Zahlavi

Eva Roučka: Francie – Česko, Sochy – keramika a kresby

24. 11. - 19. 12. 2014

Eva Roučka vystudovala vysokou školu Umělecko-průmyslovou v Praze. Vdala se do Francie. Její tvorba je zastoupena v galeriích i soukromých sbírkách v Evropě i Americe. Od letošního listopadu se natrvalo přestěhovala zpět do Čech.