Zahlavi

Publikace ke stažení

Oficiální časopisy AV ČR

A / Věda a výzkum

Čtvrtletník o projektech pracovišť AV ČR a o vědeckých novinkách – vychází tištěně i elektronicky. Výtisk zasíláme zdarma. Výtisk zasíláme zdarma (kontakt: predplatne@ssc.cas.cz).

AB / Akademický bulletin

Měsíčník pro zaměstnance AV ČR – vychází elektronicky.

AΩ / Věda pro každého

Vychází dvakrát ročně pro návštěvníky popularizačních akcí AV ČR (Veletrhu vědy, Týdne vědy a techniky apod.) – tištěně a elektronicky. Výtisk zasíláme zdarma (kontakt: predplatne@ssc.cas.cz).

 

Publikace AV21

Strategie AV21: Od jaderné fúze po lidská práva (SSČ AV ČR, 2019, ke stažení v pdf)

Rozhovory s koordinátory Strategie AV21 (SSČ AV ČR, 2017, k listování v pdf)

Více dokumentů na webu Strategie AV21

 

Publikace z edice Věda kolem nás

Edice Věda kolem nás je soubor sešitů sloužících k prezentaci vědy, její historie a aktuálních výsledků studentům, učitelům a širší veřejnosti. Edici vydává Nakladatelství Academia ve spolupráci s pracovišti AV ČR.

 

Ročenka AV ČR - vybrané výsledky činnosti AV ČR

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2016–2017 – tištěná verze

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2016–2017 – verze s odkazy na primární zdroje

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2015–2016 – tištěná verze

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2015–2016 – rozšířená elektronická verze

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2014–2015 – tištěná verze

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2014–2015 – rozšířená elektronická verze

 

Hodnocení pracovišť AV ČR

Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014

Evaluation of the research and professional activities of the Institutes of the CAS in the period 2010–2014