Více informací o podpoře Akademie věd ČR Vám poskytne:

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3, 110 00  PRAHA 1

PhDr. Kateřina Sobotková
tel.:  +420 221406454
e-mail: sobotkova@ssc.cas.cz

Kontaktujte nás na výše uvedené adrese nebo e-mailem na adrese partnerstvi@ssc.cas.cz