ČESKY   ENGLISH   DEUTSCH

Skryté dědictví holocaustu. Diskuse s Věrou Roubalovou Kostlánovou, 28. června 2021

9.6.2021

Od dokumentů k příběhům – odraz holocaustu v životě poválečných generací


Pro přeživší ani pro jejich potomky trauma holocaustu neskončilo 8. května 1945. Jeho následky si nesou dodnes.


Jak trauma generace lidí, kteří prožili holocaust, ovlivnilo jejich děti i vnoučata? Jak lidé poznamenaní holocaustem žili za komunistického režimu? Jaké aspekty v sobě nese téma tak zvané „druhé generace“ a jaké otázky pro vzdělávání otevírá?


Svědectví pamětníků se stalo jednou ze stěžejních součástí předávání informací a vzdělávání o hrůzách holocaustu. Aktuální otázkou je, co budeme dělat, až mezi námi již nebudou přímí svědci, a jak budeme předávat "příběh holocaustu" dalším generacím.


Zveme vás na diskuzi s paní Věrou Roubalovou Kostlánovou, psychoterapeutkou, která se ve své dlouholeté praxi věnuje mimo jiné lidem z rodin nesoucích paměť holocaustu, ale také lidem na útěku ze zemí, které jsou v současné době postiženy válečnými konflikty. Spolupracuje s organizací Rafael Institut a InBase.

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 105 - květen 2021

3.6.2021

Květnové číslo oznamuje čtenářům, že letošní Terezínská tryzna se uskuteční 5. září. Vyprávíme o mimořádných osobnostech, které zachraňovaly židy před a během šoa, další stránky věnujeme životním vzpomínkám Maxe M. Livniho. V Památníku Terezín oceněné studentské literární a výtvarné práce otiskujeme na konci tohoto čísla.

>> Celý článek

Od května má naše knihovna otevřeno

18.5.2021

Od května je opět otevřena naše knihovna. Knížky si můžete přijít půjčit nebo je vrátit každou středu a čtvrtek od 10.00 do 15.00. Knihy si můžete objednat také prostřednictvím e-mailu library@terezinstudies.cz. Vybírat můžete v našem katalogu.

Prosíme všechny čtenáře o dodržování platných nařízení – vstup do knihovny je povolen pouze se zakrytým nosem a ústy, a to respirátorem třídy FFP2 nebo KN 95, případně nanorouškou.

Těšíme se na vás.

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 104a - duben 2021

3.5.2021

Mimořádné číslo je věnované životnímu příběhu Jiřího Diamanta, jednomu z Birkenau boys, který dnes žije v Nizozemsku.

>> Celý článek

Facing History Global Summit 2021

22.4.2021

Jsme poctěni, že Vás můžeme pozvat  na online summit, který organizuje americká centrála vzdělávacího programu Facing History and Overselves, a to díky nově navázanému exkluzivnímu partnerství s Facing History and Ourselve. Summit proběhne 6. května online, více informací a možnost registrace najdete na facinghistory.org/global-summit.

 

Jednacím jazykem celého programu je angličtina, tlumočení do češtiny nezajišťujeme.

 

 

>> Celý článek

Procházka při příležitosti Veřejného čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha-šoa 2021

7.4.2021

Nebýt pandemických okolností, rádi bychom vás na tuto procházku připomínající oběti holocaustu pozvali osobně.  Ale rozhodli jsme se zpracovat archivní materiály tak, abyste si trasu mohli projít sami a podklady mít ve svém mobilu, tabletu či si je doma vytisknout.

Kromě materiálů budou vašimi průvodci i kameny zmizelých – Stolpersteine, unikátní celosvětový projekt, který pomocí bronzových destiček připomíná poslední místa pobytu obětí holocaustu.

V okolí jednoho bloku na Starém Městě se seznámíte s tvářemi a osudy čtyř židovských rodin. Všichni se snažili uniknout svému osudu a vycestovat, ale bohužel neúspěšně a zahynuli v nacistických ghettech a vyhlazovacích táborech.

 

Procházku si můžete stáhnout zde (pdf)


 

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 104 - březen 2021

25.3.2021

Březnové číslo přináší projevy v Senátu při příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti vysílané na ČT 24. Vzpomněli jsme na P. Stránského při příležitosti jeho nedožitých stých narozenin. Tryzna za oběti rodinného tábora se letos konala v on-line přenosu. Logo Googlu upozornilo na nedožité 105. narozeniny F. Hirsche. Transgeneračnímu přenosu traumatu se věnuje příspěvek Covid a generace po holocaustu.

>> Celý článek

archiv aktualit

Nechte mě být, jaká jsem. Hledání konstruktivního dialogu v polarizované společnosti. Letní škola pro pedagogy, 18.-21. 8. 2020

Ve společnosti jsou přítomna témata, která nás názorově rozdělují, při kterých převládají emoce nad argumenty, o kterých raději mlčíme, než bychom o nich mluvili. Čtvrtý ročník Letní školy se věnuje právě těmto tématům a také tomu, jak s nimi pracovat.


Institut Terezínské iniciativy připravil ve spolupráci s Anne Frank House z Amsterodamu, Nadací Milana Šimečky z Bratislavy, Anne Frank Zentrum v Berlíně a Muzeem romské kultury a dalšími čtvrtý ročník Letní školy.

 

Letní škola se uskuteční v termínu 18. až 21. srpna 2020 v Brně.

 

Zpráva o akci

 

Letní škola je akreditovaná Ministerstvem školství (MŠMT 11407/2020-2-264) a absolventi získají osvědčení.

 

V rámci Letní školy absolvujete workshopy a diskuse vedené lektory Institutu Terezínské iniciativy a partnerských organizací, budete mít možnost účastnit se komentované prohlídky expozice Muzea romské kultury, navštívíte sídlo Židovské obce v Brně a dostanete prostor představit své vlastní projekty a aktivity. Tradičně se společně zúčastníme pietního aktu u památníku v místě bývalého tzv. „cikánského tábora“ v Hodoníně u Kunštátu.


Letní škola 2020 je součástí projektu „ Nechte mě být, jaká jsem. Hledání konstruktivního dialogu v polarizované společnosti”, který vznikl na základě sdílení zkušeností se vzděláváním čtyř organizací ze čtyř zemí. Společně hledáme cesty, jak vést diskusi o složitých a polarizujících tématech tak, aby nevedla k projevům nenávisti, ale ke konstruktivnímu dialogu.


Pracujeme metodou Tváří v tvář historii (Facing history and Ourselves), kterou můžete znát z našich dalších vzdělávacích projektů. Využíváme mnohaletých zkušeností, které partneři projektu získali při práci s výstavou " Nechte mě být, jaká jsem. Životní příběh Anne Frankové", a s tématy, které příběh Anne otvírá jako je diskriminace a porušování rovných práv jednotlivců a skupin.
 

V rámci programu si budeme pokládat otázky

  • Jaké témata rozdělují společnost, skupiny nebo třeba vaši třídu?
  • Jak pracovat s historickými tématy, abychom otevírali dialog o současném dění?
  • Jak mluvit o polarizačních tématech s respektem k jiným hodnotám, názorům a postojům?

Při hledání odpovědí na tyto otázky

  • se zaměříme na situace, které v minulosti rozdělovali nebo dnes rozdělují společnost,
  • představíme různé metody práce s polarizujícímí tématy,
  • na příkladech z minulosti si ukážeme, jak polarizace společnosti vede k diskriminaci, porušování lidských práv jednotlivců i skupin a vzniku autoritářských a totalitních společností,
  • zúčastníme se pietního aktu u památníku v místě bývalého tzv. „ cikánského tábora“ v Hodoníně u Kunštátu,
  • vyzkoušíme si, jak využít příběhy z historie k tomu, abychom kontroverzní témata aktivně a bezpečně přinesli do výuky a mohli o nich diskutovat s žáky.
 

Letní škola proběhne v kongresovém sálu hotelu eFi, v prostorách Muzea romské kultury v Brně a v brněnské pobočky Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. Ubytování účastníků letní školy je zajištěno v hotelu eFi, na dvojlůžkových pokojích. Dále je pro vás zajištěna strava, materiály a doprava na pietní akt do Hodonína a zpět.


Semináře budou probíhat převážně v češtině a slovenštině. Anglicky vedené semináře budou tlumočeny do češtiny.


Letní škola začíná 18. 8. v 16.00, pokoje pro vás budou připraveny standardně od 14.00. Program končí 21. 8. v odpoledních hodinách.


Účastnický poplatek je 1200 Kč při vyplnění přihlášky do 23. 6. 2020 Pro přihlášené po tomto datu je poplatek 1500 Kč. V odůvodněných případech vám můžeme po individuální domluvě přispět na cestovní výdaje.

 

Pozvánka ke stažení (pdf)

 

Kontakty:
Organizace: Eliška Waageová, eliska.waageova@terezinstudies.cz, 00420 737 432 233
Program: Dana Gabaľová, dana.gabalova@terezinstudies.cz, tel.: 00420 739 058 008

 

Spolufinancováno v rámci programu Evropské unie "Evropa pro občany".
 

12.6.2020