Zahlavi

Podcasty

Apple Podcasts Logo Google Podcasts Logo Spotify Logo

Profilové rozhovory s vědci a vědkyněmi z ústavů Akademie věd ČR. Poslechněte si, na čem pracují, jak uvažují a jak vidí současný svět. Tematicky se pohybujeme ve všech oborech, od astronomie po zoologii. Poslechněte si každý týden novou epizodu. Najdete nás zde na webu a v hlavních podcastových aplikacích. Do laboratoří a výzkumných pracovišť vás zvou autorka Jitka Kostelníková, editorka Leona Matušková a zvuková designérka Anna Kolářová. Budeme rády, když nám napíšete, jak se vám podcast líbí: kostelnikova@ssc.cas.cz nebo matuskova@ssc.cas.cz.

 
 
22. 11. 2022

Václav Kuna z oddělení geodynamiky Geofyzikálního ústavu AV ČR vyvíjí nízkonákladový inovativní systém včasného varování před zemětřesením. Cena stávajícího varovného systému se totiž může vyšplhat až na miliony korun, a tak si ho nemohou dovolit země, kde mívá zemětřesení ničivé následky. Aby byl systém levný, využívá principy IoT (Internet of Things) a dostupné elektroniky. Jak vědci takové řešení testují v Nepálu nebo na Haiti? Jak bude jednou fungovat v plném provozu? A jaké součástky jej tvoří?

16. 11. 2022

Sociální geograf Petr Jehlička z Etnologického ústavu a Sociologického ústavu AV ČR zkoumá alternativní potravinové sítě a udržitelnost zemědělství. Způsob, jak s půdou zacházíme, podle něj vede k pomalé, ale neúprosné destrukci. Proto hledá možnosti, jak čelit potravinovým a společenským krizím. Kolik sklizní nás ještě čeká při stávajícím modelu zemědělství? Může být zahrádkaření dobrou alternativou k ničivé produkci potravin? A co vše je potřeba změnit, abychom na naší planetě přežili?

08. 11. 2022

David Černý z Ústavu státu a práva a Ústavu informatiky AV ČR spolu s Tomášem Hříbkem z Filosofického ústavu AV ČR reflektují přínosy a rizika autonomních vozidel. Jako editoři připravili publikaci Autonomous Vehicle Ethics: the Trolley Problem and Beyond (Oxford University Press), ve které na proměnu dopravy nahlíží tři desítky vědců z perspektivy etiky, filozofie nebo sociologie. Jak budou automobily řešit kolizní situace? Co je špatnost smrti a sociální dilema? Jak auta bez řidičů promění naše města? A zvládneme se vypořádat s tím, že přijdeme o možnost řídit svá auta? Vydejte se na jízdu do budoucnosti v další epizodě Vědy na dosah.

25. 10. 2022

Sinolog Ondřej Klimeš z Orientálního ústavu AV ČR původně zkoumal starověké dějiny civilizací na Hedvábné stezce. Záhy se ale začal zabývat současnou čínskou politikou vůči Ujgurům žijícím v autonomní oblasti Sin ťiangu. Proč se musí na 12 milionů místních obyvatel vzdát své ujgurské identity? Kvůli čemu je Čína posílá do převýchovných táborů, na nucené práce nebo do vězení? Z jakých důvodů mají být Ujguři čínštějští než sami Číňané? A jak na probíhající genocidu reaguje nebo nereaguje demokratický svět? Poslechněte si temný příběh Východního Turkestánu, jak se Sin ťiang také nazývá.

18. 10. 2022

Sociální psycholožka Sylvie Graf vede Brněnskou laboratoř meziskupinových procesů při Psychologickém ústavu AV ČR. Spolu se svým mezinárodním týmem zkoumá meziskupinové vztahy v mnoha kontextech – od národních stereotypů, přes postoje k imigrantům až po vztahy v postkonfliktní společnosti. V podcastu Věda na dosah se jí mimo jiné ptáme, jaký je rozdíl mezi stereotypy a předsudky a jak se dá s negativním předjímáním lidských vlastností pracovat. 

04. 10. 2022

Magdaléna Gorčíková ze Sociologického ústavu AV ČR se dlouhodobě věnuje čtení a psaní školáků.  Aktuálně realizuje výzkum s cílem pomoci předcházet neúspěchům v oblasti čtenářské gramotnosti u dětí na 1. stupni základních škol. Proč je důležitá i takzvaná předčtenářská gramotnost a jak ji mohou děti trénovat? Jak se zkoumá čtení u předškolních dětí, které ještě neumí číst? Co vše se díky čtení učíme a jak nám to pomáhá ve školní i pracovní kariéře?

27. 09. 2022

Historička architektury Vendula Hnídková z Ústavu dějin umění AV ČR zkoumá koncept zahradního města, jak jej na konci 19. století formuloval anglický urbanista Ebenezer Howard. Jak se jeho utopická myšlenka na kvalitní bydlení pro všechny společenské vrstvy proplétala historií? Proč v české historiografii mizela nebo byla mylně interpretována? A je pražská čtvrť Zahradní město inspirovaná konceptem pokrokového Brita? K poslechu i na procházku po stopách českých zahradních měst a zahradních předměstí vás zve další epizoda podcastu Věda na dosah.

20. 09. 2022

Petr Agha z Ústavu státu a práva AV ČR se zabývá vztahem práva a politiky, sociologií práva a lidskými právy. Právní změnu tradiční instituce manželství vnímá jako celospolečenské téma, o kterém je potřeba věcně diskutovat. Co můžou do diskuze přinést společenští vědci? Mělo by právo reagovat na vývoj společnosti, nebo ji naopak konzervovat? Je česká společnost tolerantní a otevřená ochraně všech menšin? A proč u nás není obvyklé vnímat lidská práva kriticky? Poslechněte si podcast Věda na dosah s vedoucím Centre for Law and Public Affairs (CeLAPA), který prozradí i to, čím v životě vyvažuje roli akademika a jak vnímá současné studenty. 

13. 09. 2022

Behaviorální ekolog Peter Mikula z Ústavu biologie obratlovců AV ČR se v rozsáhlém výzkumu zabýval výškou a komplexitou ptačího zpěvu a vzdušným předváděním. V podcastu Věda na dosah se ho ptáme, proč někteří ptáci zpívají vysoko a jiní nízko, jak se opeřenci učí svůj „mateřský jazyk“ a jestli a jak jim školu komplikují lidé. Dozvíme se také, že existují ptačí nářečí a které ptačí druhy se rády předvádějí.

06. 09. 2022

Eva Krupičková Pluhařová z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR se do chemie zamilovala už na gymnáziu. Namísto zkumavek je dnes ale jejím hlavním pracovním nástrojem počítač. Pomocí molekulových simulací se snaží přispět k výzkumu katalyzátoru, který usnadní přeměnu oxidu uhličitého v užitečné látky. Jak podle ní pomáhají simulace v porozumění experimentům? Co všechno se dá v chemii nasimulovat? Jak vědkyni inspirují současní středoškoláci a co jí pomáhá skloubit profesi s péčí o rodinu? Poslechněte si v nové epizodě podcastu Věda na dosah.