Náš tým

tomas_kraus

JUDr. Tomáš Kraus

ředitel

tomas.kraus@terezinstudies.cz

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, profesní kariéru zahájil v zahraničním odboru hudebního vydavatelství Supraphon, později se stal vedoucím jeho oddělení Music Video; v letech působil 1985-1991 v Art Centrum, agentuře pro kreativní umělce, byl producentem pavilonu EXPO 86 ve Vancouveru, posléze vedoucí sekretariátu generálního ředitele, od roku 1988 vedoucí obchodního oddělení, zabývající se audiovizuálním uměním, reklamou, výstavami a architekturou. Od roku 1991 působil jako tajemník Federace židovských obcí, zabýval se právními a organizačními otázkami, především pak restitucemi židovského – později i církevního – majetku a odškodněním obětí holocaustu a nacismu, a to jak na domácí, tak na vysoké mezinárodní úrovni. Je činný v několika institucích, zabývajících se odkazem holocaustu, např. v Centru pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, v Památníku ticha, byl zakladatelem European Shoah Legacy Institute (ESLI) a iniciátorem Terezínské deklarace, přijaté na konferenci v r. 2009, je dlouholetým členem Diskusního fóra Česko-německého fondu budoucnosti; aktivní ve Společnosti křesťanů a Židů, dále v B'nai B'rith a několika dalších společnostech. Působil i v zahraničních institucích, v Evropské radě židovských obcí, byl dlouholetým členem exekutivy jak Evropského, tak Světového židovského kongresu, od roku je 2018 zástupcem Amerického židovského výboru (AJC) pro ČR. T. Kraus publikuje často články a komentáře v novinách a časopisech, je pravidelným hostem Českého rozhlasu, České televize, a dalších médií. V říjnu 2021 byl jmenován ředitelem ITI. Jako příslušník tzv. druhé generace pečuje o odkaz své rodiny.

 

dana_gabalovaDana Gabaľová

metodička, lektorka

dana.gabalova@terezinstudies.cz

Dana Gabaľová absolvovala architekturu na STU v Bratislavě, kreativní pedagogiku na DAMU a řadu vzdělávacích kurzů. V letech 2000-2007 působila jako lektorka v Židovském muzeu v Praze. Podílela se na projektech Zmizelí sousedé, Stopy totality, Zapomenutý holocaust (holocaust Romů), Jáchymka - Židovská škola v Jáchymově ulici. V letech 2005-2016 vedla spolek Asi-milovaní, kde koordinovala projekty Hrozby extremismu - Příležitosti demokracie. Výchova k aktivnímu občanství a Meze svobody. V Institutu Terezínské iniciativy pracuje jako lektorka a metodička v projektech Výchova k respektu a toleranci a Neche mě být, jaká jsem.

 

Alena_jelinkovaAlena Jelínková
knihovnice

library@terezinstudies.cz

Absolvovala Vyšší odbornou školu informačních studií, obor vědecké informace a knihovnictví. V letech 1990-2020 pracovala v Židovském muzeu v Praze. Začínala v Jáchymově ulici a posléze pokračovala v rekonstruované budově ŽMP, U Staré školy, kde byla 24 let vedoucí odboru knihovny. Do Jáchymovy ulice se vrátila v září 2020, tentokrát do knihovny Institutu Terezínské iniciativy. Podílí se na  rekatalogizaci knihovního fondu, čímž chce přispět k většímu veřejnému zviditelnění této odborné knihovny.

 

Radana Rutová

historička

radana.rutova@terezinstudies.cz

Absolventka oboru historie a hebraistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se především dějinami Židů v českých zemích ve 20. století. Zároveň pracuje jako historička v Památníku Terezín. V ITI má na starosti nejen rešeršní služby a výzkum – je autorkou výstavy MemoMap: dějiny holokaustu v Praze a připravuje odborné texty pro publikaci Kompetencí pro demokratickou kulturu.

 

 eliska_waageovaEliška Ševčíková Waageová

Odborná pracovnice, PR a marketing

eliska.waageova@terezinstudies.cz

Absolvovala studium kulturních dějin na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice se specializací literární studia a gender history. V Institutu pracuje hlavně na projektu Terezínské album, holocaust.cz a výzkumu v projektu Jáchymka. Je autorkou textů výstavy a katalogu, provádí komentované prohlídky výstavy, spolupracuje na projektu Zapomenutá místa nacistické nucené práce ve střední Evropě. Je koordinátorkou Veřejného čtení jmen obětí holocaustu — Jom ha-šoa a vzdělávacích projektů. Má na starosti vztahy z veřejností, příležitostnou grafiku, správu sociálních sítí a webových stránek ITI a portálu holocaust.cz.

    

 

 

 

24. 6. 2022

Během července a srpna bude naše knihovna pro veřejnost uzavřena. Vrátit výpůjčky bude možné pouze po předchozí domluvě. 

Přejeme všem krásné léto a těšíme se v září opět na viděnou!

20. 6. 2022

V květnovém vydání naleznete reportáže ze shromáždění k 80. výročí deportací Židů ze Slovenska, z pochodu ICEJ, z Jom ha-Šoa v Senátu PČR, v Pinkasově synagoze v Praze a v Terezíně a z veřejného čtení jmen rasových obětí nacizmu. Dále upozorňujeme na Divadlo MA a na 75. výročí založení Památníku Terezín. Na dalším místě se věnujeme Terezínské tryzně. Ukázky studentských literárních a výtvarných prací a zpráva o jarní části festivalu Věčná naděje číslo uzavírají.  

11. 5. 2022

Ve společnosti jsou témata, která nás rozdělují, ve kterých převažují emoce nad argumenty, o kterých raději mlčíme, než abychom o nich mluvili. Jak diskutovat o citlivých a polarizujících tématech v bezpečné a otevřené atmosféře? Jak zabránit polarizaci v naší skupině?

Mezinárodní konference "Hledání konstruktivního dialogu v polarizované společnosti" se bude konat v Praze 5. - 8. června 2022.

10. 5. 2022

Březnové číslo přináší projevy přednesené v Senátu PČR na Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, reportáž z tryzny za terezínský rodinný tábor v Pinkasově synagoze, rozhovor s ředitelem ITI a zprávu o činnosti NFOH v minulém roce, vzpomínku na kladenské transporty před 80 lety, upozornění na publikaci, kterou vydal Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV a další články, reportáže a fejetony.

7. 4. 2022

V letošním roce bude čtení jmen obětí holocaustu probíhat 28. dubna ve 24 městech celé České republiky. Ve všech městech začínáme ve 14:00. Akce se koná pod záštitou velvyslanectví Státu Izrael v České republice a za finanční podpory Nadačního fondu obětem holocaustu.

9. 3. 2022

Institut Terezínské iniciativy je paměťovou institucí, která byla založena především proto, aby připomínala tragédii holocaustu a druhé světové války dalším generacím. Mementem těch, kteří přežili nacistické řádění a útrapy koncentračních a vyhlazovacích táborů, vždy bylo a je varování lidstvu  - NIKDY VÍC.

Bohužel musíme konstatovat, že se lidstvo z historie nepoučilo. Geopolitické ambice, zahalené do nacionalistických frází a pochybných argumentů, nemohou nikdy ospravedlnit akt agrese a válečných operací, při kterých umírají nevinní lidé.

Tak, jako byl počátkem genocidy českých a posléze evropských Židů ostudný mnichovský diktát, lze kořeny současné situace vidět v okupaci Krymu před osmi lety. Jakkoli jsou historické paralely vždy nepřesné, nelze nevidět podobnost dnešních válečných operací Ruské federace ve strategii nacistického Německa. Všichni víme, co následovalo.

Světové společenství by mělo – i přes složitost politických a ekonomických vazeb – za každou cenu zabránit dalšímu globálnímu konfliktu, který nyní hrozí a co nejdříve se zasadit za ukončení bojů na Ukrajině.

Nechceme, aby naši rodiče a prarodiče před osmi desetiletími umírali zbytečně. Jejich oběť by měla být nejen morálním mementem, ale i praktickým návodem, jak se má svět chovat. Ještě je čas.

Tomáš Kraus, ředitel

16. 2. 2022

Do 9. března je výstava Nechte mě být, jaká jsem. Životní příběh Anne Frank k vidění na Gymnáziu Bohumila Hrabala v Nymburce. Rolí průvodců se ujali studenti a studentky z Klubu moderní historie.