Zahlavi

Měsíc afroamerické historie

2. - 20. 2. 2015

Měsíc afroamerické historie připomíná významné osobnosti a události v historii africké diaspory. Ve Spojených státech a v Kanadě je tento měsíc slaven v únoru, ve Velké Británii v říjnu.

Tato výstava je připravena ve spolupráci s Americkým centrem při Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze.