ČESKY   ENGLISH   DEUTSCH

Letní škola pro učitele: Lidé a místa. Síla příběhů ve vyprávění o moderních dějinách

28.6.2018

Srdečně zveme všechny pedagogické pracovníky na letní školu, kterou pořádáme 17. - 19. srpna 2018 ve spolupráci s Muzeem romské kultury v Brně, na kterou vás tímto srdečně zveme. Pro účastníky jsou připraveny zajímavé workshopy, setkání s romskými osobnostmi a návštěva pietního aktu v Hodoníně u Kunštátu.

 

 

  • Kdy: 17. – 19. srpna 2018

  • Kde: Brno a Hodonín u Kunštátu


Tisková zpráva k pietnímu shromáždění 19. srpna

 

>> Celý článek

Výroční zpráva za rok 2017

28.6.2018

Na našich stránkách jsme zveřejnili výroční zprávu za rok 2017. Dočtete se v ní o našich projektech a akcích, které jsem realizovali v kalendářním roce 2017, a plány pro rok 2018.

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 91 - červen 2018

21.6.2018

Červnové číslo zpravodaje se věnuje pietním aktům v Terezíně a Letech u Písku a akcí Kulturou proti antisemitismu. Dále přináší rozhovor s Dagmar Lieblovou z roku 2000 či oceněné práce ze studentské soutěže Památníku Terezín.

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 90 - duben 2018

22.5.2018

Toto číslo je věnované vzpomínce na dlouholetou předsedkyni Terezínské iniciativy Dagmar Lieblovou, která zemřela v březnu tohoto roku. Dalšími tématy čísla jsou sněm Terezínské iniciativy, Veřejné čtení jmen obětí holocaustu a tryzna za oběti rodinného tábora. Dále zde najdeme rozhovor s Hanou Trávovou a Michaela Vidláková připravila text o Friedl Dicker-Brandeisové, jejíž díla byla vystavena do dubna v Rakouském kulturním centru v Praze.

>> Celý článek

International Conference European Roma Identity in 20th Century, MAY 15 - 16, 2018; BUDAPEST

19.4.2018

The final event of the Project European Roma Identity in 20th Century is the international conference called European Roma Identity in 20th Century through the lenses of the Holocaust Victims documentation, which follows the first conference of the project in Prague last May and three meetings with teachers and students in Brno, Prague and Heidelberg/Mannheim. We want to share with you, experts, researchers, educators, teachers, students, journalists and activists focused on the Holocaust history and memory and its consequences with European modern history, Roma, Jewish and majority identity today. We invite your to comment, share your experience with the topic and offer your ideas to open wide discussion about our collective future.

 

Zpráva z konference

>> Celý článek

Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha-šoa

14.3.2018

Letošní veřejné čtení jmen obětí holocaustu proběhne ve čtvrtek 12. dubna 2018 od 14:00 a uskuteční se v 16 českých a moravských městech. Vedle již tradičních měst, jakými jsou Praha, Brno, Olomouc, Liberec, Sušice, Kolín, Kutná Hora, Plzeň, Havlíčkův Brod, Ústí nad Labem a Klatovy, se letos ke čtení nově připojily Horažďovice, Lipník nad Bečvou, Mělník, Sedlčany a Ústí nad Orlicí.

>> Celý článek

Omezení služeb Knihovny ITI - platí do odvolání!

12.3.2018

Vážení čtenáři, z důvodu reorganizace knihovny došlo k omezení našich výpůjčních služeb.

 

Pokud si chcete nějakou knížku vypůjčit, pošlete prosím nejprve mail na aneta.plzakova@terezinstudies.cz. Knihu vám připravíme a informujeme vás, kdy si ji můžete vyzvednout. Pro vyhledávání můžete využít náš knihovní katalog.


Vracení výpůjček nijak omezeno není.

>> Celý článek

archiv aktualit

Konference Identita evropských Romů ve 20. století ve světle dokumentace obětí holocaustu

15. a 16. května

Budapešť

 

Identita evropských Romů ve 20. století


Ve dnech 15. a 16. května 2018 pořádal Institut Terezínské iniciativy mezinárodní konferenci projektu Identita evropských Romů ve 20. století. Na projektu společně s Institutem Terezínské iniciativy pracovaly významné české a evropské organizace: Antikomplex, Romea.cz, Muzeum romské kultury, Kulturní a dokumentační centrum pro německé Sinty a Romy, Asociatia Plural, ternYpe a Tom Lantos Institute.


Konference se konala v Budapešti v sídle Tom Lantos Institute, organizace, která se od roku 2011 zabývá výzkumem a vzděláváním v oblasti lidských práv se zaměřením na židovskou a romskou komunitu, maďarské menšiny a další etnické, jazykové a náboženské menšiny. Organizace vznikla z rozhodnutí maďarské vlády a senátu Spojených států amerických k uctění odkazu Toma Lantose, jediného přeživšího holocaustu, který se stal členem Sněmovny reprezentantů v Kongresu Spojených států amerických.

 

Náplní konference byla témata spojená s dokumentací, výzkumem a vzděláváním o holocaustu.

 

Konference_budapest_kveten2018_eri20th_small_02

Konference navazovala na první akci projektu - mezinárodní konferenci Identita evropských Romů ve 20. století ve světle dokumentace obětí holocaustu, která se konala v Praze v květnu 2017, a na další tři setkání - seminář pro učitele v srpnu 2017 v Brně, studentskou konferenci v prosinci 2017 v Praze a setkání mládeže v Mannheimu a Heidelbergu v únoru roku 2018.

První den programu konference byl věnován vzdělávání o holocaustu, předsudcích a stereotypech, lidských právech ve vztazích většiny a židovské a romské komunity. Účastníci z řad odborníků i studentů vyslechli příspěvky významných maďarských odborníků na vzdělávání v oblasti lidských práv. První z nich pronesla Dalma Biró, expertka na vzdělávání o lidských právech, a Gábor Bernáth, specialista na práci s romskou komunitou.

V příspěvcích György Bence Pálinkáse, Anikó Félixové a Anny Kalmárové se účastníci seznámili s programy Tom Lantos Institut zaměřenými na život židovské komunity v Maďarsku a otázky antisemitismu.

Významnými účastníky konference byli studenti, kteří absolvovali některé z předešlých akcí projektu. Pro všechny studenty to byla jedinečná příležitost se setkat s odborníky na problematiku holocaustu Romů a Sintů, ale také se s nimi podělit o své nové zkušenosti a poznatky. Vybraní studenti společně s odborníky - Evou Dittingerovou z Muzea romské kultury v Brně, Irinou Ilisey z rumunské organizace Asociatia Plular a Danou Gabaľovou z Institutu Terezínské iniciativy - vystoupili v diskusním panelu. Studenti v něm měli možnost prezentovat své poznatky z projektu. Zdůrazňovali, že pro ně bylo téma holocaustu Romů téměř nové, že se s ním ve škole nesetkávají a že pro ně bylo důležité se dozvědět nejen nové informace, ale získat i nové zkušenosti, které jim napomáhají i v osobním rozvoji a přehodnocení dosavadních životních postojů. Panel moderovala Marie Smutná, metodička a lektorka vzdělávacích programů ITI.


Konference_budapest_kveten2018_eri20th_small_01

 

Odpolední část programu prvního dne byla věnována výzkumu a dokumentaci holocaustu s důrazem na přístupy k tématu holocaustu Romů. V jeho rámci představila Aneta Plzáková nově vznikající Databázi obětí holocaustu Romů a Sintů, která je součástí dokumentační a výzkumné práce Institutu Terezínské iniciativy. Její budoucí podoba vychází ze současné Databáze obětí holocaustu, která je dostupná na webu holocaust.cz. Dalšími účastníky panelu byli Pavel Baloun, doktorand na Katedře obecné antropologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, který představil příběh romské rodiny Růžičkových z obce Čížová na Písecku a jejich osudy před a během druhé světové války. Josefu Růžičkovi se podařilo během války ukrýt a přežít, ale jeho rodina, včetně manželky a čtyři dětí, byla z většiny zavražděna ve vyhlazovacím táboře Auschwitz. Další panelistkou byla Aletta Beck, absolventka historie Univerzity v Düsseldorfu, která v rámci dokumentační práce ITI zpracovává obecně známý, ale dosud systematicky nezpravovaný archivní fond dokumentů z koncentračního tábora v Letech u Písku. Panel moderoval historik a odborný pracovník ITI Michal Schuster.

 

Významným závěrem dne byl klavírní koncert skladatele a interpreta Miroslava Ráce ze Slovenska. Je absolventem hry na klavír na konzervatoři a svojí původní autorskou tvorbu věnuje památce obětí holocaustu. Ve spolupráci s Asociací Romů v Polsku natáčí ke své hudbě videoklipy v prostorách tábora v Auschwitz, kde byl vězněn jeho dědeček.

 

Konference_budapest_kveten2018_eri20th_small_04

Druhý den konference byl věnován významnému datu - právě tento den, 16. května 1944, došlo k povstání vězňů tzv. Cikánského tábora (Zigeunerlager) v Osvětimi-Birkenau. Na tento den byla dozorci tábora naplánována hromadná vražda romských vězňů v plynových komorách. Vedení tábora potřebovalo uvolnit ubikace pro židovské vězně z Maďarska. Vězni se o narychlo naplánované akci dozvěděli, a jak na konferenci připomněl historik Institutu Terezínské iniciativy Michal Schuster: “(16. května 1944) Před táborovou branou zastavila nákladní auta a z nich vyskákalo 50-60 členů zvláštního komanda SS, kteří vyzvali vězně k rychlému opuštění obytných bloků. Uvnitř bloků však panovalo napjaté ticho, vězni odmítli vyjít, zabarikádovali dveře a v zoufalství se připravovali na obranu za pomoci kamenů a pracovního nářadí. Členy komanda SS toto odepření poslušnosti zaskočilo a jejich velitel se rozhodl akci odložit.” (citace dle článku M. Schustera z roku 2017 publikovaného na serveru Romea.cz).

Úvodní příspěvky vedoucích pracovnic Tom Lantos Institutu:  Evelin Verhas, vedoucí programů TLI, a Ildikó Török, vedoucí programů zaměřených na romskou komunitu, se věnovaly právě tématům aktivního odporu Romů během druhé světové války a jejich následkům. Ze záznamu představily přednášku polské badatelky Joanny Kwiatkowski, která se speciálně událostmi kolem 16. května 1944 zabývala.

Svým příspěvkem navázal Gergely Romsics, vědecký pracovník Institutu zahraničních věcí a obchodu v Budapešti, který účastníky konference seznámil s přístupy k připomínání holocaustu a historie Romů v Maďarsku v rámci romské komunity, romských aktivistů a ze strany oficiálních institucí a vládních orgánů.

Vrcholem programu konference byl poslední diskusní panel, kterého se zúčastnili potomci českých Romů a Sintů a zástupci romské komunity, kteří vnímají téma výzkumu a dokumentace holocaustu jako důležité. Jan Hauer, jehož rodiče byli během války vězněni v nacistických koncentračních a pracovních táborech a přišli v nich o své děti a další příbuzné, mluvil o svém mnohaletém úsilí, kdy shromažďuje informace a archivní materiály o osudech svých příbuzných. Již deset let vyhledává archivní materiály, jezdí na místa bývalých koncentračních táborů - Lety u Písku a Aschwitz-Birkenau, aby pro své děti a jejich potomky uchoval vědomí a paměť na utrpění v holocaustu.

Miroslav Rác, mladý hudebník a skladatel, hovořil o své motivaci ke komponování skladeb věnovaných obětem holocaustu: “Nesmíme nikdy zapomenout na své předky, kteří zahynuli během druhé světové války!”  Růžena Ďorďová, aktivistka, která se mnoho let zasazuje o ochranu práv Romů v České republice, za širší povědomí o holocaustu Romů a odstranění velkovepřína stojícího na místech bývalého koncentračního tábora pro české Romy a Sinty v Letech u Písku, hovořila o svém strýci, Imrichu Horváthovi, který se zúčastnil bojů druhé světové války v Československé armádě Ludvíka Svobody v dukelském průsmyku, pomáhal osvobozovat nacistické koncentrační tábory a s americkou armádou vstoupil z druhé strany na území osvobozovaného Československa. Příběh jeho statečnosti, za kterou byl vyznamenán několika vojenskými řády, a odkaz zpracovala v rámci své práce pro nadaci Památník v Německu Veronika Patočková. Jako účastnice diskusního panelu představila svůj vztah a motivaci k tomu, zabývat se a svůj profesní život věnovat obhajobě práv Romů a důležitosti povědomí o holocaustu Romů a jeho uznání jako rasového pronásledování. Panel moderoval Miroslav Brož z organizace Konexe.

 

Konference_budapest_kveten2018_eri20th_small_03

Celým programem konference, který se konal v krásných prostorách vily Toma Lantose umístěné ve vilové čtvrti nedaleko Citadely s krásným výhledem na Dunaj a historické centrum Budapešti, provázela Maja Konstantinovic z partnerské organizace Antikomplex. Poděkování za spolupráci patří všem členům týmu Institutu Terezínské iniciativy, pozvaným vzácným hostům, účastníkům programu a pracovníkům Tom Lantos Institutu za spolupráci při organizaci akce a obsahové části programu.

 

FOTOGRAFIE Z KONFERENCE

 

 

Konference se konala za podpory:

 

logo_antikomplex Romea-bigMRK_logo smallLogo Dokuzentrum

 

BAder logo web  Plural logoternype color small 300x212 eu_flag_europe_for_citizens_co_funded_en_rgb_right