Náš tým

tomas_kraus

JUDr. Tomáš Kraus

ředitel

tomas.kraus@terezinstudies.cz

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, profesní kariéru zahájil v zahraničním odboru hudebního vydavatelství Supraphon, později se stal vedoucím jeho oddělení Music Video; v letech působil 1985-1991 v Art Centrum, agentuře pro kreativní umělce, byl producentem pavilonu EXPO 86 ve Vancouveru, posléze vedoucí sekretariátu generálního ředitele, od roku 1988 vedoucí obchodního oddělení, zabývající se audiovizuálním uměním, reklamou, výstavami a architekturou. Od roku 1991 působil jako tajemník Federace židovských obcí, zabýval se právními a organizačními otázkami, především pak restitucemi židovského – později i církevního – majetku a odškodněním obětí holocaustu a nacismu, a to jak na domácí, tak na vysoké mezinárodní úrovni. Je činný v několika institucích, zabývajících se odkazem holocaustu, např. v Centru pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, v Památníku ticha, byl zakladatelem European Shoah Legacy Institute (ESLI) a iniciátorem Terezínské deklarace, přijaté na konferenci v r. 2009, je dlouholetým členem Diskusního fóra Česko-německého fondu budoucnosti; aktivní ve Společnosti křesťanů a Židů, dále v B'nai B'rith a několika dalších společnostech. Působil i v zahraničních institucích, v Evropské radě židovských obcí, byl dlouholetým členem exekutivy jak Evropského, tak Světového židovského kongresu, od roku je 2018 zástupcem Amerického židovského výboru (AJC) pro ČR. T. Kraus publikuje často články a komentáře v novinách a časopisech, je pravidelným hostem Českého rozhlasu, České televize, a dalších médií. V říjnu 2021 byl jmenován ředitelem ITI. Jako příslušník tzv. druhé generace pečuje o odkaz své rodiny.

 

dana_gabalovaDana Gabaľová

metodička, lektorka

dana.gabalova@terezinstudies.cz

Dana Gabaľová absolvovala architekturu na STU v Bratislavě, kreativní pedagogiku na DAMU a řadu vzdělávacích kurzů. V letech 2000-2007 působila jako lektorka v Židovském muzeu v Praze. Podílela se na projektech Zmizelí sousedé, Stopy totality, Zapomenutý holocaust (holocaust Romů), Jáchymka - Židovská škola v Jáchymově ulici. V letech 2005-2016 vedla spolek Asi-milovaní, kde koordinovala projekty Hrozby extremismu - Příležitosti demokracie. Výchova k aktivnímu občanství a Meze svobody. V Institutu Terezínské iniciativy pracuje jako lektorka a metodička v projektech Výchova k respektu a toleranci a Neche mě být, jaká jsem.

 

Alena_jelinkovaAlena Jelínková
knihovnice

library@terezinstudies.cz

Absolvovala Vyšší odbornou školu informačních studií, obor vědecké informace a knihovnictví. V letech 1990-2020 pracovala v Židovském muzeu v Praze. Začínala v Jáchymově ulici a posléze pokračovala v rekonstruované budově ŽMP, U Staré školy, kde byla 24 let vedoucí odboru knihovny. Do Jáchymovy ulice se vrátila v září 2020, tentokrát do knihovny Institutu Terezínské iniciativy. Podílí se na  rekatalogizaci knihovního fondu, čímž chce přispět k většímu veřejnému zviditelnění této odborné knihovny.

 

Radana Rutová

historička

radana.rutova@terezinstudies.cz

Absolventka oboru historie a hebraistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se především dějinami Židů v českých zemích ve 20. století. Zároveň pracuje jako historička v Památníku Terezín. V ITI má na starosti nejen rešeršní služby a výzkum – je autorkou výstavy MemoMap: dějiny holokaustu v Praze a připravuje odborné texty pro publikaci Kompetencí pro demokratickou kulturu.

 

 eliska_waageovaEliška Ševčíková Waageová

Odborná pracovnice, PR a marketing

eliska.waageova@terezinstudies.cz

Absolvovala studium kulturních dějin na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice se specializací literární studia a gender history. V Institutu pracuje hlavně na projektu Terezínské album, holocaust.cz a výzkumu v projektu Jáchymka. Je autorkou textů výstavy a katalogu, provádí komentované prohlídky výstavy, spolupracuje na projektu Zapomenutá místa nacistické nucené práce ve střední Evropě. Je koordinátorkou Veřejného čtení jmen obětí holocaustu — Jom ha-šoa a vzdělávacích projektů. Má na starosti vztahy z veřejností, příležitostnou grafiku, správu sociálních sítí a webových stránek ITI a portálu holocaust.cz.

    

 

 

 

2. 5. 2023

Rádi bychom Vás pozvali na konferenci pro pedagogy a jejich studenty, kterou  jsme připravili ve spolupráci s organizacemi  Centropa (DE) a Nadácia Milana Šimečku (SK). 

Jaký je svět pohledem utlačovaných? Co víme o těch, jejichž život vyhasl v průběhu holocaustu? Jak si tuto minulost připomínáme a jak o ní učíme? O své zkušenosti se podělí hosté z Česka, Slovenska a Německa.

4. 4. 2023

Letošní Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha-Šoa proběhne v úterý 18. dubna od 14:00 ve 24 českých a moravských městech. 

23. 3. 2023

Vážené dámy a pánové,

rádi bychom Vás informovali, že Národní fond Rakouské republiky upravil své směrnice pro podporu obětí nacionálního socialismu.

Všechny důležité informace naleznete v přiloženém dokumentu ve formátu PDF.

27. 1. 2023

Ve spolupráci s organizací Centropa jsme pro pedagogy z Česka, Slovenska, Německa a Rakouska připravili prodloužený víkendový seminář, v rámci něhož se budeme věnovat práci s videomateriály, navštívíme Terezín a ukážeme si, jak pracovat s online nástroji přímo v terénu. 

Praha, Hotel Baroko
16. - 19. března 2023

Přihlášky vyplňujete zde do 28. února!

14. 12. 2022

Stejně jako mnoho dalších, i nás velmi zasáhlo, když jsme se dozvěděli, že v pátek 9. prosince náhle zemřel pan Čeněk Růžička. Ještě ve čtvrtek jsme se spolu s ním setkali na besedě s deváťáky ze základní školy Ohradní v Praze 4. Mluvil o své rodině, vzpomínal na dětství a také na to, jaké pocity zděšení zažíval, když zjistil, že na místě, kde v koncentračním táboře umírali jeho příbuzní, stojí vepřín.

Čeněk Růžička v roce 1997 spoluzaložil a také vedl Výbor pro odškodnění romského holocaustu, v rámci kterého do poslední chvíle usiloval o důstojnou připomínku romských obětí a odškodnění přeživších.

Patřil do rodiny původních českých Romů žijících v českých zemích několik staletí, kteří byli tragicky zasaženi rasovou perzekucí během druhé světové války. Matka Alžběta Růžičková byla internována v koncentračním táboře v Letech u Písku odkud pak byla deportovaná do Auschwitz Birkenau. Velká část rodiny zahynula.

Byl dlouholetým bojovníkem za odstranění vepřína z místa koncentračního tábora v Letech u Písku a vybudování důstojného památníku na tomto místě.

Čeňku, budete nám chybět.

7. 12. 2022

V listopadovém vydání si přečtete reportáž ze sněmu TI, ze zasedání Mezinárodního osvětimského výboru v Osvětimi, úvahu o Izraeli a dnešním antisemitismu v Evropě, připomenutí 81. výročí zahájení transportů z protektorátu, o spolku Synagoga Klatovy a o spolku pro obnovu synagogy v Pacově a recenze tří divadelních představení.

8. 11. 2022

Také máte už delší dobu pocit, že se témata z historie propisují do současného života? Pozorujete polarizaci společnosti podobnou té, kterou znáte z hodin dějepisu?

 

Kdy: 2. - 3. prosince

Kde: Praha 10

Přihláška zde