ČESKY   ENGLISH   DEUTSCH

Výchova k respektu a toleranci. Anne Franková: Nechte mě být, jaká jsem; 3. až 5. dubna 2020, Praha

17.2.2020

Znáte metodu Tváří v tvář historii a sobě samým (Facing history and ourselves)? Chcete se dozvědět, jak funguje a jaké jsou její výhody? Chcete získat novou inspiraci na práci ve svých hodinách? Využijte možnost si vše vyzkoušet na vlastní kůži.

 

 

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 98 - listopad 2019

12.12.2019

Listopadové číslo časopisu se zabývá připomínce prvních transportů z Prahy do Lodže. Dále zde najdeme zprávu se setkání v Národním muzeu z října tohoto roku, které bylo věnováno tématu Dánských Židů v Terezíně. 90. narozeniny Helgy Hoškové jsou připomenuty společně s její nedávnou výstavou v Jeruzalémské synagoze. Ti, kdo ji znali, vzpomínají na Věru Šlesingerovou, která nás opustila 21. října 2019.

>> Celý článek

SHKID: představení animovaného filmu v rámci nového mezinárodního festivalu PragueSpringFestival 2019

16.10.2019

V pátek 18.10. a v neděli 20.10. proběhne v rámci mezinárodního festivalu PragueSpringFestival 2019 prezentace filmového díla ve vývoji od španělského režiséra a producenta Fernanda Cortíza o dětech uvězněných v Terezině za 2. světové války. Promítání ukázky a následná beseda s režisérem i producentkou a malířkou Isabel Rey Sastre probíhá za participace bohemistky Kateřiny Vlasákové a Soni Králové a  dalších významných osobností a zástupců institucí.

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 97 - září 2019

11.10.2019

Zářijové číslo časopisu je věnované Doris Grozdanovičové, která byla dlouholetou redaktorkou tohoto časopisu a která bohužel 21. srpna 2019 zemřela. Dále číslo shrnuje řadu zajímavých akcí, které se udály během letošního léta a září.

>> Celý článek

Česká premiéra filmu „Předposlední svoboda. Krajiny Otty Dova Kulky.“

3.10.2019

Rádi bychom vás pozvali 15. října 2019 do Kina Pilotů, kde se uskuteční česká premiéra filmu režiséra Stefana Aucha Předposlední svoboda. Krajiny Otty Dova Kulky.

Po promítání filmu proběhne beseda s režisérem.

Kapacita kina je omezena, rezervujte si místa ZDE prostřednictvím tohoto formuláře.

>> Celý článek

Vzpomínka na Doris

17.9.2019

Dne 21. srpna 2019 bohužel odešla naše milá Doris Grozdanovičová. Rádi bychom na ni spolu s Vámi zavzpomínali, a proto Vás srdečně zveme na vzpomínkový večer, který se uskuteční ve čtvrtek 26. 9. v 18h, Sloupový sál, Sněmovní 7.

>> Celý článek

archiv aktualit

Téma měsíce: Nucené práce

V únoru 2015 pořádal Institut Terezínské iniciativy ve spolupráci se Severočeským muzeem v Liberci workshop "Ztrácíme paměť? Zapomenutá místa nacistické nucené práce ve střední Evropě". Při této příležitosti jsme pro Vás vybrali některé články a studie k tématu nucené práce.

 

Německý historik Institutut Terezínské iniciativy Alfons Adam se dlouhodobě věnuje tématu nucené práce a pobočných táborů na území Sudet i Protektorátu Čechy a Morava. V němčině vyšla jeho kniha "Die Arbeiterfrage soll mit Hilfe von KZ-Häftlingen gelöst werden", která v podstatě poprvé mapuje a dokumentuje existenci těchto táborů. V konečné fázi příprav je nyní také její český překlad.

Na vzdělávacím portálu holocaust.cz najdete informace o koncentračních táborech Osvětim, Flossenbürg a Gross-Rosen, jejichž pobočky byly vybudovány na území dnešní České republiky především v závěrečné fázi 2. světové války.

 

Nucené práce byly podchyceny také v ročence Terezínské studie a dokumenty, z jejíchž článků vybíráme:

 

Adam, Alfons: "Žádám vás, abyste tuto záležitost vyřešili tak, aby byly zohledněny všechny tyto zájmy."
Alfons Adam se ve své studii věnuje významné pobočce koncentračního tábora Flossenbürg na území Sudet, a to pobočnému táboru v Holýšově na Domažlicku. Článek řeší otázky zřízení tábora, počet a národnostní rozložení vězňů a jejich životní podmínky a také problematiku výcviku dozorkyň SS, který v Holýšově také probíhal.
(in: Terezínské studie a dokumenty 2005, s. 282-296)

 

Adam, Alfons: Hranice efektivity. Nucená práce u severočeských dceřiných firem koncernu Říšské závody Hermanna Göringa
Německý historik Alfons Adam ze v této studii podrobně věnuje využívání nucené práce v průmyslových podnicích v Sudetech na mostecku. Text je zpracován na základě materiálů z firemních archivů a zabývá se počty nuceně pracujících, jejich národnostním rozložením a celým mechanismem organizace nucené práce na firemní úrovni ve vztahu k německé Říši.
(in: Terezínské studie a dokumenty 2009, s. 11-53)


Kosta, Jiří: Aufbaukommando a rok v kladenských dolech
Na stránkách Terezínských studií a dokumentů mají své místo také vzpomínky bývalých vězňů Terezína. V tomto ročníku jsou zastoupeny statí Jiřího Kosty, který přijel do Terezína jako člen tzv. “ Aufbaukommanda” a po několika měsících byl vybrán spolu s dalšími na práci v kladenských dolech. Vedle pracovního nasazení ve svém textu vzpomíná také např. na ilegální kontakty s vnějším světem.
(in: Terezínské studie a dokumenty 1999, s. 209-221)

 

Franc, Miroslav: Pracovní komando Wulkow
Miroslav Franc se ve svém příspěvku zabývá komandem terezínských vězňů vyslaných v roce 1944 a na počátku roku 1945 na výstavbu baráků poblíž Berlína, ve Wulkově, kde měly být umístěny náhradní ústupové úřadovny berlínské centrály gestapa. Autor se věnuje přípravě tohoto transportu v Terezíně, vedením tábora ve Wulkově a vedle samotné práce vězňů také jejich životním podmínkám v táboře. Připojena je i krátká statistika odjezdů z Terezína do Wulkova a návratů do Terezína.
(in: Terezínské studie a dokumenty 1998, s. 273-285)

 

Brenner, Hans: Ženy v pobočných táborech Flossenbürgu a Gross-Rosenu na českém a moravském území
Německý historik Hans Brenner na základě svých dlouholetých výzkumů zpracoval základní přehled o pobočných táborech Flossenbürgu a Gross-Rosenu, které byly zřízeny na českém území a ve kterých byly vězněny ženy. Důležité jsou zejména údaje o jejich pracovním nasazení. Autor se věnuje každému pobočnému táboru zvlášť, součástí jsou i statistické tabulky.
(in: Terezínské studie a dokumenty 1999, s. 288-313)

 

Tarsi, Anita: Práce v pasti. Ústředna práce v prvním roce existence ghetta Terezín
Článek izraelské historičky Anity Tarsi představuje album kreseb Lea Haase, které charakterizují roční činnost Ústředny práce a obecněji problémy pracovního nasazení terezínských vězňů. Album nese název AZ (Arbeitzentrale), má 47 listů a vzniklo jako dar Jakobu Edelsteinovi k prvnímu výročí vzniku ghetta. Album obsahuje také humoristické karikatury členů Ústředny práce, kteří vznik alba iniciovali. Článek je doprovázen ukázkami z tohoto alba.
(in: Terezínské studie a dokumenty 2000, s. 127-140)

 

Zemanová, Pavla: Terezínská pracovní komanda vnějšího nasazení
Pavla Zemanová zpracovala na základě archivních dokumentů a vzpomínek pamětníků historii všech komand, jež si nacistické instituce či jiné subjekty vyžádaly na práce mimo území terezínského ghetta. Seznamuje tak čtenáře s pracovním nasazením v kladenských dolech, v Oslavanech, v křivoklátských lesích, na stavbě cest v Českých Budějovicích, ve službách vdovy po Heydrichovi v Panenských Břežanech a ve Wulkově.
(in: Terezínské studie a dokumenty 2000, s. 51-77)

 

K jednotlivým ročníkům budeme postupně přidávat vybrané anotace, aby se v jejich obsahu čtenáři snáze orientovali. Terezínské studie a dokumenty je možné zakoupit v kanceláři ITI. Bližší informace k nákupu publikací najdete zde.

 

V naší knihovně, kde najdete řadu dalších publikací a článků, ať už odborných nebo biografického charakteru, v češtině nebo dalších jazycích (zejména v polštině a němčině), se tématu věnují například následující publikace:

 

Spoerer, Mark: Nucená práce pod hákový křížem. Praha 2005. (signatura 4954)

kol. autorů: “Nepřichází-li práce k tobě…” / “Kommt die Arbeit nicht zu Dir…”. Různé podoby nucené práce ve studiích a dokumentech. Praha 2003. (signatura 4175)

Bílek, Jaroslav (ed.): My, nasazení na nucené práce ve druhé světové válce. Z dopisů, vyprávění a dokumentů některých nasazených získaných v roce 2003. Žďár nad Sázavou 2004. (signatura 4328)

sborník Koncentrační tábor Litoměřice 1944-1945. Příspěvky z mezinárodní konference v Terezíně, konané 15. - 17. listopadu 1994. Památník Terezín 1995. (signatura 3736)

Adam, Alfons: “Die Arbeitterfrage soll mit Hilfe von KZ-Häflingen gelöst werden”. Zwangsarbeit in KZ-Außenlagern auf dem Gebiet der heutigen Tschechischen Republik. Berlin 2013. (signatura 6166)

Kural, Václav - Radvanovský, Zdenek a kol.: “Sudety” pod hákovým křížem. Ústí nad Labem 2002. (signatura 3691)

  

11.2.2015