ČESKY   ENGLISH   DEUTSCH

Změna ředitele Institutu Terezínské iniciativy

22.10.2021

Z důvodu náhlé hospitalizace ředitele ITI Martina Thiela byl do funkce ředitele dočasně jmenován Tomáš Kraus. Jeho hlavním úkolem je zajištění administrativního chodu Institutu TI. Martinu Thielovi přejeme brzké uzdravení.

>> Celý článek

Facing Holocaust Today — Rescuing European Jewish and Roma Memories, 25.–28. 10. 2021

1.10.2021

Mezinárodní seminář a setkání pro pedagogy a studenty z České republiky, Polska, Slovenska a Maďarska konaný v Lublinu a Belzeci se uskuteční u příležitosti uctění památky Romů a Sintů zavražděných ve vyhlazovacím táboře v Belzeci roku 1940 ve dnech 25.–28. 10. 2021.

Přihlášku vyplňte do 15. 10. 2021 zde.

Jelikož je o seminář velký zájem, který jsme ani neočekávali, můžeme účastníkům z ČR nabídnout u jen místa náhradníků, pro zájemce se Slovenska máme ještě několik volných míst.


Seminář v polštině bude tlumočen do češtiny a maďarštiny, znalost angličtiny jakožto komunikačního jazyka je vítána, ne však nutná.

>> Celý článek

Vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ ředitelku Institutu Terezínské iniciativy

30.9.2021

Správní rada Institutu Terezínské iniciativy se sídlem Jáchymova 63/3, 110 00, Praha 1 (dále jen ITI) vyhlašuje dne 1. října 2021 výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky ITI.

Předpokládaný nástup do funkce a vznik pracovního poměru 1. ledna 2022 Písemné přihlášky do výběrového řízení doručte osobně či poštou na adresu ITI nejpozději do 15. listopadu 2021. Obálku označte nápisem: SPRÁVNÍ RADA ITI.

 

 

>> Celý článek

Tváří v tvář historii i současnosti – seminář pro učitele k 80. výročí zahájení transportů z Protektorátu Čechy a Morava

20.9.2021

14. až 15. října 2021, Praha

Akreditovaný seminář se koná v rámci projektů Tváří v tvář historii i současnosti. Využití historie v občanském vzdělávání a Nechte mě být, jaká jsem - vrstevnické vzdělávání a historická gramotnost.

 

 

KAPACITA JE NAPLNĚNA. DALŠÍ PŘIHLÁŠENÉ BUDEME POČÍTAT MEZI NÁHRADNÍKY.

 

Hlásit se můžete do 30. září. Kapacita kurzu je omezena.

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 106 - srpen 2021

27.8.2021

Srpnové číslo přináší reportáž z koncertu Ivy Bittové v Praze, upozornění na divadelní hru Jeden německý život a životopisnou knihu o Ročkových, důležité připomenutí 80. výročí zahájení transportů a zbudování ghetta Terezín, pokračování vzpomínek na ty, kteří pomáhali židům, pokračování a dokončení vzpomínek Max M. Livniho a ukázku literární a výtvarné práce studentů na téma Válka skončila, můžeme zapomenout?

>> Celý článek

Od dokumentů k příběhům. Kurz kompetencí pro demokratickou kulturu, podzimní běh

18.8.2021

Díky tomu, že lze již semináře konat naživo, nabízíme vám možnost připojit se k našim účastníkům na podzimní část kurzu pro pedagogy a lektory pražských škol a institucí a také pro studenty pedagogických škol v Praze.

Nové tváře v kurzu poprvé uvítáme 15. září na odpoledním semináři v Praze, kde vám představíme, co to ty kompetence pro demokratickou kulturu jsou, jak s nimi souvisí celý náš kurz a jak je budete moci využít ve své praxi. 23. a 24. září se již potkáte se stávajícími účastníky v Benešově u Prahy.

 

Počet míst na kurzu je limitován, s vyplněním přihlášky neváhejte.

PŘIHLÁŠKA
Hlásit se můžete až do 6. září.

>> Celý článek

Konference "Facing Holocaust Today"

26.7.2021

Od 9. do 11. září bude probíhat mezinárodní online konference "Facing Holocaust Today", která je určena pro pedagogy druhého stupně základních škol a středních škol, na kterou vás srdečně zveme. Konferenci, která se koná při příležitosti 80. výročí vydání tzv. Židovského kodexu na Slovensku, organizuje Nadace Milana Šimečky v Bratislavě ve spolupráci s Institutem Terezínské iniciativy, a to v rámci projektu Facing Holocaust Today – Rescuing European Jewish and Roma Memories.

 

>> Celý článek

archiv aktualit

Nechte mě být jaká jsem. Hledání konstruktivního dialogu v polarizované společnosti

Letní škola ITI 2020
18. - 21. srpna 2020, Brno


Let me be myself: finding ways of constructive dialogue in polarizing societies


„Jak se dají propojit zkušenosti a přístupy lektorů z různých zemí a jak z toho lze udělat krásně fungující celek.“ (účastnice Letní školy)

Ve dnech 18. - 21. srpna 2020 pořádal Institut Terezínské iniciativy mezinárodní Letní školu pro pedagogy. Akci jsme realizovali ve spolupráci se zahraničními partnerskými organizacemi - Nadácií Milana Šimečku (SK) a Anne Frank House (NL) a s Muzeem romské kultury. Letní školy se zúčastnilo 35 pedagogických pracovníků z České republiky (25), Slovenska (6), Rakouska (2), Nizozemska (1) a Polska (1). Bohužel se z důvodu epidemiologické situace nemohli zúčastnit zástupci z německého Anne Frank Zentrum. Součástí programu byla také účast na pietním aktu v památníku v Hodoníně u Kunštátu. Hlavní náplní celé školy byly aktivity a  přístupy, které umožňují řešit situace, které polarizují společnost, a hledání společných cílů, i když se v názorech, postojích a zkušenostech lišíme. Letní škola navázala na červnové setkání expertů a účastníkům byla představena témata, která řeší žáci různých zemí.

Úvodní odpoledne Letní školy jsme věnovali definici toho, jak rozumíme pojmu polarizace, jaká témata dokáží rozdělit školní třídu nebo jakoukoliv jinou skupinu, a jaké výroky považujeme my sami za nepřijatelné.


V rámci diskuze účastníci pro další práci stanovili tezi, že “polarizace je protiklad otevřené společnosti, rozdělení společenství kvůli názorům a postojům, se kterými se jednotlivci identifikují. Často je spojena s neochotou přijmout, nebo si vůbec vyslechnout názor druhé strany.”

polsoc_ls_small01

Na středečním programu účastníci ocenili především to, že si mohli vyzkoušet nové přístupy a aktivity. Dopoledne jsme hledali cesty, jak na polarizující výroky ve skupině reagovat, a to v programu Každý hlas má být slyšet. Lektorka představila některé techniky založené na facilitačním přístupu Deep Democracy.

polsoc_ls_small02

Odpoledne si mohli účastníci vybrat, zda se zaměří více na židovská nebo romská témata. V centru pozornosti bylo, jak poznání historie a pojmenování příčin a následků může pomoci k řešení současných problémů. Večerní program byl věnován projektům účastníků, kde mohli představit své vlastní aktivity.

polsoc_ls_small03


Ve čtvrtek 20. srpna jsem se zúčastnili pietního aktu v památníku v Hodoníně u Kunštátu k uctění památky romských obětí holocaustu. Součástí programu letní školy byla komentovaná prohlídka bývalého tzv. cikánského tábora a výklad k dějinám Romů v Česku a na Slovensku.
„Bylo to skvělé mít komentovanou prohlídku, jinak bych moc nepochopila, jak to v táboře vlastně vypadalo a fungovalo. Pracovní listy a příběh Květy se mi také hodně líbil, zapůsobilo to na mě mnohem víc, než jen prohlídka samotná,“ popisala prohlídku jedna z účastnic.


polsoc_ls_small05

Památníky, jejich vzhled a poselství, nebo třeba i jejich neexistence, názvy ulic a objektů mohou lidi sjednocovat a inspirovat nebo je rozdělovat. Na to jsme se soustředili při odpolední procházce Brnem. Zastavili jsme se u Parku Eugena Horvátha – prvním místě v ČR nazvaném po romské osobnosti, u památníku obětí holocaustu a sklonili jsme se ke Stolpersteinům připomínajícím židovské oběti. „Skvělá příležitost přemýšlet o podobných místech ve městě, kde žiji,“ napsala později jedna z účastnic.

polsoc_ls_small06

Den jsme zakončili s Růženou Ďorďovou, sociální pracovnicí a romskou aktivistkou, besedou o postavení Romů dnes a (ne)potkávání se lidí z různých národnostních, sociálních, nebo názorových skupin. Na účastníky beseda silně zapůsobila: „Musela jsem po Růženčině vyprávění hodně přemýšlet sama o sobě.“

polsoc_ls_small07

V pátek jsme se vrátili ke komunikaci. Konkrétně k tomu, jak komunikujeme prostřednictvím médií, jak nás ovlivňuje propaganda, jak je možné prostřednictvím propagandy a fake news rozdělovat a ovládat společnost, jak nás ovlivňují sociální média a mediální bubliny, ve kterých se pohybujeme.

polsoc_ls_small08

Lektoři:

 • Dana Gabaľová, ITI (ČR) – věnuje se vztahu historie a současnosti, realizuje projekty vrstevnického vzdělávání, často zapojující studentské výzkumné projekty, je kurátorkou vzdělávacích výstav.
 • Marie Smutná, ITI (ČR) – historička, metodička a lektorka, věnuje se historii holocaustu, orální historii a vrstevnickému vzdělávání.
 • Michal Schuster, ITI (ČR) – historik, který se zaměřuje na historii Romů v ČR, a to zejména v souvislosti s pronásledování za druhé světové války.
 • Růžena Ďorďová, ITI (ČR) – sociální pracovnice a romská aktivistka.
 • Veronika Kolaříková, MRK (ČR) – odborně se zajímá o oblast konstrukce národní identity, o problematiku společenských diskurzů, sociálních praktik a norem. Mimo jiné se věnuje vzdělávání o holocaustu Romů.
 • Eva Dittingerová (ČR) – lektorka a facilitátorka, vede poradní kruhy, zabývá se technikami nenásilné komunikace, příběhy a dramatickou výchovou.
 • Viktor Pončák, NMŠ (SK) – věnuje se orální historii v projektech Študenti po stopách totality a iWalks.
 • Ivana Gabaľová, AFH (NL) –věnuje se tématům holocaustu, lidských práv a rozvoji aktivního občanství u studentů, prevenci radikalizace a řešení konfliktů, se zvláštním zájmem o studenty se znevýhodněním přístupem ke vzdělání.
 • Mateusz Trojanski, AFH (PL) – koordinátor polské Anne Frank Youth Network a lektor projektu Stories That Move.


Pozvánka

Program
Fotogalerie

Ze zpětných vazeb:

 • „Bavily mě všechny interaktivní metody, vyzkoušet si to na vlastní kůži, nové informace, zdroje.“
 • „Uvědomila jsem si, jak můžeme být v jednu chvíli všichni spjaty a zároveň názorově rozděleny.“
 • „Určitě budu pracovat s metodou hluboká demokracie [Deep Democracy] – nová metoda, kterou lze využít v životě, ve škole (jako třídní, jako učitel předmětů).“
 • „Líbila se mi práce s dobovými materiály. Využiju při výuce dějepisu.“
 • „Precizní organizace, milý a lidský přístup, skvělá skladba programu.“

 

 

Partneři projektu:

MNS-logo Anne-Frank-logo anne-frank-zentrum-logo_4c


Projekt je realizován za podpory:

eacea_2015_00550000_cs_web