ČESKY   ENGLISH   DEUTSCH

Změna ředitele Institutu Terezínské iniciativy

22.10.2021

Z důvodu náhlé hospitalizace ředitele ITI Martina Thiela byl do funkce ředitele dočasně jmenován Tomáš Kraus. Jeho hlavním úkolem je zajištění administrativního chodu Institutu TI. Martinu Thielovi přejeme brzké uzdravení.

>> Celý článek

Facing Holocaust Today — Rescuing European Jewish and Roma Memories, 25.–28. 10. 2021

1.10.2021

Mezinárodní seminář a setkání pro pedagogy a studenty z České republiky, Polska, Slovenska a Maďarska konaný v Lublinu a Belzeci se uskuteční u příležitosti uctění památky Romů a Sintů zavražděných ve vyhlazovacím táboře v Belzeci roku 1940 ve dnech 25.–28. 10. 2021.

Přihlášku vyplňte do 15. 10. 2021 zde.

Jelikož je o seminář velký zájem, který jsme ani neočekávali, můžeme účastníkům z ČR nabídnout u jen místa náhradníků, pro zájemce se Slovenska máme ještě několik volných míst.


Seminář v polštině bude tlumočen do češtiny a maďarštiny, znalost angličtiny jakožto komunikačního jazyka je vítána, ne však nutná.

>> Celý článek

Vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ ředitelku Institutu Terezínské iniciativy

30.9.2021

Správní rada Institutu Terezínské iniciativy se sídlem Jáchymova 63/3, 110 00, Praha 1 (dále jen ITI) vyhlašuje dne 1. října 2021 výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky ITI.

Předpokládaný nástup do funkce a vznik pracovního poměru 1. ledna 2022 Písemné přihlášky do výběrového řízení doručte osobně či poštou na adresu ITI nejpozději do 15. listopadu 2021. Obálku označte nápisem: SPRÁVNÍ RADA ITI.

 

 

>> Celý článek

Tváří v tvář historii i současnosti – seminář pro učitele k 80. výročí zahájení transportů z Protektorátu Čechy a Morava

20.9.2021

14. až 15. října 2021, Praha

Akreditovaný seminář se koná v rámci projektů Tváří v tvář historii i současnosti. Využití historie v občanském vzdělávání a Nechte mě být, jaká jsem - vrstevnické vzdělávání a historická gramotnost.

 

 

KAPACITA JE NAPLNĚNA. DALŠÍ PŘIHLÁŠENÉ BUDEME POČÍTAT MEZI NÁHRADNÍKY.

 

Hlásit se můžete do 30. září. Kapacita kurzu je omezena.

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 106 - srpen 2021

27.8.2021

Srpnové číslo přináší reportáž z koncertu Ivy Bittové v Praze, upozornění na divadelní hru Jeden německý život a životopisnou knihu o Ročkových, důležité připomenutí 80. výročí zahájení transportů a zbudování ghetta Terezín, pokračování vzpomínek na ty, kteří pomáhali židům, pokračování a dokončení vzpomínek Max M. Livniho a ukázku literární a výtvarné práce studentů na téma Válka skončila, můžeme zapomenout?

>> Celý článek

Od dokumentů k příběhům. Kurz kompetencí pro demokratickou kulturu, podzimní běh

18.8.2021

Díky tomu, že lze již semináře konat naživo, nabízíme vám možnost připojit se k našim účastníkům na podzimní část kurzu pro pedagogy a lektory pražských škol a institucí a také pro studenty pedagogických škol v Praze.

Nové tváře v kurzu poprvé uvítáme 15. září na odpoledním semináři v Praze, kde vám představíme, co to ty kompetence pro demokratickou kulturu jsou, jak s nimi souvisí celý náš kurz a jak je budete moci využít ve své praxi. 23. a 24. září se již potkáte se stávajícími účastníky v Benešově u Prahy.

 

Počet míst na kurzu je limitován, s vyplněním přihlášky neváhejte.

PŘIHLÁŠKA
Hlásit se můžete až do 6. září.

>> Celý článek

Konference "Facing Holocaust Today"

26.7.2021

Od 9. do 11. září bude probíhat mezinárodní online konference "Facing Holocaust Today", která je určena pro pedagogy druhého stupně základních škol a středních škol, na kterou vás srdečně zveme. Konferenci, která se koná při příležitosti 80. výročí vydání tzv. Židovského kodexu na Slovensku, organizuje Nadace Milana Šimečky v Bratislavě ve spolupráci s Institutem Terezínské iniciativy, a to v rámci projektu Facing Holocaust Today – Rescuing European Jewish and Roma Memories.

 

>> Celý článek

archiv aktualit

Facing Holocaust Today – Rescuing European Jewish and Roma Memories

Projekt Institutu Terezínské iniciativy


V4 projekt

Facing Holocaust Today


Cílem projektu je dozvědět se prostřednictvím osobních příběhů lidí, kteří byli kvůli svému původu, židovskému nebo romskému, vyloučeni ze společnosti a během druhé světové války pronásledováni nacistickou rasistickou politikou, více o evropské minulosti. A následně o důsledcích tohoto vyloučení kriticky přemýšlet.

 

Jaké je zaměření projektu?

Jednotlivé aktivity se vztahují k významným výročím a k místům spojených s nacistickou genocidou. Hlavním cílem je inspirovat a motivovat účastníky (učitele, pedagogy, mladé lidi) k zamyšlení, JAK můžeme předcházet současným negativním jevům ve společnosti, PROČ je to důležité a jaká je SOUVISLOST s Listinou základních práv EU. Zaměřením se na příčiny holocaustu, sociální procesy, které ho provázely, a lidské chování v těchto extrémních situacích hledáme odpovědi na otázky, k čemu může vést diskriminace v současnosti.
Vzdělávání považujeme za klíčový prostředek přispívající k boji proti rasismu a diskriminaci.


Část 1

  • Třídenní seminář „Společná minulost, společná budoucnost“ pro učitele/pedagogy z CZ, SK, PL, HU, který se koná u příležitosti výročí 26. října (likvidace Romů a Sintů ve vyhlazovacím táboře v Belzecu v r. 1940)
  • Účast na pietním aktu v Belzecu a návštěva Státního muzea v Majdanku a Belzecu
  • Hlavní cílové skupiny jsou učitelé/vzdělavatelé z České republiky, Polska, Slovenska a Maďarska


Část 2

  • S projektovými partnery vydáme stručnou vzdělávací publikaci o historii Romů a Sintů v Belzecu, část nákladu bude tištěna, část bude volně k dispozici v pdf (v češtině, polštině a maďarštině)


Část 3

  • 5. listopadu proběhne speciální workshop pro 10 průvodců muzea Státního muzea v Majdanku
  • Považujeme za důležité pracovat společně, proto budou všechny akce simultánně tlumočeny do tří jazyků. Dalším z důvodů je i to, že důležitou cílovou skupinou je romská mládež, která většinou není vybavena dostatečnou znalostí angličtiny.


Výsledky projektu

ITI považuje za důležité, aby instituce zabývající se historií holocaustu navzájem spolupracovaly. Proto je cílem projektu zjistit, kde mohou instituce ze zemí Visegradu spolupracovat, spojit síly, a tak zefektivnit dopad práce a vytvořit zajímavý a funkční výstup. Debata k projektovým tématům jde nad rámec národních perspektiv a kromě připomínky tragických historických událostí má za cíl, aby účastníci projektu lépe porozuměli historickým společenským procesům, což jim umožní lépe pochopit, co se s děje v současnosti. Cílem projektu je vytvořit výstupy, se kterými mohou účastníci a partneři projektu pracovat v jednotlivých zemích V4a které mohou být inspirací pro další vzdělávací aktivity. Speciální workshop pro průvodce muzeem umožní účastníkům získat více informací o historii vyhlazovacího tábora v Belzecu s ohledem na Romy a Sinti, ale také být citlivější k návštěvníkům z řad Romů a Sinti.
 


Relevantnost projektu pro oblast Visegradu

Všechny zapojené země spojuje společná minulost. Sociální procesy zde probíhaly s mírnými odlišnostmi kvůli místním specifickým podmínkám, přesto vycházely ze stejného základu. Proto ITI považuje za důležité hovořit o společné minulosti, hledat příčiny a společné rysy historických procesů a na jejich základě přemýšlet o společné přítomnosti a budoucnosti. Vztahy mezi většinovou společností a menšinami prošly kritickým vývojem v období před, během a po druhé světové válce. Pouze pokud dostatečně poznáme traumatické momenty moderní historie, odhalíme jejich příčiny a důsledky, můžeme budovat sebevědomí, které je pro život v současnosti důležité. Ne popření, ale znalost a uznání odpovědnosti je to, co činí jednotlivce a společnost odolnými vůči nepravdě, populismu, extremismu a dezinformacím. Teprve když se dokážeme vyrovnat s vlastní minulostí, můžeme se bez obav dívat do budoucnosti.

 

Projekt je financován prostřednictvím visegradfund.org


visegrad_fund_logo_blue_800px-1


Partneři projektu:
Fundacja w Stronę Dialogu, Nadácia Milana Šimečku, Centropa Budapest

 

  w_strone_dialogu MNS-logo Centropa_all