ČESKY   ENGLISH   DEUTSCH

17. veletrh neziskovek - NGO market 2016

20.4.2016

Zveme Vás na tradiční veletrh neziskovek NGO Market, který se v letošním roce uskuteční uskuteční ve středu 27. dubna v prostorách Fora Karlín (Pernerova 51, Praha 8) v Praze a představí návštěvníkům neziskové organizace z celé České republiky. Veletrh doprovodí celodenní program, určený zástupcům neziskovek i veřejnosti. Vstup na akci je zdarma.

>> Celý článek

Soutěž Jom ha-šoa 2016: Vyhodnocení regionálního kola

18.4.2016

Tématem letošního, již čtvrtého ročníku, soutěže Jom ha-šoa byla Pomoc lidem v nouzi. Jako tradičně byla soutěž vyhlášena v kategorii výtvarné, literární a filmové, novinkou letošního ročníku byla i kategorie hudební.

>> Celý článek

Jom ha-šoa - Den vzpomínání na oběti holocaustu 2016

24.3.2016

Srdečně všechny zveme na 11. ročník připomínkové akce Jom ha-šoa, která proběhne letos 5. května od 14. hodin hned v 11 městech České republiky.

>> Celý článek

Jáchymka – Výchova k respektu a toleranci - dílna pro pedagogy 29. dubna - 1. května 2016

14.3.2016

Srdečně zveme všechny pedagogy, asistenty pedagoga a další pedagogické pracovníky základních a středních škol na další víkendovou dílnu projektu Výchova k respektu a toleranci podle principů otevřené společnosti, která se koná 29. dubna - 1. května 2016.

>> Celý článek

Výstava Ztracená paměť? Místa nacistické nucené práce v České republice

10.3.2016

Srdečně zveme všechny zájemce na slavnostní zahájení putovní výstavy Ztracená paměť? Místa nacistické nucené práce v České republice, které se koná ve středu 13. dubna 2016 od 18 hodin ve výstavních prostorách Národní technické knihovny v Praze 6 – Dejvicích.

>> Celý článek

Ztracená paměť? Místa nacistické nucené práce v České republice - vzdělávací seminář

7.3.2016

Srdečně Vás zveme na vzdělávací seminář, který se koná při příležitosti zahájení výstavy Ztracená paměť? Místa nacistické nucené práce v České republice ve středu 13. dubna 2016 od 12.30 hodin ve výstavních prostorách Národní technické knihovny v Praze 6 – Dejvicích.

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 78 - leden 2016

17.2.2016

V prvním letošním čísle časopisu je vedle tradičních rekapitulací loňského roku věnován velký prostor Terezínským pamětním knihám, od jejichž vydání uplynulo již 20 let a byly připomenuty besedou s pamětníky a tiskovou konferencí v rámci Dnů otevřené Jáchymky.

>> Celý článek

archiv aktualit

 

Institut Terezínské iniciativy, obecně prospěšná společnost, vznikl transformací z Nadace Terezínská iniciativa, založené v roce 1993 mezinárodním sdružením bývalých vězňů terezínského ghetta Terezínskou iniciativou.
 
Smyslem činnosti Institutu je podpora vědeckého výzkumu dějin konečného řešení židovské otázky v českých zemích a dějin terezínského ghetta, zprostředkování jeho výsledků odborné i laické veřejnosti a zejména nejmladší generaci - žákům a studentům českých škol.
 
Svůj cíl se snažíme naplnit prostřednictvím několika základních projektů:
- provozujeme vzdělávací portál holocaust.cz
- vytvořili jsme a provozujeme Databázi obětí "konečného řešení židovské otázky" z českých zemí i Evropy dostupnou na portálu holocaust.cz
- vydáváme odborné publikace zaměřené nejen na téma holocaustu-šoa (Terezínské pamětní knihy, ročenku Terezínské studie a dokumenty, apod.)
- budujeme a pro veřejnost provozujeme odbornou knihovnu specializovanou na problematiku holocaustu, antisemitismu a rasismu
- pořádáme vzdělávací semináře a konference pro učitele a žáky českých škol
 
V roce 2012 jsme získali akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako vzdělávací instituce.
 
Za dobu svého působení jsme navázali kontakty s řadou organizací podobného zaměření v zahraničí, např. v Izraeli, USA, Německu a Rakousku, a spolupracujeme s nimi při naplňování svých projektů, především při dokumentaci jmen a osudů bývalých terezínských vězňů.