06. 10. 2022
Proč mají vlaštovky rády pořádek v hnízdě? A proč jsou některé samice nevěrné a jiné ne? Co činí samce atraktivní? Život oblíbených vlaštovek dlouhodobě monitorují vědci z Ústavu biologie obratlovců AV ČR. ...
05. 10. 2022
Lomenice severočeských chalup, hrázděné statky na Chebsku, přikrčená roubená stavení na Valašsku – dnešní podoba těchto pokladů tradičního venkovského stavitelství je výsledkem dlouhodobého vývoje. Už od konce 19. ...
04. 10. 2022
Současnost před nás klade nelehké výzvy spjaté s překotnou migrací, pandemií covidu-19 a nyní především s válkou, rozpoutanou ruským režimem. Ve společnosti vzrůstá napětí. ...
04. 10. 2022
Magdaléna Gorčíková ze Sociologického ústavu AV ČR se dlouhodobě věnuje čtení a psaní školáků. Aktuálně realizuje výzkum s cílem pomoci předcházet neúspěchům v oblasti čtenářské gramotnosti u dětí na 1. stupni základních škol. ...
06. 10. 2022
Patří k vědeckým špičkám, jejich výzkumy jsou originální a přinášejí zásadní poznatky do svých oborů. Charakteristika, jež spojuje všechny badatele, kteří od Akademie věd ČR obdrželi titul doktor věd. ...
03. 10. 2022
Podrobné analýzy, validní informace a vědecké výzkumy by měly být hlavním podkladem pro tvorbu zákonů a politických rozhodnutí. ...
30. 09. 2022
Letošní Ceny předsedy Grantové agentury České republiky znamenaly velký úspěch pro vědce z Akademie věd ČR. Z pěti laureátů mají čtyři své domovské působiště právě na jejích ústavech. Ocenění si 29. 9. ...
26. 09. 2022
Vysoká škola chemicko-technologická spojila oslavy sedmdesáti let své samostatné existence s předáváním čestných doktorátů a Medailí Emila Votočka. Mezi oceněnými se 23. ...