Zahlavi

Sedm věží. Karel IV. Pohledem akademiků (1316 – 2016)

6. 4. – 11. 5. 2016

Karel IV. patřil k jedné z nejvýznamnějších osobností středověké Evropy. Stěžejním záměrem výstavy je prostřednictvím několika vybraných témat představit Karla IV. a jeho dobu ve výzkumných programech Akademie věd ČR a důstojným způsobem tak připomenout 700. výročí jeho narození. Je zřejmé, že vzhledem k dlouhé a bohaté historii Akademie věd ČR jde o výběr z široké palety výzkumných projektů. Výstava si neklade za cíl prezentovat hotové výsledky, ale naopak usiluje o přiblížení stále živého procesu bádání v jeho průběhu. Výstavní projekt přehledně shrnuje obecný přínos Akademie věd ČR k výzkumu středověku a středověkých dějin, včetně představení několika významných osobností-akademiků, kteří se danému tématu věnovali.

Autoř výstav:

PhDr. Martin Musílek, PhD., Centrum medievistických studií.

Na výstavě spolupracovali:

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.,
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
ve spolupráci se Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i.

 

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Informuji.cz = Akce, Kultura a Výlety v ČR