Zahlavi

Stáže pro studenty

Projekt Otevřená věda Akademie věd ČR je vlajkovou lodí spolupráce s mladšími generacemi. Už od roku 2005 zapojujeme talentované studenty středních škol do praktického výzkumu na Akademii věd ČR prostřednictvím studentských vědeckých stáží. Naším cílem je umožnit nadaným studentům se zájmem o vědu a výzkum získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat je k vysokoškolskému studiu a směřovat je k volbě vědecké profesní dráhy. Otevřená věda již 18 let středoškolské studenty aktivně zapojuje do činnosti ústavů Akademie věd České republiky.

Laboratorní krysa očichává ruku

Laboratorní krysa očichává ruku

Student pipetuje

Student pipetuje

Studentky si prohlížejí vzorek

Studentky si prohlížejí vzorek

Student u technického zařízení

Student u technického zařízení

Otevřená věda prostřednictvím databáze stáží na webové stránce www.otevrenaveda.cz nabízí pestrou škálu témat z přírodních, technických, humanitních i společenských věd. Témata stáží pokrývají nejrůznější vědní obory: biologie, chemie, fyzika, geologie, ekologie, technika, IT, geografie, lékařské vědy, psychologie, ekonomie, historie, filologie, filozofie, právo, dějiny umění, chemická technologie, biofyzika, astronomie a další.

Studentské vědecké stáže v českém a anglickém jazyce se konají pod vedením českých i zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků na jednotlivých pracovištích Akademie věd ČR po celé České republice. Stáže pro středoškolské studenty jsou roční, konají se vždy od ledna do prosince a to minimálně 8 hodin v měsíci.

V roce 2023 dostalo příležitost vyzkoušet si vědu v praxi 235 studentek a studentů středních škol z celého Česka. Docházet budou na 131 vědeckých stáží, které budou probíhat pod odborným vedením 115 vědkyň a vědců na 40 pracovištích Akademie věd ČR

Projekt je financován Akademií věd České republiky.

Přehled stáží a absolventů si můžete prohlédnout zde:

Ročenka stážistů Otevřené vědy 2021

OV-2021

Kontakt pro studentské stáže

Nikola Dašková
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Divize vnějších vztahů – Odbor projektů rozvoje lidských zdrojů
Vodičkova 40, 110 00  Praha 1
 
e-mail: daskova@ssc.cas.cz
telefon: +420 221 403 815