Zahlavi

CERN a okolí

5. 3. - 22. 3. 2013

Výstava Jana Hladkého „CERN a okolí" představuje soubor několika desítek kreseb z vědeckého pracoviště CERN-Ženeva a hlavních měst jeho 21 členských zemí a dále plastiky zaměřené tematicky na výzkum v CERN.

Autor je fyzikem-experimentátorem z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR v Praze, pracujícím rovněž v CERN a současně umělcem s širokým zázemím výstav v ČR i zahraničí, například tato výstava byla v CERN v roce 2011. Pro své artefakty používá v rámci recyklace hlavně sklo a materiály ze zbytků použitých aparatur experimentů.