ČESKY   ENGLISH   DEUTSCH

Časopis Terezínská iniciativa č. 96 - červen 2019

16.7.2019

Červnové číslo zpravodaje se vrací ke dvou velkým připomínkovým akcím – k Veřejnému čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa a k Terezínské tryzně. Dále přináší rozhovor s velvyslancem státu Izrael v ČR Danielem Meronem a vzpomínky na nedávno zesnulého Michala Salomonoviče.

>> Celý článek

Výroční zpráva za rok 2018

28.6.2019

Na našich stránkách najdete Výroční zprávu za rok 2018. Dočtete se v ní o našich projektech a akcích, které jsme realizovali v kalendářním roce 2018, a plány pro rok 2019.

>> Celý článek

Výchova k respektu a toleranci. Role příběhů ve výuce.

11.6.2019

Srdečně vás zveme do Brna na mezinárodní letní školu pro pedagogy Výchova k respektu a toleranci. Role příběhů ve výuce, kterou pořádá Institut Terezínské iniciativy ve spolupráci s Anne Frank House v Amsterdamu a Nadácií Milana Šimečku v Bratislavě. Lektoři těchto organizací a také Muzea romské kultury si pro vás připravili bohatý program, v jehož rámci vám představí různé výukové metody včetně těch, které využívají informační technologie.

 

Letní škola se uskuteční v termínu 18. až 21. srpna a je určena pedagogům z českých a slovenských škol.

 

Pozor: na letní škole zbývají 2 poslední místa rezervována přednostně pro účastníky ze Slovenska. Další zájemce můžeme evidovat pouze jako náhradníky.

 

  • Přihlášku vyplňujte ZDE do 21. července 2019.

>> Celý článek

„Nechte mě být, jaká jsem“. Životní příběh Anne Frankové. ZŠ Morkovice-Slížany

29.5.2019

Putovní výstava "Nechte mě být, jaká jsem." Životní příbeh Anne Frankové zavítala na základní školu v Morkovicích-Slížanech. K vidění je zde od 21. května do 21. června 2019.

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 95 - duben 2019

21.5.2019

Dubnové vydání časopisu se věnuje dvěma velkým tématům – první je vzpomínka na terezínské rodinný tábor v Osvětimi-Birkenau, od jehož vyvraždění letos v březnu uplynulo 75 let. Toto výročí bylo připomenuto několika akcemi. Druhým stěžejním tématem je výroční sněm Terezínské iniciativy, který proběhl v dubnu.

>> Celý článek

Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha-šoa 2019

2.4.2019

V letošním roce bude čtení jmen obětí holocaustu probíhat 2. května ve 21 městech celé České republiky. K nově zapojeným městům patří Karlovy Vary, Mikulov, Nýrsko, Prostějov a Teplice. Ve všech městech zahajujeme ve 14:00. Akce se koná pod záštitou velvyslance státu Izrael v České republice J. E. Daniela Merona a ministra zahraničních věcí ČR Tomáše Petříčka.

 

Zpráva o akci

>> Celý článek

archiv aktualit

Konference Identita evropských Romů ve 20. století ve světle dokumentace obětí holocaustu

15. a 16. května

Budapešť

 

Identita evropských Romů ve 20. století


Ve dnech 15. a 16. května 2018 pořádal Institut Terezínské iniciativy mezinárodní konferenci projektu Identita evropských Romů ve 20. století. Na projektu společně s Institutem Terezínské iniciativy pracovaly významné české a evropské organizace: Antikomplex, Romea.cz, Muzeum romské kultury, Kulturní a dokumentační centrum pro německé Sinty a Romy, Asociatia Plural, ternYpe a Tom Lantos Institute.


Konference se konala v Budapešti v sídle Tom Lantos Institute, organizace, která se od roku 2011 zabývá výzkumem a vzděláváním v oblasti lidských práv se zaměřením na židovskou a romskou komunitu, maďarské menšiny a další etnické, jazykové a náboženské menšiny. Organizace vznikla z rozhodnutí maďarské vlády a senátu Spojených států amerických k uctění odkazu Toma Lantose, jediného přeživšího holocaustu, který se stal členem Sněmovny reprezentantů v Kongresu Spojených států amerických.

 

Náplní konference byla témata spojená s dokumentací, výzkumem a vzděláváním o holocaustu.

 

Konference_budapest_kveten2018_eri20th_small_02

Konference navazovala na první akci projektu - mezinárodní konferenci Identita evropských Romů ve 20. století ve světle dokumentace obětí holocaustu, která se konala v Praze v květnu 2017, a na další tři setkání - seminář pro učitele v srpnu 2017 v Brně, studentskou konferenci v prosinci 2017 v Praze a setkání mládeže v Mannheimu a Heidelbergu v únoru roku 2018.

První den programu konference byl věnován vzdělávání o holocaustu, předsudcích a stereotypech, lidských právech ve vztazích většiny a židovské a romské komunity. Účastníci z řad odborníků i studentů vyslechli příspěvky významných maďarských odborníků na vzdělávání v oblasti lidských práv. První z nich pronesla Dalma Biró, expertka na vzdělávání o lidských právech, a Gábor Bernáth, specialista na práci s romskou komunitou.

V příspěvcích György Bence Pálinkáse, Anikó Félixové a Anny Kalmárové se účastníci seznámili s programy Tom Lantos Institut zaměřenými na život židovské komunity v Maďarsku a otázky antisemitismu.

Významnými účastníky konference byli studenti, kteří absolvovali některé z předešlých akcí projektu. Pro všechny studenty to byla jedinečná příležitost se setkat s odborníky na problematiku holocaustu Romů a Sintů, ale také se s nimi podělit o své nové zkušenosti a poznatky. Vybraní studenti společně s odborníky - Evou Dittingerovou z Muzea romské kultury v Brně, Irinou Ilisey z rumunské organizace Asociatia Plular a Danou Gabaľovou z Institutu Terezínské iniciativy - vystoupili v diskusním panelu. Studenti v něm měli možnost prezentovat své poznatky z projektu. Zdůrazňovali, že pro ně bylo téma holocaustu Romů téměř nové, že se s ním ve škole nesetkávají a že pro ně bylo důležité se dozvědět nejen nové informace, ale získat i nové zkušenosti, které jim napomáhají i v osobním rozvoji a přehodnocení dosavadních životních postojů. Panel moderovala Marie Smutná, metodička a lektorka vzdělávacích programů ITI.


Konference_budapest_kveten2018_eri20th_small_01

 

Odpolední část programu prvního dne byla věnována výzkumu a dokumentaci holocaustu s důrazem na přístupy k tématu holocaustu Romů. V jeho rámci představila Aneta Plzáková nově vznikající Databázi obětí holocaustu Romů a Sintů, která je součástí dokumentační a výzkumné práce Institutu Terezínské iniciativy. Její budoucí podoba vychází ze současné Databáze obětí holocaustu, která je dostupná na webu holocaust.cz. Dalšími účastníky panelu byli Pavel Baloun, doktorand na Katedře obecné antropologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, který představil příběh romské rodiny Růžičkových z obce Čížová na Písecku a jejich osudy před a během druhé světové války. Josefu Růžičkovi se podařilo během války ukrýt a přežít, ale jeho rodina, včetně manželky a čtyři dětí, byla z většiny zavražděna ve vyhlazovacím táboře Auschwitz. Další panelistkou byla Aletta Beck, absolventka historie Univerzity v Düsseldorfu, která v rámci dokumentační práce ITI zpracovává obecně známý, ale dosud systematicky nezpravovaný archivní fond dokumentů z koncentračního tábora v Letech u Písku. Panel moderoval historik a odborný pracovník ITI Michal Schuster.

 

Významným závěrem dne byl klavírní koncert skladatele a interpreta Miroslava Ráce ze Slovenska. Je absolventem hry na klavír na konzervatoři a svojí původní autorskou tvorbu věnuje památce obětí holocaustu. Ve spolupráci s Asociací Romů v Polsku natáčí ke své hudbě videoklipy v prostorách tábora v Auschwitz, kde byl vězněn jeho dědeček.

 

Konference_budapest_kveten2018_eri20th_small_04

Druhý den konference byl věnován významnému datu - právě tento den, 16. května 1944, došlo k povstání vězňů tzv. Cikánského tábora (Zigeunerlager) v Osvětimi-Birkenau. Na tento den byla dozorci tábora naplánována hromadná vražda romských vězňů v plynových komorách. Vedení tábora potřebovalo uvolnit ubikace pro židovské vězně z Maďarska. Vězni se o narychlo naplánované akci dozvěděli, a jak na konferenci připomněl historik Institutu Terezínské iniciativy Michal Schuster: “(16. května 1944) Před táborovou branou zastavila nákladní auta a z nich vyskákalo 50-60 členů zvláštního komanda SS, kteří vyzvali vězně k rychlému opuštění obytných bloků. Uvnitř bloků však panovalo napjaté ticho, vězni odmítli vyjít, zabarikádovali dveře a v zoufalství se připravovali na obranu za pomoci kamenů a pracovního nářadí. Členy komanda SS toto odepření poslušnosti zaskočilo a jejich velitel se rozhodl akci odložit.” (citace dle článku M. Schustera z roku 2017 publikovaného na serveru Romea.cz).

Úvodní příspěvky vedoucích pracovnic Tom Lantos Institutu:  Evelin Verhas, vedoucí programů TLI, a Ildikó Török, vedoucí programů zaměřených na romskou komunitu, se věnovaly právě tématům aktivního odporu Romů během druhé světové války a jejich následkům. Ze záznamu představily přednášku polské badatelky Joanny Kwiatkowski, která se speciálně událostmi kolem 16. května 1944 zabývala.

Svým příspěvkem navázal Gergely Romsics, vědecký pracovník Institutu zahraničních věcí a obchodu v Budapešti, který účastníky konference seznámil s přístupy k připomínání holocaustu a historie Romů v Maďarsku v rámci romské komunity, romských aktivistů a ze strany oficiálních institucí a vládních orgánů.

Vrcholem programu konference byl poslední diskusní panel, kterého se zúčastnili potomci českých Romů a Sintů a zástupci romské komunity, kteří vnímají téma výzkumu a dokumentace holocaustu jako důležité. Jan Hauer, jehož rodiče byli během války vězněni v nacistických koncentračních a pracovních táborech a přišli v nich o své děti a další příbuzné, mluvil o svém mnohaletém úsilí, kdy shromažďuje informace a archivní materiály o osudech svých příbuzných. Již deset let vyhledává archivní materiály, jezdí na místa bývalých koncentračních táborů - Lety u Písku a Aschwitz-Birkenau, aby pro své děti a jejich potomky uchoval vědomí a paměť na utrpění v holocaustu.

Miroslav Rác, mladý hudebník a skladatel, hovořil o své motivaci ke komponování skladeb věnovaných obětem holocaustu: “Nesmíme nikdy zapomenout na své předky, kteří zahynuli během druhé světové války!”  Růžena Ďorďová, aktivistka, která se mnoho let zasazuje o ochranu práv Romů v České republice, za širší povědomí o holocaustu Romů a odstranění velkovepřína stojícího na místech bývalého koncentračního tábora pro české Romy a Sinty v Letech u Písku, hovořila o svém strýci, Imrichu Horváthovi, který se zúčastnil bojů druhé světové války v Československé armádě Ludvíka Svobody v dukelském průsmyku, pomáhal osvobozovat nacistické koncentrační tábory a s americkou armádou vstoupil z druhé strany na území osvobozovaného Československa. Příběh jeho statečnosti, za kterou byl vyznamenán několika vojenskými řády, a odkaz zpracovala v rámci své práce pro nadaci Památník v Německu Veronika Patočková. Jako účastnice diskusního panelu představila svůj vztah a motivaci k tomu, zabývat se a svůj profesní život věnovat obhajobě práv Romů a důležitosti povědomí o holocaustu Romů a jeho uznání jako rasového pronásledování. Panel moderoval Miroslav Brož z organizace Konexe.

 

Konference_budapest_kveten2018_eri20th_small_03

Celým programem konference, který se konal v krásných prostorách vily Toma Lantose umístěné ve vilové čtvrti nedaleko Citadely s krásným výhledem na Dunaj a historické centrum Budapešti, provázela Maja Konstantinovic z partnerské organizace Antikomplex. Poděkování za spolupráci patří všem členům týmu Institutu Terezínské iniciativy, pozvaným vzácným hostům, účastníkům programu a pracovníkům Tom Lantos Institutu za spolupráci při organizaci akce a obsahové části programu.

 

FOTOGRAFIE Z KONFERENCE

 

 

Konference se konala za podpory:

 

logo_antikomplex Romea-bigMRK_logo smallLogo Dokuzentrum

 

BAder logo web  Plural logoternype color small 300x212 eu_flag_europe_for_citizens_co_funded_en_rgb_right