Vyhlazení Romů a Sintů

Publikace ke stžení (pdf)

Tato publikace vznikla v rámci mezinárodního projektu Facing Holocaust Today – Rescuing European Jewish and Roma Memories, který realizuje Fundacja w Stronę Dialogu (Foundation Towards a Dialogue) spolu s Institutem Terezínské iniciativy a partnery: Nadace Milana Šimečky z Bratislavy a organizace Centropa z Budapešti.

Projekt, jehož součástí byla také řada workshopů a návštěv pamětních míst v Bełżci a Majdanku skupinami mladých lidí a pedagogů z Polska, České republiky a Maďarska, byla financována z programu Evropské komise Evropa pro občany a Visegrádského fondu.


Publikace ke stžení (pdf)