Rakouské stopy v Terezíně

Tímto projektem bychom jako Institut Terezínské iniciativy rádi vybudovali živý most mezi Českou republikou a Rakouskem a osvětlili tak důležitou část naší společné středoevropské historie. Snažíme se zaplnit mezery ve vzdělávání o holocaustu vytvořením výukových materiálů, které odhalí dosud skrytý aspekt tohoto temného období. Naším cílem je dekonstruovat nacisty šířený idylický obraz židovského města a zasadit Terezín do širšího kontextu holocaustu.

Materiály pro školní výuku

Výukové materiály jsou zdarma k dispozici také v digitální podobě.

Brožura

V první části jsou obecně popsány dějiny ghetta a koncentračního tábora Terezín se zvláštním důrazem na rakouské stopy. Po každé kapitole jsou uvedeny otázky, které studentům pomohou zamyslet se nad přečteným a prohloubit si ho.

Druhá část obsahuje originální dokumenty a jejich překlady k osudu Reginy Machlupové. Rozborem těchto dokumentů by se žáci měli nejen dozvědět, jaké informace lze z archivů získat, ale také nahlédnout do života Reginy Machlupové.

Na závěrečné stránce se žáci mohou těšit na báseň Leo Strausse, kterou napsal během svého pobytu v Terezíně. Toto poetické vylíčení temné doby vybízí žáky nejen k zamyšlení nad obsahem básně, ale také k hlubokému zamyšlení nad jejím pozadím. Nabízí jedinečnou příležitost zabývat se emocemi a prožitky lidí v těžkých situacích a rozpoznat lidskost uprostřed hrůzy.

Brožura 

Práce ve skupině

Téma nabízí možnost přiblížit osudy jednotlivých osob prostřednictvím skupinové práce. Další informace a popisy naleznete v následujícím dokumentu:

Pokyny pro skupinovou práci 

Při práci s osobními příběhy a svědectvími doporučujeme dodržovat přiložené pokyny. To vám také poskytne užitečné informace týkající se možných otázek.

Průvodce  

V rámci skupinové práce budou využity původní dokumenty Reginy Machlupové, které budou doplněny o osudy Adély Friedové.

Regina Machlupová 

Adéla Friedová 

Kromě textu Leo Strausse "Als-Ob" bychom rádi nabídli zasloužený prostor spisovatelce Myře Gruhenberg-Straussové. Za tímto účelem představujeme dva texty, které Gruhenberg-Straussová napsala během svého pobytu v Terezíně pro takzvaný "literární Straussův kabaret" a které jsou vhodné i pro interpretaci v rámci skupinové práce.

Text Myry Gruhenberg-Straussové 

Darüber hinaus kann auch die Zeichnung von Helga Pollak für die Gruppenarbeit und die Interpretation herangezogen werden. 

Kresba Helgy Pollakové 

 

Workshop 

Nabízíme také možnost přijet do vaší školy a uspořádat workshop na toto téma. Ten lze uspořádat zcela podle vašich potřeb a zájmů. Možné je vše, od obecného přehledu dějin rakouských Židů v Terezíně až po hlubší vhled do jednotlivých osudů. Naším cílem je nabídnout žákům interaktivní a vzdělávací zážitek. 

V případě zájmu kontaktujte Thomase Elmeckera na adrese thomas.elmecker@terezinstudies.cz

 

Tento projekt byl financován Evropskou výkonnou agenturou pro vzdělávání a kulturu a Národním fondem Rakouské republiky pro oběti nacionálního socialismu.

EU AT logoONF Logo

2. 7. 2024

Poslední dva dny letošního června byly věnovány projektu záchrany a revitalizace původní textilní továrny rodiny Löw-Beerů v Brněnci, známé z příběhu Oskara Schindlera a jeho ženy Emilie, kteří zde v době holocaustu zachránili více jak 1300 Židů. V bývalé továrně vznikne muzeum a centrum vzdělávacích programů.

28. 6. 2024

Ve čtvrtek 27. června 2024 jsme se sešli v Literární kavárně Academia na slavnostním uvedení knihy Tomáše Krause, která přináší svědectví o naší nedávné minulosti. Kniha pojednává o životě v socialistickém Československu druhé poloviny 20. století z pohledu někoho, jehož oba rodiče přežili holokaust. Jak vypadala tehdejší kulturní a společenská scéna?

Slavnostního uvedení se zúčastnilo mnoho hostů, včetně Jiřího Drahoše, prvního místopředsedy Senátu PČR, a Tomáše Töpfera, herce, režiséra, scénáristy, bývalého divadelního ředitele a senátora.

Knihu lze zakoupit v knihkupectvích, i online.

26. 6. 2024

28. června uplyne 56 let od Stonewallských nepokojů. Od roku 1970 se v červnu slaví Pride Month. Ten slouží k podpoře a oslavě queer lidí. Připomíná vzpouru, která se odehrála v USA a která byla klíčovým momentem v hnutí za práva LGBTQ+. Je to čas vzpomínek a oslav a připomínka pokračujícího boje proti diskriminaci a potřeby dalšího pokroku na cestě k úplné rovnoprávnosti.

Naším posláním v Institutu Terezínské iniciativy je připomínat oběti holocaustu, zkoumat dobové dokumenty, abychom obětem vrátili jejich tváře a příběhy, a získané znalosti a porozumění využili k podpoře tolerance, rovnoprávnosti a pomoci udržet pluralitní společnost prostřednictvím vzdělávání.

26. 6. 2024
Ředitel Institutu Terezínské iniciativy, Tomáš Kraus, zítra slavnostně uvede svoji knihu, Další, prosím. Literární událost se koná ve čtvrtek 27. června 2024 v 17 hodin v Literární kavárně Academia, na Václavském náměstí 24, na Praze 1.
Kniha Tomáše Krause je svědectvím o naší nedávné minulosti. Jaký byl život v socialistickém Československu druhé poloviny 20. století z pohledu někoho, jehož oba rodiče přežili holokaust? Jak vypadala tehdejší kulturní a společenská scéna?
 
Všichni jste srdečně zváni.
25. 6. 2024

Dne 16. června se konala v prostorách ITI přednáška T. Krause o historii holocaustu. Studenti gymnázia Wilhelma Ostwalda v Lipsku se mimo jiné dozvěděli i o projektu Arks Foundation, rekonstrující bývalou textilní továrnu v Brněnci na muzeum Oskara Schindlera, muzeum původních majitelů, rodiny Löw-Beerů a místo setkávání. Zasvěcený výklad totiž přednesl předseda představenstva Nadace Arks Daniel Löw-Beer, který byl v té době shodou okolností na jednání v Praze.

25. 6. 2024

JUDr. Tomáš Kraus, ředitel Institutu Terezínské inciativy včera, 24. června, přednášel na téma Židovské osobnosti.

21. 6. 2024

A mámě podám ruku, usměju se na ni a řeknu jí:
„My to vydržíme viď, moje zlatá mámo!“