ČESKY   ENGLISH   DEUTSCH

Hledání konstruktivního dialogu v polarizované společnosti, Praha 5. - 8. 6. 2022

11.5.2022

Ve společnosti jsou témata, která nás rozdělují, ve kterých převažují emoce nad argumenty, o kterých raději mlčíme, než abychom o nich mluvili. Jak diskutovat o citlivých a polarizujících tématech v bezpečné a otevřené atmosféře? Jak zabránit polarizaci v naší skupině?

Mezinárodní konference "Hledání konstruktivního dialogu v polarizované společnosti" se bude konat v Praze 5. - 8. června 2022.

>> Celý článek

Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha-Šoa 2022

7.4.2022

V letošním roce bude čtení jmen obětí holocaustu probíhat 28. dubna ve 24 městech celé České republiky. Ve všech městech začínáme ve 14:00. Akce se koná pod záštitou velvyslanectví Státu Izrael v České republice a za finanční podpory Nadačního fondu obětem holocaustu.

>> Celý článek

Prohlášení Institutu Terezínské iniciativy k válce na Ukrajině

9.3.2022

Institut Terezínské iniciativy je paměťovou institucí, která byla založena především proto, aby připomínala tragédii holocaustu a druhé světové války dalším generacím. Mementem těch, kteří přežili nacistické řádění a útrapy koncentračních a vyhlazovacích táborů, vždy bylo a je varování lidstvu  - NIKDY VÍC.


Bohužel musíme konstatovat, že se lidstvo z historie nepoučilo. Geopolitické ambice, zahalené do nacionalistických frází a pochybných argumentů, nemohou nikdy ospravedlnit akt agrese a válečných operací, při kterých umírají nevinní lidé.


Tak, jako byl počátkem genocidy českých a posléze evropských Židů ostudný mnichovský diktát, lze kořeny současné situace vidět v okupaci Krymu před osmi lety. Jakkoli jsou historické paralely vždy nepřesné, nelze nevidět podobnost dnešních válečných operací Ruské federace ve strategii nacistického Německa. Všichni víme, co následovalo.


Světové společenství by mělo – i přes složitost politických a ekonomických vazeb – za každou cenu zabránit dalšímu globálnímu konfliktu, který nyní hrozí a co nejdříve se zasadit za ukončení bojů na Ukrajině.


Nechceme, aby naši rodiče a prarodiče před osmi desetiletími umírali zbytečně. Jejich oběť by měla být nejen morálním mementem, ale i praktickým návodem, jak se má svět chovat. Ještě je čas.
Tomáš Kraus, ředitel

>> Celý článek

Nechte mě být, jaká jsem. Životní příběh Anne Frank na gymnáziu v Nymburce

16.2.2022

Do 9. března je výstava Nechte mě být, jaká jsem. Životní příběh Anne Frank k vidění na Gymnáziu Bohumila Hrabala v Nymburce. Rolí průvodců se ujali studenti a studentky z Klubu moderní historie.

>> Celý článek

Časopis Terezínská iniciativa č. 108 - leden 2022

3.2.2022

Lednové číslo se na prvních stránkách vrací k 80. výročí zahájení transportů a vzniku ghetta Terezín reportáží z pochodu živých z Bohušovic do Terezína, k loňskému hudebnímu festivalu Věčná naděje, k projektu Musica non grata, k minulému roku v Památníku Terezín a v Židovském muzeu v Praze a k výstavě Institutu TI na Kampě. Na terezínské dětství vzpomíná Eva Erbenová, vydání přináší recenzi knihy Moje máma z Terezína a vzpomínku na plukovníka Jana Horala.

>> Celý článek

Nová webová aplikace přibližuje, jak byli za války Židé omezováni na území Prahy

26.1.2022

Kde za druhé světové války bydleli židovští obyvatelé Prahy před tím, než byli deportováni? Která místa nesměli za okupace navštěvovat? Na jakých místech byli zadrženi za porušení protižidovských zákazů a nařízení? Odpovědi poskytuje aplikace MemoGIS Praha, zprovozněná u příležitosti dnešního Mezinárodního dne památky obětí holokaustu.

>> Celý článek

Jak mluvit a neubližovat (si). Konstruktivní komunikace s Michalem Dubcem

18.1.2022

Ve spolupráci s Michalem Dubcem jsme pro vás připravili tři navazující semináře. Naučíte se, jak komunikovat, abyste dosáhli cíle a nenarušili si vztahy. Na základě konkrétních situací z vaší praxe – z komunikace se žáky, s kolegy či s rodiči si vyzkoušíte, jak dosáhnout dobrých výsledků. Zjistíte, co vám brání v efektivní komunikaci a jak se svými bloky pracovat.

PŘIHLÁŠKU VYPLŇTE NEJPOZDĚJI DO 26. LEDNA ZDE.
Kapacita kurzu je omezena na 15 účastníků.

Pondělí 31. ledna, 14.00 – 18.00:

 • Vedení dětí k odpovědnosti a samostatnosti

Sobota 26. února, 9.00 – 18.00

 • Společně s rodiči
 • Jak ve škole zvládat své emoce

Sobota 12. března, 9.00 – 18.00

 • Práce se skupinovou dynamikou školní třídy
 • Skupinovou reflexí k naplňování potřeb dětí

Kurz proběhne u nás v Institutu TI na Praze 1, Jáchymova 3.
Pro účastníky z Prahy je kurz díky grantu zdarma.

>> Celý článek

archiv aktualit

Jak mluvit a neubližovat (si). Konstruktivní komunikace s Michalem Dubcem

Ve spolupráci s Michalem Dubcem jsme pro vás připravili tři navazující semináře. Naučíte se, jak komunikovat, abyste dosáhli cíle a nenarušili si vztahy. Na základě konkrétních situací z vaší praxe – z komunikace se žáky, s kolegy či s rodiči si vyzkoušíte, jak dosáhnout dobrých výsledků. Zjistíte, co vám brání v efektivní komunikaci a jak se svými bloky pracovat.

PŘIHLÁŠKU VYPLŇTE NEJPOZDĚJI DO 26. LEDNA ZDE.
Kapacita kurzu je omezena na 15 účastníků.

Pondělí 31. ledna, 14.00 – 18.00:

 • Vedení dětí k odpovědnosti a samostatnosti

Sobota 26. února, 9.00 – 18.00

 • Společně s rodiči
 • Jak ve škole zvládat své emoce

Sobota 12. března, 9.00 – 18.00

 • Práce se skupinovou dynamikou školní třídy
 • Skupinovou reflexí k naplňování potřeb dětí

Kurz proběhne u nás v Institutu TI na Praze 1, Jáchymova 3.
Pro účastníky z Prahy je kurz díky grantu zdarma.


Semináře Jak mluvit a neubližovat (si), které připravil Institut Terezínské iniciativy ve spolupráci s lektorem a pedagogem Michalem Dubcem, jsou určeny přednostně pro pedagogy pražský škol, lektory a vzdělavatele pražských organizací, posluchače pražských pedagogických škol a fakult.

Pondělí 31. ledna 14.00 – 18.00:
Jak vést žáky k odpovědnosti za své chování?
Vedení dětí k odpovědnosti a samostatnosti
Ukážeme si, jak vést žáky k sebeřízení na základě toho, jak funguje mozek a jaké jsou přirozené reakce na formu komunikace. Obsah semináře je postaven na řešení konkrétních situací ze školy, které sdílíte s lektorem.  

 • Používání objektivního jazyka.
 • Vědomá práce se vztahovou rovinou vlastní komunikace.
 • Kontrolované odžívání emocí během komunikace.
 • Vědomá práce s vedením a řízením dětí.


Sobota 26. února, 9.00 – 18.00
Jak zvládat své i cizí emoce a předcházet konfliktům?

 • Společně s rodiči.

Jak komunikovat s rodiči tak, abychom neprohlubovali konflikt, nedělali věci, které nechceme, a zároveň vedli rodiče k jejich dílu odpovědnosti za chování svých dětí? Osvojíme si konkrétní principy, které snižují počet konfliktů a usnadňují dosahování porozumění v komunikaci s rodiči a spolupráci.

 • Kontinuální práce na vztahu s rodiči.
 • Zvládání vztahově agresivních kritik.
 • Sdělování vztah neohrožujících kritik.
 • Reagování na výmluvy vedoucí k přijetí vlastní spoluodpovědnosti.
 • Zvládání žádostí o laskavost.
 • Vědomé řízení konfliktů. 


Jak ve škole zvládat své emoce?
Seznámíme se s tím, jak fungují emoce v našem těle. Naučíme se rozpoznávat, jak emoce odžíváme a jaký to má dopad na nás a jak se to projevuje na chování lidí, se kterými komunikujeme. Naučíme se několik způsobů, jak zklidnit a přehodnotit vlastní emoce.

 • Rozpoznávání prožívání emocí ve vlastním těle a v projevech chování.
 • Rozpoznávání způsobů odžívání emocí (kontrolované odžití formou zveřejnění, potlačení, náhradní odreagování, nekontrolované odžití) v konkrétních situacích z praxe a jejich dopady na nás a vztahy s lidmi, se kterými komunikujeme.
 • Způsoby zklidňování vlastních emocí, kognitivní změna.
 • Akceptace emocí druhých, empatie.


Sobota 12. března, 9.00 – 18.00

Jak vést třídu tak, aby žáci navzájem spolupracovali a abyste se vy do školy těšili?
Práce se skupinovou dynamikou školní třídy

Seznámíme se s tím, jak se každé školní třída vyvíjí v čase, jak se v čase mění vztahy mezi žáky a jejich chování. Na základě znalosti změn třídy v čase můžeme plánovat a realizovat aktivity tak, aby žáci efektivně spolupracovali na plnění úkolů. Ukážeme si konkrétní aktivity pro práci se třídou jednotlivých fázích vývoje skupiny.

 • Nastavování pravidel při práci se třídou a reagování na jejich dodržování/ porušování
 • Způsoby získávání okamžité zpětné vazby od třídy  
 • Cílený rozvoj dovedností umožňujících posun skupiny do stádia performing (reagování na chyby, podávání zpětné vazby na chování, vedení a řízení)
 • Provádění cílených intervencí do skupinové dynamiky
 • Motivace, stimulace a odpovědnost toho, kdo třídu vede a jejích členů

Moderování konfliktů ve skupině

Skupinovou reflexí k naplňování potřeb dětí

Seznámíme se s metodou skupinové reflexe WANDA a jejím využitím ve škole při vedení třídy. Podíváme se na konkrétní případy z vaší praxe z  perspektiv jejích jednotlivých aktérů. Pronikneme do vztahů mezi tím, co si myslíme, že chceme, a co skutečně děláme. Zároveň se podíváme na to, jaké jsou v daných situacích naše potřeby a jaká je naše sféra vlivu a jaké potřeby mohou mít děti. Na tomto základě se seznámíme s modelem dětského vývoje, který definuje dominující potřeby vztažené k věku dítěte. Vyzkoušíme si, jak můžeme podpořit rozvoj určitého dítěte konkrétními ujištěními a způsoby chování, které specificky odpovídají příslušnému vývojovému období (potřebám dítěte). Při rozplétání konkrétních situacích se zaměříme na práci s příčinami, nikoli jen s následky.

 • Vědomé zaměření pozornosti na emoce a myšlenky dětí.
 • Rozpoznávání vlastních automanipulací .
 • Definování si vlastní sféry vlivu.
 • Vnímání konkrétních potřeb dětí na základě jejich věku a kontextů situací.
 • Vědomá práce s návyky dětí pomocí porozumění principu procesu: situace-chování-odměna.
 • Chování učitele, které saturuje potřeby dětí vzhledem k jejich věku.
 • Způsoby uzavírání věcí s cílem posilování vlastních vnitřních jistot.


PŘIHLÁŠKU VYPLŇTE NEJPOZDĚJI DO 26. LEDNA ZDE.

Kapacita seminářů je omezena. Maximální počet účastníků je 15 nebo podle aktuálních hygienických nařízení.

Semináře probíhají v rámci projektu Od dokumentů k příběhům. Kompetence pro demokratickou kulturu- Projekt je spolufinancován Evropskou unií a probíhá v rámci Operačního programu Praha pól růstu (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001435).


O lektorovi:
Mgr. Michal Dubec je učitel s 21letou praxí. Učil 9 let na základní škole, poté 12 let na gymnáziu a na vysoké škole. V současné době učí v programu Učitel naživo. Specializuje se na vedení lidí (žáků, studentů a dospělých) k sebeřízení a k odpovědnosti za chování, práci se skupinovou dynamikou školních tříd a pracovních kolektivů, řešení konfliktů a práci s emocemi.
Vytváří programy pro rozvoj lektorů neziskových organizací (LATA, CEGV Cassiopeia, TANDEM, Odyssea). Lektorsky spolupracuje s celorepublikovými centry pro vzdělávání učitelů (NIDV, KVIC). Píše skripta a pravidelně přispívá do periodik zabývajících se pedagogikou a andragogikou.
V soukromém životě se věnuje běhání, vyřezávání ze dřeva a ochutnávání kávy.

18.1.2022