Zahlavi

Výběrová řízení

Akademie věd ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR následující výběrová řízení:

05. 10. 2022
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoctoral researcher in physical chemistry.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 10. 2022
05. 10. 2022
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici PhD. student in biophysics/physical chemistry.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 26. 10. 2022
04. 10. 2022
Geologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vysokoškolsky vzdělaný pracovník výzkumných útvarů v oborech geologie, strukturní geologie, petrologie, geochemie, geochemie životního prostředí, paleontologie, geofyzika a geomechanika.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 04. 11. 2022
29. 09. 2022
Historický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Asistentka/asistent ředitele.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 21. 10. 2022
27. 09. 2022
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Vývojový pracovník/Vývojová pracovnice se zaměřením na elektrotechniku v týmu Vývojového centra ÚOCHB.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 14. 10. 2022
27. 09. 2022
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Administrativní podpora projektů financovaných z fondů EU (DPP/DPČ).
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 14. 10. 2022
27. 09. 2022
Kancelář AV ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Samostatný/á odborný/á referent/ka v Oddělení pro evropský výzkumný prostor Odboru mezinárodní spolupráce Kanceláře AV ČR.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 27. 10. 2022
26. 09. 2022
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Odborný pracovník/ce do Oddělení polymerů pro elektroniku a fotoniku.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 10. 2022
20. 09. 2022
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Research Assistant in Supporting Science-Policy Interfaces.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 09. 10. 2022
19. 09. 2022
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici administrativní pracovník/pracovnice.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 12. 10. 2022
19. 09. 2022
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Elektromechanik/ elektromechanička pro oddělení dielektrik.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 20. 10. 2022
16. 09. 2022
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Projektový manažer/ka.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 10. 2022
15. 09. 2022
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoctoral researcher in electrochemistry.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 16. 10. 2022
15. 09. 2022
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici PhD position in electrochemistry and spectroscopy of 2D materials.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 10. 2022
14. 09. 2022
Kancelář AV ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborný asistent/ka v Ekonomickém odboru Kanceláře Akademie věd ČR.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 13. 10. 2022
14. 09. 2022
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník/postdoktorand v oblasti: Vodní režim vegetace.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 10. 2022
09. 09. 2022
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici PhD position in computational molecular design of universal self-assembler.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 10. 2022
09. 09. 2022
Knihovna AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Pracovník/pracovnice finančního oddělení.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 07. 10. 2022
01. 09. 2022
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Obráběč kovů - soustružník/frézař.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 07. 10. 2022
10. 08. 2022
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici IT Administrátor/ka.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 10. 10. 2022
22. 04. 2022
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici HEAD OF RESEARCH GROUP in chicken biology and genetics.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 12. 2022
11. 04. 2022
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Ph.D. student/ Postdoctoral position in single-molecule biophotonics.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 12. 2022

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.