Zahlavi

CESTY DO NITRA ZEMĚ - Mezinárodní projekty hlubinného vrtání

30. 3. - 24. 4. 2015

Výstava seznámí širší veřejnost s výsledky významných mezinárodních vrtných projektů. Kromě velkoformátových fotografií budou vystaveny i ukázky vrtných jader. Hlubinné vrtání do zemské kůry, ať už na kontinentech nebo pod mořským dnem, představuje významný příspěvek věd o Zemi k řešení největších výzev současného světa. K nim patří mj. ochrana životního prostředí, zásobování rostoucí světové populace nerostnými surovinami, energií a pitnou vodou, vyrovnání se s globálními změnami klimatu, ochrana společnosti před přírodními katastrofami a účinné územní plánování pro rozvoj bydlení a dopravy. Výzkum prováděný s pomocí vrtů je nezbytným předpokladem vědeckého pokroku při poznávání stavby zemského tělesa a pro pochopení procesů probíhajících uvnitř Země – poskytuje totiž jediná přímá data pro ověřování stávajících hypotéz, založených na pozorováních a měřeních na zemském povrchu.