ČESKY   ENGLISH   DEUTSCH

Hledání konstruktivního dialogu v polarizované společnosti, Praha 5. - 8. 6. 2022

11.5.2022

Ve společnosti jsou témata, která nás rozdělují, ve kterých převažují emoce nad argumenty, o kterých raději mlčíme, než abychom o nich mluvili. Jak diskutovat o citlivých a polarizujících tématech v bezpečné a otevřené atmosféře? Jak zabránit polarizaci v naší skupině?

Mezinárodní konference "Hledání konstruktivního dialogu v polarizované společnosti" se bude konat v Praze 5. - 8. června 2022.

>> Celý článek

Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha-Šoa 2022

7.4.2022

V letošním roce bude čtení jmen obětí holocaustu probíhat 28. dubna ve 24 městech celé České republiky. Ve všech městech začínáme ve 14:00. Akce se koná pod záštitou velvyslanectví Státu Izrael v České republice a za finanční podpory Nadačního fondu obětem holocaustu.

>> Celý článek

Prohlášení Institutu Terezínské iniciativy k válce na Ukrajině

9.3.2022

Institut Terezínské iniciativy je paměťovou institucí, která byla založena především proto, aby připomínala tragédii holocaustu a druhé světové války dalším generacím. Mementem těch, kteří přežili nacistické řádění a útrapy koncentračních a vyhlazovacích táborů, vždy bylo a je varování lidstvu  - NIKDY VÍC.


Bohužel musíme konstatovat, že se lidstvo z historie nepoučilo. Geopolitické ambice, zahalené do nacionalistických frází a pochybných argumentů, nemohou nikdy ospravedlnit akt agrese a válečných operací, při kterých umírají nevinní lidé.


Tak, jako byl počátkem genocidy českých a posléze evropských Židů ostudný mnichovský diktát, lze kořeny současné situace vidět v okupaci Krymu před osmi lety. Jakkoli jsou historické paralely vždy nepřesné, nelze nevidět podobnost dnešních válečných operací Ruské federace ve strategii nacistického Německa. Všichni víme, co následovalo.


Světové společenství by mělo – i přes složitost politických a ekonomických vazeb – za každou cenu zabránit dalšímu globálnímu konfliktu, který nyní hrozí a co nejdříve se zasadit za ukončení bojů na Ukrajině.


Nechceme, aby naši rodiče a prarodiče před osmi desetiletími umírali zbytečně. Jejich oběť by měla být nejen morálním mementem, ale i praktickým návodem, jak se má svět chovat. Ještě je čas.
Tomáš Kraus, ředitel

>> Celý článek

Nechte mě být, jaká jsem. Životní příběh Anne Frank na gymnáziu v Nymburce

16.2.2022

Do 9. března je výstava Nechte mě být, jaká jsem. Životní příběh Anne Frank k vidění na Gymnáziu Bohumila Hrabala v Nymburce. Rolí průvodců se ujali studenti a studentky z Klubu moderní historie.

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 108 - leden 2022

3.2.2022

Lednové číslo se na prvních stránkách vrací k 80. výročí zahájení transportů a vzniku ghetta Terezín reportáží z pochodu živých z Bohušovic do Terezína, k loňskému hudebnímu festivalu Věčná naděje, k projektu Musica non grata, k minulému roku v Památníku Terezín a v Židovském muzeu v Praze a k výstavě Institutu TI na Kampě. Na terezínské dětství vzpomíná Eva Erbenová, vydání přináší recenzi knihy Moje máma z Terezína a vzpomínku na plukovníka Jana Horala.

>> Celý článek

Nová webová aplikace přibližuje, jak byli za války Židé omezováni na území Prahy

26.1.2022

Kde za druhé světové války bydleli židovští obyvatelé Prahy před tím, než byli deportováni? Která místa nesměli za okupace navštěvovat? Na jakých místech byli zadrženi za porušení protižidovských zákazů a nařízení? Odpovědi poskytuje aplikace MemoGIS Praha, zprovozněná u příležitosti dnešního Mezinárodního dne památky obětí holokaustu.

>> Celý článek

Jak mluvit a neubližovat (si). Konstruktivní komunikace s Michalem Dubcem

18.1.2022

Ve spolupráci s Michalem Dubcem jsme pro vás připravili tři navazující semináře. Naučíte se, jak komunikovat, abyste dosáhli cíle a nenarušili si vztahy. Na základě konkrétních situací z vaší praxe – z komunikace se žáky, s kolegy či s rodiči si vyzkoušíte, jak dosáhnout dobrých výsledků. Zjistíte, co vám brání v efektivní komunikaci a jak se svými bloky pracovat.

PŘIHLÁŠKU VYPLŇTE NEJPOZDĚJI DO 26. LEDNA ZDE.
Kapacita kurzu je omezena na 15 účastníků.

Pondělí 31. ledna, 14.00 – 18.00:

  • Vedení dětí k odpovědnosti a samostatnosti

Sobota 26. února, 9.00 – 18.00

  • Společně s rodiči
  • Jak ve škole zvládat své emoce

Sobota 12. března, 9.00 – 18.00

  • Práce se skupinovou dynamikou školní třídy
  • Skupinovou reflexí k naplňování potřeb dětí

Kurz proběhne u nás v Institutu TI na Praze 1, Jáchymova 3.
Pro účastníky z Prahy je kurz díky grantu zdarma.

>> Celý článek

archiv aktualit

Ve školním roce 2018/2019 jsme spolu s Nadací Milana Šimečku ze Slovenska a s Anne Frank House z Nizozemska realizovali mezinárodní projekt „Téma Anne Franková. Využití osobního příběhu jako cesta k aktivnímu občanství“. Cílem bylo vytvořit platformu spolupracujících organizací a pedagogů, kteří ve svém životě a práci uplatňují principy demokratického soužití, pomáhají žákům rozvíjí schopnost kriticky myslet, občansky se angažovat a hledat cesty, jak čelit předsudkům a diskriminaci. Jedním, ne však jediným, ze způsobů, jak motivovat mladé lidi, aby o těchto tématech přemýšleli, je zapojit se do vrstevnického vzdělávání při prezentaci výstavy „Nechte mne být, jaká jsem. Životní příběh Anne Frankové“.

Příběh Anne Frankové je dnešním mladým lidem blízký, a to i díky jazyku, který Anne, ačkoliv žila před sedmdesáti lety, používá. Dokáží se ztotožnit s tím, co si Anne myslí a co prožívá. Její příběh jim pomáhá porozumět i dnešní době, příběhům dnešních mladých lidí, kteří čelí předsudkům z důvodu národnosti, náboženství, barvě pleti, pohlaví, sexuální orientaci nebo příslušnosti k nějaké skupině a musí se s nimi vypořádat.


Nechte mne být, jaká jsem. Životní příběh Anne Frankové

Tema anne frank_small01_vystava

 

Putovní výstava a její doprovodný vzdělávací program je založen na metodě vrstevnického vzdělávání. Žáci tak sami provádějí výstavou své spolužáky a předávají si informace přímo mezi sebou. Žáci, kteří se rozhodnou stát se průvodci výstavou, projdou tréninkem pod vedením našich lektorek. Ve školním roce 2018/2019 jsme v rámci projektu realizovali pět takovýchto tréninků (Brno – Gymnázium Kapitána Jaroše a Gymnázium Křenova, ZŠ Londýnská Praha, Gymnázium a hudební škola hl. m. Prahy, ZŠ Jílové u Prahy, ZŠ Morkovice). Studenti díky tréninku zvládnou vysvětlit dějinné události způsobem, kterému jejich vrstevníci rozumí, a dokonce moderovat diskusi na téma předsudky a diskriminace, čímž předčili i naše očekávání.

Výstavu Nechte mne být, jaká jsem. Životní příběh Anne Frankové vytvořil Anne Frank House v Amsterodamu. Existuje v mnoha jazykových verzích. Slovenskou verzi výstavy koordinuje právě Nadácia Milana Šimečku. Slavnostní první uvedení slovenské verze výstavy proběhlo v dubnu 2019 v Bratislavě.

Trénink průvodců výstavou absolvovalo v ČR 104 studentů, kteří pak provedli výstavou více než 1800 žáků. Šest studentů – tři z ČR a tři ze Slovenska – se účastnilo studentské výměny do sousední země, kde pro ně byly připraveny vzdělávací aktivity, ale také sdíleli své zkušenosti s budoucími průvodci. O své zkušenosti se podělili také se 40 pedagogy na letní škole „Výchova k respektu a toleranci. Role příběhu ve výuce“. Zde se společně s pedagogy seznámili také s dalšími příběhy, tentokrát z českého a slovenského prostředí, a také s možností pokračovat v projektu v příštích letech. V rámci letní školy jsme spolupracovali s Muzeem romské kultury a naší lektorované prohlídky se účastnili také další hosté pietního aktu v Hodoníně u Kunštátu.

Tema anne frank_small02_letni skola


Letní škole předcházeli semináře v Amsterdamu „The story that inspires. Příběh Anne Frankové“, kterého se účastnilo 19 lektorů, historiků a pedagogů, a semináře pro učitele v Praze „Výchova k respektu a toleranci. Nechte mě být, jaká jsem.“

V rámci seminářů byla učitelům představena výstava „Nechte mne být, jaká jsem. Životní příběh Anne Frankové“. Řada z nich využila příležitosti a zamluvila si výstavu pro svou školu.


Mezinárodní spolupráce

V uplynulém školním roce jsme navázali na tradici našich vzdělávacích seminářů pro učitele založených na metodě Tváří v tvář historii. Spolupráce s partnery ze Slovenska a Nizozemska vedla k inovaci aktivit, rozšíření úhlu pohledu o společné jmenovatele a vnesla evropský kontext. Povedlo se vytvořit velmi silnou mezinárodní skupinu učitelů a lektorů, která má chuť pokračovat ve spolupráci i po skončení projektu. Za důležité považujeme i spojení historiků akademiků, lektorů, pedagogů a studentů. Ukázalo se, že je nesmírně obtížné pracovat společně, protože tyto skupiny mluví často „jiným jazykem“ a jejich ambice a také možnosti se liší. Proto považujeme za nesmírně důležité využít „zasetá semínka spolupráce“ a v nastaveném trendu pokračovat.

 

Fotogalerie

 

 

Na projektu spolupracovali:

Anne-Frank-logo

MNS-logo

 

 

 

 

 

 

 

Realizace projektu Téma Anne Franková byla podpořena prostřednictvím Projektu mobility osob Erassmus+.

erasmus-plus

 

 

 

 

Jednotlivé aktivity byly spolufinancovány:

MSMT_logotyp_text_RGB_czNFOH_logo_CZE_RGB_pozitiv

US_Emb_logo_150px