Zahlavi

Tiskové zprávy

Vyhledávání

Vybrané období: všechny dokumenty
06. 10. 2022

Autonomní vozidla už nejsou jen hudbou vzdálené budoucnosti. Propagují je automobilové firmy a samořiditelná auta nechávají na silnicích jezdit i některé státy. S tím ale vystává etická otázka, jak by měla být naprogramována pro případ nehody. Měla by se rozhodovat podle počtu obětí? Nebo také na základě věku? Jak by měla pravidla zohledňovat kulturní zvyklosti dané země?

06. 10. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Národním kontaktním centrem — gender a věda Sociologického ústavu AV ČR 4.října 2022 uspořádalo setkání ombudsosob a dalších lidí, kteří mají na českých vysokých školách na starosti problematiku sexuálního obtěžování a genderově podmíněného násilí. Z diskuze vyplynulo, že je především potřeba nastavit vhodné podmínky pro to, aby mohl na univerzitách vzniknout skutečně fungující systém prevence a pomoci pro přeživší. To bude vyžadovat jak personální kapacity, tak finanční podporu.

06. 10. 2022

Čerstvý držitel Nobelovy ceny za lékařství Svante Pääbo v roce 2013 a 2016 společně s týmem Archeologického ústavu AV ČR, Brno jako první zkoumali DNA lidských kosterních ostatků z Dolních Věstonic a Pavlova z období gravettienu (oněch Štorchových lovců mamutů). Z výsledků analýz mimo jiné vymezili tzv. věstonický klastr, okruh geneticky blízkých jedinců zformovaných před 30 000 lety na Moravě, nebo rozluštili otázku dříve záhadného pohlaví jedince ze slavného trojhrobu v Dolních Věstonicích. V roce 2022 švédský biolog obdržel Nobelovu cenu za jeho zásluhy za objevy v evoluční genetice. Odhalil například opakované křížení mezi neandrtálci a anatomicky moderními lidmi. Objevil také na Altaji genetickou stopu dříve neznámého předka člověka – Denisovana.

05. 10. 2022

Podobný objev se dá přirovnat k nalezení hroudy zlata. Vědkyně z Ústavu biologie obratlovců z AV ČR díky genomickým analýzám odhalily u divoké myši z Tanzanie infekci vyvolanou hned dvěma liniemi viru mafiga. Tento nedávno objevený virus patří mezi mammarenaviry, z nichž některé se můžou přenášet ze zvířat na člověka – jako třeba virus lassa, jenž způsobuje hemoragické horečky v západní Africe, nebo virus LCMV, který se vyskytuje u myši domácí i v České republice a může přivodit stavy podobné meningitidě. Koinfekce, tedy nakažení minimálně dvěma liniemi viru, umožňuje viru rychle změnit svůj genom, což může vylepšit jeho vlastnosti.

05. 10. 2022

Konec týdne slibuje příchod babího léta. S ním přijde i invaze migrujícího hmyzu do našich domácností. Invazní slunéčka východní, zlatoočky, různé druhy ploštic i mouchy se chystají za teplého slunečného počasí přesunout ze žloutnoucí a opadávající vegetace do bezpečných zimních úkrytů – do štěrbin a dutin, kde budou mít přes zimu sucho a kde nehrozí mráz. A takovými úkryty jsou také naše domy.

05. 10. 2022

Ve dvoraně Knihovny Akademie věd převezme dnes z rukou předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové diplomy doktora věd 10 jeho nových nositelů. Osm z nich působí na pracovištích Akademie věd ČR, jeden na Univerzitě obrany a jeden v Národním muzeu.

04. 10. 2022

Mlýny, pily, valchy, sklárny, bělírny nebo cihelny – drobné objekty a technologie, které umožňovaly, aby si naši předci opatřili vše potřebné ke skromnému životu. Na rozdíl od sakrálních památek, jako jsou boží muka či kapličky, se ale těmto stavbám nedostává tolik pozornosti. Napravit to chce projekt Stopy lidského umu Etnologického ústavu AV ČR. Veřejnosti ukáže, jak zruční naši předci byli.

03. 10. 2022

Jak harmonizovat vztahy mezi odlišnými skupinami a snižovat předsudky ve společnosti? Téma slavnostní přednášky Sylvie Graf z Psychologického ústavu AV ČR. Přednese ji v pondělí 3. října v prostorách Knihovny Akademie věd ČR od 16:00. Zájemci ji také budou moci sledovat na streamu České televize.

30. 09. 2022

Praha | V rámci Noci vědců připravilo Národní kontaktní centrum – gender a věda  Sociologického ústavu AV ČR přednášku s názvem Interocepce – sedmý smysl a jeho vliv na náš každodenní život. Proběhne od 18 hodin v Kampusu Hybernská a také online. Kognitivní vědkyně Marie Postma v průběhu večera ukáže, k čemu je dobrý smysl, který nám umožňuje vnímat vnitřní pochody našeho těla a zaměří se i na rozdíly mezi ženami a muži. Přednáška odpoví také na to, jestli můžeme tento smysl posílit například praktikováním jógy. Návštěvnice a návštěvníci akce si budou moci sami na sobě vyzkoušet, jak dalece mají tento smysl rozvinutý.

30. 09. 2022

Hurikán Ian, který 28. září udeřil na pobřeží Floridy, se zřejmě zařadí k dosud nejničivějším událostem tohoto tisíciletí. Zatímco vznik hurikánu dokážeme fyzikálně vysvětlit, původ tohoto odborného termínu byl opředen tajemstvím. Pracovníci Filosofického ústavu AV ČR a Ústavu fyziky atmosféry AV ČR nedávno společně obohatili Elektronický meteorologický slovník o vysvětlení původu a vývoje mnoha meteorologických pojmů. Mimo jiné přitom prokázali, že slova hurikán, orkán i uragán mají stejný původ.

Kontakty pro média

Markéta Růžičková
vedoucí Tiskového oddělení
+420 777 970 812

Eliška Zvolánková
+420 739 535 007

Martina Spěváčková
+420 733 697 112

press@avcr.cz

Tiskové zprávy