Publikace ke stažení

Publikace ke stažení (pdf)

Často, když mluvíme o holocaustu, naše mysl obsáhne období od prvních transportů po osvobození. Tomuto procesu však předcházely roky, kdy se situace Židů postupně zhoršovala. V projektu Život před Šoa se věnujeme právě období od první republiky po začátek transportů. Sledujeme, jak za první republiky vnímali Židé sami sebe a jak byli vnímáni okolím. I když byli v předválečném období integrováni, stále ve většinové společnosti přetrvával latentní antisemitismus, který postupně pod vlivem nacistického Německa přerůstal v antisemitismus otevřený a posléze státní.


V této metodice najdete několik cest, jak téma přiblížit dnešním žákům a přivést je k přemýšlení nad současnou situací menšin ve společnosti a k odpovědnosti za vlastní konání.

Publikace ke stažení (pdf)

Dne 28. dubna proběhl již 17. ročník Veřejného čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa. Po dvou letech, kdy tato připomínková akce probíhala kvůli omezením spojeným s pandemií koronaviru pouze online, se letošní formát opět vrátil na veřejnost.

Publikace ke stažení (pdf)

Tato publikace vznikla v rámci mezinárodního projektu Facing Holocaust Today – Rescuing European Jewish and Roma Memories, který realizuje Fundacja w Stronę Dialogu (Foundation Towards a Dialogue) spolu s Institutem Terezínské iniciativy a partnery: Nadace Milana Šimečky z Bratislavy a organizace Centropa z Budapešti.

Publikace ke stažení (pdf)

Webová aplikace MemoGIS je bez vších pochyb projektem s obrovským potenciálem pro využití ve vzdělávání. Pedagogové mohou využívat aplikaci samostatně nebo se inspirovat metodikou „Tváře, místa, osudy: používáme aplikaci MemoGIS ve výuce“, která přináší čtyři zpracované vzdělávací programy, do kterých je zahrnuta práce s aplikací.

Publikace ke stažení (pdf)

Každý rok všichni, kdo během Veřejného čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha-šoa přijdou číst jména na náměstí v českých a moravských městech, obdrží také informační brožuru. V roce 2020 se akce kvůli epidemii covid-19 konala pouze on-line a publikace byla vydána pouze elektronicky.

Publikace ke stažení (pdf): [Díl 1 - Úvod do tématu] [Díl 2 - Identita] [Díl 3 - Debatní metody] [Díl 4 - Konstruktivní komunikace] [Díl 5 - Zážitkové učení] [Díl 6 - Čtením a psaním ke kritickému myšlení]

V rámci projektu Od dokumentů k příběhům rozvíjíme kompetence pro demokratickou kulturu prostřednictvím poznání a historii a toho, jak vyhlášky a fakta ovlivňují životy jednotlivců a jak činy jednotlivce mohou ovlivnit osudy skupin.

 

Publikace ke stažení (pdf)

Za každým transportním číslem se skrývá nejen jméno a tvář oběti, ale i její životní příběh. Ne všechny životní osudy se dají dnes zrekonstruovat, ale tam, kde se nám to podaří, nám před očima ožívají nejen jednotlivci, ale i celé rodiny a doba, ve které žili.

Publikace ke stažení (pdf)

Výzkum a dokumentace obětí holocaustu přináší mnoho údajů a poznatků o osudech jednotlivých lidí, na jejichž základě je možné rekonstruovat jejich příběhy. Díky poznatkům získaným z archivních pramenů můžeme oběti holocaustu – občany, kteří žili před válkou společně s ostatními, připomínat ve veřejném prostoru, a tím je vracet do příběhu našich společných dějin.

Publikace ke stažení (pdf)

Většina židovských a romských obyvatel se během holocaustu ztratila z naší společnosti, z domů v sousedství, ze škol, práce, obchodů a kulturních institucí. Po většině z nich nám zbyla jen transportní nebo vězeňská čísla. Existuje řada pamětních knih, webových stránek, databází u nás i v zahraničí. Jaké to jsou? Jaké informace obsahují? A jak v nich hledat?

Publikace ke stažení (pdf)

11. ročník Veřejného čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha-šoa proběhl v roce 2016 hned v 11 městech České republiky.  Tématem byla pomoc lidem v nouzi. 

Publikace ke stažení (pdf)

Již podesáté v Praze a podruhé v dalších městech ČR - Brně, Kolíně, Kutné Hoře, Liberci, Olomouci a Sušici. Tématem Veřejného čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha-šoa při příležitosti 70. výročí ukončení druhé světové války byly Návraty a nenávraty.

Publikace ke stažení (pdf)

Tématem Veřejného čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha-šoa v roce  2014 byly oběti holocaustu z řad žáků a studentů českých škol - Židů a Romů. V informačních a vzdělávacích materiálech jsme publikovali dvě studie zaměřené na vzdělávání Židů a Romů v první Československé republice a během Protektorátu Čechy a Morava. 

Publikace ke stažení (pdf)

Vzpomínková akce Jom ha-Šoa se konala v pondělí 8. dubna 2013 po osmé na náměstí Míru v Praze. Tématem byl "Aktivní odpor vůči bezpráví".

Publikace ke stažení (pdf)

Tématem sedmého ročníku vzpomínkové akce v Praze bylo 70. výročí zahájení hromadných transportů českých a moravských Židů do nacistických koncentračních táborů a ghett.

Publikace ke stažení (pdf)

Pátý ročník vzpomínkové akce Jom ha-šoa proběhl 11. dubna 2010 a doplňovala jej také výstava žákovských prací.

Publikace ke stažení (pdf)

V roce 2009 se počtvrté četla jména obětí holocaustu v Praze 2, pietní akce tento rok připadla na 21. dubna.

Publikace ke stažení (pdf)

V roce 2008 byla při příležitosti této pietní akce představena Databáze obětí holocaustu, přístupná na vzdělávacím portálu holocaust.cz. Na místě byly k dispozici publikace související s tématem a také informační brožura zaměřená tentokrát na vydávání protižidovských zákazů a nařízení. 

Publikace ke stažení (pdf)

V roce 2007 se již podruhé konala pietní akce Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha-šoa. Návštěvníci na místě pod dobu tří hodin v době od 14 do 17 hodin četli řadu seznamů jmen obětí holocaustu a také mohli nahlédnout do v té době teprve vznikající Databáze obětí holocaustu. Informační brožura pak připomněla příběhy a osudy vinohradských Židů.

29. 2. 2024

Příští týden, 8. a 9. března nás čeká připomínka 80. výročí likvidace tzv. terezínského rodinného tábora v koncentračním a vyhlazovacím táboře Auschwitz II - Birkenau. S Institutem Terezínské iniciativy pořádáme pietní akci na místě, kterého se zúčastní i ředitel Památníku Terezín, PhDr. Jan Roubínek.

26. 2. 2024

23. února jsme prostřednictvím Verto Education navázali další spolupráci se studenty z University of New York in Prague. Uspořádali jsme workshop o tom, jak život Židů v Praze ovlivnily protižidovské zákony v době nacistické okupace.

23. 2. 2024

Koncem loňského roku jsme si připomněli 30. výročí vzniku Nadace Terezínské iniciativy, která se o pár let později transformovala v náš dnešní Institut. Vrcholem vzpomínkových akcí k tomuto jubileu bylo setkání, které se koncem února odehrálo ve slavnostních prostorách residence rakouského velvyslanectví v Praze. Byli jsme poctěni tím, že naše pozvání přijal předseda Senátu Parlamentu České republiky Miloš Vystrčil, jakož i místopředsedkyně poslanecké sněmovny Olga Richterová.

8. 2. 2024

8. března 2024 značí 80. výročí zavraždění 3792 vězňů tzv. Terezínského rodinného tábora, který se koná 8. března 2024 v 15.00 v areálu bývalého koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau.

26. 1. 2024
Od roku 2005 si celý svět připomíná oběti hrůzného nacistického programu, který měl lidstvo připravit m. j. o komunitu, která byla jeho součástí po celé kulturní dějiny, od jejich vzniku, až po současnost. ...

22. 12. 2023

Institut Terezínské iniciativy je - stejně jako česká, ale i světová veřejnost - šokován neuvěřitelným brutálním útokem, který se stal 21. prosince na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v centru Prahy.

Je nám nesmírně líto obětí tohoto útoku a jen těžko hledáme slova, kterými bychom vyjádřili naši soustrast a solidaritu s jejich rodinami.

Incident nás zasáhl i proto, že se odehrál doslova jen několik desítek metrů od budovy, kde náš Institut sídlí, v místech, kterými jsme zvyklí denně procházet.

Celá naše činnost vždy směřovala k tomu, abychom se poučili z historie, abychom předcházeli atmosféře, ve které se daří zlu, situacím, kdy jsme vystaveni násilí, na které neumíme reagovat. A právě tohle se stalo. Je jedno, zda se jednalo o vyšinutého jedince, mohl to být zrovna tak někdo s politickou motivací, či s konkrétní nenávistí vůči jednotlivci či skupině. Výsledek je každopádně tragický a otřásl námi všemi.

Nezbývá, než doufat, že vysoká cena, kterou jsme my všichni za toto memento zaplatili, bude mít smysl. I v tomto případě platí heslo, které neustále opakovali ti, kteří přežili nacistické peklo a jejichž poselství neseme dále - NIKDY VÍC!

 

JUDr. Tomáš Kraus, ředitel Institutu Terezínské iniciativy

 

20. 12. 2023

Obsahuje pozdrav našeho ředitele Tomáše Krause k 30. výročí založení ITI a informace o našich nesčetných aktivitách:

  • Změny v ITI
  • Konference a seminář Holocaust a My v Praze
  • Lidské osudy ve stínu holocaustu
  • Mezinárodní kooperace 
    • Anne Frank Youth Network
    • University of New York in Prague
    • European Pracitioners Network against Antisemitism

Newsletter si můžete přečíst zde.

Tým Institutu Terezínské iniciativy Vám přeje šťastnou Chanuku a veselé Vánoce!