Zahlavi

Výběrová řízení

Akademie věd ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR následující výběrová řízení:

19. 09. 2023
Kancelář AV ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici samostatný/á odborný/á referent/ka v Oddělení bilaterálních vztahů Odboru mezinárodní spolupráce.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 19. 10. 2023
18. 09. 2023
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Odborný/á pracovník/pracovnice skupiny růstu krystalů.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 10. 2023
15. 09. 2023
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborný pracovník výzkumu - Doktorand.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 05. 10. 2023
13. 09. 2023
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Referent/ka THS – evidence majetku, registr smluv a veřejných zakázek, cestovní příkazy.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 09. 2023
12. 09. 2023
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Asistent/ka v HR.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 09. 2023
12. 09. 2023
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Ošetřovatel/ka laboratorních zvířat.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 09. 2023
11. 09. 2023
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vedoucí Laboratoře vývojové biologie (R3).
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 08. 10. 2023
11. 09. 2023
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici laborant/ka.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 10. 2023
08. 09. 2023
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Event & Mobility Specialist.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 08. 10. 2023
07. 09. 2023
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici PhD position in 2D sandwiches, artificial layered building blocks for multifunctional material.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 08. 10. 2023
07. 09. 2023
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Doktorand se zaměřením na spektroskopickou charakterizaci aktivních optických vláken pro vláknové lasery do týmu Vláknové lasery a nelineární optika.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 28. 09. 2023
07. 09. 2023
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Doktorand se zaměřením na výzkum vláknových laserů a zesilovačů do týmu Vláknové lasery a nelineární optika.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 28. 09. 2023
07. 09. 2023
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent majetkové správy, pracovník nákupu.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 06. 10. 2023
06. 09. 2023
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoktorand.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 09. 2023
06. 09. 2023
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborný pracovník výzkumu a vývoje.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 09. 2023
04. 09. 2023
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice do Oddělení dokumentace.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 09. 2023
01. 09. 2023
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Physics for Future - MSCA Postdoctoral Fellowships.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 10. 11. 2023
25. 08. 2023
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Hlavní účetní.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 09. 2023
09. 08. 2023
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborný pracovník výzkumu a vývoje do laboratoře Státního etalonu času a frekvence.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 10. 2023
07. 08. 2023
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník - biolog.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 10. 2023
26. 07. 2023
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný a vývojový pracovník/ce do Oddělení biomateriálů a bioanalogických systémů.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 09. 2023
26. 07. 2023
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici PhD position in Synthesis and characterization of new metal complexes towards gas sensing applications.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 09. 2023
29. 06. 2023
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborný pracovník výzkumu a vývoje/student.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 09. 2023
19. 06. 2023
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vedoucího oddělení se zaměřením na výzkum bezpečnosti nanotechnologií.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 09. 2023
25. 05. 2023
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Nástrojář*ka.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 09. 2023
13. 04. 2023
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Ph.D. student.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 13. 12. 2023

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.