FYZIKÁLNĚ-MATEMATICKÉ VĚDY

Matematické struktury - prof. Dr. Wieslaw Kubiś, Ph.D., MÚ AV ČR

MATEMATICKÉ STRUKTURY

Předseda
prof. Dr. Wieslaw Kubiś, Ph.D. - Matematický ústav AV ČR

Místopředseda


Členové
prof. RNDr. Radan Kučera, CSc., DSc. - Přírodovědecká fakulta MU
RNDr. Martin Markl, DrSc. - Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK
prof. RNDr. Jan Paseka, CSc. - Přírodovědecká fakulta MU
prof. RNDr. Pavel Pudlák, DrSc. - Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. - Přírodovědecká fakulta MU
prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK
prof. RNDr. Daniel Kráľ, Ph.D., DSc. - Fakulta Informatiky MU

Sídlo komise
Matematický ústav AV ČR
 
 
Matematická analýza a příbuzné obory - prof. RNDr. Vladimír Müller, DrSc., MÚ AV ČR

MATEMATICKÁ ANALÝZA A PŘÍBUZNÉ OBORY

Předseda
prof. RNDr. Vladimír Müller, DrSc. - Matematický ústav AV ČR

Místopředseda
prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK

Členové
prof. RNDr Vít Dolejší, Ph.D., DSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK
prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. - Přírodovědecká fakulta MU
prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. - Fakulta aplikovaných věd ZČU
prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc. - Matematický ústav AV ČR
prof. RNDr. Jaroslav Haslinger, DrSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK
prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK
prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK
prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK
prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. - Matematický ústav SU 

Alternující členové
doc. RNDr. Marián Fabian, DrSc. - Matematický ústav AV ČR
doc. RNDr. Martin Kružík, Ph.D., DSc. - Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc. - Matematický ústav AV ČR
prof. RNDr. Milan Kučera, DrSc. - Matematický ústav AV ČR
RNDr. Šárka Nečasová, CSc., DSc. - Matematický ústav AV ČR
prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK

Sídlo komise
Matematický ústav AV ČR

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

 

Informatika a kybernetika - prof. Ing. Jan Flusser, DrSc, ÚTIA AV ČR

INFORMATIKA A KYBERNETIKA

Předseda
prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. - Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.

Místopředseda
prof. RNDr. Ing. Martin Holeňa, CSc. - Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.

Členové
prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. - Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D. - Fakulta informatiky MU
RNDr. Věra Kůrková, DrSc. - Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D. DSc. - Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc. - Fakulta elektrotechnická ČVUT
prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK
prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc. - Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.

Alternující členové
doc. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D. - Matematicko-fyzikální fakulta UK
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. - Stavebná fakulta STU v Bratislavě

Sídlo komise 
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
 
 
 
Fyzika kondenzovaných systémů - RNDr. Stanislav Kamba, CSc., DSc., FZÚ AV ČR

FYZIKA KONDENZOVANÝCH SYSTÉMŮ

Předseda
RNDr. Stanislav Kamba, CSc., DSc. - Fyzikální ústav AV ČR

Místopředseda
RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK

Členové
prof. RNDr. Pavel Höschl, DrSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc. - Přírodovědecká fakulta MU
prof. RNDr. Pavel Lipavský, CSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK
RNDr. Stanislav Kamba, CSc., DSc. - Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
prof. RNDr. Petr Malý, DrSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK
Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc. - Fyzikální ústav AV ČR
prof. Ing. Martin Nikl, CSc. - Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
doc. RNDr. Ilja Turek, DrSc. - Ústav fyziky materiálů AV ČR
prof. RNDr. Bedřich Velický, CSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK

Sídlo komise
Fyzikální ústav AV ČR

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

Jaderná, subjaderná a matematická fyzika – prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc., ÚJF AV ČR

JADERNÁ, SUBJADERNÁ A MATEMATICKÁ FYZIKA

Předseda
prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc. - Ústav jaderné fyziky AV ČR

Místopředseda
prof. RNDr. Jan Kvasil, DrSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK

Členové
prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK
prof. Ing. Igor Jex, DrSc. - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
prof. RNDr. Rupert Leitner, DrSc. -  Matematicko-fyzikální fakulta UK
RNDr. Pavel Mikula, DrSc. - Ústav jaderné fyziky AV ČR
doc. Michal Šumbera, CSc., DSc. - Ústav jaderné fyziky AV ČR
prof. Rikard von Unge, Ph.D. -  Přírodovědecká fakulta MU
Mgr. Petr Závada, CSc., DSc. - Fyzikální ústav AV ČR

Alternující členové
Ing. Jiří Hošek, DrSc. - Ústav jaderné fyziky AV ČR
prof. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc. - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
RNDr. Miloslav Znojil, DrSc. - Ústav jaderné fyziky AV ČR

Sídlo komise
Ústav jaderné fyziky AV ČR

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

Fyzika plazmatu a optika - prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc., FZÚ AV ČR

FYZIKA PLAZMATU A OPTIKA

Předseda
prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc. - Fyzikální ústav AV ČR

Místopředseda
Ing. Karel Jungwirth, DrSc. - Fyzikální ústav AV ČR

Členové
prof. RNDr. Mirko Černák, CSc. - Přírodovědecká fakulta MU
prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. - CEITEC VUT
prof. Ing. Helena Jelínková, DrSc. - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc. - Přírodovědecká fakulta MU
prof. RNDr. Jan Peřina, DrSc. - Přírodovědecká fakulta UP
prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK
prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc. - Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT

Alternující členové
prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D. - Fakulta stavební ČVUT
prof. RNDr. David Trunec, CSc. - Přírodovědecká fakulta MU

Sídlo komise
Fyzikální ústav AV ČR

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

Astronomie a astrofyzika - doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc., ASÚ AV ČR

ASTRONOMIE A ASTROFYZIKA

Předseda
doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc. - Astronomický ústav AV ČR

Místopředseda
prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK 

Členové
prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c. - Matematicko-fyzikální fakulta UK
doc. RNDr. Elena Dzifčáková, CSc., DSc. - Astronomický ústav AV ČR 
prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. - Astronomický ústav AV ČR 
prof. RNDr. Jiří Horáček, DrSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK 
prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. - Astronomický ústav AV ČR
prof. RNDr. Marian Karlický, DrSc. - Astronomický ústav AV ČR
prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc. - Přírodovědecká fakulta MU
prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc. - Astronomický ústav AV ČR
doc. RNDr. Oldřich Semerák, Dr., DSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK
prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. - Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU
RNDr. Michal Sobotka, CSc., DSc. - Astronomický ústav AV ČR


Sídlo komise
Astronomický ústav AV ČR

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

GEOFYZIKÁLNĚ-GEOLOGICKÉ VĚDY

Geofyzikání vědy – komise ad hoc

komise ad hoc

Geologické vědy - prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc., GLÚ AV ČR

GEOLOGICKÉ VĚDY

Předseda
prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc. - Geologický ústav AV ČR


Místopředseda
doc. RNDr. Pavel Straka, DrSc. - Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

Členové
Ing. Igor Broska, DrSc. - Ústav o zemi SAV
doc. RNDr. Jindřich Hladil, DrSc. - Geologický ústav AV ČR
prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc. - Přírodovědecká fakulta UK
prof. RNDr. Jiří Pešek, DrSc. - Přírodovědecká fakulta UK
Ing. Petr Pruner, DrSc. - Geologický ústav AV ČR
RNDr. Petr Štorch, DrSc. - Geologický ústav AV ČR
doc. RNDr. Jaromír Ulrych, DrSc. - Geologický ústav AV ČR

Alternující členové
RNDr. Marián Janák, DrSc. - Ústav o zemi SAV
doc. RNDr. Ján Soták, DrSc. - Ústav o zemi SAV

TECHNICKÉ VĚDY

Materiálové vědy a inženýrství - Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc., ÚFM AV ČR

MATERIÁLOVÉ VĚDY A INŽENÝRSTVÍ

Předseda
Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc. - Ústav fyziky materiálů AV ČR

Místopředseda
prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc. - Přírodovědecká fakulta MU

Členové
prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc. - Ústav materiálového výzkumu SAV
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc. - Materiálovotechnologická fakulta STU
prof. RNDr. Jan Kohout, CSc. - Fakulta vojenských technologií UO
prof. Ing. Pavel Lejček, DrSc. - Fyzikální ústav AV ČR
prof. RNDr. Kristián Máthis, DrSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK
prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc. - Ústav fyziky materiálů AV ČR
prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc. - Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU
prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch - Fakulta chemické technologie VŠCHT
prof. RNDr. Jan Vřešťál, DrSc. - Přírodovědecká fakulta MU

Sídlo komise
Ústav fyziky materiálů AV ČR

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

Elektrotechnika, elektronika a fotonika - prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc., ÚFE AV ČR

ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONIKA A FOTONIKA

Předseda
prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc. - Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR

Místopředseda
Ing. Ilona Müllerová, DrSc. - Ústav přístrojové techniky AV ČR

Členové
prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc. - Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
prof. Ing. Jan Franc, DrSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK
prof. Ing. Helena Jelínková, DrSc. - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT 
prof. Ing. Václav Kubeček, DrSc. - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. - Fakulta elektrotechnická ČVUT 
prof. Ing. Jan Vobecký, DrSc. - Fakulta elektrotechnická ČVUT 
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. - Ústav přístrojové techniky AV ČR

Sídlo komise
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

Aplikovaná a teoretická mechanika - Ing. Jaromír Horáček, DrSc., ÚT AV ČR

APLIKOVANÁ A TEORETICKÁ MECHANIKA

Předseda
Ing. Jaromír Horáček, DrSc. - Ústav termomechaniky AV ČR

Místopředsedové
Ing. Jiří Náprstek, DrSc. - Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR
prof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc. - Ústav pro hydrodynamiku AV ČR

Členové
prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. - Fakulta stavební ČVUT
prof. Ing. Robert Černý, DrSc. - Fakulta stavební ČVUT
prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc. - Fakulta stavební ČVUT
prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc. - Fakulta stavební VUT
prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc. - Fakulta aplikovaných věd, ZČU
doc. Ing. Hanuš Seiner, Ph.D., DSc. - Ústav termomechaniky AV ČR
prof. Ing. Michal Šejnoha, Ph.D., DSc. - Fakulta stavební ČVUT
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. - Fakulta strojní ČVUT
prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc. - Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU

Alternující členové
prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc., dr. h. c. - Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR
prof. Dr. Ing. habil. Ivo Herle - Faculty of Civil Engineering, Technische Universität, Dresden
prof. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc. - Ústav termomechaniky AV ČR 
prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. - Fakulta strojního inženýrství VUT
prof. Ing. František Maršík, DrSc. - Ústav termomechaniky AV ČR
prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc. - Fakulta stavební ČVUT

Sídlo komise
Ústav termomechaniky AV ČR

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

CHEMICKÉ VĚDY

Anorganická chemie - Ing. Kamil Lang, CSc., DSc., ÚACH AV ČR

ANORGANICKÁ CHEMIE

Předseda
Ing. Kamil Lang, CSc., DSc. - Ústav anorganické chemie AV ČR

Místopředseda
prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc. - Přírodovědecká fakulta UK

Členové
prof. Dr. Ing. Karel Bouzek - Fakulta chemické technologie VŠCHT
prof. RNDr. Ondrej Gedeon, Ph.D., DSc. - Fakulta chemické technologie VŠCHT 
RNDr. Drahomír Hnyk, CSc., DSc. - Ústav anorganické chemie AV ČR
prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D. - Přírodovědecká fakulta MU
prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D. - Fakulta chemicko-technologická UPa
prof. Ing. David Sedmidubský, Ph.D. - Fakulta chemické technologie VŠCHT
prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D. - Přírodovědecká fakulta UP
doc. Ing. Vítězslav Zima, CSc., DSc. - SYNPO, a.s., Pardubice

Sídlo komise
Ústav anorganické chemie AV ČR

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

 

Organická a bioorganická chemie - prof. Ing. Michal Hocek, CSc., DSc., ÚOCHB AV ČR

ORGANICKÁ A BIOORGANICKÁ CHEMIE

Předseda
prof. Ing. Michal Hocek, CSc., DSc. - Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Místopředseda
prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D. - Přírodovědecká fakulta MU

Členové 
prof. Ing. Filip Bureš, Ph.D. - Fakulta chemicko-technologická UPce
prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D. - Fakulta chemické technologie VŠCHT
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D. - Přírodovědecká fakulta UP
prof. Ing. Vladimír Křen, DrSc. - Mikrobiologický ústav AV ČR
prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. - Univerzita Karlova, Fakulta Farmaceutická v Hradci Králové
doc. Mgr. Lubomír Rulíšek, CSc., DSc. - Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
RNDr. Ivo Starý, CSc. - Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
prof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D. - Přírodovědecká fakulta MU

Sídlo komise
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

Fyzikální chemie - doc. Mgr. Michal Fárník, Ph.D., DSc., ÚFCH JH AV ČR

FYZIKÁLNÍ CHEMIE

Předseda
doc. Mgr. Michal Fárník, Ph.D., DSc. - Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Místopředseda
prof. Dr. Ing. Karel Bouzek - Fakulta chemické technologie VŠCHT Praha

Členové
Mgr. Jiří Dědeček, CSc., DSc. - Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
prof. Martin Hof, Dr. rer. nat., DSc. - Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
prof. RNDr. Ladislav Kavan, CSc., DSc. - Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
prof. RNDr. Pavel Matějka, Dr. - Fakulta chemicko-inženýrská VŠCHT
prof. Mgr. Jiří Pittner, Dr. rer. nat., DSc. - Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D. - Fakulta chemicko-technologická UPa
prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK

Sídlo komise
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

Makromolekulární chemie - RNDr. Petr Štěpánek, DrSc. - ÚMCH AV ČR

MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE

Předseda
RNDr. Petr Štěpánek, DrSc. - Ústav makromolekulární chemie AV ČR

Místopředseda
Ing. Igor Lacík, DrSc. - Ústav polymérov SAV

Členové
RNDr. Tomáš Etrych, Ph.D., DSc. - Ústav makromolekulární chemie AV ČR
doc. RNDr. Ivan Fortelný, CSc., DSc. - Ústav makromolekulární chemie AV ČR
Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc. - Ústav makromolekulární chemie AV ČR
RNDr. Libor Matějka, CSc., DSc. -  Ústav makromolekulární chemie AV ČR
Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc. - Ústav polymérů SAV
prof. RNDr. Karel Procházka, DrSc. - Přírodovědecká fakulta UK
RNDr. Marián Sedlák, DrSc. - Ústav experimentálnej fyziky SAV
prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK

Alternující členové
Ing. Patrycja Bober, Ph.D. - Ústav makromolekulární chemie AV ČR
RNDr. Jiří Pfleger, CSc. - Ústav makromolekulární chemie AV ČR

Sídlo komise
Ústav makromolekulární chemie AV ČR

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

Analytická chemie - RNDr. Pavel Kubáň, Ph.D., DSc., ÚIACH AV ČR

ANALYTICKÁ CHEMIE

Předseda
RNDr. Pavel Kubáň, Ph.D., DSc. - Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Místopředseda
prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. - Přírodovědecká fakulta MU

Členové
prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. - Přírodovědecká fakulta UK
prof. RNDr. Svatopluk Civiš, CSc., DSc. - Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
prof. RNDr. Jiří Dědina, CSc., DSc. - Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
Ing. František Foret, CSc., DSc. - Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
prof. Ing. Ivan Mikšík, DrSc. - Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
prof. RNDr. Miroslav Pohanka, Ph.D., DSc. - Fakulta vojenského zdravotnictví UO
prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc. - Přírodovědecká fakulta MU

Alternující členové
prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D. - Přírodovědecká fakulta MU
Prof. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D. - 3. lékařská fakulta UK

Sídlo komise
Ústav analytické chemie AV ČR

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

Chemické inženýrství - Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc., ÚCHP AV ČR

CHEMICKÉ INŽENÝRSTVÍ

Předseda
Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc. - Ústav chemických procesů AV ČR

Místopředseda
prof. Ing. Miloš Marek, DrSc. - Fakulta chemicko-inženýrská VŠCHT 

Členové
Ing. Pavel Izák, Ph.D., DSc. - Ústav chemických procesů AV ČR
prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. - Fakulta chemicko-technologická UPa
prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. - Institut environmentálních technologií VŠB-TUO
prof. Ing. Michal Přibyl, Ph.D. - Fakulta chemicko-inženýrská VŠCHT 
doc. Ing. Marek Růžička, CSc., DSc. - Ústav chemických procesů AV ČR
prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. - Fakulta strojního inženýrství VUT 
Ing. Olga Šolcová, CSc., DSc. - Ústav chemických procesů AV ČR
prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D. - Fakulta chemicko-inženýrská VŠCHT 
prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc. - Fakulta materiálově technologická VŠB-TUO

Sídlo komise
Ústav chemických procesů AV ČR

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

MOLEKULÁRNĚ-BIOLOGICKÉ A LÉKAŘSKÉ VĚDY

Molekulární biologie a genetika - prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., ÚMG AV ČR

MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE A GENETIKA

Předseda
prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc. - Ústav molekulární genetiky AV ČR

Místopředseda
prof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc. - Ústav molekulární genetiky AV ČR

Členové
prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. - Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT
prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. - Ústav experimentální botaniky AV ČR
doc. RNDR. Pavel Dráber, CSC., DSc. - Ústav molekulární genetiky AV ČR
prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. - Přírodovědecká fakulta UP
prof. MUDr. Milan Macek, jr., DrSc., MHA - 2. LF UK a FNM
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. - Ústav molekulární genetiky AV ČR, útvar Biocev
prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc. - Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
Ing. Michal Pravenec, DrSc. - Fyziologický ústav AV ČR
prof. MUDr. Karel Smetana, ml., DrSc. - 1. LF UK
Dr. ret. nat. Mgr. Leoš Valášek, DSc. - Mikrobiologický ústav AV ČR

Alternující členové
prof. RNDr. Jaroslav Spížek, DrSc. - Mikrobiologický ústav AV ČR
prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. - Biofyzikální ústav AV ČR
prof. RNDr. Stanislav Zadražil, DrSc. - Přírodovědecká fakulta UK

Sídlo komise
Ústav molekulární genetiky AV ČR

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

Mikrobiologie, virologie a mykologie - RNDr. Jiří Gabriel, DrSc., MBÚ AV ČR

MIKROBIOLOGIE, VIROLOGIE A MYKOLOGIE

Předseda
doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc. - Mikrobiologický ústav AV ČR

Místopředseda
prof. RNDr. Josef Komenda, CSc., DSc. - Mikrobiologický ústav AV ČR

Členové
RNDr. Martin Bilej, DrSc. -  Mikrobiologický ústav AV ČR
prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D., DSc. - Mikrobiologický ústav AV ČR
prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. - Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT
prof. Ing. Vladimír Křen, DrSc. - Mikrobiologický ústav AV ČR
prof. Ing. Jan Masák, CSc. - Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT
RNDr. Šárka Němečková, DrSc. - Ústav hematologie a krevní transfuze
RNDr. Tomáš Řezanka, CSc., DSc. - Mikrobiologický ústav AV ČR

Alternující členové
prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc. - Přírodovědecká fakulta UP
prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc. - Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT
prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. - Mikrobiologický ústav AV ČR

Sídlo komise
Mikrobiologický ústav AV ČR

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

Biomedicína - Ing. Jan Topinka, CSc., DSc., ÚEM AV ČR

BIOMEDICÍNA

Předseda
Ing. Jan Topinka, CSc., DSc.Ústav experimentální medicíny AV ČR

Místopředseda
prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc. - Fyziologický ústav AV ČR

Členové
RNDr. Petr Dráber, DrSc. - Ústav molekulární genetiky AV ČR
RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc. - Fyziologický ústav AV ČR
prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. - 1. lékařská fakulta UK a VFN
prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. - Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. lékařské fakulty UK
prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., dr. h. c. - Ústav experimentální medicíny AV ČR
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. - Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
MUDr. Pavel Vodička, CSc., DSc. - Ústav experimentální medicíny AV ČR

Alternující členové
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. -  Neurochirurgická klinika ÚVN
prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc. - Urologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN
prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. - 1. lékařská fakulta UK a VFN
prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA - 1. lékařská fakulta UK

Sídlo komise
Ústav experimentální medicíny AV ČR

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

Imunologie – RNDr. Martin Bilej, DrSc., MBÚ AV ČR

IMUNOLOGIE

Předseda
RNDr. Martin Bilej, DrSc. - Mikrobiologický ústav AV ČR

Místopředseda 
prof. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc. - Ústav experimentální medicíny AV ČR

Členové
prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. - 2. lékařská fakulta UK
RNDr. Petr Dráber, DrSc. - Ústav molekulární genetiky AV ČR
RNDr. Šárka Němečková, DrSc. - Ústav hematologie a krevní transfuze
prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. - Mikrobiologický ústav AV ČR 
prof. MUDr. Anna Šedivá, CSc., DSc. - 2. lékařská fakulta
prof. MUDr. Helena Tlaskalová, DrSc. - Mikrobiologický ústav AV ČR
prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová, DrSc. - Genetika Plzeň a Lékařská fakulta UK
prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc. - Revmatologický ústav

Sídlo komise
Mikrobiologický ústav AV ČR

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

BIOLOGICKO-EKOLOGICKÉ VĚDY

Zoologie a fyziologie živočichů - prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D., DSc., FGÚ AV ČR

ZOOLOGIE A FYZIOLOGIE ŽIVOČICHŮ

Předseda
prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D., DSc. - Fyziologický ústav AV ČR

Místopředseda
prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D. - 2. lékařská fakulta UK

Členové
prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D. - Přírodovědecká fakulta UK
prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. - Pedagogická fakulta UK
prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. - Fyziologický ústav AV ČR
doc. RNDr. Jiří Novotný, CSc., DSc. - Přírodovědecká fakulta UK
prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc. - Fyziologický ústav AV ČR
prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. - Fyziologický ústav AV ČR
prof. RNDr. Jiří Pácha, DrSc. - Fyziologický ústav AV ČR.
prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. - Zdravotně sociální fakulta JU
prof. RNDr. Zbyněk Roček, DrSc. - Geologický ústav AV ČR
MUDr. Vladimír Štrbák, DrSc. - Ústav experimentální endokrinologie SAV
prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc. - Přírodovědecká fakulta UK

Sídlo komise
Fyziologický ústav AV ČR

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

Botanika, experimentální a ekologická biologie - prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc., ÚEB AV ČR

BOTANIKA, EXPERIMENTÁLNÍ A EKOLOGICKÁ BIOLOGIE

Předseda
prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc. - Ústav experimentální botaniky AV ČR

Místopředseda
prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c. - Ústav výzkumu globální změny AV ČR
prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. - Biofyzikální ústav AV ČR

Členové
prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. - Ústav experimentální botaniky AV ČR
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. - Biologické centrum AV ČR
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. - Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. - Přírodovědecká fakulta UK
prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc. - Přírodovědecká fakulta UP
prof. RNDr. Martin Lysák, Ph.D., DSc. - Středoevropský technologický institut MU
prof. RNDr. Karol Marhold, DrSc. - Botanický ústav SAV
doc. RNDr. Radka Vaňková, CSc., DSc. - Ústav experimentální botaniky AV ČR

Alternující členové
Mgr. Karel Doležal, Dr., DSc. - Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc. - Přírodovědecká fakulta UK
prof. Ing. Jiří Šantrůček, CSc. - Přírodovědecká fakulta JU
RNDr. Milan Valachovič, DrSc. - Botanický ústav SAV

Sídlo komise
Ústav experimentální botaniky AV ČR

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

SOCIÁLNÍ A HUMANITNÍ VĚDY

Ekonomie – prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., NHÚ AV ČR

EKONOMIE

Předseda
prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. - Národohospodářský ústav AV ČR

Místopředsedkyně
prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc. - Ústav teorie informace a automatizace AV ČR

Členové
prof. RNDr. Jan Hanousek,  CSc., DSc. - Národohospodářský ústav AV ČR
prof. Jakub Kastl, Ph.D. - Department of Economics Princeton University
prof. Ing. Evžen Kočenda, MA, Ph.D., DSc. - Fakulta sociálních věd UK
prof. Andreas Ortmann, Ph.D. - School of Economics University of New South Wales
                                   - Národohospodářský ústav AV ČR
prof. Mgr. David Storch, Ph.D. - Přírodovědecká fakulta UK
prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK
prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. - Fakulta sociálních věd UK

Alternující členové
prof. Ing. Josef Jablonský, CSc. - Fakulta informatiky a statistiky VŠE
doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc. - Národohospodářský ústav AV ČR

Sídlo komise
Národohospodářský ústav AV ČR

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

Psychologie - doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. PSÚ AV ČR

PSYCHOLOGIE

Předsedkyně
doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. - Psychologický ústav AV ČR

Místopředseda
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. - Psychologický ústav AV ČR

Členové
prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc. - Ustav experimentální psychologie SAV
prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. - Psychologický ústav AV ČR
prof. Mgr. Peter Halama, Ph.D. – Ústav experimentální psychologie SAV
PhDr. Martina Klicperová, CSc., DSc. - Psychologický ústav AV ČR
prof. PhDr. Petr Macek, CSc. - Fakulta sociálních studií MU
doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D., DSc. - Psychologický ústav AV ČR
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. - Pedagogická fakulta UK
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. - Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc. - Filozofická fakulta UK
prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. - 1. Lékařská fakulta UK a VFN


Sídlo komise
Psychologický ústav AV ČR

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

Právní vědy - prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., ÚSP AV ČR

PRÁVNÍ VĚDY

Předseda
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. - Ústav státu a práva AV ČR

Místopředseda
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. - Právnická fakulta UK

Členové
prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš - Ústav státu a práva AV ČR
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. - Právnická fakulta MU
prof. JUDr. Jakub Handrlica, Ph.D., DSc.- Právnická fakulta UK
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. - Právnická fakulta MU
prof. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. - Právnická fakulta UK
prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. - Právnická fakulta UK
prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. - Právnická fakulta MU
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. - Právnická fakulta UP
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., DSc. - Ústav státu a práva AV ČR, Právnická fakulta UK

Alternující členové
JUDr. Jan Malíř, Ph.D. - Ústav státu a práva AV ČR


Sídlo komise
Ústav státu a práva AV ČR

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

Sociologie - prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D., SOÚ AV ČR

SOCIOLOGIE

Předsedkyně
prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D. - Sociologický ústav AV ČR

Místopředseda
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. - Psychologický ústav AV ČR

Členové
prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. - Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. - katedra mediálních studií Metropolitní univerzity Praha
prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. - Fakulta sociálních studií MU
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. - Filosofická fakulta University Palackého v Olomouci
prof. Darina Malová, Ph.D. - Filozofická fakulta University Komenského, Bratislava
prof. PhDr. Silvia Miháliková, Ph.D. - Sociologický ústav SAV, Filosofická fakulta Trnavské univerzity
prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. - Fakulta sociálních věd UK

Sídlo komise
Sociologický ústav AV ČR

Zásady komise „Sociologie“ pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

Filosofie - prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc., DSc., FLÚ AV ČR

FILOSOFIE

Předseda
prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc., DSc. - Filosofický ústav AV ČR

Místopředseda
prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc. - Filosofický ústav AV ČR

Členové
prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK
prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. - Ústav pro jazyk český AV ČR
PhDr. Petr Kitzler, Ph.D., DSc. - Filosofický ústav AV ČR
prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc. - Filosofický ústav AV ČR
prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr., DSc. - Filosofický ústav AV ČR
prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. - Fakulta humanitních studií UK
prof. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. - Filosofická fakulta UP Olomouc
PhDr. Zuzana Parusniková, CSc., DSc. - Filosofický ústav AV ČR
prof. Karel Thein, Ph.D. - Filosofická fakulta UK
prof. dr. hab. Ursula M. Żegleń - Institute of Philosophy Nicolaus Copernicus University Toruń

Alternující členové
prof. PhDr. Pavel Materna, CSc. - Filosofický ústav AV ČR
prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc., dr. h. c. - Katolická teologická fakulta UK
prof. Mgr. Marián Zouhar, Ph.D. - Filosofický ústav SAV

Sídlo komise
Filosofický ústav AV ČR

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc.
(pdf)

HISTORICKÉ VĚDY

Archeologie - PhDr. Martin Kuna, CSc., DSc., ARÚ AV ČR

ARCHEOLOGIE

Předseda
PhDr. Martin Kuna, CSc., DSc. - Archeologický ústav AV ČR, Praha

Místopředseda
prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc., DSc. - Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU

Členové
PhDr. Dagmar Dreslerová, Ph.D., DSc. - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Mgr. Michal Ernée, Ph.D., DSc. - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
prof. PhDr. Martin Gojda, CSc., DSc. - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. - Pedagogická fakulta UK
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. - Filosofická fakulta MU
doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., DSc. - Moravské zemské muzeum
PhDr. Milan Salaš, CSc., DSc. - Moravské zemské muzeum Brno
doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc. - Archeologický ústav AV ČR, Brno

Sídlo komise
Archeologický ústav AV ČR, Praha
 
Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

Obecné a české dějiny - prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc., HÚ AV ČR

OBECNÉ A ČESKÉ DĚJINY

Předseda
prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. - Historický ústav AV ČR

Místopředseda
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. - Filozofická fakulta UK

Členové
prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. - Filozofická fakulta JČU
doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D., DSc. - Historický ústav AV ČR
prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D. - Historický ústav AV ČR
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. - Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU
doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc. -  Historický ústav AV ČR
prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. - Fakulta humanitních studií UK
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. - Filozofická fakulta UK
prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. - Historický ústav AV ČR
prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., dr. h. c.  - Centrum medievistických studií AV ČR a UK

Sídlo komise
Historický ústav AV ČR

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

Dějiny a teorie umění – prof. PhDr. Tomáš Hlobil, CSc., ÚDU AV ČR

DĚJINY A TEORIE UMĚNÍ

Předseda
prof. PhDr. Tomáš Hlobil, CSc. – Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.

Místopředseda
prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, DSc. – Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Členové
PhDr. Pavel Brodský, CSc., DSc. – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. – Filosofická fakulta UP
prof. PhDr. Roman Prahl, CSc. – Filozofická fakulta UK
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc. – Filozofická fakulta UK
prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. – Filozofická fakulta UK
doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D. – Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.

Sídlo komise
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

Etnologie - komise ad hoc

komise ad hoc

VĚDY FILOLOGICKÉ (a přidružené)

Orientalistika – kombinace – komise ad hoc

komise ad hoc

Bohemistika - prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., DSc. - ÚČL AV ČR

BOHEMISTIKA

Předseda
prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., DSc.Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Místopředsedové
prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc., DSc. - Filozofická fakulta JU
prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. - Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Členové
prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc. - Filozofická fakulta UK
prof. Annalisa Cosentino - Fakulta literatury a filozofie Sapienza Univerzita di Roma
prof. PhDr. Tomáš Glanc, Ph.D. - Filozofická fakulta Univerzita v Curychu
doc. PhDr. Milada Hirschová, CSc., DSc.  - Pedagogická fakulta UK
prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc. - Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D. - Filosofická fakulta OU
prof. PhDr. Petr Mareš, Ph.D. - Filozofická fakulta UK
prof. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D. - Filozofická fakulta UK
prof. PhDr. Jiří Trávníček, M. A. - Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
prof. PhDr. Miloslav Vojtech, Ph.D. - Filozofická fakulta Univerzita Komenského v Bratislavě

Alternující členové
prof. PhDr. Marcel Arbeit, Dr. - Filozofická fakulta UP
doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D. - Divadelní fakulta DAMU
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. - Filozofická fakulta UK
prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc. - Filozofická fakulta MU

Sídlo komise
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

Klasická studia – Mgr. Matyáš Havrda, Ph.D., DSc. – FLÚ AV ČR

Předseda
Mgr. Matyáš Havrda, Ph.D., DSc. - Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Místopředseda
prof. PhDr. Daniela Urbanová, CSc. - Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Členové
prof. PhDr. Jan Bažant, CSc. - Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
prof. Mgr. Lucie Doležalová, MA, Ph.D. - Filosofická fakulta UK
doc. Mgr. Jana Grusková, Ph.D. - Filosofická fakulta University Komenského v Bratislavě
PhDr. Petr Kitzler, Ph.D., DSc. - Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
doc. PhDr. Jiří Militký, PhD., DSc. - Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
prof. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D. - Filosofická fakulta UK
PhDr. Karol Pieta, DrSc. - Archeologický ústav SAV, Nitra
prof. Dr. Bernd Roling - Institut für Griechische und Lateinishe Philologie, Freie Universität Berlin
doc. PhDr. Lucie Storchová, Ph.D., DSc. - Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Alternující členové:
prof. PhDr. Helena Kurzová, DrSc. - Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., dr. h.c. multipl. - Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Sídlo komise

Filosofický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)