Zahlavi

Praha avantgardní

16. 6. - 2. 7. 2015

Procházka Prahou mezi lety 1900 – 1945. Poznáte působiště E. F. Buriana, V+W a Ježka, Osvobozené divadlo, Červenou sedmu, atmosféru pražských literárních kaváren…

Ve spolupráci s nakladatelstvím Academia.

„Krása nového umění je z tohoto světa,“ psal v manifestu Umění dnes a zítra Karel Teige. Praha dvacátých let pro mladé umělce totiž nebyla „jen“ městem, ve kterém studovali a těžko sháněli zaměstnání, ale inspirativním prostorem, v němž intenzivně žili. V jazykově a národnostně bipolární Praze se Národní třída, lemovaná kavárnami, nočními bary, galeriemi, knihkupectvími i redakcemi novin a řadou nakladatelství, stala osou avantgardní Prahy.

Autoři knihy Praha avantgardní: literární průvodce metropolí 1918-1938 vás spolu s Vítězslavem Nezvalem, Jaroslavem Seifertem, Konstantinem Bieblem, Karlem Teigem, Toyen, Jidřichem Štyrským, Jiřím Voskovcem, Janem Werichem a mnohými dalšími zvou na výstavu Osa avantgardní Prahy.