ČESKY   ENGLISH   DEUTSCH

Změna ředitele Institutu Terezínské iniciativy

22.10.2021

Z důvodu náhlé hospitalizace ředitele ITI Martina Thiela byl do funkce ředitele dočasně jmenován Tomáš Kraus. Jeho hlavním úkolem je zajištění administrativního chodu Institutu TI. Martinu Thielovi přejeme brzké uzdravení.

>> Celý článek

Facing Holocaust Today — Rescuing European Jewish and Roma Memories, 25.–28. 10. 2021

1.10.2021

Mezinárodní seminář a setkání pro pedagogy a studenty z České republiky, Polska, Slovenska a Maďarska konaný v Lublinu a Belzeci se uskuteční u příležitosti uctění památky Romů a Sintů zavražděných ve vyhlazovacím táboře v Belzeci roku 1940 ve dnech 25.–28. 10. 2021.

Přihlášku vyplňte do 15. 10. 2021 zde.

Jelikož je o seminář velký zájem, který jsme ani neočekávali, můžeme účastníkům z ČR nabídnout u jen místa náhradníků, pro zájemce se Slovenska máme ještě několik volných míst.


Seminář v polštině bude tlumočen do češtiny a maďarštiny, znalost angličtiny jakožto komunikačního jazyka je vítána, ne však nutná.

>> Celý článek

Vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ ředitelku Institutu Terezínské iniciativy

30.9.2021

Správní rada Institutu Terezínské iniciativy se sídlem Jáchymova 63/3, 110 00, Praha 1 (dále jen ITI) vyhlašuje dne 1. října 2021 výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky ITI.

Předpokládaný nástup do funkce a vznik pracovního poměru 1. ledna 2022 Písemné přihlášky do výběrového řízení doručte osobně či poštou na adresu ITI nejpozději do 15. listopadu 2021. Obálku označte nápisem: SPRÁVNÍ RADA ITI.

 

 

>> Celý článek

Tváří v tvář historii i současnosti – seminář pro učitele k 80. výročí zahájení transportů z Protektorátu Čechy a Morava

20.9.2021

14. až 15. října 2021, Praha

Akreditovaný seminář se koná v rámci projektů Tváří v tvář historii i současnosti. Využití historie v občanském vzdělávání a Nechte mě být, jaká jsem - vrstevnické vzdělávání a historická gramotnost.

 

 

KAPACITA JE NAPLNĚNA. DALŠÍ PŘIHLÁŠENÉ BUDEME POČÍTAT MEZI NÁHRADNÍKY.

 

Hlásit se můžete do 30. září. Kapacita kurzu je omezena.

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 106 - srpen 2021

27.8.2021

Srpnové číslo přináší reportáž z koncertu Ivy Bittové v Praze, upozornění na divadelní hru Jeden německý život a životopisnou knihu o Ročkových, důležité připomenutí 80. výročí zahájení transportů a zbudování ghetta Terezín, pokračování vzpomínek na ty, kteří pomáhali židům, pokračování a dokončení vzpomínek Max M. Livniho a ukázku literární a výtvarné práce studentů na téma Válka skončila, můžeme zapomenout?

>> Celý článek

Od dokumentů k příběhům. Kurz kompetencí pro demokratickou kulturu, podzimní běh

18.8.2021

Díky tomu, že lze již semináře konat naživo, nabízíme vám možnost připojit se k našim účastníkům na podzimní část kurzu pro pedagogy a lektory pražských škol a institucí a také pro studenty pedagogických škol v Praze.

Nové tváře v kurzu poprvé uvítáme 15. září na odpoledním semináři v Praze, kde vám představíme, co to ty kompetence pro demokratickou kulturu jsou, jak s nimi souvisí celý náš kurz a jak je budete moci využít ve své praxi. 23. a 24. září se již potkáte se stávajícími účastníky v Benešově u Prahy.

 

Počet míst na kurzu je limitován, s vyplněním přihlášky neváhejte.

PŘIHLÁŠKA
Hlásit se můžete až do 6. září.

>> Celý článek

Konference "Facing Holocaust Today"

26.7.2021

Od 9. do 11. září bude probíhat mezinárodní online konference "Facing Holocaust Today", která je určena pro pedagogy druhého stupně základních škol a středních škol, na kterou vás srdečně zveme. Konferenci, která se koná při příležitosti 80. výročí vydání tzv. Židovského kodexu na Slovensku, organizuje Nadace Milana Šimečky v Bratislavě ve spolupráci s Institutem Terezínské iniciativy, a to v rámci projektu Facing Holocaust Today – Rescuing European Jewish and Roma Memories.

 

>> Celý článek

archiv aktualit

Seminář pro učitele, Jáchymka - Výchova k respektu a toleranci

27. - 29. listopadu 2015

Řež u Prahy

 

Výchova k respektu a toleranci podle principů otevřené společnosti

 

Pátý víkendový workshop pro pedagogy k projektu Jáchymka - Výchova k respektu a toleranci podle principů otevřené společnosti se konal v hotelu Vltava v Řeži u Prahy. Sešlo se 21 učitelů především základních, ale i středních škol. Program lektorovali Peter Sokol a Roman Anýž, jeden blok probíhal pod vedením lektorky Marie Zahradníkové.

 

014_Seminar_v_Rezi_u_Prahy_(27.-29.11.2015)

 

Workshop byl zahájen jako obvykle v pátek odpoledne a končil v neděli po poledni. Zlatým hřebem náročného třídenního programu byla beseda s pamětnicí paní Olgou Fečovou, která umocnila dojem z celovíkendové práce v milé a přátelské atmosféře. Vedle ní účastníci oceňovali široké spektrum aktivit, citlivě propojený pohled na dění v současnosti a minulosti nebo třeba seznámení s novými metodickými postupy.

 

 044_Seminar_v_Rezi_u_Prahy_(27.-29.11.2015)

 

Program víkendové dílny listopad 2015

Další fotografie ve fotogalerii

  

 

Z ohlasů účastníků:

 

Jak hodnotíte přístup lektorů?

 • "Přímou a vtipnou formou k otevření zajímavých a důležitých otázek." aneb za tu spoustu let ještě nebyl lektorský tým, který by mi více vyhovoval.
 • Otevřený. Oceňuji jejich připravenost + že se nestavěli do role "vševědoucích".
 • Přístup byl přátelský, citlivý, seminář byl velmi obohacující, inspirativní, smysluplný.
 • Profesionální, připravení, vtipní, ochotní, vše nenásilnou formou, vysoká úroveň znalostí, různorodost metod.

 

Jak hodnotíte obsahovou náplň semináře?

 • Byla vybrána témata silná, těžká, kterým se, podle mého názoru, nevěnuje dostatečná pozornost, nejsou všeobecně známá, např. problematika romského holocaustu. Velmi přínosná byla diskuse s pamětnicí.
 • Je velmi milé mít možnost pohledu na současné dění přes okno historie a "historické střípky" zvolené pro tento víkend byly zvoleny skvěle. Díky.
 • Na mě obsah působil natolik širokým a hlubokým dojmem, že si na něm každý může najít své téma.

 

Jak hodnotíte materiály představené na semináři s ohledem na jejich využití ve výuce?

 • Zcela jistě použiju většinu aktivit při výuce, už teď přemýšlím, jak, co a zda upravit...
 • Materiály pro výuku byly připravené vhodně, promyšleně, určitě již několikrát ověřené v praxi. Takže je mohu použít bez obav.
 • Výborné, inspirativní. Určitě využiji, jak materiály, tak i pro mě některé nové metodické postupy.
 • Přehledné, funkční, kvalitní.

 

Vaše další připomínky, podněty a názory

 • Děkuji velmi za celý víkend a za to, že odjíždím s více otázkami v hlavě, než jsem měl před seminářem.
 • Školení vedených takovouto formou bych chtěla zažít více.
 • Přestože jsme neustále něco dělali a moc nespali, necítím únavu, naopak odjíždím "naplněna" a odpočatá. Nemyslím, že by nějaký budoucí seminář mohl tento snadno překonat. Děkuju za něj.

 

Jak na Vás působila celková atmosféra semináře?

 • Úžasně; co nová skupina, to naladění na stejnou strunu, žádná potíž, vzájemný respekt, uvolněnost.
 • Atmosféra byla přátelská, inspirativní, vážná - vše v souladu s aktivitami ve vhodnou chvíli.
 • Moc pěkná, tvůrčí atmosféra, lidé jsou nadšenci do učení - mnoho zajímavého i mimo oficiální program.

 

 

Zpráva o semináři - říjen 2015

Zpráva o semináři - září 2015

Zpráva o semináři - srpen 2015

Zpráva o semináři - červen 2015

 

Seminář se konal za finanční podpory:

  

FNNO-NROS-eee logolink

 

 

 

 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz
www.eeagrants.cz

 

 

MSMT_logotyp_text_RGB_cz

NFOH_logo_CZE_RGB_pozitiv