ČESKY   ENGLISH   DEUTSCH

Procházka při příležitosti Veřejného čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha-šoa 2021

7.4.2021

Nebýt pandemických okolností, rádi bychom vás na tuto procházku připomínající oběti holocaustu pozvali osobně.  Ale rozhodli jsme se zpracovat archivní materiály tak, abyste si trasu mohli projít sami a podklady mít ve svém mobilu, tabletu či si je doma vytisknout.

Kromě materiálů budou vašimi průvodci i kameny zmizelých – Stolpersteine, unikátní celosvětový projekt, který pomocí bronzových destiček připomíná poslední místa pobytu obětí holocaustu.

V okolí jednoho bloku na Starém Městě se seznámíte s tvářemi a osudy čtyř židovských rodin. Všichni se snažili uniknout svému osudu a vycestovat, ale bohužel neúspěšně a zahynuli v nacistických ghettech a vyhlazovacích táborech.

 

Procházku si můžete stáhnout zde (pdf)


 

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 104 - březen 2021

25.3.2021

Březnové číslo přináší projevy v Senátu při příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti vysílané na ČT 24. Vzpomněli jsme na P. Stránského při příležitosti jeho nedožitých stých narozenin. Tryzna za oběti rodinného tábora se letos konala v on-line přenosu. Logo Googlu upozornilo na nedožité 105. narozeniny F. Hirsche. Transgeneračnímu přenosu traumatu se věnuje příspěvek Covid a generace po holocaustu. Michal Stránský, šéfredaktor.

>> Celý článek

Od dokumentů k příběhům. Kurz kompetencí pro demokratickou kulturu prostřednictvím metody Facing History and Ourselves / Tváří v tvář historii

11.3.2021

V květnu otevíráme nový běh kurzu pro pedagogy a lektory pražských škol a institucí a také pro studenty pedagogických škol v Praze.


Vyzkoušíte si, jak pracovat s kontroverzními tématy a jak pro diskusi o nich vytvořit bezpečné prostředí. K tomu, abychom lépe rozuměli současnému světu a fungování demokratické společnosti, využíváme postupy a metody Facing History and Ourselves (Tváří v tvář historii). Tato metoda pomáhá pochopit dějinné události v jejich komplikovanosti. Připomíná hodnotu lidského života, podporuje diskusi o odpovědnosti, a napomáhá vyrovnávání se s traumatickou a bolestnou minulostí. Jednotlivé aktivity vytvářejí logický celek.  

I v online prostředí je většina lekcí interaktivních a umožňuje setkávání ve dvojicích a malých skupinkách.
 

  • Kurz probíhá od 13. května do konce listopadu 2021.
  • Účast je díky podpoře OP PPR ZDARMA.
  • Přihlašte se.
  • Hlásit se můžete do 19. dubna.
     

>> Celý článek

Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha-šoa 2021, 8. dubna

8.3.2021

16. ročník připomínkové akce Veřejné čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa proběhne 8. dubna 2021 od 14.00 do 17.00.

Bohužel stejně jako v loňském roce se s Vámi i letos můžeme setkat pouze ve virtuálním světě.

 

Jak se můžete připojit – co udělat jako první krok?


Do živého čtení se prosím registrujte prostřednictvím tohoto krátkého formuláře.


Pokud si nebudete s vyplněním formuláře vědět rady, napište nám na e-mail jomhasoa@terezinstudies.cz a my se s Vámi rádi domluvíme individuálně.

 

Živé vysílání letošního Veřejného čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa sledujte od 14.00 do 17.00 na tomto odkazu.

 

 

>> Celý článek

Nikdy nesmíme zapomenout, že jsme posly!

19.2.2021

Pavel Stránský se narodil 20. února 1921 v Praze. Do let jeho dospívání postupně vstoupila nacistická okupace Československa a postupující diskriminace židovských obyvatel Protektorátu Čechy a Morava. 1. prosince 1941 jsem byl zařazen do transportu jednoho tisíce mladých mužů a odvezen do Terezína – jednalo se o transport s označením AK II – tzv. Aufbaukomando (komando výstavby). K jeho nedožitým stým narozeninám jsme připravili na našem vzdělávacím portálu holocaust.cz životopisný článek.

>> Celý článek

Tváří v tvář historii i současnosti, kurz lektorských dovedností

12.2.2021

Zahajujeme kurz lektorských dovedností pro pedagogické pracovníky, studenty pedagogických oborů, ale i veřejnost se zájmem o moderní dějiny. Kurz má akreditaci MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

V kurzu si vyzkoušíte, jak pracovat s kontroverzními tématy při výuce i mimo ni. Přiblížíme vám, jak je možné skrze poznávání historie nastartovat občanskou angažovanost v současnosti. Naučíte se, jak vést diskusi či debatu ve skupině, jak pro ni vytvořit bezpečné prostředí a jak řešit případné konflikty.

 

PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek: 28. února 2021, pro studenty vysokých škol do 5. března 2021

 

Informace a program kurzu

Více informací o projektu

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 103 - leden 2021

3.2.2021

V listopadu 2020 tomu bylo 80 let, co se v Haifě potopil parník Patria. Uplynulý rok v Památníku Terezín, v Institutu Terezínské iniciativy, v Židovském muzeu v Praze a v Památníku ticha byl námětem zpráv z těchto organizací, reportáž ze zapálení prvního chanukového světla v Praze – Bubnech. Nad 5 fotografiemi jsme vzpomněli na vznik a první léta Terezínské iniciativy, otištění několika studentských výtvarných i literárních prací zakončilo první vydání letošního roku.

>> Celý článek

archiv aktualit

Ve školním roce 2018/2019 jsme spolu s Nadací Milana Šimečku ze Slovenska a s Anne Frank House z Nizozemska realizovali mezinárodní projekt „Téma Anne Franková. Využití osobního příběhu jako cesta k aktivnímu občanství“. Cílem bylo vytvořit platformu spolupracujících organizací a pedagogů, kteří ve svém životě a práci uplatňují principy demokratického soužití, pomáhají žákům rozvíjí schopnost kriticky myslet, občansky se angažovat a hledat cesty, jak čelit předsudkům a diskriminaci. Jedním, ne však jediným, ze způsobů, jak motivovat mladé lidi, aby o těchto tématech přemýšleli, je zapojit se do vrstevnického vzdělávání při prezentaci výstavy „Nechte mne být, jaká jsem. Životní příběh Anne Frankové“.

Příběh Anne Frankové je dnešním mladým lidem blízký, a to i díky jazyku, který Anne, ačkoliv žila před sedmdesáti lety, používá. Dokáží se ztotožnit s tím, co si Anne myslí a co prožívá. Její příběh jim pomáhá porozumět i dnešní době, příběhům dnešních mladých lidí, kteří čelí předsudkům z důvodu národnosti, náboženství, barvě pleti, pohlaví, sexuální orientaci nebo příslušnosti k nějaké skupině a musí se s nimi vypořádat.


Nechte mne být, jaká jsem. Životní příběh Anne Frankové

Tema anne frank_small01_vystava

 

Putovní výstava a její doprovodný vzdělávací program je založen na metodě vrstevnického vzdělávání. Žáci tak sami provádějí výstavou své spolužáky a předávají si informace přímo mezi sebou. Žáci, kteří se rozhodnou stát se průvodci výstavou, projdou tréninkem pod vedením našich lektorek. Ve školním roce 2018/2019 jsme v rámci projektu realizovali pět takovýchto tréninků (Brno – Gymnázium Kapitána Jaroše a Gymnázium Křenova, ZŠ Londýnská Praha, Gymnázium a hudební škola hl. m. Prahy, ZŠ Jílové u Prahy, ZŠ Morkovice). Studenti díky tréninku zvládnou vysvětlit dějinné události způsobem, kterému jejich vrstevníci rozumí, a dokonce moderovat diskusi na téma předsudky a diskriminace, čímž předčili i naše očekávání.

Výstavu Nechte mne být, jaká jsem. Životní příběh Anne Frankové vytvořil Anne Frank House v Amsterodamu. Existuje v mnoha jazykových verzích. Slovenskou verzi výstavy koordinuje právě Nadácia Milana Šimečku. Slavnostní první uvedení slovenské verze výstavy proběhlo v dubnu 2019 v Bratislavě.

Trénink průvodců výstavou absolvovalo v ČR 104 studentů, kteří pak provedli výstavou více než 1800 žáků. Šest studentů – tři z ČR a tři ze Slovenska – se účastnilo studentské výměny do sousední země, kde pro ně byly připraveny vzdělávací aktivity, ale také sdíleli své zkušenosti s budoucími průvodci. O své zkušenosti se podělili také se 40 pedagogy na letní škole „Výchova k respektu a toleranci. Role příběhu ve výuce“. Zde se společně s pedagogy seznámili také s dalšími příběhy, tentokrát z českého a slovenského prostředí, a také s možností pokračovat v projektu v příštích letech. V rámci letní školy jsme spolupracovali s Muzeem romské kultury a naší lektorované prohlídky se účastnili také další hosté pietního aktu v Hodoníně u Kunštátu.

Tema anne frank_small02_letni skola


Letní škole předcházeli semináře v Amsterdamu „The story that inspires. Příběh Anne Frankové“, kterého se účastnilo 19 lektorů, historiků a pedagogů, a semináře pro učitele v Praze „Výchova k respektu a toleranci. Nechte mě být, jaká jsem.“

V rámci seminářů byla učitelům představena výstava „Nechte mne být, jaká jsem. Životní příběh Anne Frankové“. Řada z nich využila příležitosti a zamluvila si výstavu pro svou školu.


Mezinárodní spolupráce

V uplynulém školním roce jsme navázali na tradici našich vzdělávacích seminářů pro učitele založených na metodě Tváří v tvář historii. Spolupráce s partnery ze Slovenska a Nizozemska vedla k inovaci aktivit, rozšíření úhlu pohledu o společné jmenovatele a vnesla evropský kontext. Povedlo se vytvořit velmi silnou mezinárodní skupinu učitelů a lektorů, která má chuť pokračovat ve spolupráci i po skončení projektu. Za důležité považujeme i spojení historiků akademiků, lektorů, pedagogů a studentů. Ukázalo se, že je nesmírně obtížné pracovat společně, protože tyto skupiny mluví často „jiným jazykem“ a jejich ambice a také možnosti se liší. Proto považujeme za nesmírně důležité využít „zasetá semínka spolupráce“ a v nastaveném trendu pokračovat.

 

Fotogalerie

 

 

Na projektu spolupracovali:

Anne-Frank-logo

MNS-logo

 

 

 

 

 

 

 

Realizace projektu Téma Anne Franková byla podpořena prostřednictvím Projektu mobility osob Erassmus+.

erasmus-plus

 

 

 

 

Jednotlivé aktivity byly spolufinancovány:

MSMT_logotyp_text_RGB_czNFOH_logo_CZE_RGB_pozitiv

US_Emb_logo_150px