Zahlavi

Filosofovo bytí – a čas

29. 11. 2018 – 18. 1. 2019

Výstava je věnována širším kontextům života a díla Jana Patočky. Na pozadí střídavé přízně a nepřízně měnících se politických režimů jsou představeny filosofovy publikované texty, ale i množství těch, které zůstaly po dlouhá léta v rukopisech a strojopisech. Široce rozprostřená Patočkova korespondence ukazuje na jeho působení v síti odborných i osobních vztahů.

Výstava zmiňuje také Patočkovy badatelské pobyty na pracovištích, které dnes náležejí do struktury Akademie věd ČR. Právě zde se Patočka věnoval svým dvěma významným předchůdcům, Komenskému a Masarykovi. Stopy jsou patrné v masarykovském a komeniologickém bádání soustředěném v někdejším Ústavu TGM, v němž Jan Patočka zakotvil na přelomu 40. a 50. let 20. století a v Kabinetu pedagogických věd ČSAV, kde Patočka působil uprostřed 50. let.

Značná část vystavených exponátů je zapůjčena z Archivu Jana Patočky Filosofického ústavu AV ČR, jehož unikátní sbírka zahrnuje Patočkovy rukopisy, jejich časopisecká a knižní vydání včetně někdejších samizdatových a exilových. Dokumentuje také rozsáhlou překladatelskou tvorbu věnovanou Patočkovým textům, tlumočeným dosud do třiadvaceti jazyků. Výstava rovněž souhrnně představuje edici Sebraných spisů Jana Patočky, ale také umožňuje sdílení Patočkových myšlenek „on-line“ prostřednictvím unikátních zvukových záznamů přednášek a seminářů ze 70. let.

Výstavu doplňují filmové dokumenty navozující dobovou atmosféru nebo knihovnička s výběrem publikací, které si návštěvník může na místě zapůjčit.

Autoři výstavy:

Akademie věd ČR
Středisko společných činností AV ČR
Filosofický ústav AV ČR
Archiv Jana Patočky

 

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Informuji.cz = Akce, Kultura a Výlety v ČR