Zahlavi

Výstava výsledků architektonicko-výtvarné soutěže na pomník Václava Dolejška

15. 11. – 25. 11. 2016

Dne 7. října 2016 se v  Ústavu termomechaniky AV ČR konalo hodnocení výtvarně-architektonických návrhů na zpracování návrhu pomníku profesora Václava Dolejška, významného českého fyzika.

Záměrem soutěže bylo vytvořit formou uměleckého díla odkaz, který by vyjádřil Dolejškovy zásluhy o rozvoj experimentální fyziky a jeho odvahu dát své schopnosti do služeb odboje proti nacistům.

Předběžně se počítá s tím, že pomník bude umístěn do středu nově vzniklého parku na Mazance před akademickými budovami na pražském Ládví u ulice Dolejškova.

Porota sestavená z významných představitelů české výtvarné a architektonické scény a ze zástupců Akademie věd ČR vybrala z 28 soutěžních návrhů pět nejvhodnějších, které odborníci vyhodnotili jak z umělecké, tak z technické stránky jako nejlépe zpracované. Porota se však neshodla na jednoznačném vítězi, jehož dílo by doporučila k okamžité realizaci. Návrhy proto vybrala bez udání pořadí a ke každému z nich sepsala doporučení a připomínky.

Porota se rozhodla iniciovat druhé kolo, ve kterém by se mělo ukázat, zda je možné vybrané návrhy po finanční, technologické i kvalitativní stránce realizovat. Ve druhém kole, které se uskuteční po ukončení výstavy, budou přepracované návrhy znovu předloženy porotě k posouzení a bude vybrán konečný návrh.

Výstava představuje všechny soutěžní návrhy, které byly do soutěže přihlášeny.

Návrh č. 13 autoři MgA. Roman Černohous, MgA. Štěpán Beránek, Ing. arch. Jiří Lukeš

Návrh č. 13 autoři MgA. Roman Černohous, MgA. Štěpán Beránek, Ing. arch. Jiří Lukeš

Návrh č. 18, autoři MgA. Jan Kovářik, dipl. Ing. Jan Proksa

Návrh č. 18, autoři MgA. Jan Kovářik, dipl. Ing. Jan Proksa

Návrh č. 25, autoři Akad. soch. Ladislav Sokoráč, Ing. arch. Ondřej Tuček, spolupráce Ing. arch. Lenka Belánská

Návrh č. 25, autoři Akad. soch. Ladislav Sokoráč, Ing. arch. Ondřej Tuček, spolupráce Ing. arch. Lenka Belánská

návrh č. 4 Jakub Lipavský

návrh č. 4 Jakub Lipavský

návrh č. 9 akad. soch. František Svátek

návrh č. 9 akad. soch. František Svátek