ČESKY   ENGLISH   DEUTSCH

Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - letos poprvé virtuálně, 21. dubna 2020

23.3.2020

Tématem 15. ročníku akce  Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha šoa je identita - našich měst a obcí, komunit i nás samých, vše co ji tvoří a ovlivňuje.

Protože naši současnou identitu ovlivňuje dosud nepoznaná situace a změny s ní související, museli jsme  z důvodu všech opatření souvisejících s epidemií COVID-19 (koronavirus) přistoupit k tomu, že letošní Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha-šoa 2020, neproběhne v reálném veřejném prostoru na náměstích ve 28 městech, která se k letošnímu ročníku připojila.

Datum zůstává. 21. dubna 2020 bude všem zájemcům zpřístupněna internetová stránka, na kterou se formou videokonference bude moci připojit každý, kdo bude chtít jména obětí přečíst on-line v reálném čase, a to v časovém rozmezí od 14.00 do 17.00. Abychom byli schopni zajistit plynulost čtení, je potřeba se předem registrovat na e-mailu jomhasoa@terezinstudies.cz. Každý přihlášený obdrží podrobné instrukce, jak postupovat.

>> Celý článek

Uzavření kanceláře

16.3.2020

Od pondělního rána je vedle knihovny uzavřena i naše kancelář. V případě potřeby nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu.
Přejeme všem pevné zdraví a hodně sil.

>> Celý článek

Uzavření knihovny

13.3.2020

Knihovna Institutu Terezínské iniciativy je ode dneška, tedy od 13.3. až do odvolání uzavřena. Jedná se o mimořádné opatření proti šíření koronaviru, a to na základě rozhodnutí Vlády ČR a vyhlášení nouzového stavu. Všechny výpůjčky jsou automaticky prodlouženy.

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 99 - leden 2020

24.2.2020

První číslo nového ročníku přináší zprávy o činnosti Památníku Terezín, Židovského muzea v Praze a v Institutu Terezínské iniciativy v roce 2019. Na dalších stranách jsou zveřejněny projevy ze vzpomínkového setkání v Senátu, kde bylo připomenuto 75. výročí osvobození Osvětimi. Dále v čísle najdeme zprávy o tom, co se událo na přelomu roku.

>> Celý článek

Výchova k respektu a toleranci. Anne Franková: Nechte mě být, jaká jsem; 3. až 5. dubna 2020, Praha

17.2.2020

Znáte metodu Tváří v tvář historii a sobě samým (Facing history and ourselves)? Chcete se dozvědět, jak funguje a jaké jsou její výhody? Chcete získat novou inspiraci na práci ve svých hodinách? Využijte možnost si vše vyzkoušet na vlastní kůži.

 

 

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 98 - listopad 2019

12.12.2019

Listopadové číslo časopisu se zabývá připomínce prvních transportů z Prahy do Lodže. Dále zde najdeme zprávu se setkání v Národním muzeu z října tohoto roku, které bylo věnováno tématu Dánských Židů v Terezíně. 90. narozeniny Helgy Hoškové jsou připomenuty společně s její nedávnou výstavou v Jeruzalémské synagoze. Ti, kdo ji znali, vzpomínají na Věru Šlesingerovou, která nás opustila 21. října 2019.

>> Celý článek

archiv aktualit

Ve školním roce 2018/2019 jsme spolu s Nadací Milana Šimečku ze Slovenska a s Anne Frank House z Nizozemska realizovali mezinárodní projekt „Téma Anne Franková. Využití osobního příběhu jako cesta k aktivnímu občanství“. Cílem bylo vytvořit platformu spolupracujících organizací a pedagogů, kteří ve svém životě a práci uplatňují principy demokratického soužití, pomáhají žákům rozvíjí schopnost kriticky myslet, občansky se angažovat a hledat cesty, jak čelit předsudkům a diskriminaci. Jedním, ne však jediným, ze způsobů, jak motivovat mladé lidi, aby o těchto tématech přemýšleli, je zapojit se do vrstevnického vzdělávání při prezentaci výstavy „Nechte mne být, jaká jsem. Životní příběh Anne Frankové“.

Příběh Anne Frankové je dnešním mladým lidem blízký, a to i díky jazyku, který Anne, ačkoliv žila před sedmdesáti lety, používá. Dokáží se ztotožnit s tím, co si Anne myslí a co prožívá. Její příběh jim pomáhá porozumět i dnešní době, příběhům dnešních mladých lidí, kteří čelí předsudkům z důvodu národnosti, náboženství, barvě pleti, pohlaví, sexuální orientaci nebo příslušnosti k nějaké skupině a musí se s nimi vypořádat.


Nechte mne být, jaká jsem. Životní příběh Anne Frankové

Tema anne frank_small01_vystava

 

Putovní výstava a její doprovodný vzdělávací program je založen na metodě vrstevnického vzdělávání. Žáci tak sami provádějí výstavou své spolužáky a předávají si informace přímo mezi sebou. Žáci, kteří se rozhodnou stát se průvodci výstavou, projdou tréninkem pod vedením našich lektorek. Ve školním roce 2018/2019 jsme v rámci projektu realizovali pět takovýchto tréninků (Brno – Gymnázium Kapitána Jaroše a Gymnázium Křenova, ZŠ Londýnská Praha, Gymnázium a hudební škola hl. m. Prahy, ZŠ Jílové u Prahy, ZŠ Morkovice). Studenti díky tréninku zvládnou vysvětlit dějinné události způsobem, kterému jejich vrstevníci rozumí, a dokonce moderovat diskusi na téma předsudky a diskriminace, čímž předčili i naše očekávání.

Výstavu Nechte mne být, jaká jsem. Životní příběh Anne Frankové vytvořil Anne Frank House v Amsterodamu. Existuje v mnoha jazykových verzích. Slovenskou verzi výstavy koordinuje právě Nadácia Milana Šimečku. Slavnostní první uvedení slovenské verze výstavy proběhlo v dubnu 2019 v Bratislavě.

Trénink průvodců výstavou absolvovalo v ČR 104 studentů, kteří pak provedli výstavou více než 1800 žáků. Šest studentů – tři z ČR a tři ze Slovenska – se účastnilo studentské výměny do sousední země, kde pro ně byly připraveny vzdělávací aktivity, ale také sdíleli své zkušenosti s budoucími průvodci. O své zkušenosti se podělili také se 40 pedagogy na letní škole „Výchova k respektu a toleranci. Role příběhu ve výuce“. Zde se společně s pedagogy seznámili také s dalšími příběhy, tentokrát z českého a slovenského prostředí, a také s možností pokračovat v projektu v příštích letech. V rámci letní školy jsme spolupracovali s Muzeem romské kultury a naší lektorované prohlídky se účastnili také další hosté pietního aktu v Hodoníně u Kunštátu.

Tema anne frank_small02_letni skola


Letní škole předcházeli semináře v Amsterdamu „The story that inspires. Příběh Anne Frankové“, kterého se účastnilo 19 lektorů, historiků a pedagogů, a semináře pro učitele v Praze „Výchova k respektu a toleranci. Nechte mě být, jaká jsem.“

V rámci seminářů byla učitelům představena výstava „Nechte mne být, jaká jsem. Životní příběh Anne Frankové“. Řada z nich využila příležitosti a zamluvila si výstavu pro svou školu.


Mezinárodní spolupráce

V uplynulém školním roce jsme navázali na tradici našich vzdělávacích seminářů pro učitele založených na metodě Tváří v tvář historii. Spolupráce s partnery ze Slovenska a Nizozemska vedla k inovaci aktivit, rozšíření úhlu pohledu o společné jmenovatele a vnesla evropský kontext. Povedlo se vytvořit velmi silnou mezinárodní skupinu učitelů a lektorů, která má chuť pokračovat ve spolupráci i po skončení projektu. Za důležité považujeme i spojení historiků akademiků, lektorů, pedagogů a studentů. Ukázalo se, že je nesmírně obtížné pracovat společně, protože tyto skupiny mluví často „jiným jazykem“ a jejich ambice a také možnosti se liší. Proto považujeme za nesmírně důležité využít „zasetá semínka spolupráce“ a v nastaveném trendu pokračovat.

 

Fotogalerie

 

 

Na projektu spolupracovali:

Anne-Frank-logo

MNS-logo

 

 

 

 

 

 

 

Realizace projektu Téma Anne Franková byla podpořena prostřednictvím Projektu mobility osob Erassmus+.

erasmus-plus

 

 

 

 

Jednotlivé aktivity byly spolufinancovány:

MSMT_logotyp_text_RGB_czNFOH_logo_CZE_RGB_pozitiv

US_Emb_logo_150px