MemoMAP: Dějiny holocaustu ve veřejném prostoru

Integrace a segregace v prostoru města

mamomap-Kampa_small

Výstava MemoMAP: dějiny holocaustu v Praze na 16 panelech ukazuje, jak byl v závislosti na vydávání protektorátních protižidovských nařízení zmenšován, pro ty, kdo byli označeni za Židy, prostor Prahy, jak postupně přibývala místa, kam vstupovat nemohli (parky, lesy, konkrétní budovy a ulice, obchody mimo vymezené hodiny, kina, divadla, koncerty, sportoviště, dětská hřiště, školy...), jak jim bylo zakazováno vykonávat svá povolání, byla omezována jejich práva a zabavován majetek. Příkazy a nařízení vedly k vytvoření neviditelných bariér, které zamezovaly kontaktu mezi židovskými a nežidovskými obyvateli Prahy ještě předtím, než byli Židé povoláváni do transportů a deportováni do koncentračních táborů.

 

 • "Chtěli jsme ukázat, jak se obyčejná cesta do práce nebo zajištění základních životních potřeb pro rodinu mohlo stát ‚zločinem‘."

 

Výstava v rozsahu 16 panelů, z nichž 10 představuje konkrétní incidenty – události zaznamenané v policejních protokolech za porušení protižidovských nařízení, byla koncipovaná tak, aby byla srozumitelná široké veřejnosti bez nutnosti dalšího výkladu a současně sloužila jako úvod k aplikaci MemoGIS a představila průřez toho, co je možné v aplikaci najít.

Výstava byla představena 17. prosince 2021 na pražské Kampě poblíž Werichovy vily (ulice U Sovových mlýnů), v místě, které bylo Židům po celou dobu války zapovězeno. Výstavu realizoval Institut Terezínské iniciativy v rámci projektu Integrace a segregace v prostoru města: dějiny holokaustu v Praze prostřednictvím webové aplikace ve spolupráci s Masarykovým ústav a archivem Akademie věd ČR, Multikulturním centrem Praha, firmou Deep Vision a Lauderovými školami. Projekt a výstavu finančně podpořila Technologická agentura ČR a Nadační fond obětem holocaustu.

Od roku 2023 je k dispozici i její přenosná verze na roll-upech určena pro vnitřní prostory – školy, knihovny, muzea, výstavní sály. K výstavě realizujeme semináře, které připraví studenty na provádění výstavou. V případě zájmu o zapůjčení kontaktujte kurátorku Danu Gabaľovou.

 

Kalendář putování

Termín

Místo

Typ výstavy

17. 12. 2021 – 5. 1. 2022

Praha - Kampa

Venkovní výstava

Duben – říjen 2022

ZŠ Ohradní, Praha 4

Venkovní panely

18. – 28. 4. 2023

Náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3

Venkovní výstava

28. - 30. 5. 2023

Konference Holocaust a my. Hotel Marianeum, Praha 2

Putovní výstava

28. 9. - 1. 10. 2023

Seminář Holocaust a my. Hotel Baroko, Praha

Putovní výstava

10. - 31. 10. 2023

Gymnázium Bohumila Hrabala, Nymburk

Putovní výstava 

 

 

 

Webová aplikace na principu responzivního webu je přizpůsobená využití v přenosných zařízeních v terénu, ale též ze stolního počítače. Uživateli pohybujícímu se v prostoru města nabízí lokálně zakotvené informace o místech, osobách a událostech. Umožňuje prohlížení blízkých bodů zájmu, vyhledávání podle místa a podle základních osobních údajů a prohlídky konkrétní lokalitou. Umožňuje mód automatického zobrazení obsahu na základě pozice a uložení pro pozdější čtení.

Situace Židů nebyla v Praze unikátní. Obdobné zákazy a nařízení platily i v jiných městech a podobné byly i tresty za jejich porušení. Aplikace nebo výstava tak mohou sloužit jako úvod ke zkoumání regionální historie.

 

 

Publikace, která je volně dostupná ke stažení, vychází ze dvou klíčových teoretických/didaktických konceptů – teorie veřejného prostoru a didaktické metody Tváří v tvář historii a sobě samým

Metodika je pojímána interaktivně, až na krátká teoretická uvedení určená především pedagogům neobsahuje frontální výuku, naopak je tvořena samostatnou žákovskou prací, badatelskou a projektovou výukou, prací se zdroji, diskuzemi a brainstormingy. Obsahuje také pracovní listy a checklisty pro projektovou výuku, se kterými budou pracovat přímo žáci. 

 

 

Napsali o nás

 

 

Autorský tým:

 

 • Kurátorka výstavy: Dana Gabaľová 
 • Autorky textů: Dana Gabaľová, Radana Rutová, Eliška Ševčíková Waageová, Aneta Plzáková, Daniela Bartáková 
 • Výběr materiálů: Dana Gabaľová, Radana Rutová 
 • Grafický návrh a realizace: studio Datle 

 

Technické parametry výstavy

Venkovní verze 

Určena k instalaci ve venkovním prostoru. Je však možné umístit ji na zeď v interiéru. 16 panelů rozměru 123 x 195 cm, rozměry stojanu 130 x 200 cm, šířka stojiny 90 cm. Panely jsou instalovány oboustranně na osmi stojanech zapůjčených od Post Bellum. Nutné zajistit instalaci a převoz dodávkou.

 

Putovní verze

Putovní verze je určena k jednoduché instalaci v interiéru. Skládá se z 16 panelů na roll-upech, rozměr panelu 80x200 cm. Výstavu je možné transportovat v malém osobním automobilu.

 

Podmínky zapůjčení 

Podmínkou zapůjčení putovní verze je zaškolení průvodců lektory Institutu Terezínské iniciativy a následně provedení žáků školy (okolitých škol v případě zapůjčení výstavy jiné instituci) formou vrstevnického vzdělávání. Zapůjčitel zajistí dopravu výstavy z místa předchozí instalace a v případě delšího dojezdu i ubytování dvou lektorů.

 

Projekt Integrace a segregace v prostoru města byl podpořen Technologickou agenturou České republiky v rámci programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

 

Partneři projektu

logoMUA_cernamkc prahadeep visionProjekt byl podpořen Technologickou agenturou České republiky v rámci programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

TACR_dopln_inv

Výstavu MemoMap finančně podpořil Nadační fond obětem holocaustu.

NFOH_logo_CZE_RGB_pozitiv

 

29. 2. 2024

Příští týden, 8. a 9. března nás čeká připomínka 80. výročí likvidace tzv. terezínského rodinného tábora v koncentračním a vyhlazovacím táboře Auschwitz II - Birkenau. S Institutem Terezínské iniciativy pořádáme pietní akci na místě, kterého se zúčastní i ředitel Památníku Terezín, PhDr. Jan Roubínek.

26. 2. 2024

23. února jsme prostřednictvím Verto Education navázali další spolupráci se studenty z University of New York in Prague. Uspořádali jsme workshop o tom, jak život Židů v Praze ovlivnily protižidovské zákony v době nacistické okupace.

23. 2. 2024

Koncem loňského roku jsme si připomněli 30. výročí vzniku Nadace Terezínské iniciativy, která se o pár let později transformovala v náš dnešní Institut. Vrcholem vzpomínkových akcí k tomuto jubileu bylo setkání, které se koncem února odehrálo ve slavnostních prostorách residence rakouského velvyslanectví v Praze. Byli jsme poctěni tím, že naše pozvání přijal předseda Senátu Parlamentu České republiky Miloš Vystrčil, jakož i místopředsedkyně poslanecké sněmovny Olga Richterová.

8. 2. 2024

8. března 2024 značí 80. výročí zavraždění 3792 vězňů tzv. Terezínského rodinného tábora, který se koná 8. března 2024 v 15.00 v areálu bývalého koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau.

26. 1. 2024
Od roku 2005 si celý svět připomíná oběti hrůzného nacistického programu, který měl lidstvo připravit m. j. o komunitu, která byla jeho součástí po celé kulturní dějiny, od jejich vzniku, až po současnost. ...

22. 12. 2023

Institut Terezínské iniciativy je - stejně jako česká, ale i světová veřejnost - šokován neuvěřitelným brutálním útokem, který se stal 21. prosince na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v centru Prahy.

Je nám nesmírně líto obětí tohoto útoku a jen těžko hledáme slova, kterými bychom vyjádřili naši soustrast a solidaritu s jejich rodinami.

Incident nás zasáhl i proto, že se odehrál doslova jen několik desítek metrů od budovy, kde náš Institut sídlí, v místech, kterými jsme zvyklí denně procházet.

Celá naše činnost vždy směřovala k tomu, abychom se poučili z historie, abychom předcházeli atmosféře, ve které se daří zlu, situacím, kdy jsme vystaveni násilí, na které neumíme reagovat. A právě tohle se stalo. Je jedno, zda se jednalo o vyšinutého jedince, mohl to být zrovna tak někdo s politickou motivací, či s konkrétní nenávistí vůči jednotlivci či skupině. Výsledek je každopádně tragický a otřásl námi všemi.

Nezbývá, než doufat, že vysoká cena, kterou jsme my všichni za toto memento zaplatili, bude mít smysl. I v tomto případě platí heslo, které neustále opakovali ti, kteří přežili nacistické peklo a jejichž poselství neseme dále - NIKDY VÍC!

 

JUDr. Tomáš Kraus, ředitel Institutu Terezínské iniciativy

 

20. 12. 2023

Obsahuje pozdrav našeho ředitele Tomáše Krause k 30. výročí založení ITI a informace o našich nesčetných aktivitách:

 • Změny v ITI
 • Konference a seminář Holocaust a My v Praze
 • Lidské osudy ve stínu holocaustu
 • Mezinárodní kooperace 
  • Anne Frank Youth Network
  • University of New York in Prague
  • European Pracitioners Network against Antisemitism

Newsletter si můžete přečíst zde.

Tým Institutu Terezínské iniciativy Vám přeje šťastnou Chanuku a veselé Vánoce!