Zahlavi

Národní čp. 1011

13. - 29. 01. 2015

Střípky z rekonstrukce pohledem Ing. arch. Zuzany Rákosníkové