Zahlavi

Sochařský portrét Václava Havla

3. 12. – 19. 12. 2013

Na přehlídce vystavuje 27 sochařů 34 portrétů Václava Havla. Výstava se setkala s nebývalým zájmem veřejnosti.