Rakouské stopy v Terezíně

Tímto projektem bychom jako Institut Terezínské iniciativy rádi vybudovali živý most mezi Českou republikou a Rakouskem a osvětlili tak důležitou část naší společné středoevropské historie. Snažíme se zaplnit mezery ve vzdělávání o holocaustu vytvořením výukových materiálů, které odhalí dosud skrytý aspekt tohoto temného období. Naším cílem je dekonstruovat nacisty šířený idylický obraz židovského města a zasadit Terezín do širšího kontextu holocaustu.

Materiály pro školní výuku

Výukové materiály jsou zdarma k dispozici také v digitální podobě.

Brožura

V první části jsou obecně popsány dějiny ghetta a koncentračního tábora Terezín se zvláštním důrazem na rakouské stopy. Po každé kapitole jsou uvedeny otázky, které studentům pomohou zamyslet se nad přečteným a prohloubit si ho.

Druhá část obsahuje originální dokumenty a jejich překlady k osudu Reginy Machlupové. Rozborem těchto dokumentů by se žáci měli nejen dozvědět, jaké informace lze z archivů získat, ale také nahlédnout do života Reginy Machlupové.

Na závěrečné stránce se žáci mohou těšit na báseň Leo Strausse, kterou napsal během svého pobytu v Terezíně. Toto poetické vylíčení temné doby vybízí žáky nejen k zamyšlení nad obsahem básně, ale také k hlubokému zamyšlení nad jejím pozadím. Nabízí jedinečnou příležitost zabývat se emocemi a prožitky lidí v těžkých situacích a rozpoznat lidskost uprostřed hrůzy.

Brožura 

Práce ve skupině

Téma nabízí možnost přiblížit osudy jednotlivých osob prostřednictvím skupinové práce. Další informace a popisy naleznete v následujícím dokumentu:

Pokyny pro skupinovou práci 

Při práci s osobními příběhy a svědectvími doporučujeme dodržovat přiložené pokyny. To vám také poskytne užitečné informace týkající se možných otázek.

Průvodce  

V rámci skupinové práce budou využity původní dokumenty Reginy Machlupové, které budou doplněny o osudy Adély Friedové.

Regina Machlupová 

Adéla Friedová 

Kromě textu Leo Strausse "Als-Ob" bychom rádi nabídli zasloužený prostor spisovatelce Myře Gruhenberg-Straussové. Za tímto účelem představujeme dva texty, které Gruhenberg-Straussová napsala během svého pobytu v Terezíně pro takzvaný "literární Straussův kabaret" a které jsou vhodné i pro interpretaci v rámci skupinové práce.

Text Myry Gruhenberg-Straussové 

Darüber hinaus kann auch die Zeichnung von Helga Pollak für die Gruppenarbeit und die Interpretation herangezogen werden. 

Kresba Helgy Pollakové 

 

Workshop 

Nabízíme také možnost přijet do vaší školy a uspořádat workshop na toto téma. Ten lze uspořádat zcela podle vašich potřeb a zájmů. Možné je vše, od obecného přehledu dějin rakouských Židů v Terezíně až po hlubší vhled do jednotlivých osudů. Naším cílem je nabídnout žákům interaktivní a vzdělávací zážitek. 

V případě zájmu kontaktujte Thomase Elmeckera na adrese thomas.elmecker@terezinstudies.cz

 

Tento projekt byl financován Evropskou výkonnou agenturou pro vzdělávání a kulturu a Národním fondem Rakouské republiky pro oběti nacionálního socialismu.

EU AT logoONF Logo

12. 4. 2024

Obsahuje pozvánku na Jom ha-šoa v Praze a dalších městech České republiky, článek k 30. výročí ITI a informace o našich četných aktivitách:

  1. Pietní akt v Auschwitz-Birkenau

  2. Výstava MemoMap: dějiny holocaust v Praze

  3. Mezinárodní kooperace

    1. Anne Frank Youth Network
    2. Workshop MemoGIS
    3. Rakouské stopy v Terezíně
9. 4. 2024

Letošní, již 19. ročník Veřejného čtení jmen obětí holocaustu “Jom ha-šoa” proběhne 6. května 2024. Ve 31 městech České republiky zazní jména obětí nacistické perzekuce a připomínka osudů lidí, kteří byli zavražděni během druhé světové války.

22. 3. 2024

Před měsícem jsme na pozvání rakouské velvyslankyně Bettiny Kirnbauer oslavili 30. výročí založení Institutu Terezínské iniciativy. O akci informoval také Till Janzer z Radio Prague International. Článek si můžete přečíst nebo poslechnout pod následujícím odkazem (pouze v Němčině).

21. 3. 2024

Rádi bychom Vás pozvali na vzdělávací workshop s názvem "Umění proti smrti", který pořádáme. Tento workshop se bude konat dne 13. dubna 2024 od 9:30 do 18:00 v Praze.

15. 3. 2024

Poslední akční projekt Anne Frank Youth Network je dokončen!


9. 3. 2024
V pátek 8. března proběhl v sekci BIIb v bývalém koncentračním a vyhlazovacím táboře v Auschwitz II - Birkenau, kde se nacházel takzvaný Terezínský rodinný tábor, pietní akt a uctění památky lidí, kteří byli zavražděni v noci z 8. na 9. března 1944. Akce se kromě ředitele Institutu Terezínské iniciativy, Tomáše Krause zúčastnili i ředitel Památníku Terezín, Jan Roubínek, ředitelka Beit Terezín (Izrael), Tami Kinberg, předsedkyně správní rady Institutu Terezínské iniciativy, Michaela Rozov, a za Židovské muzeum v Praze Jana Šplíchalová.
Děkujeme také Památníku Auschwitz za záštitu, a v neposlední řadě všem zúčastněným, že spolu s námi uctili jejich památku.
7. 3. 2024

V září 1943 bylo z terezínského koncentračního tábora do vyhlazovacího tábora v Auschwitz- Birkenau z doposud neobjasněných důvodů vypraveno ve dvou  transportech  pět tisíc Židů, pocházejících z tzv. Protektorátu Čechy a Morava.