Časopis Terezínská iniciativa č. 72 - listopad 2014

14.11.2014

S listopadovým číslem časopisu se podíváme do Lobkovického paláce na setkání členů Terezínské iniciativy s německým velvyslancem, věnujeme vzpomínku pánům Tommy Karasovi a Petru Lieblovi, najdeme v něm zprávu o zářijovém shromáždění proti antisemitismu v Senátu PČR a mnohé další zajímavé články, zprávy a pozvání.

 

>> Celý článek

Den otevřené Jáchymky - 4. prosince 2014

6.11.2014

Druhý ročník Dne otevřených dveří v budově bývalé židovské školy v Praze
se bude konat ve čtvrtek 4. prosince 2014 od 13 do 18 hodin.

>> Celý článek

Program pro žáky a učitele: Jáchymka a Užhorod - jak si Židé a Romové založili školu

9.10.2014

V roce 1920 byla založena židovská škola v Praze v Jáchymově ulici. V roce 1927 vznikla romská škola v Užhorodě na Zakarpatské Ukrajině. Jaký význam měly pro utváření identity menšin v předválečném Československu a jaké osudy čekaly jejich učitele a žáky během holocaustu? Jak vnímáme soužití většiny a menšin dnes ve svém bezprostředním i širším okolí?

 

Ve středu 22. října 2014 v Divadle hudby Olomouc, Denisova 47, se v rámci festivalu Dny židovské kultury v Olomouci uskuteční celodenní program pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol a pedagogy základních a středních škol a studenty pedagogických oborů.

>> Celý článek

Prezentace knihy: NINA 71978

8.10.2014

 

Slavnostní prezentace knihy vzpomínek paní Niny Pelcové, rozené Weilové se bude konat 20. října 2014 od 17 hodin v budově bývalé židovské školy, Jáchymova 63/3, Praha 1, ve společenské místnosti ve 3. patře.

 

V knize "Paměti přeživší holocaust - Nina Weilová. Osvětimský vězeň 71978" zachycuje autorka své vzpomínky na dětství v Protektorátu Čechy a Morava, období školní docházky do židovské školy v Jáchymce a líčí své osudy během druhé světové války.

 

>> Celý článek

Podzemní továrna Richard a koncentrační tábor Litoměřice. Dějiny a současnost.

6.10.2014

V rámci doprovodného programu k výstavě "Nucená práce. Němci, nuceně nasazení a válka" v Královském Letohrádku Pražského hradu zve Institut Terezínské iniciativy na exkurzi v terénu:

"Podzemní továrna Richard a koncentrační tábor Litoměřice. Dějiny a současnost."

Exkurze se koná v sobotu 11.10. od 9:00 hodin.

 

 

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 71 - srpen 2014

17.9.2014

V srpnovém čísle najdeme článek Deborah E. Lipstadtové o současném antisemitismu, rozhovor s vrchním pražským rabínem panem Davidem Peterem, ukázky studentských literárních prací a mnoho dalšího.

>> Celý článek

Obnovený nápis na budově bývalé židovské školy v Jáchymce

24.7.2014

Na budově bývalé židovské školy v Jáchymově ulici byl na začátku července obnoven původní hebrejský nápis znějící v překladu:

"Pro Tóru a modlitbu. Tóru vyvýšenou a velebenou."

 

 

>> Celý článek

Výroční zpráva Institutu TI za rok 2013

30.6.2014

Zajímá Vás, co jsme v Institutu dělali v loňském roce? Podívejte se do naší výroční zprávy.

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 70 - červen 2014

24.6.2014

 

Červnové číslo přináší zprávu o Jom ha-šoa, Terezínské tryzně a dalších vzpomínkových setkáních, dále rozhovor s Innou Rottovou a Zuzanou Peterovou nebo ukázku fotografické práce Richarda Homoly.

>> Celý článek

Hledání stop „Richard“ – workshop pro studenty v Terezíně a Litoměřicích 26. dubna 2014

26.5.2014

V rámci 8. německo-českého setkání mládeže, které uspořádalo Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem ve spolupráci s Památníkem Terezín ve dnech 25.-27. 4. 2014 v Terezíně, připravil Institut Terezínské iniciativy spolu s Památníkem Flossenbürg  (KZ-Gedenkstätte Flossenbürg) workshop k minulosti a současnosti oblasti, v níž se nacházel za druhé světové války pobočný koncentrační tábor Litoměřice.
 

>> Celý článek

archiv aktualit

 

Institut Terezínské iniciativy, obecně prospěšná společnost, vznikl transformací z Nadace Terezínská iniciativa, založené v roce 1993 mezinárodním sdružením bývalých vězňů terezínského ghetta Terezínskou iniciativou.
 
Smyslem činnosti Institutu je podpora vědeckého výzkumu dějin konečného řešení židovské otázky v českých zemích a dějin terezínského ghetta, zprostředkování jeho výsledků odborné i laické veřejnosti a zejména nejmladší generaci - žákům a studentům českých škol.
 
Svůj cíl se snažíme naplnit prostřednictvím několika základních projektů:
- provozujeme vzdělávací portál holocaust.cz
- vytvořili jsme a provozujeme Databázi obětí "konečného řešení židovské otázky" z českých zemí i Evropy dostupnou na portálu holocaust.cz
- vydáváme odborné publikace zaměřené nejen na téma holocaustu-šoa (Terezínské pamětní knihy, ročenku Terezínské studie a dokumenty, apod.)
- budujeme a pro veřejnost provozujeme odbornou knihovnu specializovanou na problematiku holocaustu, antisemitismu a rasismu
- pořádáme vzdělávací semináře a konference pro učitele českých škol
 
V roce 2012 jsme získali akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako vzdělávací instituce.
 
Za dobu svého působení jsme navázali kontakty s řadou organizací podobného zaměření v zahraničí, např. v Izraeli, USA, Německu a Rakousku, a spolupracujeme s nimi při naplňování svých projektů, především při dokumentaci jmen a osudů bývalých terezínských vězňů.
 
 

 


  ČESKY   ENGLISH   DEUTSCH