Obhajoba disertační práce „Structure and Dynamics of Multicomponent Macromolecular and Supramolecular Solids at Atomic Resolution: From Separation of Local Fields and 1H Spin Diffusion Analysis to Domain-Selective NMR Crystallography“ doc. Ing. Jiřího Bruse, Dr., se koná 18. června 2024 ve 14:00 hodin před komisí Makromolekulární chemie v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR v. v. i., Heyrovského nám 2, 16200 Praha 6, zasedací místnost B.

Teze disertace

Oponenti:

prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc. FRSC Univerzita Hradec Králové
prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D. Katedra obecné a anorganické chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice
doc. RNDr. Miroslava Trchová, CSc., DSc. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 


 

ODLOŽENO

Obhajoba disertační práce „Spectroscopy based local and remote gas sensing“ prof. doc. Zdeňka Zelingera, CSc., se koná 6. března 2024 ve 10:30 hodin před komisí Analytická chemie v Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i. – Brno, Veveří 97 (velká zasedací místnost).

Teze disertace

Oponenti:

Ing. Vladimír Špirko, DrSc. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Prof. RNDr. Petr Bouř, DSc. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Prof. Markus W. Sigrist ETH Zürich, Švýcarsko