Dokončení akčního projektu Anne Frank Youth Network

15. 03. 2024

Poslední akční projekt Anne Frank Youth Network je dokončen!


Naše Kája uspořádala pro žáky 9. tříd workshop o životě Židů za nacistické okupace. Workshop byl založen na video výpovědích přeživších a diskuzích o paralelách k dnešku.

Jsme velmi rádi, že vidíme práci takto motivovaných mladých lidí. Gratulujeme k dobré práci!

Pokud vás Anne Frank Youth Network zaujala, více informací najdete na webu terezinstudies.cz o projektu s Anne Frank Youth Network nebo na Instagramu pod @annefrankyouthnetwork