Zahlavi

Kontakty

Popularizační aktivity pro veřejnost za Akademii věd ČR zastřešuje Divize vnějších vztahů Střediska společných činností, v. v. i.. Hlavním posláním DVV je naplňovat strategii a vizi Akademie věd České republiky prostřednictvím popularizace vědy a propagace výsledků vědecké práce. Dlouhodobě se zaměřuje na zintenzivnění komunikace mezi AV ČR a odbornou i širokou veřejností a organizaci významných propagačních a edukativních projektů. Je důležitým nástrojem pro vytváření pozitivního mediálního obrazu AV ČR a prezentaci této společensky respektované vědecké instituce.

Kontaktní osoba pro Divizi vnějších vztahů

kubesova_Monika Kubešová
vedoucí Oddělení vztahů s veřejností
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
 
e-mail: kubesova@ssc.cas.cz
telefon: +420 221 403 440
 

Vedení Divize vnějších vztahů

sobotkovaKateřina Sobotková
ředitelka Divize vnějších vztahů
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
 
e-mail: sobotkova@ssc.cas.cz