Zahlavi

Vít Ondráček: ČERNÁ DUHA

3. 2. – 26. 2. 2016

Obrazy Víta Ondráčka z cyklu Černá duha prozrazují velikou vnímavost pro přírodní děje, jako by se do nich promítaly pohyby a zlomy geologických vrstev, divoké víry, poryvy rozbouřených živlů, ale i podivuhodné formy organického života. Ondráčkova barevná „askeze“, tedy záměrné omezení všech barev na odstíny šedi v černobílé škále, přitom úspěšně podněcuje intenzivní barevné prožívání malby v divákově představivosti. Jádro rozsáhlého cyklu Černá duha vzniklo mezi lety 1994–1998 a po dvaceti letech se tato díla vrátila do výstavních síní na retrospektivách v Pardubicích (2014) a v polské Vratislavi (2015).