Zahlavi

JOSEF SUDEK: V ATELIÉRU

2. 12. 2016–27. 1. 2017

Výstava světově proslulého českého fotografa Josefa Sudka, uspořádaná na závěr roku jeho 120. výročí narození (1896) a 40. výročí úmrtí (1976), představí fotografie ateliérů pražských umělců formou autorských newprintů z originálních negativů Josefa Sudka ze sbírky Ústavu dějin umění AV ČR.

Pro výstavu Josef Sudek: V ateliéru v Galerii Věda a umění Akademie věd ČR kurátoři výstavy vybrali 57 fotografií z ateliérů deseti pražských umělců, jejichž tvorbu Sudek systematicky dokumentoval. Vedle ateliérů známých sochařů Bohumila Kafky, Josefa Wagnera, Josefa Mařatky a Hany Wichterlové bude možné nahlédnout do pracovny malíře Andreje Bělocvětova, jehož se Sudkem pojilo pevné přátelství, nebo Oty Janečka, který rovněž patřil mezi Sudkovy blízké přátele. Další fotografie představí tvůrčí prostředí i „menších“ umělců, pro něž ovšem měl Sudek často slabost. Jde o sochaře Jiřího Jašku, malíře Františka Zikmunda, Viléma Plocka a Emanuela Famíru.

V roce 1978 předala Anna Fárová na přání sestry fotografa Boženy Sudkové do Ústavu dějin umění AV ČR více než 13 000 negativů. Jedním z největších souborů této komerční části Sudkovy pozůstalosti jsou negativy fotografií obrazů, kreseb a soch téměř 800 umělců. Vedle reprodukcí uměleckých děl konvolut obsahuje v právě pohledy do ateliérů a portréty samotných umělců, kteří v nich pracovali.

Snímky vybrané pro tuto výstavu stojí na pomezí volné a zakázkové fotografie Josefa Sudka. Představují osobní příběhy umělců i samotného fotografa a nabízejí pozoruhodné dokumentární srovnání s důvěrně známým prostředím Sudkova vlastního ateliéru a jeho zahrádky na Újezdě. Současně tematizuje intimní a často tajnosnubný charakter prostoru, v němž se rodí obraz, socha nebo kresba, v případě Sudka i fotografie.

Snímky ateliérů se ve sbírce dochovaly pouze v negativech a vystavené fotografie tedy nejsou originálními pozitivy, ale tzv. newprinty, tj. což jsou bromostříbrné fotografie z originálních negativů, které zhotovil v roce 2016 fotograf Vlado Bohdan ve fotokomoře Ústavu dějin umění AV ČR. Newprinty byly vytvořeny formou kontaktních otisků v původních velikostech negativů (13 x 18 nebo 10 x 15 cm).

Autoři výstavy:

Akademie věd ČR
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

 

 

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Informuji.cz = Akce, Kultura a Výlety v ČR