Integrace a segregace v prostoru města: dějiny holokaustu v Praze prostřednictvím mobilní webové aplikace

2018-2021


Hlavním cílem projektu bylo vyvinout novou mobilní aplikaci. Aplikace, kterou je možné používat z mobilních zařízení přímo na místě nebo odkudkoli z počítače, poskytuje pohled na mikrohistorii vylučování Židů ze společnosti, omezování jejich každodenního prostoru a interakci s dalšími obyvateli okupovaného města. Kód vyvinutý pro aplikaci bude zveřejněn jako open source software, s dokumentací a standardními vstupními formáty, tak, aby mohl být upraven pro obdobné projekty v jiných místech.

Institut Terezínské iniciativy na projektu spolupracoval s Masarykovým ústavem a archivem Akademie věd České republikyMultikulturním centrem Praha a společností Deep Vision. Na testování se podíleli také studenti pražských Lauderových škol.


Responsivní webová aplikace

Webová aplikace na principu responsivního webu je přizpůsobená využití v přenosných zařízeních v terénu, ale též ze stolního počítače. Uživateli pohybujícímu se prostoru města nabízí lokálně zakotvené informace o místech, osobách a událostech. Umožňuje prohlížení blízkých bodů zájmu, vyhledávání podle místa a podle základních osobních údajů a prohlídky konkrétní lokalitou. Umožňuje mód automatického zobrazení obsahu na základě pozice a uložení pro pozdější čtení.

 

memogis


Aplikace zobrazuje data více než 30 000 obětí holokaustu, 1 700 případů porušování protižidovských předpisů a nařízení a 200 bodů zájmu. Jednotlivé typy dat jsou soustředěny do tzv. vrstev, mezi nimiž může uživatel aplikace libovolně přepínat nebo vytvářet jejich kombinace. (Více...)

Aplikace je dostupná na: https://ehri.cz/memogis/praha/


Recenzovaný odborný článek

Recenzovaný odborný článek připravený řešitelským týmem shrnuje hlavní otázky a zjištění projektu, a to zejména se zaměřením jeho multidisciplinární charakter a závěry z testování uživatelské interakce s daty v přenosných zařízeních.

 

GI_forum

 


Definice vstupního datového formátu

Dokument definuje metadatové struktury vytvářené aplikace a popisuje podporované vstupní formáty pro podporované typy záznamů (zejména lidé a jejich osudy; místa a organizace; dokumenty; historický kontext). Definice, založená na existujících standardech, usnadní další aplikaci vytvořeného software v jiných projektech.


Didaktická příručka k elektronické publikaci o holokaustu v Praze

Publikace, která je volně dostupná ke stažení, vychází ze dvou klíčových teoretických/didaktických konceptů – teorie veřejného prostoru a didaktické metody Facing History and Ourselves: People make choices. Choises Make History.

 

Tvare_mista_osudy_titl


Metodika je pojímána interaktivně, až na krátká teoretická uvedení určená především pedagogům neobsahuje frontální výuku, naopak je tvořena samostatnou žákovskou prací, badatelskou a projektovou výukou, prací se zdroji, diskuzemi a brainstormingy. Obsahuje také pracovní listy a check-listy pro projektovou výuku, se kterými budou pracovat přímo žáci.

 

Výstava

Realizace výstavy MemoMap: Dějiny holokaustu v Praze, jejíž představení bylo původně plánováno u příležitosti Veřejného čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa, byla z důvodu opatření souvisejícími s Covid-19 posunuta na závěr roku a spojena s představením aplikace veřejnosti.

vystava memomap 02


Výstava v rozsahu 16 panelů, z nichž 10 představuje konkrétní incidenty – události zaznamenané v policejních protokolech za porušení protižidovských nařízení, byla koncipovaná tak, aby byla srozumitelná široké veřejnosti bez nutnosti dalšího výkladu a současně složila jako úvod k aplikaci a představila průřez toho, co je možné v aplikaci najít.


Výstava byla instalována na Kampě v období 17. 12. 2021 – 14. 1. 2022. 12. ledna byla doprovozena kurátorskou prohlídkou.

 


Napsali o nás

Webová aplikace

 

Výstava

 

 

 

Partneři projektu

logoMUA_cernamkc prahadeep visionProjekt byl podpořen Technologickou agenturou České republiky v rámci programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

TACR_dopln_inv

Výstavu MemoMap finančně podpořil Nadační fond obětem holocaustu.

NFOH_logo_CZE_RGB_pozitiv

3. 10. 2022

Pro pedagogy pražských škol a lektory jsme připravili 3 odpolední diskuze, v rámci kterých se společně podíváme na méně známá témata z období holocaustu.

Přihlášky: https://forms.gle/aemnEcPNngoa2rb16

 

17. 8. 2022

V letním vydání naleznete výsledek soutěže o rekonstrukci Muzea ghetta v Terezíně a několik názorů našich čtenářů, pozvánku na podzimní program Musica non grata, zprávu o koncertu Dagmar Peckové v červenci, o návštěvě několika pamětníků na Pražském hradě, o nové knížce Evy Erbenové, o programu Věčné naděje na podzim. Srpnové vydání uzavírá reportáž z předávání cen žákům a studentům, kteří zvítězili v soutěži Památníku Terezín, a smutnými zprávami o úmrtí našich členů.

26. 7. 2022

Pozor změna: Z organizačních důvodů posouváme začátek kurzu až na 4. září a konec na 15. října. Stejně tak posouváme i deadline pro přihlášky na 29. srpna.

Kurz Kompetencí pro demokratickou kulturu jsme vytvořili a poprvé vyzkoušeli ve školním roce 2018/2019. Od té doby proběhly další dva běhy a nyní máte možnost se zúčastnit zatím posledního plánovaného kurzu. Začínáme již 4. září a končíme 15. října.

Předběžný program viz níže.


Kurz je určen pro pedagogy a lektory pražských škol a institucí a také pro studenty pedagogických škol v Praze.

Kapacita kurzu je omezena, proto s vyplněním přihlášky neváhejte.

 

 

24. 6. 2022

Během července a srpna bude naše knihovna pro veřejnost uzavřena. Vrátit výpůjčky bude možné pouze po předchozí domluvě. 

Přejeme všem krásné léto a těšíme se v září opět na viděnou!

20. 6. 2022

V květnovém vydání naleznete reportáže ze shromáždění k 80. výročí deportací Židů ze Slovenska, z pochodu ICEJ, z Jom ha-Šoa v Senátu PČR, v Pinkasově synagoze v Praze a v Terezíně a z veřejného čtení jmen rasových obětí nacizmu. Dále upozorňujeme na Divadlo MA a na 75. výročí založení Památníku Terezín. Na dalším místě se věnujeme Terezínské tryzně. Ukázky studentských literárních a výtvarných prací a zpráva o jarní části festivalu Věčná naděje číslo uzavírají.  

11. 5. 2022

Ve společnosti jsou témata, která nás rozdělují, ve kterých převažují emoce nad argumenty, o kterých raději mlčíme, než abychom o nich mluvili. Jak diskutovat o citlivých a polarizujících tématech v bezpečné a otevřené atmosféře? Jak zabránit polarizaci v naší skupině?

Mezinárodní konference "Hledání konstruktivního dialogu v polarizované společnosti" se bude konat v Praze 5. - 8. června 2022.

10. 5. 2022

Březnové číslo přináší projevy přednesené v Senátu PČR na Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, reportáž z tryzny za terezínský rodinný tábor v Pinkasově synagoze, rozhovor s ředitelem ITI a zprávu o činnosti NFOH v minulém roce, vzpomínku na kladenské transporty před 80 lety, upozornění na publikaci, kterou vydal Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV a další články, reportáže a fejetony.