Zahlavi

Výzkum hrobky a ostatků Tychona Braha

12. 2. – 22. 2. 2013

Výstavu „Výzkum hrobky a ostatků Tychona Braha“ pořádá ve dnech 12.–22. února 2013 ve foyer budovy Akademie věd ČR v Praze Ústav jaderné fyziky AV ČR. Expozice představí výsledky rozsáhlé spolupráce archeologů, antropologů, historiků, lékařů, fyziků, chemiků a konzervátorů z akademických pracovišť, vysokých škol a dalších institucí v rámci dánsko-českého projektu. Výstava poskytne zajímavé informace o pobytu Tychona Braha v Praze, o prvním otevření jeho hrobky v roce 1901 a také o archeologickém a antropologickém výzkumu a zkoumání pohřebních textilií při otevření hrobky v roce 2010.

Významnou součástí této výstavy, jež se koná pod záštitou předsedy AV ČR prof. Jiřího Drahoše, jsou výsledky zkoumání ostatků Tychona Braha špičkovými jadernými analytickými metodami. Ty prokázaly, že Tycho Brahe nezemřel ani na akutní, ani na chronickou otravu rtutí.