EHRI – European Holocaust Research Infrastructure

Český uzel EHRI  

(European Holocaust Research Infrastructure) 

Špičkový výzkum o holokaustu je předpokladem pro informovanou diskusi o českých, evropských i světových moderních dějinách a pro pochopení rizik a mechanismů rasismu a genocidy v jejich různých formách. Evropská infrastruktura pro výzkum holokaustu (EHRI) propojuje sbírky a prameny rozdělené hranicemi a jazyky, prosazuje digitální metody a podporuje badatele. Český uzel EHRI je bránou ke službám a komunitě EHRI zároveň rozcestníkem pro výzkum o holokaustu v České republice. 

 

Český uzel EHRI je od roku 2023 stal součástí výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

EHRI je financována Evropskou komisí pod rámcovými programy FP7, Horizont 2020 a Horizont Evropa. 

Od roku 2018 je EHRI na cestovní mapě evropských výzkumných infrastruktur a v současnosti se EHRI transformuje do podoby permanentní organizace - European Research Infrastructure Consortium (ERIC). Česká republika tento proces prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podporuje a je zastoupena v EHRI v prozatímním valném shromáždění. 

 

Hlavní cíle a služby 

EHRI-CZ poskytuje zejména tyto typy služeb: 

  • Zpřístupňuje data a služby EHRI, mezi něž patří například EHRI Portál, EHRI Dokumentový blog, EHRI edice, EHRI Geospatial Repository, Stipendia Conny Kristel a další. 
  • Vytváří data o pramenech k dějinám holokaustu v českých zemích a vkládá je do EHRI Portálu. 
  • Propojuje a rozšiřuje databáze obětí a metodologicky podporuje jejich další rozvoj. 
  • Na digitalizované prameny aplikuje digitální metody, mezi něž náleží například automatické rozpoznávání textu a řeči, identifikace míst, historických aktérů, klíčových slov a další. 
  • Podporuje bádání za pomoci prostorových metod a interaktivních map, mj. skrze interaktivní webovou stránku MemoGIS. 

 

Přehled všech 27 partnerů EHRI naleznete na této stránce. 

EHRI Logo

 

INSTITUT TERZÍNSKÉ INICIATIVY 

V roce 2023 ITI vytipoval dokumenty obsažené v Databázi obětí holocaustu pro výzkum automatizovaného čtení archiválií. Databáze ke konci roku 2023 obsahovala 185.166 dokumentů, které se vztahují k 176.239 osobám. 

Obsahový rozvoj Databáze obětí holocaustu obnáší výzkum v Státním okresním archivu v Mladé Boleslavi. Naskenováno bylo kolem 2000 dokumentů. Získané digitalizáty jsou postupně zpracovávány a připravovány k importu do databáze a k následnému zveřejnění na portálu Holocaust.cz. Vzhledem k tomu, že se část dokumentů vztahuje k lidem, kteří přežili rok 1945, může ITI k tomuto kroku přistoupit až po vyjasnění otázek ochrany osobních údajů (GDPR). 

21. 6. 2024

A mámě podám ruku, usměju se na ni a řeknu jí:
„My to vydržíme viď, moje zlatá mámo!“

19. 6. 2024

Institut Terezínské iniciativy byl spolupořadatelem jednoho z představení festivalu Opera Nova, pořádaného Národním divadlem a Státní operou Praha.

19. 6. 2024

Anne Frank Youth Network

Váš hlas proti diskriminaci, předsudkům a rasismu!

17. 6. 2024

„Jestli odvrátíš pohled, jestli nepomůžeš, když můžeš, stáváš se spolupachatelem” – tato slova Marka Edelmana rezonovala během třetího workshopu EPNA (European Practitioners Network against Antisemitism), který se konal od 10. do 12. června v Lodži, v Centru Dialogu Marka Edelmana.

17. 6. 2024

Velká Británie letos předsedá Mezinárodní alianci pro připomínání holocaustu (IHRA), a v rámci svého předsednictví podporuje projekty, které se zachování paměti a vzdělávání kolem holocaustu věnují. Jedním z projektů, na kterém se podílí je My Hometown (Moje rodné město).

U příležitosti letošního předsednictví IHRA zahajují iniciativu, jejímž cílem je zapojit školy z celého světa do tvorby řady vynikajících vzdělávacích projektů, které budou představeny na plenárním zasedání IHRA v Londýně v roce 2024.

Britská ambasáda v Praze požádala Institut Terezínské iniciativy, abychom přizvali i vás.

14. 6. 2024

Přijďte si poslechnout poutavou přednášku "Lidské osudy ve stínu holocaustu" s Radanou Rutovou a Hanou Čadovou z Institutu Terezínské iniciativy, které přiblíží osudy Židů za druhé světové války a po jejím skončení.

12. 6. 2024

Dnes oslavujeme život a odkaz Anny Frankové! Před 95 lety se Anne narodila ve Frankfurtu nad Mohanem. V roce 1942 dostala ke svým 13. narozeninám červenou šachovnicovou knížku. V dodatku ke svému prvnímu zápisu napsala: "Dosud jste mi byli velkou oporou. Také Kitty, které teď pravidelně píšu. Způsob psaní deníku mi připadá mnohem hezčí a skoro se nemůžu dočkat hodiny, kdy budu mít čas psát do tebe. Jsem, ach, tak ráda, že jsem tě vzala s sebou." Tento dodatek napsala už v úkrytu v Prinsengrachtu. Zemřela v koncentračním táboře Bergen-Belsen ve věku pouhých 15 let.