ČESKY   ENGLISH   DEUTSCH

Podpořte činnost památníku Beit Theresienstatd

25.6.2020

Bejt Terezín - Beit Theresienstatd - Dům Terezína je organizace založená v 70. letech svědky holocaustu, kteří museli emigrovat z Československa. Od svého založení úzce spolupracovali s Terezínskou iniciativou i Institutem TI v dokumentačních projektech - zj. ve sdílení informací o bývalých vězních Terezína.


V době celosvětové epidemie koronavirem letos na jaře přišla organizace, která provozuje nejen unikátní archiv, ale také unikátní muzeum a dělá mnoho vzdělávacích projektů, o většinu svých příjmů. Její ředitelka společně s kolegyní chodily do práce zadarmo a podařilo se jim postupně získat finanční zdroje alespoň na základní provoz.

>> Celý článek

Výroční zpráva Institutu Terezínské iniciaitivy za rok 2019

24.6.2020

Jaký byl rok 2019, si můžete připomenout spolu s námi prostřednictvím Výroční zprávy za rok 2019.

>> Celý článek

Nechte mě být, jaká jsem. Hledání konstruktivního dialogu v polarizované společnosti. Letní škola pro pedagogy, 18.-21. 8. 2020

12.6.2020

Ve společnosti jsou přítomna témata, která nás názorově rozdělují, při kterých převládají emoce nad argumenty, o kterých raději mlčíme, než bychom o nich mluvili. Čtvrtý ročník Letní školy se věnuje právě těmto tématům a také tomu, jak s nimi pracovat.


Institut Terezínské iniciativy připravil ve spolupráci s Anne Frank House z Amsterodamu, Nadací Milana Šimečky z Bratislavy, Anne Frank Zentrum v Berlíně a Muzeem romské kultury a dalšími čtvrtý ročník Letní školy.

 

Letní škola se uskuteční v termínu 18. až 21. srpna 2020 v Brně.

 

Letní škola je akreditovaná Ministerstvem školství (MŠMT 11407/2020-2-264) a absolventi získají osvědčení.

>> Celý článek

Výstava „Nechte mě být, jaká jsem. Životní příběh Anne Frankové“ míří do Jevíčka

9.6.2020

Putovní výstava „Nechte mě být, jaká jsem. Životní příběh Anne Frankové“ přerušila kvůli epidemii koronaviru své putování po českých školách. Nyní se vrací – v červenci bude k vidění v synagoze v Jevíčku. Výstava je zde součástí akcí Roku židovské paměti, které město pro tento rok připravilo.

>> Celý článek

Databáze obětí na holocaust.cz má novou část: Údaje o obětech rasového pronásledování Romů, Sintů a dalších osob označených za “cikány” na území ČR během druhé světové války

13.5.2020

Na portálu holocaust.cz jsme v rámci Databáze obětí zveřejnili údaje o 329 obětech nacistické genocidy „cikánů” z území dnešní ČR. Jedná se o lidi, kteří zahynuli v protektorátním "cikánském táboře" Lety u Písku. Nacistická rasistická perzekuce lidí označených za „cikány“ se za druhé světové války dotkla většiny Romů a Sintů na území dnešní ČR. Veřejně přístupná část databáze zobrazuje základní údaje o jednotlivých vězních zemřelých v tomto táboře v době jeho trvání od srpna 1942 do srpna 1943, tj. jméno a příjmení, datum a místo narození, datum příchodu do tábora, datum odchodu z tábora, datum a místo úmrtí. Větší část zjištěných údajů je uložena z důvodu ochrany osobních údajů v neveřejné části databáze, která je určena pro registrované badatele a pozůstalé. Zájemci mohou své dotazy směřovat také přímo na pracovníky ITI na email database@terezinstudies.cz.
 

>> Celý článek

Od dokumentů k příběhům. Kurz kompetencí pro demokratickou kulturu

12.5.2020

Hraje podle vás porozumění historii důležitou roli v pochopení demokracie? Chcete získat nástroje, díky nimž budete schopni pomoci tomu, aby vaše škola fungovala na demokratických principech? Kladete si otázku, jak mohou příběhy z minulosti inspirovat k rozhodnutí angažovat se?


Přihlaste se na akreditovaný kurz Od dokumentů k příběhům, ve kterém vám nabízíme moderní metody, jak vést žáky k osvojení si demokratických principů. Prostřednictvím bezpečné cesty historií vám ukážeme, jak  převzít  odpovědnost za vlastní rozhodnutí a jak se aktivně zapojit do života školy a společnosti. Na kurz navazují další aktivity a rozvojové semináře, které Institut Terezínské iniciativy nabízí. Účastníci kurzu si budou moci své znalosti prohloubit v odborných seminářích věnovaných historii, rozvoji komunikačních dovedností a řešení konfliktů či se zúčastnit exkurze na místo paměti.

 

Kurz bude probíhat od září 2020 do února 2021.

Úvodní informační setkání proběhne 18. června 2020 od 16.15 ve Skautském institutu na Staroměstském náměstí (sál Minuta).

Přihlášky na kurz vyplňujte na bit.ly/kompetenceITI.

 

Kurz i navazující semináře jsou díky podpoře OP PPR pro účastníky z pražských škol zdarma.

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 100 - březen 2020

23.4.2020

Sté číslo zpravodaje vychází v době, kdy si členové Terezínské iniciativy připomínají 30 let od založení této organizace. Vzpomínkám na 30 let fungování je věnovaná velká část čísla. Číslo rovněž přináší zprávu o činnosti TI za rok 2019.

>> Celý článek

archiv aktualit

Nechte mě být, jaká jsem. Hledání konstruktivního dialogu v polarizované společnosti. Letní škola pro pedagogy, 18.-21. 8. 2020

Ve společnosti jsou přítomna témata, která nás názorově rozdělují, při kterých převládají emoce nad argumenty, o kterých raději mlčíme, než bychom o nich mluvili. Čtvrtý ročník Letní školy se věnuje právě těmto tématům a také tomu, jak s nimi pracovat.


Institut Terezínské iniciativy připravil ve spolupráci s Anne Frank House z Amsterodamu, Nadací Milana Šimečky z Bratislavy, Anne Frank Zentrum v Berlíně a Muzeem romské kultury a dalšími čtvrtý ročník Letní školy.

 

Letní škola se uskuteční v termínu 18. až 21. srpna 2020 v Brně.

 

Letní škola je akreditovaná Ministerstvem školství (MŠMT 11407/2020-2-264) a absolventi získají osvědčení.

 

V rámci Letní školy absolvujete workshopy a diskuse vedené lektory Institutu Terezínské iniciativy a partnerských organizací, budete mít možnost účastnit se komentované prohlídky expozice Muzea romské kultury, navštívíte sídlo Židovské obce v Brně a dostanete prostor představit své vlastní projekty a aktivity. Tradičně se společně zúčastníme pietního aktu u památníku v místě bývalého tzv. „cikánského tábora“ v Hodoníně u Kunštátu.


Letní škola 2020 je součástí projektu „ Nechte mě být, jaká jsem. Hledání konstruktivního dialogu v polarizované společnosti”, který vznikl na základě sdílení zkušeností se vzděláváním čtyř organizací ze čtyř zemí. Společně hledáme cesty, jak vést diskusi o složitých a polarizujících tématech tak, aby nevedla k projevům nenávisti, ale ke konstruktivnímu dialogu.


Pracujeme metodou Tváří v tvář historii (Facing history and Ourselves), kterou můžete znát z našich dalších vzdělávacích projektů. Využíváme mnohaletých zkušeností, které partneři projektu získali při práci s výstavou " Nechte mě být, jaká jsem. Životní příběh Anne Frankové", a s tématy, které příběh Anne otvírá jako je diskriminace a porušování rovných práv jednotlivců a skupin.
 

V rámci programu si budeme pokládat otázky

  • Jaké témata rozdělují společnost, skupiny nebo třeba vaši třídu?
  • Jak pracovat s historickými tématy, abychom otevírali dialog o současném dění?
  • Jak mluvit o polarizačních tématech s respektem k jiným hodnotám, názorům a postojům?

Při hledání odpovědí na tyto otázky

  • se zaměříme na situace, které v minulosti rozdělovali nebo dnes rozdělují společnost,
  • představíme různé metody práce s polarizujícímí tématy,
  • na příkladech z minulosti si ukážeme, jak polarizace společnosti vede k diskriminaci, porušování lidských práv jednotlivců i skupin a vzniku autoritářských a totalitních společností,
  • zúčastníme se pietního aktu u památníku v místě bývalého tzv. „ cikánského tábora“ v Hodoníně u Kunštátu,
  • vyzkoušíme si, jak využít příběhy z historie k tomu, abychom kontroverzní témata aktivně a bezpečně přinesli do výuky a mohli o nich diskutovat s žáky.
 

Letní škola proběhne v kongresovém sálu hotelu eFi, v prostorách Muzea romské kultury v Brně a v brněnské pobočky Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. Ubytování účastníků letní školy je zajištěno v hotelu eFi, na dvojlůžkových pokojích. Dále je pro vás zajištěna strava, materiály a doprava na pietní akt do Hodonína a zpět.


Semináře budou probíhat převážně v češtině a slovenštině. Anglicky vedené semináře budou tlumočeny do češtiny.


Letní škola začíná 18. 8. v 16.00, pokoje pro vás budou připraveny standardně od 14.00. Program končí 21. 8. v odpoledních hodinách.


Účastnický poplatek je 1200 Kč při vyplnění přihlášky do 23. 6. 2020 Pro přihlášené po tomto datu je poplatek 1500 Kč. V odůvodněných případech vám můžeme po individuální domluvě přispět na cestovní výdaje.

 

Pozvánka ke stažení (pdf)

 

Kontakty:
Organizace: Eliška Waageová, eliska.waageova@terezinstudies.cz, 00420 737 432 233
Program: Dana Gabaľová, dana.gabalova@terezinstudies.cz, tel.: 00420 739 058 008

 

Spolufinancováno v rámci programu Evropské unie "Evropa pro občany".
 

12.6.2020