ČESKY   ENGLISH   DEUTSCH

Hledání konstruktivního dialogu v polarizované společnosti, Praha 5. - 8. 6. 2022

11.5.2022

Ve společnosti jsou témata, která nás rozdělují, ve kterých převažují emoce nad argumenty, o kterých raději mlčíme, než abychom o nich mluvili. Jak diskutovat o citlivých a polarizujících tématech v bezpečné a otevřené atmosféře? Jak zabránit polarizaci v naší skupině?

Mezinárodní konference "Hledání konstruktivního dialogu v polarizované společnosti" se bude konat v Praze 5. - 8. června 2022.

>> Celý článek

Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha-Šoa 2022

7.4.2022

V letošním roce bude čtení jmen obětí holocaustu probíhat 28. dubna ve 24 městech celé České republiky. Ve všech městech začínáme ve 14:00. Akce se koná pod záštitou velvyslanectví Státu Izrael v České republice a za finanční podpory Nadačního fondu obětem holocaustu.

>> Celý článek

Prohlášení Institutu Terezínské iniciativy k válce na Ukrajině

9.3.2022

Institut Terezínské iniciativy je paměťovou institucí, která byla založena především proto, aby připomínala tragédii holocaustu a druhé světové války dalším generacím. Mementem těch, kteří přežili nacistické řádění a útrapy koncentračních a vyhlazovacích táborů, vždy bylo a je varování lidstvu  - NIKDY VÍC.


Bohužel musíme konstatovat, že se lidstvo z historie nepoučilo. Geopolitické ambice, zahalené do nacionalistických frází a pochybných argumentů, nemohou nikdy ospravedlnit akt agrese a válečných operací, při kterých umírají nevinní lidé.


Tak, jako byl počátkem genocidy českých a posléze evropských Židů ostudný mnichovský diktát, lze kořeny současné situace vidět v okupaci Krymu před osmi lety. Jakkoli jsou historické paralely vždy nepřesné, nelze nevidět podobnost dnešních válečných operací Ruské federace ve strategii nacistického Německa. Všichni víme, co následovalo.


Světové společenství by mělo – i přes složitost politických a ekonomických vazeb – za každou cenu zabránit dalšímu globálnímu konfliktu, který nyní hrozí a co nejdříve se zasadit za ukončení bojů na Ukrajině.


Nechceme, aby naši rodiče a prarodiče před osmi desetiletími umírali zbytečně. Jejich oběť by měla být nejen morálním mementem, ale i praktickým návodem, jak se má svět chovat. Ještě je čas.
Tomáš Kraus, ředitel

>> Celý článek

Nechte mě být, jaká jsem. Životní příběh Anne Frank na gymnáziu v Nymburce

16.2.2022

Do 9. března je výstava Nechte mě být, jaká jsem. Životní příběh Anne Frank k vidění na Gymnáziu Bohumila Hrabala v Nymburce. Rolí průvodců se ujali studenti a studentky z Klubu moderní historie.

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 108 - leden 2022

3.2.2022

Lednové číslo se na prvních stránkách vrací k 80. výročí zahájení transportů a vzniku ghetta Terezín reportáží z pochodu živých z Bohušovic do Terezína, k loňskému hudebnímu festivalu Věčná naděje, k projektu Musica non grata, k minulému roku v Památníku Terezín a v Židovském muzeu v Praze a k výstavě Institutu TI na Kampě. Na terezínské dětství vzpomíná Eva Erbenová, vydání přináší recenzi knihy Moje máma z Terezína a vzpomínku na plukovníka Jana Horala.

>> Celý článek

Nová webová aplikace přibližuje, jak byli za války Židé omezováni na území Prahy

26.1.2022

Kde za druhé světové války bydleli židovští obyvatelé Prahy před tím, než byli deportováni? Která místa nesměli za okupace navštěvovat? Na jakých místech byli zadrženi za porušení protižidovských zákazů a nařízení? Odpovědi poskytuje aplikace MemoGIS Praha, zprovozněná u příležitosti dnešního Mezinárodního dne památky obětí holokaustu.

>> Celý článek

Jak mluvit a neubližovat (si). Konstruktivní komunikace s Michalem Dubcem

18.1.2022

Ve spolupráci s Michalem Dubcem jsme pro vás připravili tři navazující semináře. Naučíte se, jak komunikovat, abyste dosáhli cíle a nenarušili si vztahy. Na základě konkrétních situací z vaší praxe – z komunikace se žáky, s kolegy či s rodiči si vyzkoušíte, jak dosáhnout dobrých výsledků. Zjistíte, co vám brání v efektivní komunikaci a jak se svými bloky pracovat.

PŘIHLÁŠKU VYPLŇTE NEJPOZDĚJI DO 26. LEDNA ZDE.
Kapacita kurzu je omezena na 15 účastníků.

Pondělí 31. ledna, 14.00 – 18.00:

 • Vedení dětí k odpovědnosti a samostatnosti

Sobota 26. února, 9.00 – 18.00

 • Společně s rodiči
 • Jak ve škole zvládat své emoce

Sobota 12. března, 9.00 – 18.00

 • Práce se skupinovou dynamikou školní třídy
 • Skupinovou reflexí k naplňování potřeb dětí

Kurz proběhne u nás v Institutu TI na Praze 1, Jáchymova 3.
Pro účastníky z Prahy je kurz díky grantu zdarma.

>> Celý článek

archiv aktualit

Nechte mě být jaká jsem. Hledání konstruktivního dialogu v polarizované společnosti

Letní škola ITI 2020
18. - 21. srpna 2020, Brno


Let me be myself: finding ways of constructive dialogue in polarizing societies


„Jak se dají propojit zkušenosti a přístupy lektorů z různých zemí a jak z toho lze udělat krásně fungující celek.“ (účastnice Letní školy)

Ve dnech 18. - 21. srpna 2020 pořádal Institut Terezínské iniciativy mezinárodní Letní školu pro pedagogy. Akci jsme realizovali ve spolupráci se zahraničními partnerskými organizacemi - Nadácií Milana Šimečku (SK) a Anne Frank House (NL) a s Muzeem romské kultury. Letní školy se zúčastnilo 35 pedagogických pracovníků z České republiky (25), Slovenska (6), Rakouska (2), Nizozemska (1) a Polska (1). Bohužel se z důvodu epidemiologické situace nemohli zúčastnit zástupci z německého Anne Frank Zentrum. Součástí programu byla také účast na pietním aktu v památníku v Hodoníně u Kunštátu. Hlavní náplní celé školy byly aktivity a  přístupy, které umožňují řešit situace, které polarizují společnost, a hledání společných cílů, i když se v názorech, postojích a zkušenostech lišíme. Letní škola navázala na červnové setkání expertů a účastníkům byla představena témata, která řeší žáci různých zemí.

Úvodní odpoledne Letní školy jsme věnovali definici toho, jak rozumíme pojmu polarizace, jaká témata dokáží rozdělit školní třídu nebo jakoukoliv jinou skupinu, a jaké výroky považujeme my sami za nepřijatelné.


V rámci diskuze účastníci pro další práci stanovili tezi, že “polarizace je protiklad otevřené společnosti, rozdělení společenství kvůli názorům a postojům, se kterými se jednotlivci identifikují. Často je spojena s neochotou přijmout, nebo si vůbec vyslechnout názor druhé strany.”

polsoc_ls_small01

Na středečním programu účastníci ocenili především to, že si mohli vyzkoušet nové přístupy a aktivity. Dopoledne jsme hledali cesty, jak na polarizující výroky ve skupině reagovat, a to v programu Každý hlas má být slyšet. Lektorka představila některé techniky založené na facilitačním přístupu Deep Democracy.

polsoc_ls_small02

Odpoledne si mohli účastníci vybrat, zda se zaměří více na židovská nebo romská témata. V centru pozornosti bylo, jak poznání historie a pojmenování příčin a následků může pomoci k řešení současných problémů. Večerní program byl věnován projektům účastníků, kde mohli představit své vlastní aktivity.

polsoc_ls_small03


Ve čtvrtek 20. srpna jsem se zúčastnili pietního aktu v památníku v Hodoníně u Kunštátu k uctění památky romských obětí holocaustu. Součástí programu letní školy byla komentovaná prohlídka bývalého tzv. cikánského tábora a výklad k dějinám Romů v Česku a na Slovensku.
„Bylo to skvělé mít komentovanou prohlídku, jinak bych moc nepochopila, jak to v táboře vlastně vypadalo a fungovalo. Pracovní listy a příběh Květy se mi také hodně líbil, zapůsobilo to na mě mnohem víc, než jen prohlídka samotná,“ popisala prohlídku jedna z účastnic.


polsoc_ls_small05

Památníky, jejich vzhled a poselství, nebo třeba i jejich neexistence, názvy ulic a objektů mohou lidi sjednocovat a inspirovat nebo je rozdělovat. Na to jsme se soustředili při odpolední procházce Brnem. Zastavili jsme se u Parku Eugena Horvátha – prvním místě v ČR nazvaném po romské osobnosti, u památníku obětí holocaustu a sklonili jsme se ke Stolpersteinům připomínajícím židovské oběti. „Skvělá příležitost přemýšlet o podobných místech ve městě, kde žiji,“ napsala později jedna z účastnic.

polsoc_ls_small06

Den jsme zakončili s Růženou Ďorďovou, sociální pracovnicí a romskou aktivistkou, besedou o postavení Romů dnes a (ne)potkávání se lidí z různých národnostních, sociálních, nebo názorových skupin. Na účastníky beseda silně zapůsobila: „Musela jsem po Růženčině vyprávění hodně přemýšlet sama o sobě.“

polsoc_ls_small07

V pátek jsme se vrátili ke komunikaci. Konkrétně k tomu, jak komunikujeme prostřednictvím médií, jak nás ovlivňuje propaganda, jak je možné prostřednictvím propagandy a fake news rozdělovat a ovládat společnost, jak nás ovlivňují sociální média a mediální bubliny, ve kterých se pohybujeme.

polsoc_ls_small08

Lektoři:

 • Dana Gabaľová, ITI (ČR) – věnuje se vztahu historie a současnosti, realizuje projekty vrstevnického vzdělávání, často zapojující studentské výzkumné projekty, je kurátorkou vzdělávacích výstav.
 • Marie Smutná, ITI (ČR) – historička, metodička a lektorka, věnuje se historii holocaustu, orální historii a vrstevnickému vzdělávání.
 • Michal Schuster, ITI (ČR) – historik, který se zaměřuje na historii Romů v ČR, a to zejména v souvislosti s pronásledování za druhé světové války.
 • Růžena Ďorďová, ITI (ČR) – sociální pracovnice a romská aktivistka.
 • Veronika Kolaříková, MRK (ČR) – odborně se zajímá o oblast konstrukce národní identity, o problematiku společenských diskurzů, sociálních praktik a norem. Mimo jiné se věnuje vzdělávání o holocaustu Romů.
 • Eva Dittingerová (ČR) – lektorka a facilitátorka, vede poradní kruhy, zabývá se technikami nenásilné komunikace, příběhy a dramatickou výchovou.
 • Viktor Pončák, NMŠ (SK) – věnuje se orální historii v projektech Študenti po stopách totality a iWalks.
 • Ivana Gabaľová, AFH (NL) –věnuje se tématům holocaustu, lidských práv a rozvoji aktivního občanství u studentů, prevenci radikalizace a řešení konfliktů, se zvláštním zájmem o studenty se znevýhodněním přístupem ke vzdělání.
 • Mateusz Trojanski, AFH (PL) – koordinátor polské Anne Frank Youth Network a lektor projektu Stories That Move.


Pozvánka

Program
Fotogalerie

Ze zpětných vazeb:

 • „Bavily mě všechny interaktivní metody, vyzkoušet si to na vlastní kůži, nové informace, zdroje.“
 • „Uvědomila jsem si, jak můžeme být v jednu chvíli všichni spjaty a zároveň názorově rozděleny.“
 • „Určitě budu pracovat s metodou hluboká demokracie [Deep Democracy] – nová metoda, kterou lze využít v životě, ve škole (jako třídní, jako učitel předmětů).“
 • „Líbila se mi práce s dobovými materiály. Využiju při výuce dějepisu.“
 • „Precizní organizace, milý a lidský přístup, skvělá skladba programu.“

 

 

Partneři projektu:

MNS-logo Anne-Frank-logo anne-frank-zentrum-logo_4c


Projekt je realizován za podpory:

eacea_2015_00550000_cs_web