Integrace a segregace v prostoru města: dějiny holokaustu v Praze prostřednictvím mobilní webové aplikace

2018-2021


Hlavním cílem projektu bylo vyvinout novou mobilní aplikaci. Aplikace, kterou je možné používat z mobilních zařízení přímo na místě nebo odkudkoli z počítače, poskytuje pohled na mikrohistorii vylučování Židů ze společnosti, omezování jejich každodenního prostoru a interakci s dalšími obyvateli okupovaného města. Kód vyvinutý pro aplikaci bude zveřejněn jako open source software, s dokumentací a standardními vstupními formáty, tak, aby mohl být upraven pro obdobné projekty v jiných místech.

Institut Terezínské iniciativy na projektu spolupracoval s Masarykovým ústavem a archivem Akademie věd České republikyMultikulturním centrem Praha a společností Deep Vision. Na testování se podíleli také studenti pražských Lauderových škol.


Responsivní webová aplikace

Webová aplikace na principu responsivního webu je přizpůsobená využití v přenosných zařízeních v terénu, ale též ze stolního počítače. Uživateli pohybujícímu se prostoru města nabízí lokálně zakotvené informace o místech, osobách a událostech. Umožňuje prohlížení blízkých bodů zájmu, vyhledávání podle místa a podle základních osobních údajů a prohlídky konkrétní lokalitou. Umožňuje mód automatického zobrazení obsahu na základě pozice a uložení pro pozdější čtení.

 

memogis


Aplikace zobrazuje data více než 30 000 obětí holokaustu, 1 700 případů porušování protižidovských předpisů a nařízení a 200 bodů zájmu. Jednotlivé typy dat jsou soustředěny do tzv. vrstev, mezi nimiž může uživatel aplikace libovolně přepínat nebo vytvářet jejich kombinace. (Více...)

Aplikace je dostupná na: https://ehri.cz/memogis/praha/


Recenzovaný odborný článek

Recenzovaný odborný článek připravený řešitelským týmem shrnuje hlavní otázky a zjištění projektu, a to zejména se zaměřením jeho multidisciplinární charakter a závěry z testování uživatelské interakce s daty v přenosných zařízeních.

 

GI_forum

 


Definice vstupního datového formátu

Dokument definuje metadatové struktury vytvářené aplikace a popisuje podporované vstupní formáty pro podporované typy záznamů (zejména lidé a jejich osudy; místa a organizace; dokumenty; historický kontext). Definice, založená na existujících standardech, usnadní další aplikaci vytvořeného software v jiných projektech.


Didaktická příručka k elektronické publikaci o holokaustu v Praze

Publikace, která je volně dostupná ke stažení, vychází ze dvou klíčových teoretických/didaktických konceptů – teorie veřejného prostoru a didaktické metody Facing History and Ourselves: People make choices. Choises Make History.

 

Tvare_mista_osudy_titl


Metodika je pojímána interaktivně, až na krátká teoretická uvedení určená především pedagogům neobsahuje frontální výuku, naopak je tvořena samostatnou žákovskou prací, badatelskou a projektovou výukou, prací se zdroji, diskuzemi a brainstormingy. Obsahuje také pracovní listy a check-listy pro projektovou výuku, se kterými budou pracovat přímo žáci.

 

Výstava

Realizace výstavy MemoMap: Dějiny holokaustu v Praze, jejíž představení bylo původně plánováno u příležitosti Veřejného čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa, byla z důvodu opatření souvisejícími s Covid-19 posunuta na závěr roku a spojena s představením aplikace veřejnosti.

vystava memomap 02


Výstava v rozsahu 16 panelů, z nichž 10 představuje konkrétní incidenty – události zaznamenané v policejních protokolech za porušení protižidovských nařízení, byla koncipovaná tak, aby byla srozumitelná široké veřejnosti bez nutnosti dalšího výkladu a současně složila jako úvod k aplikaci a představila průřez toho, co je možné v aplikaci najít.


Výstava byla instalována na Kampě v období 17. 12. 2021 – 14. 1. 2022. 12. ledna byla doprovozena kurátorskou prohlídkou.

 


Napsali o nás

Webová aplikace

 

Výstava

 

 

 

Partneři projektu

logoMUA_cernamkc prahadeep visionProjekt byl podpořen Technologickou agenturou České republiky v rámci programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

TACR_dopln_inv

Výstavu MemoMap finančně podpořil Nadační fond obětem holocaustu.

NFOH_logo_CZE_RGB_pozitiv

9. 11. 2023

Během úvodního semináře "Training of Trainers", který se konal 3. a 4. listopadu v Praze, nám kolegové z Amsterdamu poskytli informace o Anne Frank Youth Network (AFYN), o motivaci této sítě, jejích cílech a různých stránkách sítě.

11. 10. 2023

Letos to bude 30 let, kdy se ti, kteří přežili hrůzy nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborů rozhodli založit instituci, která bude připomínat památku zavražděných českých Židů a varovat před další katastrofou. Takto vznikla Nadace Terezínské iniciativy, tedy náš dnešní Institut.

8. 10. 2023

Jak se proměňoval veřejný prostor protektorátních měst v souvislosti se zaváděním protižidovských opatření? A jak se měnil každodenní život přímo v Nymburce?

6. 9. 2023

V rámci přednášky Lidské osudy ve stínu holocaustu Radana Rutová a Hana Čadová z Institutu Terezínské iniciativy přiblíží osudy mladoboleslavských Židů za druhé světové války a po jejím skončení.

Přednáška proběhne v přednáškovém sále Státního okresního archivu v Mladé Boleslavi dne 20. září od 16.30.

28. 6. 2023

Rádi bychom vás pozvali na podzimní opakování  kurzu „Holocaust a my. Stopy dějin ve veřejném prostoru“. V jarní termínu byl o seminář velký zájem a jsme rádi, že se nám jej podaří v zopakovat, a to v termínu 28. 9. až 1. 10. 2023. Konat se bude opět v Praze v Hotelu Baroko. Využijte jedinečné možnosti sdílet své zkušenosti s kolegy a kolegyněmi ze Slovenska. Součástí programu je také exkurze do Terezína.

6. 6. 2023

V rámci Mezinárodního dne archivů představíme ve spolupráci se SOkA Mladá Boleslav putovní verzi výstavy MemoMap – dějiny holocaustu v Praze. Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Danou Gabaľovou proběhne v pátek 9. června ve 14 a 16 hodin.

2. 5. 2023

Rádi bychom Vás pozvali na konferenci pro pedagogy a jejich studenty, kterou  jsme připravili ve spolupráci s organizacemi  Centropa (DE) a Nadácia Milana Šimečku (SK). 

Jaký je svět pohledem utlačovaných? Co víme o těch, jejichž život vyhasl v průběhu holocaustu? Jak si tuto minulost připomínáme a jak o ní učíme? O své zkušenosti se podělí hosté z Česka, Slovenska a Německa.