Náš tým

tomas_kraus

JUDr. Tomáš Kraus

ředitel

tomas.kraus@terezinstudies.cz

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, profesní kariéru zahájil v zahraničním odboru hudebního vydavatelství Supraphon, později se stal vedoucím jeho oddělení Music Video; v letech působil 1985-1991 v Art Centrum, agentuře pro kreativní umělce, byl producentem pavilonu EXPO 86 ve Vancouveru, posléze vedoucí sekretariátu generálního ředitele, od roku 1988 vedoucí obchodního oddělení, zabývající se audiovizuálním uměním, reklamou, výstavami a architekturou. Od roku 1991 působil jako tajemník Federace židovských obcí, zabýval se právními a organizačními otázkami, především pak restitucemi židovského – později i církevního – majetku a odškodněním obětí holocaustu a nacismu, a to jak na domácí, tak na vysoké mezinárodní úrovni. Je činný v několika institucích, zabývajících se odkazem holocaustu, např. v Centru pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, v Památníku ticha, byl zakladatelem European Shoah Legacy Institute (ESLI) a iniciátorem Terezínské deklarace, přijaté na konferenci v r. 2009, je dlouholetým členem Diskusního fóra Česko-německého fondu budoucnosti; aktivní ve Společnosti křesťanů a Židů, dále v B'nai B'rith a několika dalších společnostech. Působil i v zahraničních institucích, v Evropské radě židovských obcí, byl dlouholetým členem exekutivy jak Evropského, tak Světového židovského kongresu, od roku je 2018 zástupcem Amerického židovského výboru (AJC) pro ČR. T. Kraus publikuje často články a komentáře v novinách a časopisech, je pravidelným hostem Českého rozhlasu, České televize, a dalších médií. V říjnu 2021 byl jmenován ředitelem ITI. Jako příslušník tzv. druhé generace pečuje o odkaz své rodiny.

 

dana_gabalovaDana Gabaľová

metodička, lektorka

dana.gabalova@terezinstudies.cz

Dana Gabaľová absolvovala architekturu na STU v Bratislavě, kreativní pedagogiku na DAMU a řadu vzdělávacích kurzů. V letech 2000-2007 působila jako lektorka v Židovském muzeu v Praze. Podílela se na projektech Zmizelí sousedé, Stopy totality, Zapomenutý holocaust (holocaust Romů), Jáchymka - Židovská škola v Jáchymově ulici. V letech 2005-2016 vedla spolek Asi-milovaní, kde koordinovala projekty Hrozby extremismu - Příležitosti demokracie. Výchova k aktivnímu občanství a Meze svobody. V Institutu Terezínské iniciativy pracuje jako lektorka a metodička v projektech Výchova k respektu a toleranci a Neche mě být, jaká jsem.

 

Alena_jelinkovaAlena Jelínková
knihovnice

library@terezinstudies.cz

Absolvovala Vyšší odbornou školu informačních studií, obor vědecké informace a knihovnictví. V letech 1990-2020 pracovala v Židovském muzeu v Praze. Začínala v Jáchymově ulici a posléze pokračovala v rekonstruované budově ŽMP, U Staré školy, kde byla 24 let vedoucí odboru knihovny. Do Jáchymovy ulice se vrátila v září 2020, tentokrát do knihovny Institutu Terezínské iniciativy. Podílí se na  rekatalogizaci knihovního fondu, čímž chce přispět k většímu veřejnému zviditelnění této odborné knihovny.

 

Radana Rutová

historička

radana.rutova@terezinstudies.cz

Absolventka oboru historie a hebraistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se především dějinami Židů v českých zemích ve 20. století. Zároveň pracuje jako historička v Památníku Terezín. V ITI má na starosti nejen rešeršní služby a výzkum – je autorkou výstavy MemoMap: dějiny holokaustu v Praze a připravuje odborné texty pro publikaci Kompetencí pro demokratickou kulturu.

 

 eliska_waageovaEliška Ševčíková Waageová

Odborná pracovnice, PR a marketing

eliska.waageova@terezinstudies.cz

Absolvovala studium kulturních dějin na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice se specializací literární studia a gender history. V Institutu pracuje hlavně na projektu Terezínské album, holocaust.cz a výzkumu v projektu Jáchymka. Je autorkou textů výstavy a katalogu, provádí komentované prohlídky výstavy, spolupracuje na projektu Zapomenutá místa nacistické nucené práce ve střední Evropě. Je koordinátorkou Veřejného čtení jmen obětí holocaustu — Jom ha-šoa a vzdělávacích projektů. Má na starosti vztahy z veřejností, příležitostnou grafiku, správu sociálních sítí a webových stránek ITI a portálu holocaust.cz.

    

 

 

 

3. 10. 2022

Pro pedagogy pražských škol a lektory jsme připravili 3 odpolední diskuze, v rámci kterých se společně podíváme na méně známá témata z období holocaustu.

Přihlášky: https://forms.gle/aemnEcPNngoa2rb16

 

17. 8. 2022

V letním vydání naleznete výsledek soutěže o rekonstrukci Muzea ghetta v Terezíně a několik názorů našich čtenářů, pozvánku na podzimní program Musica non grata, zprávu o koncertu Dagmar Peckové v červenci, o návštěvě několika pamětníků na Pražském hradě, o nové knížce Evy Erbenové, o programu Věčné naděje na podzim. Srpnové vydání uzavírá reportáž z předávání cen žákům a studentům, kteří zvítězili v soutěži Památníku Terezín, a smutnými zprávami o úmrtí našich členů.

26. 7. 2022

Pozor změna: Z organizačních důvodů posouváme začátek kurzu až na 4. září a konec na 15. října. Stejně tak posouváme i deadline pro přihlášky na 29. srpna.

Kurz Kompetencí pro demokratickou kulturu jsme vytvořili a poprvé vyzkoušeli ve školním roce 2018/2019. Od té doby proběhly další dva běhy a nyní máte možnost se zúčastnit zatím posledního plánovaného kurzu. Začínáme již 4. září a končíme 15. října.

Předběžný program viz níže.


Kurz je určen pro pedagogy a lektory pražských škol a institucí a také pro studenty pedagogických škol v Praze.

Kapacita kurzu je omezena, proto s vyplněním přihlášky neváhejte.

 

 

24. 6. 2022

Během července a srpna bude naše knihovna pro veřejnost uzavřena. Vrátit výpůjčky bude možné pouze po předchozí domluvě. 

Přejeme všem krásné léto a těšíme se v září opět na viděnou!

20. 6. 2022

V květnovém vydání naleznete reportáže ze shromáždění k 80. výročí deportací Židů ze Slovenska, z pochodu ICEJ, z Jom ha-Šoa v Senátu PČR, v Pinkasově synagoze v Praze a v Terezíně a z veřejného čtení jmen rasových obětí nacizmu. Dále upozorňujeme na Divadlo MA a na 75. výročí založení Památníku Terezín. Na dalším místě se věnujeme Terezínské tryzně. Ukázky studentských literárních a výtvarných prací a zpráva o jarní části festivalu Věčná naděje číslo uzavírají.  

11. 5. 2022

Ve společnosti jsou témata, která nás rozdělují, ve kterých převažují emoce nad argumenty, o kterých raději mlčíme, než abychom o nich mluvili. Jak diskutovat o citlivých a polarizujících tématech v bezpečné a otevřené atmosféře? Jak zabránit polarizaci v naší skupině?

Mezinárodní konference "Hledání konstruktivního dialogu v polarizované společnosti" se bude konat v Praze 5. - 8. června 2022.

10. 5. 2022

Březnové číslo přináší projevy přednesené v Senátu PČR na Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, reportáž z tryzny za terezínský rodinný tábor v Pinkasově synagoze, rozhovor s ředitelem ITI a zprávu o činnosti NFOH v minulém roce, vzpomínku na kladenské transporty před 80 lety, upozornění na publikaci, kterou vydal Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV a další články, reportáže a fejetony.