci, která se koná při příležitosti 80. výročí vydání tzv. Židovského kodexu na Slovensku, organizuje Nadace Milana Šimečky v Bratislavě ve spolupráci s Institutem Terezínské iniciativy, a to v rámci projektu Facing Holocaust Today – Rescuing European Jewish and Roma Memories.

 

>> Celý článek

archiv aktualit

Mezinárodní seminář Art in Auschwitz - Umění v Osvětimi

Na podzim roku 2016 jsme se zapojili do vzdělávacího projektu, který se věnoval  umění v koncentračním táboře Auschwitz. Když byl v roce 2015 Institut Terezínské iniciativy osloven vedoucí vzdělávacího oddělení Mezinárodního centra pro setkávání mládeže v Osvětimi (Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu / International Youth Meeting Centre in Oświęcim) se žádostí o spolupráci, byli jsme potěšeni zajímavou nabídkou a zároveň jsme měli obavy z neznámého. Výsledek však překonal všechna naše očekávání!


1. fáze: Úvodní seminář: vstupní seminář v rozsahu třech hodin se uskutečnil pro studenty Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy dne 17. října. Cílem bylo seznámit zájemce o seminář v Osvětimi s tématikou holocaustu a umění v mezních situacích, s důrazem na život a dílo Helgy Weissové-Hoškové a motivovat je k účasti na mezinárodním setkání. Úvodního semináře se zúčastnilo 10 studentů a studentek. Díky deníku Helgy, jež si psala v období 2. světové války a který byl vydán knižně, jsme si mohli povídat o konkrétních věcech, které studenty zajímaly s tím, že nám na mnoho nejasného bude moci na připravované besedě odpovědět sama paní Helga.

 

 
2. fáze: Beseda s paní Helgou Weissovou-Hoškovou: beseda s paní Helgou se konala 4. prosince v Jáchymce. Jelikož Helžin život a dílo byl jedním z ústředních motivů mezinárodního setkání mládeže v Osvětimi, získali čeští účastníci nepřenositelnou a neocenitelnou zkušenost, jelikož mohli s paní Helgou přímo debatovat. Potomci paní Helgy navíc studovali shodou okolností právě na Hudebním gymnáziu, což jistě přispělo k vytvoření příjemné atmosféry.  Besedy se účastnili nejen studenti, kteří se přihlásili na mezinárodní seminář, ale také studenti ze třídy Lucie Hronové. Helga Hošková pohovořila o situacích, které znázorňují její dětské kresby, jež byly v rámci besedy promítány.
 

 

14917063_1106544526119329_1783236869707447553_o.jpg

 

3. fáze: týdenní setkání studentů z České republiky, Německa a Polska

Týdenní seminář v Mezinárodním centru pro setkávání mládeže v Osvětimi začal v neděli 20. listopadu večer, kdy jsme se seznámili s ostatními účastníky - skupinami polských a německých studentů středních škol z Katowic a Stuttgartu. Společně jsme tvořili naše osobní profily a portréty a také strom očekávání a obav, které v nadcházejícím týdnu máme.
15625977_1475415559149797_96102355227249828_o.jpg

 

Druhý den, v pondělí 21. listopadu, jsme se zabývali naším vztahem k tématu holocaustu a druhé světové války - zda a v jaké podobě jsme se s ním setkali? A s jakými obrazy máme pojmy holocaust, válka apod. spojené?

 

15626189_1475417315816288_7638729819863183703_o.jpg

 

 

Skrze zamyšlení a odpovědi na tyto otázky jsme postoupili k vlastnímu tématu semináře - umění v Osvětimi. V dílně, kterou vedla Jessica Hösel, jsme pracovali s různými příklady uměleckých děl, která vznikla v koncentračním a vyhlazovacím táboře Osvětim - Auschwitz. Studenti pracovali ve smíšených skupinách, diskutovali o kresbách, malbách a jejich autorech a podmínkách, za kterých vznikly a nakonec vytvářeli vlastní výstavní panely.

 

15493460_1475423729148980_6773136479367964702_o.jpg

 

15626563_1475417462482940_3697595989474065348_o.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedním z příkladů byly portréty romských vězňů Auschwitz-Birkenau, které na rozkaz Josefa Mengeleho vytvářela Dina Gottliebová Babbit, malířka, která prošla vězněním v Terezíně a v tzv. terezínském rodinném táboře v Auschwitz-Birkenau vymalovala vnitřní stěny baráku, ve kterém probíhala péče o děti, malbami disneyovských pohádkových postav.

 

15625939_1475423522482334_7188881811626485417_o.jpg

 

 

 

 

Výsledky práce skupin vytvořily výstavu, která přibližovala různé druhy uměleckých výtvarných děl, která vznikla v koncentračním táboře - obrazů skutečnosti vytvářené tajně a ilegálně vězni na jedné straně, propagandistickými a lživými obrazy vytvořenými v dílně SS, obrazy vytvořenými vězni - pracovníky umělecké díly, i obrazy, které měli za cíl potěšit někoho blízkého, spoluvězně a pod.

 

15621670_1475431935814826_4676607384487948460_n.jpg

 

V úterý 22. listopadu jsme se poprvé podívali na autentická místa památníku Auschwitz - navštívili jsme základní expozice hlavního tábora Auschwitz I.

 

15578135_1475435252481161_4458972738747794491_o.jpg

 

Druhou část dne tvořila prezentace projektu skupiny studentů z Prahy o krutých osudech Helgy Weisové-Hoškové. V úvodu seznámili kolegy z Německa a Polska se svou školou a Prahou…

 

15665409_1475438449147508_3528926840755910301_n.jpg

 

 

 

Studenti zpracovali příběh paní Hoškové na základě četby knihy Helga Weissová: Deník 1938–1945, studia dalších doporučených pramenů a zejména osobního setkání s paní Hoškovou v Praze.


15590105_1475438442480842_8328636820046479226_n.jpg


Třetí den semináře byl věnován prohlídce tábora Auschwitz-Birkenau. V něm jsme společně s průvodkyní Katarinou Rudnickou sledovali osudy zejména českých Židů a Romů, zaměřili jsme se na téma Terezínského rodinného tábora a prošli celou dlouhou a krutou cestu vězňů tohoto obrovského místa ponížení a násilí, zároveň lidské síly a vůle k zachování důstojnosti a lidskosti.

Odpoledne jsme absolvovali přednášku Olgy Danek z nadace MIFGASH, která se zaměřila na obrazy druhé světové války a holocaustu v různých médiích - filmu, komixu i reklamě.
Ve večerním setkání bylo velice těžké, zároveň velmi prospěšné, věnovat dostatečný čas reflexi, možnosti sdílet své dojmy a pocity z návštěvy areálu tábora. Velmi zajímavé bylo vnímat podobné a zároveň velmi různé pocity mladých lidí ze tří států, ve kterých se příběh druhé světové války vypráví z jiných pohledů.
Ve čtvrtek jsme se vrátili do hlavního tábora Auschwitz I., abychom zde navštívili expozici uměleckých děl. Viděli jsme mnohá díla, se kterými jsme pracovali během úterní dílny, v originále a diskutovali jsme o podmínkách jejich vzniku i významu a také o tom, jak na nás osobně působí.


15589696_1475453672479319_3242832820243274626_n.jpg  

 

I zde byl pro nás připraven interaktivní program, při kterém jsme opět ve skupinách zpracovávali “příběhy” uměleckých děl a jejich autorů.

 

15192626_1438482736176413_8756418737276633545_n.jpg


 

15170925_1438482016176485_4235714486129839562_n.jpg

 

Odpoledne jsme se vydali na prohlídku města Osvětim...

 

15591397_1475463305811689_6630632104090369646_o.jpg

 

 

a návštěvu expozice Židovské muzea v Osvětimi, kde jsme dostali příležitost ukázat své hudební umění.

 

 

 

 

 

Poslední den jsme strávili celodenní prohlídkou města Krakow. Během prohlídky židovského města v Krakově jsme se kromě cesty kolem staré synagogy také podívali do Komunitního centra židovské obce v Krakově (Jewish Community Center of Krakow).

 

 

15622379_1475488185809201_5774475486459456520_n.jpg

 

 15578520_1475488475809172_1139901208080842239_n.jpg

 

 

Po rozchodu se část naší výpravy vydala za předvánočními nákupy a část za potravou duchovní…


 

 

 

 

 

Na závěr týdenního setkání jsme vytvářeli plakáty se našimi pocity a vjemy z celého týdne. Při prezentaci polské skupiny o polských tradicích jsme se také naučili tradiční polský tanec.


15590951_1475556559135697_145234876454340856_o.jpg

 

 

15626271_1475491342475552_2697127552762489761_o.jpg

 

 

Celý týden byl pro všechny velkým zážitkem!

 

Děkujeme Mezinárodnímu domu setkávání mládeže v Osvětimi za pozvání a těšíme se na další spolupráci!