MemoMAP: Dějiny holocaustu ve veřejném prostoru

Integrace a segregace v prostoru města

mamomap-Kampa_small

Výstava MemoMAP: dějiny holocaustu v Praze na 16 panelech ukazuje, jak byl v závislosti na vydávání protektorátních protižidovských nařízení zmenšován, pro ty, kdo byli označeni za Židy, prostor Prahy, jak postupně přibývala místa, kam vstupovat nemohli (parky, lesy, konkrétní budovy a ulice, obchody mimo vymezené hodiny, kina, divadla, koncerty, sportoviště, dětská hřiště, školy...), jak jim bylo zakazováno vykonávat svá povolání, byla omezována jejich práva a zabavován majetek. Příkazy a nařízení vedly k vytvoření neviditelných bariér, které zamezovaly kontaktu mezi židovskými a nežidovskými obyvateli Prahy ještě předtím, než byli Židé povoláváni do transportů a deportováni do koncentračních táborů.

 

  • "Chtěli jsme ukázat, jak se obyčejná cesta do práce nebo zajištění základních životních potřeb pro rodinu mohlo stát ‚zločinem‘."

 

Výstava v rozsahu 16 panelů, z nichž 10 představuje konkrétní incidenty – události zaznamenané v policejních protokolech za porušení protižidovských nařízení, byla koncipovaná tak, aby byla srozumitelná široké veřejnosti bez nutnosti dalšího výkladu a současně sloužila jako úvod k aplikaci MemoGIS a představila průřez toho, co je možné v aplikaci najít.

Výstava byla představena 17. prosince 2021 na pražské Kampě poblíž Werichovy vily (ulice U Sovových mlýnů), v místě, které bylo Židům po celou dobu války zapovězeno. Výstavu realizoval Institut Terezínské iniciativy v rámci projektu Integrace a segregace v prostoru města: dějiny holokaustu v Praze prostřednictvím webové aplikace ve spolupráci s Masarykovým ústav a archivem Akademie věd ČR, Multikulturním centrem Praha, firmou Deep Vision a Lauderovými školami. Projekt a výstavu finančně podpořila Technologická agentura ČR a Nadační fond obětem holocaustu.

Od roku 2023 je k dispozici i její přenosná verze na roll-upech určena pro vnitřní prostory – školy, knihovny, muzea, výstavní sály. K výstavě realizujeme semináře, které připraví studenty na provádění výstavou. V případě zájmu o zapůjčení kontaktujte kurátorku Danu Gabaľovou.

 

Kalendář putování

Termín

Místo

Typ výstavy

17. 12. 2021 – 5. 1. 2022

Praha - Kampa

Venkovní výstava

Duben – říjen 2022

ZŠ Ohradní, Praha 4

Venkovní panely

18. – 28. 4. 2023

Náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3

Venkovní výstava

28. - 30. 5. 2023

Konference Holocaust a my. Hotel Marianeum, Praha 2

Putovní výstava

28. 9. - 1. 10. 2023

Seminář Holocaust a my. Hotel Baroko, Praha

Putovní výstava

10. - 31. 10. 2023

Gymnázium Bohumila Hrabala, Nymburk

Putovní výstava 

 

 

 

Webová aplikace na principu responzivního webu je přizpůsobená využití v přenosných zařízeních v terénu, ale též ze stolního počítače. Uživateli pohybujícímu se v prostoru města nabízí lokálně zakotvené informace o místech, osobách a událostech. Umožňuje prohlížení blízkých bodů zájmu, vyhledávání podle místa a podle základních osobních údajů a prohlídky konkrétní lokalitou. Umožňuje mód automatického zobrazení obsahu na základě pozice a uložení pro pozdější čtení.

Situace Židů nebyla v Praze unikátní. Obdobné zákazy a nařízení platily i v jiných městech a podobné byly i tresty za jejich porušení. Aplikace nebo výstava tak mohou sloužit jako úvod ke zkoumání regionální historie.

 

 

Publikace, která je volně dostupná ke stažení, vychází ze dvou klíčových teoretických/didaktických konceptů – teorie veřejného prostoru a didaktické metody Tváří v tvář historii a sobě samým

Metodika je pojímána interaktivně, až na krátká teoretická uvedení určená především pedagogům neobsahuje frontální výuku, naopak je tvořena samostatnou žákovskou prací, badatelskou a projektovou výukou, prací se zdroji, diskuzemi a brainstormingy. Obsahuje také pracovní listy a checklisty pro projektovou výuku, se kterými budou pracovat přímo žáci. 

 

 

Napsali o nás

 

 

Autorský tým:

 

  • Kurátorka výstavy: Dana Gabaľová 
  • Autorky textů: Dana Gabaľová, Radana Rutová, Eliška Ševčíková Waageová, Aneta Plzáková, Daniela Bartáková 
  • Výběr materiálů: Dana Gabaľová, Radana Rutová 
  • Grafický návrh a realizace: studio Datle 

 

Technické parametry výstavy

Venkovní verze 

Určena k instalaci ve venkovním prostoru. Je však možné umístit ji na zeď v interiéru. 16 panelů rozměru 123 x 195 cm, rozměry stojanu 130 x 200 cm, šířka stojiny 90 cm. Panely jsou instalovány oboustranně na osmi stojanech zapůjčených od Post Bellum. Nutné zajistit instalaci a převoz dodávkou.

 

Putovní verze

Putovní verze je určena k jednoduché instalaci v interiéru. Skládá se z 16 panelů na roll-upech, rozměr panelu 80x200 cm. Výstavu je možné transportovat v malém osobním automobilu.

 

Podmínky zapůjčení 

Podmínkou zapůjčení putovní verze je zaškolení průvodců lektory Institutu Terezínské iniciativy a následně provedení žáků školy (okolitých škol v případě zapůjčení výstavy jiné instituci) formou vrstevnického vzdělávání. Zapůjčitel zajistí dopravu výstavy z místa předchozí instalace a v případě delšího dojezdu i ubytování dvou lektorů.

 

Projekt Integrace a segregace v prostoru města byl podpořen Technologickou agenturou České republiky v rámci programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

 

Partneři projektu

logoMUA_cernamkc prahadeep visionProjekt byl podpořen Technologickou agenturou České republiky v rámci programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

TACR_dopln_inv

Výstavu MemoMap finančně podpořil Nadační fond obětem holocaustu.

NFOH_logo_CZE_RGB_pozitiv

 

21. 6. 2024

A mámě podám ruku, usměju se na ni a řeknu jí:
„My to vydržíme viď, moje zlatá mámo!“

19. 6. 2024

Institut Terezínské iniciativy byl spolupořadatelem jednoho z představení festivalu Opera Nova, pořádaného Národním divadlem a Státní operou Praha.

19. 6. 2024

Anne Frank Youth Network

Váš hlas proti diskriminaci, předsudkům a rasismu!

17. 6. 2024

„Jestli odvrátíš pohled, jestli nepomůžeš, když můžeš, stáváš se spolupachatelem” – tato slova Marka Edelmana rezonovala během třetího workshopu EPNA (European Practitioners Network against Antisemitism), který se konal od 10. do 12. června v Lodži, v Centru Dialogu Marka Edelmana.

17. 6. 2024

Velká Británie letos předsedá Mezinárodní alianci pro připomínání holocaustu (IHRA), a v rámci svého předsednictví podporuje projekty, které se zachování paměti a vzdělávání kolem holocaustu věnují. Jedním z projektů, na kterém se podílí je My Hometown (Moje rodné město).

U příležitosti letošního předsednictví IHRA zahajují iniciativu, jejímž cílem je zapojit školy z celého světa do tvorby řady vynikajících vzdělávacích projektů, které budou představeny na plenárním zasedání IHRA v Londýně v roce 2024.

Britská ambasáda v Praze požádala Institut Terezínské iniciativy, abychom přizvali i vás.

14. 6. 2024

Přijďte si poslechnout poutavou přednášku "Lidské osudy ve stínu holocaustu" s Radanou Rutovou a Hanou Čadovou z Institutu Terezínské iniciativy, které přiblíží osudy Židů za druhé světové války a po jejím skončení.

12. 6. 2024

Dnes oslavujeme život a odkaz Anny Frankové! Před 95 lety se Anne narodila ve Frankfurtu nad Mohanem. V roce 1942 dostala ke svým 13. narozeninám červenou šachovnicovou knížku. V dodatku ke svému prvnímu zápisu napsala: "Dosud jste mi byli velkou oporou. Také Kitty, které teď pravidelně píšu. Způsob psaní deníku mi připadá mnohem hezčí a skoro se nemůžu dočkat hodiny, kdy budu mít čas psát do tebe. Jsem, ach, tak ráda, že jsem tě vzala s sebou." Tento dodatek napsala už v úkrytu v Prinsengrachtu. Zemřela v koncentračním táboře Bergen-Belsen ve věku pouhých 15 let.