Zahlavi

Výstava koláží a frotáží Josefa Hampla

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v .i. a Archiv výtvarného umění, o.s. vás srdečně zvou na zahájení výstavy koláží a frotáží Josefa Hampla, která se uskuteční ve středu 26. března od 16:30 hodin v přednáškovém sále Geofyzikálního ústavu AV ČR v Praze 4 na Spořilově.

Josefa Hampla zajímá hmota, skladba různých materiálů, geometrie a písmo. Jeho práce se postupně přibližovaly informelu, experimentální poezii, konkretistické, seriální i minimalistické tvorbě, zemnímu umění. Díla většinou nevznikala osamoceně, ale v řadách a otevřených cyklech, jako součást vyššího celku.