Multioborovou konferenci Vědecká integrita a úloha vědy pořádá Vědecká rada Akademie věd České republiky jako reflexi současného stavu morálky ve vědě a šířeji i ve společnosti, kdy i v akademickém prostředí dochází k vědeckým a etickým pochybením, někdy i podvodům či jiným manipulacím. Tato témata vyvolávající zájem médií i veřejnosti, a rovněž i kritiku, se takto snaží vědecká komunita sama pojmenovat, analyzovat jejich příčiny, souvislosti a důsledky, a také přispívat k jejich řešení.

Tematicky je konference rozdělená do devíti bloků, v nichž vystoupí celkem 34 přednášejících z pracovišť Akademie věd ČR, Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity, Univerzity Pardubice, Jihočeské univerzity, University Cardiff, Trnavské univerzity, vědeckých center CEITEC a TOPTEC, centra CETAV, České televize a společnosti Bioethics Consulting.

Kulatý stůl, který se uskuteční v poslední den konference, je organizován s cílem shrnout stanoviska, jež budou formulována závěrem jednotlivých bloků, a to ke konkrétním diskutovaným problémům. Tato stanoviska budou adresována jak vědecké komunitě, tak rovněž institucím státu.

Konference se koná ve dnech 24. – 26. září 2024 v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, v sálech č. 205 a 206 prezenčně, taktéž online prostřednictvím platformy Zoom.

Prosíme o provedení registrace nejpozději do 10. června 2024. Na registrační formulář přejdete zde.

S případnými dotazy se, prosím, obracejte na adresu: vedeckaintegrita@kav.cas.cz