ČESKY   ENGLISH   DEUTSCH

Hledání konstruktivního dialogu v polarizované společnosti, Praha 5. - 8. 6. 2022

11.5.2022

Ve společnosti jsou témata, která nás rozdělují, ve kterých převažují emoce nad argumenty, o kterých raději mlčíme, než abychom o nich mluvili. Jak diskutovat o citlivých a polarizujících tématech v bezpečné a otevřené atmosféře? Jak zabránit polarizaci v naší skupině?

Mezinárodní konference "Hledání konstruktivního dialogu v polarizované společnosti" se bude konat v Praze 5. - 8. června 2022.

>> Celý článek

Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha-Šoa 2022

7.4.2022

V letošním roce bude čtení jmen obětí holocaustu probíhat 28. dubna ve 24 městech celé České republiky. Ve všech městech začínáme ve 14:00. Akce se koná pod záštitou velvyslanectví Státu Izrael v České republice a za finanční podpory Nadačního fondu obětem holocaustu.

>> Celý článek

Prohlášení Institutu Terezínské iniciativy k válce na Ukrajině

9.3.2022

Institut Terezínské iniciativy je paměťovou institucí, která byla založena především proto, aby připomínala tragédii holocaustu a druhé světové války dalším generacím. Mementem těch, kteří přežili nacistické řádění a útrapy koncentračních a vyhlazovacích táborů, vždy bylo a je varování lidstvu  - NIKDY VÍC.


Bohužel musíme konstatovat, že se lidstvo z historie nepoučilo. Geopolitické ambice, zahalené do nacionalistických frází a pochybných argumentů, nemohou nikdy ospravedlnit akt agrese a válečných operací, při kterých umírají nevinní lidé.


Tak, jako byl počátkem genocidy českých a posléze evropských Židů ostudný mnichovský diktát, lze kořeny současné situace vidět v okupaci Krymu před osmi lety. Jakkoli jsou historické paralely vždy nepřesné, nelze nevidět podobnost dnešních válečných operací Ruské federace ve strategii nacistického Německa. Všichni víme, co následovalo.


Světové společenství by mělo – i přes složitost politických a ekonomických vazeb – za každou cenu zabránit dalšímu globálnímu konfliktu, který nyní hrozí a co nejdříve se zasadit za ukončení bojů na Ukrajině.


Nechceme, aby naši rodiče a prarodiče před osmi desetiletími umírali zbytečně. Jejich oběť by měla být nejen morálním mementem, ale i praktickým návodem, jak se má svět chovat. Ještě je čas.
Tomáš Kraus, ředitel

>> Celý článek

Nechte mě být, jaká jsem. Životní příběh Anne Frank na gymnáziu v Nymburce

16.2.2022

Do 9. března je výstava Nechte mě být, jaká jsem. Životní příběh Anne Frank k vidění na Gymnáziu Bohumila Hrabala v Nymburce. Rolí průvodců se ujali studenti a studentky z Klubu moderní historie.

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 108 - leden 2022

3.2.2022

Lednové číslo se na prvních stránkách vrací k 80. výročí zahájení transportů a vzniku ghetta Terezín reportáží z pochodu živých z Bohušovic do Terezína, k loňskému hudebnímu festivalu Věčná naděje, k projektu Musica non grata, k minulému roku v Památníku Terezín a v Židovském muzeu v Praze a k výstavě Institutu TI na Kampě. Na terezínské dětství vzpomíná Eva Erbenová, vydání přináší recenzi knihy Moje máma z Terezína a vzpomínku na plukovníka Jana Horala.

>> Celý článek

Nová webová aplikace přibližuje, jak byli za války Židé omezováni na území Prahy

26.1.2022

Kde za druhé světové války bydleli židovští obyvatelé Prahy před tím, než byli deportováni? Která místa nesměli za okupace navštěvovat? Na jakých místech byli zadrženi za porušení protižidovských zákazů a nařízení? Odpovědi poskytuje aplikace MemoGIS Praha, zprovozněná u příležitosti dnešního Mezinárodního dne památky obětí holokaustu.

>> Celý článek

Jak mluvit a neubližovat (si). Konstruktivní komunikace s Michalem Dubcem

18.1.2022

Ve spolupráci s Michalem Dubcem jsme pro vás připravili tři navazující semináře. Naučíte se, jak komunikovat, abyste dosáhli cíle a nenarušili si vztahy. Na základě konkrétních situací z vaší praxe – z komunikace se žáky, s kolegy či s rodiči si vyzkoušíte, jak dosáhnout dobrých výsledků. Zjistíte, co vám brání v efektivní komunikaci a jak se svými bloky pracovat.

PŘIHLÁŠKU VYPLŇTE NEJPOZDĚJI DO 26. LEDNA ZDE.
Kapacita kurzu je omezena na 15 účastníků.

Pondělí 31. ledna, 14.00 – 18.00:

  • Vedení dětí k odpovědnosti a samostatnosti

Sobota 26. února, 9.00 – 18.00

  • Společně s rodiči
  • Jak ve škole zvládat své emoce

Sobota 12. března, 9.00 – 18.00

  • Práce se skupinovou dynamikou školní třídy
  • Skupinovou reflexí k naplňování potřeb dětí

Kurz proběhne u nás v Institutu TI na Praze 1, Jáchymova 3.
Pro účastníky z Prahy je kurz díky grantu zdarma.

>> Celý článek

archiv aktualit

Mezinárodní seminář Art in Auschwitz - Umění v Osvětimi

Na podzim roku 2016 jsme se zapojili do vzdělávacího projektu, který se věnoval  umění v koncentračním táboře Auschwitz. Když byl v roce 2015 Institut Terezínské iniciativy osloven vedoucí vzdělávacího oddělení Mezinárodního centra pro setkávání mládeže v Osvětimi (Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu / International Youth Meeting Centre in Oświęcim) se žádostí o spolupráci, byli jsme potěšeni zajímavou nabídkou a zároveň jsme měli obavy z neznámého. Výsledek však překonal všechna naše očekávání!


1. fáze: Úvodní seminář: vstupní seminář v rozsahu třech hodin se uskutečnil pro studenty Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy dne 17. října. Cílem bylo seznámit zájemce o seminář v Osvětimi s tématikou holocaustu a umění v mezních situacích, s důrazem na život a dílo Helgy Weissové-Hoškové a motivovat je k účasti na mezinárodním setkání. Úvodního semináře se zúčastnilo 10 studentů a studentek. Díky deníku Helgy, jež si psala v období 2. světové války a který byl vydán knižně, jsme si mohli povídat o konkrétních věcech, které studenty zajímaly s tím, že nám na mnoho nejasného bude moci na připravované besedě odpovědět sama paní Helga.

 

 
2. fáze: Beseda s paní Helgou Weissovou-Hoškovou: beseda s paní Helgou se konala 4. prosince v Jáchymce. Jelikož Helžin život a dílo byl jedním z ústředních motivů mezinárodního setkání mládeže v Osvětimi, získali čeští účastníci nepřenositelnou a neocenitelnou zkušenost, jelikož mohli s paní Helgou přímo debatovat. Potomci paní Helgy navíc studovali shodou okolností právě na Hudebním gymnáziu, což jistě přispělo k vytvoření příjemné atmosféry.  Besedy se účastnili nejen studenti, kteří se přihlásili na mezinárodní seminář, ale také studenti ze třídy Lucie Hronové. Helga Hošková pohovořila o situacích, které znázorňují její dětské kresby, jež byly v rámci besedy promítány.
 

 

14917063_1106544526119329_1783236869707447553_o.jpg

 

3. fáze: týdenní setkání studentů z České republiky, Německa a Polska

Týdenní seminář v Mezinárodním centru pro setkávání mládeže v Osvětimi začal v neděli 20. listopadu večer, kdy jsme se seznámili s ostatními účastníky - skupinami polských a německých studentů středních škol z Katowic a Stuttgartu. Společně jsme tvořili naše osobní profily a portréty a také strom očekávání a obav, které v nadcházejícím týdnu máme.
15625977_1475415559149797_96102355227249828_o.jpg

 

Druhý den, v pondělí 21. listopadu, jsme se zabývali naším vztahem k tématu holocaustu a druhé světové války - zda a v jaké podobě jsme se s ním setkali? A s jakými obrazy máme pojmy holocaust, válka apod. spojené?

 

15626189_1475417315816288_7638729819863183703_o.jpg

 

 

Skrze zamyšlení a odpovědi na tyto otázky jsme postoupili k vlastnímu tématu semináře - umění v Osvětimi. V dílně, kterou vedla Jessica Hösel, jsme pracovali s různými příklady uměleckých děl, která vznikla v koncentračním a vyhlazovacím táboře Osvětim - Auschwitz. Studenti pracovali ve smíšených skupinách, diskutovali o kresbách, malbách a jejich autorech a podmínkách, za kterých vznikly a nakonec vytvářeli vlastní výstavní panely.

 

15493460_1475423729148980_6773136479367964702_o.jpg

 

15626563_1475417462482940_3697595989474065348_o.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedním z příkladů byly portréty romských vězňů Auschwitz-Birkenau, které na rozkaz Josefa Mengeleho vytvářela Dina Gottliebová Babbit, malířka, která prošla vězněním v Terezíně a v tzv. terezínském rodinném táboře v Auschwitz-Birkenau vymalovala vnitřní stěny baráku, ve kterém probíhala péče o děti, malbami disneyovských pohádkových postav.

 

15625939_1475423522482334_7188881811626485417_o.jpg

 

 

 

 

Výsledky práce skupin vytvořily výstavu, která přibližovala různé druhy uměleckých výtvarných děl, která vznikla v koncentračním táboře - obrazů skutečnosti vytvářené tajně a ilegálně vězni na jedné straně, propagandistickými a lživými obrazy vytvořenými v dílně SS, obrazy vytvořenými vězni - pracovníky umělecké díly, i obrazy, které měli za cíl potěšit někoho blízkého, spoluvězně a pod.

 

15621670_1475431935814826_4676607384487948460_n.jpg

 

V úterý 22. listopadu jsme se poprvé podívali na autentická místa památníku Auschwitz - navštívili jsme základní expozice hlavního tábora Auschwitz I.

 

15578135_1475435252481161_4458972738747794491_o.jpg

 

Druhou část dne tvořila prezentace projektu skupiny studentů z Prahy o krutých osudech Helgy Weisové-Hoškové. V úvodu seznámili kolegy z Německa a Polska se svou školou a Prahou…

 

15665409_1475438449147508_3528926840755910301_n.jpg

 

 

 

Studenti zpracovali příběh paní Hoškové na základě četby knihy Helga Weissová: Deník 1938–1945, studia dalších doporučených pramenů a zejména osobního setkání s paní Hoškovou v Praze.


15590105_1475438442480842_8328636820046479226_n.jpg


Třetí den semináře byl věnován prohlídce tábora Auschwitz-Birkenau. V něm jsme společně s průvodkyní Katarinou Rudnickou sledovali osudy zejména českých Židů a Romů, zaměřili jsme se na téma Terezínského rodinného tábora a prošli celou dlouhou a krutou cestu vězňů tohoto obrovského místa ponížení a násilí, zároveň lidské síly a vůle k zachování důstojnosti a lidskosti.

Odpoledne jsme absolvovali přednášku Olgy Danek z nadace MIFGASH, která se zaměřila na obrazy druhé světové války a holocaustu v různých médiích - filmu, komixu i reklamě.
Ve večerním setkání bylo velice těžké, zároveň velmi prospěšné, věnovat dostatečný čas reflexi, možnosti sdílet své dojmy a pocity z návštěvy areálu tábora. Velmi zajímavé bylo vnímat podobné a zároveň velmi různé pocity mladých lidí ze tří států, ve kterých se příběh druhé světové války vypráví z jiných pohledů.
Ve čtvrtek jsme se vrátili do hlavního tábora Auschwitz I., abychom zde navštívili expozici uměleckých děl. Viděli jsme mnohá díla, se kterými jsme pracovali během úterní dílny, v originále a diskutovali jsme o podmínkách jejich vzniku i významu a také o tom, jak na nás osobně působí.


15589696_1475453672479319_3242832820243274626_n.jpg  

 

I zde byl pro nás připraven interaktivní program, při kterém jsme opět ve skupinách zpracovávali “příběhy” uměleckých děl a jejich autorů.

 

15192626_1438482736176413_8756418737276633545_n.jpg


 

15170925_1438482016176485_4235714486129839562_n.jpg

 

Odpoledne jsme se vydali na prohlídku města Osvětim...

 

15591397_1475463305811689_6630632104090369646_o.jpg

 

 

a návštěvu expozice Židovské muzea v Osvětimi, kde jsme dostali příležitost ukázat své hudební umění.

 

 

 

 

 

Poslední den jsme strávili celodenní prohlídkou města Krakow. Během prohlídky židovského města v Krakově jsme se kromě cesty kolem staré synagogy také podívali do Komunitního centra židovské obce v Krakově (Jewish Community Center of Krakow).

 

 

15622379_1475488185809201_5774475486459456520_n.jpg

 

 15578520_1475488475809172_1139901208080842239_n.jpg

 

 

Po rozchodu se část naší výpravy vydala za předvánočními nákupy a část za potravou duchovní…


 

 

 

 

 

Na závěr týdenního setkání jsme vytvářeli plakáty se našimi pocity a vjemy z celého týdne. Při prezentaci polské skupiny o polských tradicích jsme se také naučili tradiční polský tanec.


15590951_1475556559135697_145234876454340856_o.jpg

 

 

15626271_1475491342475552_2697127552762489761_o.jpg

 

 

Celý týden byl pro všechny velkým zážitkem!

 

Děkujeme Mezinárodnímu domu setkávání mládeže v Osvětimi za pozvání a těšíme se na další spolupráci!