Seznam členů Vědecké rady AV ČR pro funkční období 2021–2025

Předseda:

Místopředsedové:

Členové: